Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školství: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé druhé pondělí ráno na našem webu!

 

NOVINKY Z MŠMT

 

Posílení pozice sociálního pedagoga | Návrh novely o pedagogických pracovnících počítá se zavedením kvalifikačních požadavků na výkon pozice sociálního pedagoga. Ačkoliv z návrhu nevyplývá povinnost tuto pozici zavést, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chce zavedení sociálních pedagogů věnovat více pozornosti. Školy, které by tuto pozici zavedly, by mohly být systematicky podporovány za účelem ověření postavení sociálních pedagogů v rámci týmu školy.

Zdroj: MŠMT podporuje posílení pozice sociálního pedagoga. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-podporuje-posileni-pozice-socialniho-pedagoga 

MŠMT vyhlásilo novou dotační výzvu | Dotační výzva “Na učitelích záleží” se zaměřuje na posílení prestiže učitelského povolání a na zvýšení zájem o něj. Projekty, na které jsou peníze z výzvy určeny, se mohou zaměřovat na popularizaci studia pedagogiky, motivaci budoucích učitelů nebo zvyšování atraktivity učitelské profese. Do výzvy je možné se přihlásit do 16. května.

Zdroj: MŠMT. Vyhlášení dotační výzvy “Na učitelích záleží“ pro rok 2022. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacni-vyzvy-na-ucitelich-zalezi-2022 

Snížení prostředků na ONIV: postoj MŠMT  | V dubnové Škole v právu jsme informovali o snížení částky ONIV pro jednotlivé školy. S otázkou, jak tuto situaci mají ředitelé řešit, když o snížení nebyli dopředu informováni a konkrétní rozpis rozpočtu byl znám až na konci března (a část prostředků na ONIV již školou mohla být vyčerpána), se SMS ČR obrátilo na MŠMT. To ve své odpovědi konstatovalo, že  ve spolupráci s krajskými úřady bude situaci v rozpočtovém zajištění RgŠ ÚSC v průběhu roku 2022 bedlivě monitorovat a ve spolupráci s MF řešit případné zásadní problémy, ke kterým by (např. v souvislosti s příchodem ukrajinských uprchlíků, či jinými vlivy) mohlo v roce 2022 dojít. MŠMT nevyloučilo možnost vzniku dílčích problémů u některých jednotlivých  organizací, ty by však podle MŠMT měly být bez větších problémů řešitelné ve spolupráci s příslušným krajským úřadem podle příslušných ustanovení směrnice MŠMT o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

Zdroj: Škola v právu. Prostředky na ONIV se podle rozpisu financí pro jednotlivé školy významně snížily. Dostupné z: https://skolavpravu.cz/prostredky-na-oniv-se-podle-rozpisu-financi-pro-jednotlive-skoly-vyznamne-snizily/  

INTEGRACE UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ

 

Jak zlepšit komunikaci s Ukrajinci při výuce? | Jazyková bariéra je jedním z největších problémů při výuce ukrajinských uprchlíků a jejich začleňování do společnosti. Národní pedagogický institut uspořádal on-line setkání DigiDay Ukrajina, které přichází s tipy, které mohou výuku usnadnit. Záznam ze setkání je dostupný na webových stránkách NPI. 

Zdroj: NPI. Jaké nástroje ve výuce použít, abyste se domluvili s ukrajinskými žáky. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/7371-digiday-ukrajina-technicke-reseni-vyuky 

Opatření k integraci ukrajinských uprchlíků | MŠMT chystá přípravu materiálu, který by měl od nového školního roku upravovat integraci ukrajinských žáků. V opatření by mělo být mimo jiné řešeno také financování. Materiál zatím nebyl představen, ministr Gazdík uvedl, že o způsobu financování se rozhodne nejdříve v květnu.

Zdroj: Novinky.cz. Ministerstvo školství připravuje integraci ukrajinských uprchlíků. Dostupné z: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/ministerstvo-zacalo-chystat-postup-pro-integraci-ukrajinskych-zaku-od-zari-40395310#source=hp&seq_no=5&utm_campaign=abtest189_panel_sluzeb_varB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz  

LETEM SVĚTEM

 

Revize rámcových vzdělávacích programů | Rámcové vzdělávací programy byly v posledních dnech podrobeny připomínkám. Těch přišlo od školských asociací i samotných učitelů na 500. Největšímu nesouhlasu se dostalo návrhu na zrušení povinnost výuky druhého cizího jazyka, pod petici s touto výhradou se nashromáždilo asi 2400 podpisů. Kritika směřovala také k testování v tzv. uzlových bodech. Některé z připomínek budou do dokumentu zapracovány, dokument by pak měl být vydán během června. Podle ministra školství Petra Gazdíka však vznikla okolo návrhu zrušení povinnosti výuky druhého jazyka zbytečná hysterie, návrh má totiž primárně za cíl zlepšit znalost angličtiny, na kterou by se tak žáci na úkor druhého jazyka více zaměřili.

Zdroj: Novinky.cz. K návrhu revize učebních plánů přišlo 500 připomínek. Jazykáři trvají na povinném druhém jazyku. Dostupné z: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/k-navrhu-revize-ucebnich-planu-prislo-500-pripominek-jazykari-trvaji-na-povinnem-druhem-jazyku-40394520;  

Seznam Zprávy. Gazdík: Kolem druhých jazyků vznikla hysterie. Radši dětem zlepšeme angličtinu. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ptam-se-ja-cesko-ceka-velka-zmena-vzdelavani-jak-bude-vypadat-200127#source=hp&seq_no=2&utm_campaign=abtest189_panel_sluzeb_varB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz  

Bývalý ředitel základní školy v Semilech u soudu neuspěl | Soud zamítl žalobu, kterou se bývalý ředitel waldorfské školy domáhal určení neplatnosti rozhodnutí o jeho odvolání. Ředitel školy byl odvolán poté, co ve škole umožňoval porušování koronavirových opatření. Dle soudu došlo k ohrožení zdraví žáků a k závažnému porušení předpisů. Rozhodnutí rady města, která ředitele odvolala, je tak platné.

Zdroj: iDnes.cz. Soud zamítl žalobu exředitele školy v Semilech, který odmítal testování dětí. Dostupné z: https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/semily-soud-ivan-semecky-zamitl-waldorfska-skola.A220303_140058_liberec-zpravy_jape  

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

 

Zástupcům ředitele se zvýší počet hodin výuky | Vláda schválila změnu nařízení o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti pedagogických pracovníků. Novela se týká konta odpočtu vyučovacích hodin zástupce ředitele v mateřských a základních školách s nízkým počtem tříd. Ti nově nebudou mít na odpočet nárok. MŠMT tímto krokem sleduje úsporu nákladů na pozici zástupce ředitele. Spolek Pedagogická komora a další organizace však tento krok kritizují, dle jejich názoru dojde k většímu zatížení ředitelů, na které přejde administrativní zátěž původně přenesená právě na zástupce ředitele.

Zdroj: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNC7DFJ41K  

Novinky.cz. Od září se ve školách změní pravidla pro zástupce ředitelů, schválila vláda. Dostupné z:  https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/od-zari-se-ve-skolach-zmeni-pravidla-pro-zastupce-reditelu-schvalila-vlada-40395275#source=hp&seq_no=6&utm_campaign=abtest189_panel_sluzeb_varB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz  

Škola v právu

 

Dubnové číslo vychází | Klienti pověřenců SMS-služeb ji získávají zdarma, ti ostatní si ji mohou snadno předplatit. Řeč je o Škole v právu, odborném elektronickém měsíčníku věnovaném problematice školství. Dubnové číslo se věnuje kybernetické bezpečnosti, nakládání s osobními údaji vzešlými z testování, náležitostem vytýkacího dopisu nebo třeba snížení prostředků na ONIV. Přejeme příjemnou a inspirativní četbu!

Zdroj: https://skolavpravu.cz/rubrika/archiv-cisel/2022-04/ 

POZVÁNKA NA WEBINÁŘE
 

SMS-seminář: program květnových a červnových webinářů zveřejněn | SMS-služby připravily 11 nových on-line seminářů v rámci nového vzdělávacího projektu „SMS-seminář: o školství nejen pro školy“ pro představitele škol, zástupce zřizovatelů a všechny zájemce o oblast školství. Termíny jsou již vypsány a program je k dispozici na přiloženém odkaze.

Zdroj: SMS. SMS-seminář – o školství nejen pro školy. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/nabidka-sluzeb/SMS-seminar/

SLADKÁ TEČKA

 

Běh pro Paměť národa | Školy se nyní mohou hlásit do výzvy Běh pro Paměť národa. Za každý uběhnutý 1 km bude organizaci Paměť národa poskytnuta 1 Kč od jejích partnerů. Stačí se zaregistrovat, zapojit se pak může každý žák i zaměstnanec školy. Běh se následně může uskutečnit kdykoliv v květnu.

Zdroj: Běh pro Paměť národa. Dostupné z: https://www.behpropametnaroda.cz/pro-skoly/.  ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení