Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

LETNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO ŘEDITELE ŠKOL

 

Třetí ročník on-line letní školy nejen pro ředitele škol | Na konec srpna pro vás chystáme již třetí ročník on-line letní školy. Na koho se tentokrát můžete těšit? V průběhu tří dní vystoupí např.  Irena Trojanová, Lucie Obrovská, Iva Tomášková, Eva Fruhwirtová nebo Eva Janečková. Probereme témata jako je management školy, zdravotnické úkony ve školách, komunikace s žáky a rodiči nebo prezentace školy a využívání sociálních sítí. Letní škola proběhne ve dnech 23., 24. a 28. srpna, vždy v čase 13 – 16 hod. Sledujte naše webové stránky (www.sms-sluzby.cz), kam budeme postupně doplňovat informace. Podrobnosti k programu a přihlášení naleznete také zde.

Zdroj: SMS-služby. Letní škola (nejen) pro ředitele škol. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/letni-skola-nejen-pro-reditele-skol/ 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Jak motivovat žáky k pohybu | Česká školní inspekce vytvořila metodický materiál, ve kterém popisuje možnosti podpory pohybu žáků v průběhu školního roku i mimo něj. Klade důraz na přínosnost pohybu pro děti a uvádí příklady dobré praxe. Upozorňuje na důležitou roli školy i rodiny při vnímání pohybu dětmi. Je tak vhodné, aby se příručka dostala k učitelům, ale i rodičům dětí.

Zdroj: ČŠI. Metodické doporučení – Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Metodicke-doporuceni-%E2%80%93-Aktivni-skola-%E2%80%93-Inspirace-p 

Rozhovor se šéfem ČŠI | Poslechněte si rozhovor s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem, ve kterém hovoří o integraci ukrajinských žáků, kapacitách škol, prodloužení povinné školní docházky na střední školy nebo o tématech, na která se ČŠI v následujícím školním roce plánuje zaměřit.

Zdroj: Frekvence 1. Tomáš Zatloukal: Prodloužení povinné školní docházky je důležité. Dostupné z: https://www.frekvence1.cz/radio/zaznamy-poradu/press-klub/tomas-zatloukal-prodlouzeni-povinne-skolni-dochazky-je-dulezite.shtml 

LEGISLATIVA

 

Zákon o ochraně oznamovatelů | Dne 1. srpna vešel v účinnost zákon o ochraně oznamovatelů. Ten zakládá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém, skrze který budou moci zaměstnanci a další osoby ohlásit protiprávní jednání organizace. Povinnost zavést tento systém mají zaměstnavatelé s 50 a více zaměstnanci (u obcí se uplatní pravidlo hranice 10 tisíc obyvatel). Se zavedením vnitřního oznamovacího systému Vám mohou pomoci i SMS-služby.

Zdroj: edu.cz. Nový zákon o ochraně oznamovatelů - přehledné shrnutí základních informací pro školy. Dostupné z: https://www.edu.cz/novy-zakon-o-ochrane-oznamovatelu-prehledne-shrnuti-zakladnich-informaci-pro-skoly/. SMS-služby. Ochrana oznamovatelů. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/nabidka-sluzeb/ochrana-oznamovatelu/  

LETEM SVĚTEM

 

UNESCO podporuje zákaz mobilů ve školách | Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu se obává, že nadměrné používání telefonů ve výuce má negativní vliv na pozornost a emoční stabilitu dětí. Doporučuje tak školám, aby se zamyslely nad zákazem nebo alespoň omezením používáním mobilů k výukovým účelům a aby kladly větší důraz na sociální rozměr vzdělávání.

Zdroj: iDnes. Celosvětový zákaz mobilů ve školách. Chce ho UNESCO. Dostupné z: https://www.idnes.cz/mobil/tech-trendy/unesco-mobil-smartphone-skola-vyuka-zakaz.A230801_125452_mob_tech_LHR 

Průzkum dovedností pracovníků EU | Průzkum prováděný agenturou Cedefop shromažďuje informace o dovednostech a vzdělávání zaměstnanců v EU, identifikuje nesoulady dovedností s požadavky trhu práce a nabízí online interaktivní nástroj pro zobrazení výsledků. V předchozích letech se průzkum konal už dvakrát a slouží jako základ pro plánování vzdělávání. Česká republika je v digitálních dovednostech mírně pod průměrem EU.

Zdroj: NPI. Poznatky o dovednostech pracovníků EU v průzkumu. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/74478-dovednosti-pracovniku-eu-pruzkum 

POZVÁNKY

 

Školení zaměstanců škol v oblasti ochrany osobních údajů | Školám našich pověřenců nabízíme možnost proškolení zaměstnanců na pravidla ochrany osobních údajů, a to ještě před začátkem nového školního roku. Školení je zaměřeno na praktické informace pro činnost každého učitele a v rámci služby pověřence je poskytováno zcela zdarma. Neváhejte se svému pověřenci ozvat a domluvte se na konkrétním termínu školení.

Kurzy informatiky a digitálních kompetencí | Národní pedagogický institut pořádá v průběhu srpna několik kurzů pro učitele zaměřených na výuku informatiky a rozvoj digitálních kompetencí. Jedná se celkem o 4 kurzy, jejich podrobné zaměření, data konání a možnost přihlášení naleznete na stránkách NPI v sekci Vzdělávání. 

Zdroj: Pedagogické info. NPI ČR: Srpnové kurzy informatiky a digitální kompetence v cizích jazycích. Dostupné z: http://www.pedagogicke.info/2023/07/npi-cr-srpnove-kurzy-informatiky.html 

DIGI roadshow | Národní pedagogický institut připravil další setkání na téma rozvoje digitálních kompetencí, a to pro všechny učitele základnních a středních škol. Setkání slouží především ke sdílení zkušeností učitelů a odborníků, společnému řešení problémů a k diskuzi. Setkání se uskuteční 26. září ve 14 hodin ve všech krajských pracovištích NPI.

Zdroj: NPI. DIGI roadshow pro učitele základních a středních škol. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/74418-digi-roadshow-pro-ucitele-zakladnich-a-strednich-skol 

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Vedoucí učitelka mateřské školy | Je Vaše škola základní a současně mateřskou školou? Potřebujete do čela mateřské školy jmenovat vedoucího zaměstnance, který by školku vedl, ale nevíte, jak postupovat dle legislativy? Jak správně takovému zaměstnanci stanovit výši platu? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

SLADKÁ TEČKA

 

Výuka češtiny pro krajany | Po čtyři týdny se teď čeští krajané z asi 60 zemí světa budou setkávat na hodinách češtiny v Poděbradech. Výukových kurzů se účastní zástupci krajanských komunit, přihlásit se mohli i samoplátci. Studenti jsou rozřazeni do několika tříd podle úrovně znalosti jazyka a kromě české gramatiky se učí také o českých zvycích a tradicích. 

Zdroj: MŠMT. Krajané se v Poděbradech učí česky. Dostupné z: https://www.msmt.cz/krajane-se-v-podebradech-uci-cesky ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení