Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

LETNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO ŘEDITELE ŠKOL PRÁVĚ PROBÍHÁ

 

Třetí ročník on-line letní školy nejen pro ředitele škol | Ještě dnes probíhá poslední den třetího ročníku naší on-line letní školy! Na koho se můžete těšit? V dneška vystoupí např. Eva Janečková nebo Václav Řehoř. Probereme témata jako je kybernetická bezpečnost, legislativní novinky ve školství nebo spolupráce školy s OSPOD a Policií ČR. Webináře proběhnou v čase 13 – 16 hod. Podrobnosti k programu a přihlášení naleznete na webu SMS ČR Vzdělávání.

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. Letní škola (nejen) pro ředitele škol. Dostupné z: https://www.smscr.education/letni-skola--nejen--pro-reditele-skol-23-24--a-28--8--2023--13-00-16-00-/ 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Poradní tým ministra Beka | Ministr školství Mikuláš Bek má pět poradců, kteří se úzce podílejí na konzultacích a analýzách. Patří mezi ně např. Karel Gargulák z PAQ Research nebo Jana Straková z Pedagogické fakulty Univerity Karlovy. Zřídil také Národní konvent o vzdělávání s cílem zapojit veřejnost a klíčové aktéry do změn v českém vzdělávacím systému. Jedná se o platformu pro rozsáhlejší debatu ohledně vzdělávání.

Zdroj: Novinky. Ministr školství Bek má pět poradců, sestavil i konvent. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-ministr-skolstvi-bek-ma-pet-poradcu-sestavil-i-konvent-40441582 

Peer to peer setkání | Uskutečnilo se první celostátní setkání vedoucích pracovníků škol z projektu Podpora rovných příležitostí, kde několik škol představilo příklady dobré praxe v oblasti podpory sociálně znevýhodněných žáků. Diskutovaná témata zahrnovala změny ve školách, úlohu sociálních pedagogů a potřebu aktivního přístupu k řešení sociálního znevýhodnění žáků.

Zdroj: edu.cz. Progresivní přístupy v práci se sociálně znevýhodněnými žáky: Inspirace ze setkání školních lídrů. Dostupné z: https://www.edu.cz/progresivni-pristupy-v-praci-se-socialne-znevyhodnenymi-zaky-inspirace-ze-setkani-skolnich-lidru/ 

Navýšení kapacit všeobecného vzdělávání | Ministerstvo školství plánuje zvýšit kapacity lyceí, což by mohlo vyřešit nedostatek všeobecně vzdělávacích oborů na středních školách. Má se tak stát změnou zařazení lyceí z kategorie odborného vzdělávání do kategorie vzdělávání všeobecného. Zájem o všeobecné vzdělávání je vysoký, kapacity jsou však naplněné. Česká republika má navíc nejnižší podíl všeobecného vzdělávání na celkovém středoškolském vzdělávání.

Zdroj: Novinky. Do gymnázií a lyceí víc žáků, plánuje ministerstvo. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-do-gymnazii-a-lycei-vic-zaku-planuje-ministerstvo-40440469 

LEGISLATIVA

 

Zákon o ochraně oznamovatelů | Dne 1. srpna vešel v účinnost zákon o ochraně oznamovatelů. Ten zakládá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém, skrze který budou moci zaměstnanci a další osoby ohlásit protiprávní jednání organizace. Povinnost zavést tento systém mají zaměstnavatelé s 50 a více zaměstnanci (u obcí se uplatní pravidlo hranice 10 tisíc obyvatel). Se zavedením vnitřního oznamovacího systému Vám mohou pomoci i SMS-služby.

Zdroj: edu.cz. Nový zákon o ochraně oznamovatelů - přehledné shrnutí základních informací pro školy. Dostupné z: https://www.edu.cz/novy-zakon-o-ochrane-oznamovatelu-prehledne-shrnuti-zakladnich-informaci-pro-skoly/. SMS-služby. Ochrana oznamovatelů. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/nabidka-sluzeb/ochrana-oznamovatelu/  

LETEM SVĚTEM

 

Škola postavená z lodních kontejnerů | V Moravské Nové Vsi na Břeclavsku vzniká dočasná školní budova pro čtyři třídy 2. stupně, kterou budou žáci využívat rok, než se kompletně zrekonstruuje budova školy poničená tornádem v roce 2021. Celá bude postavená z 26 kontejnerů speciálně přizpůsobených svému novému účelu. Kromě základní školy bude využívat prostory také základní umělecká škola a soukromí poskytovatelé jazykových kurzů.

Zdroj: ČTK. Škola z kontejnerových buněk pro čtyři třídy 2. stupně bude v Moravské Nové Vsi. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/skola-z-kontejnerovych-bunek-pro-ctyri-tridy-2-stupne-bude-v-moravske-nove-vsi/2404085 

Podcast o nedostatku volných míst ve školkách | V rozhovoru pro iRozhlas mluvil o tomto problému Karel Gargulák z PAQ Research. Ačkoliv aktuální návrh počítá se zavedením plnění předškolní docházky v dětských skupinách, Gargulák tvrdí, že toto opatření nepřinese nová místa a problém zůstane. Rozšiřování vzdělávacího prostoru o dětské skupiny podle něj navíc neodpovídá plnohodnotnému vzdělávání v mateřských školách.

Zdroj: iRozhlas. Přeplněné a exkluzivní. Státu se nedaří řešit problém školek systémově, tvrdí analytik. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vinohradska-12-skolky-problem-malo-mist-karel-garkulakl_2308240600_kac 

Podcast o důležitosti sociálních pedagogů | Nejnovější díl podcastu Zapojme všechny obsahuje rozhovor ředitele školy a speciální pedagožky na této škole působící. Bavili se o důležitosti role sociálního pedagoga na střední škole. Sociální pedagogové mohou hrát klíčovou roli pro žáky, kteří potřebují pomoc s osobními nebo rodinnými problémy a mohou také přispět k prevenci vážnějších problémů ve škole. Vy si ho nyní můžete poslechnout na stránkách NPI.

Zdroj: NPI. Zapojme všechny – Sociální pedagog jako partner a opora v procesu výchovy. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/74570-zapojme-vsechny-socialni-pedagog-v-procesu-vychovy 

POZVÁNKY

 

Školení zaměstanců škol v oblasti ochrany osobních údajů | Školám našich pověřenců nabízíme možnost proškolení zaměstnanců na pravidla ochrany osobních údajů, a to ještě před začátkem nového školního roku. Školení je zaměřeno na praktické informace pro činnost každého učitele a v rámci služby pověřence je poskytováno zcela zdarma. Neváhejte se svému pověřenci ozvat a domluvte se na konkrétním termínu školení.

Konference odolnost a samostatnost | V Senátu České republiky se 26. září uskuteční konference na téma téma odolnosti jako důležitého fenoménu pro život člověka a celé společnosti. Akce má podporu předsedy Senátu Miloše Vystrčila a manželky prezidenta republiky Evy Pavlové. Hovořit budou hosté z oblasti psychiatrie, filozofie, armády nebo vrcholového sportu. Po přihlášení budou vybráni někteří hosté k prezenční účasti, ostatní se budou moci připojit on-line.

Zdroj: NPI. Zveme vás na konferenci Odolnost a samostatnost. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/74579-konference-odolnost-a-samostatnost 

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Seznámení zaměstnance s interními dokumenty | Škola přijmula několik nových zaměstnanců. S jakými interními dokumenty je musí zaměstnavatel seznámit? Do jaké doby tak musí učinit? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

HOŘKÁ TEČKA

 

Začátek školního roku ve znamení nákupu nové elektroniky | Před začátkem školního roku roste poptávka po elektronice, zejména po notebookách, které rodiče dětem pořizují za průměrně 20.000 korun. Prodejci zaznamenávají také zájem o mobilní telefony a chytré hodinky pro děti. Cena notebooků se zvýšila o 15 % oproti loňskému roku.

Zdroj: ČTK. Před začátkem školního roku rostou prodeje elektroniky, zájem je o notebooky. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pred-zacatkem-skolniho-roku-rostou-prodeje-elektroniky-zajem-je-o-notebooky/2404366 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení