Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

LETNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO ŘEDITELE ŠKOL

 

Třetí ročník on-line letní školy nejen pro ředitele škol | Na konec srpna pro vás chystáme již třetí ročník on-line letní školy. Na koho se tentokrát můžete těšit? V průběhu tří dní vystoupí např.  Irena Trojanová, Lucie Obrovská, Iva Tomášková, Eva Fruhwirtová nebo Eva Janečková. Probereme témata jako je management školy, zdravotnické úkony ve školách, komunikace s žáky a rodiči nebo prezentace školy a využívání sociálních sítí. Letní škola proběhne ve dnech 23., 24. a 28. srpna, vždy v čase 13 – 16 hod. Sledujte naše webové stránky (www.sms-sluzby.cz), kam budeme postupně doplňovat informace. Podrobnosti k programu a přihlášení naleznete také zde.

Zdroj: SMS-služby. Letní škola (nejen) pro ředitele škol. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/letni-skola-nejen-pro-reditele-skol/ 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Setkání zástupců MŠMT a UNICEF | Zástupci těchto organizací se sešli za účelem diskuze o integraci ukrajinských žáků do českých škol. Řešili, jak podpořit studenty, kteří zde studují, ale zároveň musí pracovat, a jak důležitá je především psychická podpora těchto studentů. Setkání se zúčastnila také ambasadorka pro mladé z Ukrajiny, aby lépe nastínila výzvy jejích vrstevníků.

Zdroj: MŠMT. Na MŠMT se diskutovala situace dětí z Ukrajiny. Dostupné z: https://www.msmt.cz/na-msmt-se-diskutovala-podpora-deti-z-ukrajiny 

Projekt podpora rovných příležitostí | Cílem projektu je posílit sociální roli školy a napomoci tím ke snížení bariér ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Projekt je realizován diskusním setkáváním, první z těchto diskusních setkání je vedeno s ředitelkou školy, která vzdělává velké množství znevýhodněných žáků. Vy si ho můžete pustit na webu edu.cz.

Zdroj: edu.cz. Sociální intervence v praxi: Zkušenosti ze školy. Dostupné z: https://www.edu.cz/socialni-intervence-v-praxi-zkusenosti-ze-skoly/ 

Ověřování způsobů výuky moderních dějin | První část projektu Pokusné ověřování Proměna výuky dějin 20. století na českých základních školách skončí v září, ihned na něj však naváže fáze vyhodnocení. V průběhu trvání projektu byly zhodnoceny způsoby výuky, vznikl soubor lekcí moderních dějin na celý školní rok, byl také otestován koncept učících se komunit. Nyní skončí financování projektu z peněz NPI, nadále bude financován z OP JAK.

Zdroj: MŠMT. Projekt Pokusné ověřnování Proměna výuky dějin 20. století trvá do konce roku 2023. Dosutpné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/projekt-pokusne-overovani-promena-vyuky-dejin-20-stoleti 

LEGISLATIVA

 

Místa ve školách má zajistit povinnost obcí sledovat demografický vývoj | Obce a kraje budou nejspíš muset začít pravidelně sledovat demografický vývoj, a to kvůli zřizování či rušení školek a škol. Výslovně to ukládá chystaná novela zákona o dětských skupinách, která obsahuje také změny školského zákona. Na svém webu ji zveřejnila vláda. SMS ČR k novele uplatnilo připomínky, v nichž tuto povinnost požaduje zrušit, protože obce toto plní již na základě v současné době platných pravidel podle školského zákona.

Zdroj: ČTK. Návrh: Obce musí sledovat demografický vývoj kvůli zajištění škol. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/navrh-obce-musi-sledovat-demograficky-vyvoj-kvuli-zajisteni-skol/2386852

Sjednocení postupu při evidenci žáků studujících v zahraničí | MŠMT novelizuje vyhlášku o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, která sjednotí pravidla při evidenci žáků, kteří navštěvují školu v zahraničí, ale zároveň jsou zapsáni i v české škole a každý rok jsou z učiva přezkoušeni. Nová pravidla budou platit od září. Pravidla pro jejich evidenci nyní nejsou jednoznačná, některé školy žáky zařazují do konkrétních ročníků, některé nikoli, jiné dokonce vytvářejí speciální třídy pouze pro takto studující žáky bez ohledu na jejich věk, což je zvýhodňuje při určování výše finančních prostředků. Úprava vyhlášky tak nově bude nařizovat, aby každý žák byl zařazen v příslušném ročníku. 

Zdroj: ČTK. MŠMT změní pravidla pro evidenci žáků, kteří se neučí v českých školách. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/msmt-zmeni-pravidla-pro-evidenci-zaku-kteri-se-neuci-v-ceskych-skolach/2392724 

Možné prodloužení pedagogického minima | MŠMT navrhuje změnit znění vyhlášky tak, aby učitelé na druhém stupni základní školy a na střední škole museli absolvovat více hodin vysokoškolské výuky pedagogiky. Počet hodin by se z 250 zvýšil na 300, odborníci však varují před poklesem zájmu o učitelskou profesi. Zamýšlená změna by mohla platit už od 1. září. 

Zdroj: Novinky. Učitelé bez pedagogické fakulty se mají vzdělávat déle. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-ucitele-bez-pedagogicke-fakulty-se-maji-vzdelavat-dele-40438495 

LETEM SVĚTEM

 

SMS ČR nesouhlasí se změnou zákona týkající se dětských skupin | SMS ČR nesouhlasí s novelou, která by ukládala obcím povinnost zajistit předškolní vzdělávání kromě zřízení školek také zřízením dětských skupin. Dle SMS ČR tato novela vyšší kapacity pro předškolní děti nezajistí, problém by vyřešily spíše vyšší dotace na výstavbu a změna hygienických požadavků na školy.

Zdroj: iDnes. Uzákonění nároku tříletých dětí na školku? Zástupci obcí a měst návrh odmítají. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zakon-narok-dite-misto-spadova-skolka-skolstvi.A230724_164222_domaci_vajo 

Zapojme všechny | Nový díl podcastu Zapojme všechny se věnuje umělé inteligenci a jejímu využití ve vzdělávání. Manažer vzdělávacích programů prozradí, jak již nyní školy využívají různé chatboty k vyhledávání informací při výuce, nebo jak je mohou využít učitelé k tvorbě úloh, a to i pro individuální potřeby a rozvoj žáků.

Zdroj: NPI. Zapojme všechny – Umělá inteligence ve vzdělávání (chatboty a další nástroje). Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/74396-zapojme-vsechny-umela-inteligence-ve-vzdelavani-chatboty 

POZVÁNKY

 

Školení zaměstanců škol v oblasti ochrany osobních údajů | Školám našich pověřenců nabízíme možnost proškolení zaměstnanců na pravidla ochrany osobních údajů, a to ještě před začátkem nového školního roku. Školení je zaměřeno na praktické informace pro činnost každého učitele a v rámci služby pověřence je poskytováno zcela zdarma. Neváhejte se svému pověřenci ozvat a domluvte se na konkrétním termínu školení.

Kurzy informatiky a digitálních kompetencí | Národní pedagogický institut pořádá v průběhu srpna několik kurzů pro učitele zaměřených na výuku informatiky a rozvoj digitálních kompetencí. Jedná se celkem o 4 kurzy, jejich podrobné zaměření, data konání a možnost přihlášení naleznete na stránkách NPI v sekci Vzdělávání. 

Zdroj: Pedagogické info. NPI ČR: Srpnové kurzy informatiky a digitální kompetence v cizích jazycích. Dostupné z: http://www.pedagogicke.info/2023/07/npi-cr-srpnove-kurzy-informatiky.html 

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Promlčení práva na zvláštní příplatek | Škola pochybila při vyplácení zvláštního příplatku, po zjištění pochybení doplatila příplatek za tři roky zpětně. Zaměstnankyně se však domáhá doplacení za celé období, kdy příplatek nebyl poskytován, tedy za pět let. Má na toto doplacení nárok? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

HOŘKÁ TEČKA

 

Šikana učitelů | Projevy šikany zažívají až 4 procenta učitelů, a to jak ze strany žáků, tak ze strany kolegů. Nízká podpora či dokonce šikana kolegů vede k psychickému vyčerpání učitelů, snadnějšímu vyhoření a někdy dokonce k odchodu ze zaměstnání. Podpora kolegů naopak pomáhá psychické vyčerpání zvládat. 

Zdroj: Novinky. Čtyři procenta učitelů zažila šikanu od kolegů či vedení, tvrdí institut. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-ctyri-procenta-ucitelu-zazila-sikanu-od-kolegu-ci-vedeni-tvrdi-institut-40438652 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení