Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Projekt pro lepší využívání dat ve vzdělávání | MŠMT zahájilo projekt Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR, jehož cílem je zlepšit využívání dat v oblasti vzdělávání, umožnit cílenou podporu škol a identifikovat regiony se slabšími výsledky.  Má proměnit vzdělávací ekosystém Česka, přičemž se zaměřuje na propojení dat a zlepšení dostupnosti informací o vzdělávání. Projekt je financovaný  z OP JAK a bude trvat do konce roku 2027.

Zdroj: MŠMT. Nový projekt MŠMT zlepší využívání dat ve vzdělávání. Dostupné z: https://www.msmt.cz/msmt-zlepsi-vyuzivani-dat-ve-vzdelavani 

Náměstek ministra jednal na poli EU | Náměstek ministra školství Jaroslav Miller se zúčastnil neformálního jednání ministrů sedmadvacítky v Zaragoze, kde se diskutovalo o větším zapojení mládeže do veřejného dění, dostupnosti vysokoškolského vzdělání pro znevýhodněné studenty a zprostředkování demokratických hodnot ve společnosti. Diskuze také zahrnovala téma školního prostředí a jeho role při formování osobnosti a hodnotové orientace mladých lidí v kontextu evropských hodnot.

Zdroj: MŠMT. Náměstek Miller ke vzdělávání a práci s mládeží. Dostupné z: https://www.msmt.cz/namestek-miller-ke-vzdelavani-a-praci-s-mladezi 

Nové INFO ČŠI |  Česká školní inspekce zveřejnila další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI. Uvnitř najdete články týkající se např. aktivní školy, zdatnosti žáků, finanční gramotnosti, výuky žáků s odlišným mateřským jazykem, mezinárodního šetření PIRLS 2021 a další.

Zdroj: ČŠI. INFO ČŠI - informační magazín. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/INFO-CSI-%E2%80%93-informacni-magazin_09_2023 

LEGISLATIVA

 

Debaty o pravidlech pro asistenty pedagoga | V jednání o nových pravidlech pro asistenty pedagoga zůstává několik sporných bodů nevyřešeno. Nová vyhláška má zajistit, aby školy měly stále k dispozici potřebné asistenty, ale v současné době jsou stále nejasnosti ohledně financování a dalších detailů. Nová pravidla by měla platit od ledna 2025, nikoli od původně plánovaného data v roce 2024.

Zdroj: Novinky. Asistenti mají zůstat nejen spádovým dětem. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-asistenti-maji-zustat-nejen-spadovym-detem-40443760 

LETEM SVĚTEM

 

Nová kampaň má zvýšit prestiž učitelské profese | Projekt Učitelé jsou třída se zaměřuje na  zvýšení důvěry veřejnosti v učitele. Učitelé mají klíčový vliv na vývoj dětí, ale často jsou jejich práce chápáni pouze jako vedení hodin a rozdávání známek. Tato kampaň se snaží ukázat, že učitelé jsou profesionálové, kteří musí mít dovednosti z několika oblastí, jako je psychologie, krizového řešení nebo motivace dětí. 

Zdroj: MŠMT. Projekt Učitelé jsou třída představuje profesi pedagoga ve 21. století. Dostupné z: https://www.msmt.cz/projekt-ucitele-jsou-trida-predstavuje-profesi-pedagoga-ve 

O nepedagogické profese není zájem | Kvůli nízkým mzdám bude v budoucnu stále více obtížné sehnat do školství nepedagogické pracovníky. Snížení platů těchto pracovníků by mohlo vést k dalším problémům se získáváním personálu. Dříve mediálně diskutované propouštění nepedagogů už ale náměstek ministra školství Jiří Nantl vyloučil.

Zdroj: Novinky. Sehnat školníka či kuchařku je čím dál těžší. A bude hůř. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-sehnat-skolnika-ci-kucharku-je-cim-dal-tezsi-a-bude-hur-40443657. Peníze na kuchařky a školníky v rozpočtu budou. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-penize-na-kucharky-a-skolniky-v-rozpoctu-budou-40444353 

Úroveň gramotnosti dospělých | V České republice proběhl mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC, který se zaměřuje na čtenářskou gramotnost, numerickou gramotnost a řešení problémů u osob ve věku 16 až 65 let. Výsledky výzkumu budou zveřejněny v letech 2024 a 2025 a pomohou identifikovat silné a slabé stránky v dovednostech české populace a skupiny ohrožené nízkými dovednostmi.

Zdroj: NPI. Jaké jsou dovednosti českých dospělých? Zjistíme to díky mezinárodnímu výzkumu PIAAC. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/75208-piaac-mezinarodni-vyzkum-dovednosti-dospelych 

POZVÁNKY

 

Člověk v tísni podpoří kurzy češtiny pro cizince | Nejen pro Ukrajince, ale také pro pro jiné vícejazyčné děti od 5 let, rodiče a pedagogy, připravila společnost META společně s Člověkem v tísni online kurzy češtiny. Tyto kurzy mají pomoci lidem zlepšit svou češtinu a usnadnit život a práci v České republice.

Zdroj: edu.cz. Nové online kurzy pro cizince, kde se naučí česky. Dostupné z: https://www.edu.cz/nove-online-kurzy-pro-cizince-kde-se-nauci-cesky/ 

Jak správně spravovat sociální sítě škol a obcí |  Používání sociálních sítí se již stalo normou a profily obcí a škol jsou dnes často navštěvovanější a aktualizovanější než jejich webové stránky. Jak je ale používat správně? To si ukážeme v dalším díle našeho seriálu GDPR prakticky, který je určen klientům pověřenců pro ochranu osobních údajů SMS-služby. Prakticky předvedeme, jak spravovat profil školy na Facebooku, kde jsou nejdůležitější nastavení a jak se vyznat v jednotlivých menu. To vše ukáže a vysvětlí a na vaše otázky odpoví expert na sociální sítě Tomáš Pavlica, kterému budou sekundovat Lenka Matějová a Václav Řehoř. Setkání se uskuteční v úterý 26. září od 13:00 a odkaz pro připojení vám s předstihem zašlou vaši pověřenci.

Zdroj: SMS-služby.

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Vymáhání nezaplaceného stravného a poplatku za školní družinu | Rodiče žáků neplatili školní obědy dětem, neuhradili ani poplatek za docházku do družiny. Nyní se rodina odstěhovala a děti do školy už nedochází. Jaké existují způsoby pro vymáhání nezaplacených částek?  Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

SLADKÁ TEČKA

 

Ocenění úspěšných maturantů | Deset maturantů obdrželo čestná uznání od Cermatu za dosažení plného počtu bodů v náročnější verzi zkoušky z matematiky. Tato zkouška je součástí státní maturity a pomáhá studentům uplatnit se na technických a přírodovědných vysokých školách v České republice.

Zdroj: Novinky. Cermat ocenil deset maturantů, kteří získali plný počet bodů z obtížnější matematiky. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-cermat-ocenil-deset-maturantu-kteri-ziskali-plny-pocet-bodu-z-obtiznejsi-matematiky-40444103 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení