Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Bezmasá jídla ve školních jídelnách zůstanou | Ministerstvo školství oznámilo, že školní jídelny budou i nadále moci podávat jídla bez masa. Toto rozhodnutí reaguje na kritiku organizace Nesehnutí, která poukázala na vynechání veganských a vegetariánských pokrmů z nové metodiky, která doporučovala pouze jídla obsahující maso. Reformu školního stravování provádí společně MŠMT, ministerstvo zdravotnictví a Státní zdravotní ústav, s cílem modernizovat stávající systém založený na více než 40 let starém spotřebním koši.

Zdroj: Novinky. MŠMT: Školní jídelny budou moci dále nabízet bezmasá jídla. Dostupné z: https://chat.openai.com/ 

Učitelé mají dostat k platu 3000 Kč navíc | Ministr školství Bek na středečním školském výboru v Poslanecké sněmovně řekl, že učitelé budou jediní státní zaměstnanci, kteří dostanou v příštím roce přidáno. A to až o 3000 Kč. Podle odborníku tato částka ale podle odborníků nesplní tento rok schválených 130 procent průměrné mzdy. V nejlepším případě to bude 115 procent.

Zdroj: Novinky.cz: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-tri-tisice-navic-pro-ucitele-stacit-nebudou-40442253 

Zatím to vypadá, že na školství bude v roce 2024 méně peněz | Návrh státního rozpočtu na rok 2024 předpokládá, že kapitola ministerstva školství dostane o více jak 11 mld. Kč méně, než je tomu v roce letošním. Podle ministra Beka se o konečné částce stále jedná.

Zdroj: Novinky.cz: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-ministerstvo-financi-skolstvi-ma-mit-pristi-rok-na-vydaje-o-116-miliardy-mene-nez-letos-40442306 

LEGISLATIVA

 

Přijímací řízení na střední školy se má zefektivnit | Poslanecký návrh má změnit přijímací řízení na střední školy z papírové formy, převážně do té elektronické. Žák bude moci podat až 3 přihlášky, vše zadá jen do jednoho formuláře. Po přijímacím řízení odpadnou zápisové lístky, podle výsledků se žáci budou přiřazovat automaticky do preferovaných škol podle výsledků přijímací zkoušky. Vše má být platné již od tohoto školního roku 2023/2024.

Zdroj: Novinky.cz: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-skoly-se-chystaji-na-privaly-prihlasek-ale-bez-papirovani-40441917 

Zákon o ochraně oznamovatelů | Dne 1. srpna vešel v účinnost zákon o ochraně oznamovatelů. Ten zakládá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém, skrze který budou moci zaměstnanci a další osoby ohlásit protiprávní jednání organizace. Povinnost zavést tento systém mají zaměstnavatelé s 50 a více zaměstnanci (u obcí se uplatní pravidlo hranice 10 tisíc obyvatel). Se zavedením vnitřního oznamovacího systému Vám mohou pomoci i SMS-služby.

Zdroj: edu.cz. Nový zákon o ochraně oznamovatelů - přehledné shrnutí základních informací pro školy. Dostupné z: https://www.edu.cz/novy-zakon-o-ochrane-oznamovatelu-prehledne-shrnuti-zakladnich-informaci-pro-skoly/. SMS-služby. Ochrana oznamovatelů. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/nabidka-sluzeb/ochrana-oznamovatelu/  

LETEM SVĚTEM

 

Karlovarský kraj by se mohl dočkat vysoké školy | Karlovarský kraj plánuje vytvoření druhé polytechnické vysoké školy v České republice, podepsal memorandum o spolupráci na pilotním projektu s cílem založit vysokou školu typu polytechnika. Ministr školství zdůraznil, že podpora tohoto záměru reaguje na rostoucí poptávku po profesním vzdělávání v kraji, kde dosud žádná veřejná vysoká škola nepůsobí.

Zdroj: MŠMT. V Karlovarském kraji by mohla vzniknout polytechnická VŠ. Dostupné z: https://www.msmt.cz/v-karlovarskem-kraji-by-mohla-vzniknout-polytechnicka-vysoka 

Počet středoškoláků dále poroste | V České republice se v novém školním roce 2023/2024 očekává nárůst středoškoláků. MŠMT odhaduje, že na středních školách bude studovat 488 100 mladých lidí, což je o 25 tisíc více než v předchozím roce. Naopak počet žáků základních škol by měl mírně klesnout. 

Zdroj: Novinky.  Počet školáků oproti loňsku zřejmě vzroste. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-pocet-skolaku-oproti-lonsku-zrejme-vzroste-40441838 

Učitelé varují před snižováním investic do školství | Nižší investice do školství v České republice, které již dlouhodobě nedosahují evropského a světového průměru, by mohly omezit rozvoj tohoto rezortu a negativně ovlivnit budoucí ekonomiku a společnost, jelikož vzdělaní lidé přispívají více penězi do státního rozpočtu, říká Učitelská platforma. Varuje také před možnými úspornými opatřeními, jako je zvýšení počtu žáků na učitele, nedostatečné platy učitelů nebo omezení počtu asistentů pedagoga.

Zdroj: Učitelská platforma. Učitelé: Pokud chceme vzdělanou a prosperující společnost, musíme investice do školství navyšovat, ne snižovat. Dostupné z: https://www.ucitelskaplatforma.cz/2023/08/31/ucitele-pokud-chceme-vzdelanou-a-prosperujici-spolecnost-musime-investice-do-skolstvi-navysovat-ne-snizovat/ 

POZVÁNKY

 

Konference o podpoře ohrožených dětí | Společnost SOFA ve spolupráci s UNICEF a podporou Krajského úřadu Ústeckého kraje pořádá regionální konferenci Nástroje včasné intervence v podpoře ohrožených dětí a efektivní mezioborová spolupráce, která se zaměřuje na prezentaci nástrojů včasné identifikace ohrožených dětí a zkušenosti z mostecké praxe. Konference je zdarma a proběhne 12. září 2023 v Ústí nad Labem.

Zdroj: Řízení školy online. Konference „Nástroje včasné intervence v podpoře ohrožených dětí a efektivní mezioborová spolupráce“. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/konference-nastroje-vcasne-intervence-v-podpore-ohrozenych-deti-a-efektivni-mezioborova-spoluprace.a-17969.html 

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Přestup žáka základní školy | Žák základní školy chce přestoupit na jinou základní školu. Musí mu být vyhověno? Kdo o takové žádosti rozhoduje? Hraje roli, jestli je škola, do které má žák přestoupit, spádová? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

HOŘKÁ TEČKA

 

Setkání učitelů češtiny v Praze | V Praze se uskutečnilo 15. setkání učitelů českého jazyka pracujících v zahraničí a lektorů češtiny na zahraničních vzdělávacích institucích. Během setkání byly prezentovány novinky, projekty a aktivity týkající se výuky češtiny v zahraničí, při této příležitosti vyšel také časpois Krajiny češtiny.

Zdroj: MŠMT. 15. setkání učitelů a lektorů češtiny v zahraničí. Dostupné z: https://www.msmt.cz/15-setkani-ucitelu-a-lektoru-cestiny-v-zahranici-24-8-2023-v ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení