Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

MŠMT jednalo s Národní sportovní agenturou | Ministr školství a předseda Národní sportovní agentury jednali o hlubší spolupráci mezi ministerstvem a agenturou v oblasti podpory sportu a aktivního pohybu dětí, žáků a studentů, včetně dlouhodobé koncepce rozvoje pohybu a sportu v České republice. Oba zástupci si uvědomují význam sportu a jeho dopad na fyzické i duševní zdraví a celkovou odolnost dětí a shodli se na potřebě podpory zdravého aktivního životního stylu od útlého věku.

Zdroj: MŠMT. Ministr Bek jednal s předsedou Národní sportovní agentury. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministr-bek-jednal-s-predsedou-narodni-sportovni-agentury 

Práce s traumatizovanými dětmi je důležitá | Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková vyzvala k intenzivnější podpoře škol v práci s traumatizovanými dětmi, zdůrazňujíc, že tlak a represe nejsou řešením. Tato výzva reaguje na konflikt mezi žákem a učitelkou v Praze. Ministerstvo školství vyjádřilo podporu a zdůraznilo význam začlenění tématu agrese ve školách do přípravy pedagogů a komunikace mezi žáky a učiteli.

Zdroj: Novinky. Školy musí být připravené pracovat s traumatizovanými dětmi, upozorňuje vládní zmocněnkyně. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-skoly-musi-byt-pripravene-pracovat-s-traumatizovanymi-detmi-upozornuje-vladni-zmocnenkyne-40443100 

Ministr ocenil nejlepší pedagogy | Mikuláš Bek udělil Medaile MŠMT významným osobnostem české pedagogiky, nejvyšší ocenění v oblasti vzdělávání a výchovy, a vyzdvihl jejich inspirativní práci. Tyto medaile jsou udělovány za významný přínos v pedagogice, vědě, umění nebo za zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.

Zdroj: MŠMT. Ministr Bek předal Medaile MŠMT za rok 2023. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-bek-predal-medaile-msmt-za-rok-2023 

LEGISLATIVA

 

Vysvědčení ze ZŠ by už nemuselo hrát roli u přijímaček | Ministerstvo školství připravuje novelu vyhlášky, která zruší povinnost středních škol zohledňovat v přijímacím řízení prospěch uchazečů z posledních tří pololetí základní školy. Školy by ale mohly vyžadovat vysvědčení dobrovolně. Změna má platit už pro příští přijímací řízení a má za cíl zajistit objektivnější hodnocení. Někteří pedagogové se obávají, že může snížit motivaci žáků k učení.

Zdroj: Novinky. Vysvědčení u přijímaček na střední bude nepovinné. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-vysvedceni-u-prijimacek-na-stredni-bude-nepovinne-40443139 

LETEM SVĚTEM

 

Změna financování školství by zatížila samosprávy | Ministerstvo školství zvažuje převod financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele škol. Zástupci samospráv jsou proti této změně a obávají se nerovnoměrných dopadů na menší obce a venkovské školy, což by mohlo ohrozit jejich fungování a vést k jejich rušení.

Zdroj: iDnes. Ministerstvo chce šetřit, starostové se bojí rušení venkovských škol. Dostupné z: https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/skola-pedagog-ucitel-zrizovatel-venkov-plzensko-setreni.A230911_125424_plzen-zpravy_vb 

Možné snižování zaměstnanců škol | Počet pracovních míst ve školství může být snížen, ale zatím není jasno ohledně toho, jaký bude konečný rozsah snižování. Ministerstvo financí navrhlo snížení o 20 tisíc míst ve srovnání s letoškem, konečné rozhodnutí však bude známo až v tomto týdnu. Ministr školství se vyjádřil, že snižování počtu učitelů nebo nepedagogických pracovníků je neproveditelné, protože už nyní jich je nedostatek, a chce zachovat alespoň letošní rozpočet. S propouštěním nesouhlasí ani odbory.

Zdroj: Novinky. Školské odbory: Není jisté, zda se bude ve školství snižovat počet pracovních míst. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-skolske-odbory-neni-jiste-zda-se-bude-ve-skolstvi-snizovat-pocet-pracovnich-mist-40443596 

Studie o platech ředitelů | Studie analyzuje platy vedoucích pracovníků (ředitelů a zástupců) základních škol v období 2017-2021. Zjistila, že průměrné platy těchto vedoucích pracovníků stouply ze 160 % průměrné mzdy na 200 % průměrné mzdy, ale tato tendence pravděpodobně nepokračuje a může ovlivnit motivaci uchazečů o tyto pozice. Studie také poukazuje na potřebu systematického vzdělávání a podpory zřizovatelů škol pro lepší využití odměn jako nástroje motivace pro zvýšení efektivity práce vedoucích pracovníků základních škol.

Zdroj: IDEA. Platy ředitelů škol: dlouho ve stínu pozornosti. Dostupné z: https://idea.cerge-ei.cz/studies/platy-reditelu-skol-dlouho-ve-stinu-pozornosti-2

Doporučení pro vedení školních knihoven | MŠMT vydalo doporučení týkající se činnosti a role školní knihovny na základních a středních školách, které je zaměřeno na podporu a směřování vedoucích pracovníků škol a knihovníků ve školních knihovnách. Doporučení se věnuje poslání, úkolům, financování, řízení a personálnímu zabezpečení školních knihoven.

Zdroj: edu.cz. Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách. Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/doporuceni-msmt-k-cinnosti-a-funkci-skolni-knihovny-na-zakladnich-a-strednich-skolach/ 

Pozor na nahlášení změny školy pojišťovně | Ombudsman Stanislav Křeček varuje rodiče nových středoškoláků, že musí nahlásit jejich přechod na střední školu zdravotní pojišťovně, jinak jim hrozí pokuta až 10 000 korun. Některé střední školy tuto změnu nahlásí za ně, to dělá ale asi jen 70 % škol. 

Zdroj: Novinky. Ombudsman: Noví středoškoláci musí být nahlášeni na pojišťovnách, za opomenutí hrozí pokuta. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-ombudsman-novi-stredoskolaci-musi-byt-nahlaseni-na-pojistovnach-za-opomenuti-hrozi-pokuta-40443291 

Webinář ke zpracování výkazů PAM | MŠMT uspořádalo dne 12. září 2023 webinář pro pracovníky správních úřadů, zaměřený na předávání a zpracování výkazů PAM v roce 2023 s cílem zdůraznit aktuální změny a problematické oblasti. Záznam a prezentace z tohoto webináře jsou k dispozici.

Zdroj: edu.cz. Webinář MŠMT ke zpracování výkazů PAM v roce 2023. Dostupné z: https://www.edu.cz/webinar-msmt-ke-zpracovani-vykazu-pam-v-roce-2023/ 

POZVÁNKY

 

Jak správně nastavit školní facebookovou stránku? I v novém školním roce pokračujeme v sérii webinářů zdarma s názvem GDPR prakticky, které spojuje téma práce s osobními údaji ve školství. Tentokrát se zaměříme na téma Facebooku a správného nastavení facebookové stránky. Expert na sociální sítě Tomáš Pavlica založí falešnou stránku školy a ukáže, jak správně a bezpečně vše nastavit tak, aby bylo jasné, kdo co může spravovat, vkládat, či stahovat. Webinář je určen klientům pověřenců SMS-služby a odkaz na něj jim bude zaslán prostřednictvím jejich pověřence.

Logická olympiáda | Právě startuje 16. ročník logické olympiády. Už teď se děti mohou do soutěže hlásit. Přihlašování končí 30. září, tak ho nepropásněte!

Zdroj: Logická olympiáda 2023. Dostupné z: https://www.logickaolympiada.cz/ 

Zapojte se do týdnů globálního vzdělávání | Týdny globálního vzdělávání 2023 budou probíhat od 2. do 25. října, nabídnou různé akce a aktivity, které podnítí diskuzi o aktuálních globálních tématech a spolupráci. Můžete se zapojit do virtuální komiksové výstavy, workshopů, panelových diskuzí a dalších akcí, které budou prezenční i online. 

Zdroj: Globální rozvojové vzdělávání. Týdny globálního vzdělávání. Dostupné z: https://globalnirozvojovevzdelavani.cz/tyden-grv/ 

Spojme síly ve vzdělávání k podnikavosti v Česku | Konference o podnikavosti ve vzdělávání, pořádaná Asociací podnikavé Česko s podporou MŠMT a MMR, se uskuteční 19. října 2023 v Praze. Během této události budou prezentovány výsledky mapování systému vzdělávání zaměřeného na rozvoj podnikavosti v České republice a sdíleny praktické příklady rozvoje podnikavosti ve školách a mezi dospělými.

Zdroj: Řízení školy online. Konference Spojme síly ve vzdělávání k podnikavosti v Česku. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/konference-spojme-sily-ve-vzdelavani-k-podnikavosti-v-cesku.a-18013.html 

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Návrat zaměstnankyně po mateřské dovolené na obsazené pracovní místo | Zaměstnankyně odešla na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel za ni našel náhradu. Zaměstnankyně se chce z mateřské dovolené vrátit, avšak zaměstnavatel si chce ponechat náhradní zaměstnankyni. Jak takovou situaci řešit?  Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

SLADKÁ TEČKA

 

Podívejte se, jak se za posledních 40 let změnily školy | Za posledních 40 let se české školy zásadně proměnily v oblasti prostředí a technologií, avšak základní principy výuky zůstaly zachovány. Dnešní školní prostředí je plné moderního vybavení, včetně klimatizace, 3D tiskáren a virtuální reality, zatímco v minulosti bylo školní vybavení mnohem jednodušší. Změny zahrnují také délku povinné školní docházky, změny ve výuce cizích jazyků a právní postavení škol.

Zdroj: Novinky. Jak se za posledních 40 let změnily české školy? Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/zena-deti-jak-se-za-poslednich-40-let-zmenily-ceske-skoly-40442560 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení