Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!teltelteltel

 

Z vlády a MŠMT

 

Program na podporu výzkumu ERC bude prodloužen | Program ERC CZ, který má za cíl podpořit výzkum, experimentální vývoj a inovace, byl prodloužen až do roku 2032 z původně plánovaného roku 2026. Jedná se o účelové financování, díky kterému se může Česká republika lépe zapojit do mezinárodní spolupráce v oblasti inovací a výzkumu. MŠMT navíc navýšilo finanční prostředky na tento program o 900 milionů Kč, tedy 150 milionů Kč na rok v období let 2027-2032.

Zdroj: MŠMT. Program na podporu výzkumu ERC bude prodloužen. Dostupné z: https://www.msmt.cz/program-na-podporu-vyzkumu-erc-cz-bude-prodlouzen

LETEM SVĚTEM

 

Grantové žádosti o Erasmus+ | Mateřské, základní i střední školy si mohou podat přihlášku o grant do programu Erasmus+. Grant je možné využít na zapojení se do mezinárodního vzdělávání či na jiný vzdělávací projekt. S administrací žádosti může pomoci Dům zahraniční spolupráce, který k tématu v následujících týdnech pořádá informační semináře.

Zdroj: Řízení školy online. Zapojte svou školu do projektů mezinárodního vzdělávání. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/zapojte-svou-skolu-do-projektu-mezinarodniho-vzdelavani.a-17367.html

Bezpečnost dětí na internetu | Společnosti CZ.NIC, Člověk v tísni, Linka bezpečí a Dětské krizové centrum zahájily spolupráci při rozšíření aktivit Safer Internet Centra. Centrum vytváří a koordinuje aktivity zaměřené na zvyšování bezpečnosti dětí v prostředí internetu. Společenství bude pracovat na pořádání vzdělávacích kurzů, vytváření informačních materiálů, rozšíření kapacity helplinek nebo podpoře Dětského krizového centra poskytujícího odbornou péči dětem a mladistvým zneužitým na internetu.

Zdroj: Řízení školy online. Čtyři organizace v Česku spojily své síly, aby zvýšily bezpečnost dětí na internetu. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/ctyri-organizace-v-cesku-spojily-sve-sily-aby-zvysily-bezpecnost-deti-na-internetu.a-17365.html

Jak vyučovat v heterogenní třídě | Výuka ve třídách s žáky, které mají různé individuální potřeby, může být často velmi náročná. Národní pedagogický institut vytvořil Desatero pro učitele pro práci s právě takovými třídami. Jedná se o seriál metodických textů, jež obsahují popis situace, inspiraci pro výuku a další praktické tipy.

Zdroj: NPI. Jak na výuku žáků v heterogenní školní třídě? praktickou podporu učitelům nabízí NPI ČR. Dostupné z: http://www.inkluzevpraxi.cz/kategorie-pedagog/2270-jak-na-vyuku-zaku-v-heterogenni-skolni-tride

Povinná školní docházka dětí z Ukrajiny narůstá | Do základních škol je teď zapsáno asi 90 % z dětí, které do České republiky z Ukrajiny přišly. O něco menší podíl dětí, asi 70 % z celkově příchozích, je nyní zapsán do škol mateřských, které se však potýkají s nedostatkem kapacit. Tento problém by však mohl být řešen financováním dětských skupin a odstraňováním administrativních překážek.

Zdroj: Novinky.cz. Průzkum: Školní docházka ukrajinských dětí roste, výuka češtiny je ale nedostatečná. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-pruzkum-skolni-dochazka-ukrajinskych-deti-roste-vyuka-cestiny-je-ale-nedostatecna-40420505

LEgislativa

 

Novela vyhlášky o školním stravování | Od 1. února vchází v účinnost novela vyhlášky o školním stravování, která zvyšuje horní limit cen stravného. Vyhláška se týká stravovacích zařízení zřízených státem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Obavy ze vzdělávání budoucích učitelů | Akademici se obávají, že vzdělávání učitelů nebude dostatečně kvalitní, a to především kvůli navrhovanému rozšíření okruhu možných vzdělávacích institucí. Pro pedagogy už tak nebude nezbytné mít dosažené vysokoškolské vzdělání. Projednávaná novela by taky umožnila učit na druhém stupni základních škol lidem z oboru, aniž by vystudovali pedagogiku. Odborníci se však obávají deprofesionalizace učitelské profese.

Zdroj: Novinky.cz. Budoucí učitele budou vzdělávat organizace bez regulace, obávají se akademici. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-budouci-ucitele-budou-vzdelavat-organizace-bez-regulace-obavaji-se-akademici-40420375

pozvánky

 

Živé vysílání: Digitální učební pomůcky z NPO | Patříte ke školám, které v loňském roce nakoupily digitální pomůcky pro své žáky z prostředků Národního plánu obnovy 3.1 Digi, anebo se je chystáte pořídit v letošním roce? Pak je kulatý stůl, který proběhne 8. února 2023 v 15 hodin, právě pro vás!

Zdroj: Rizeniskoly.cz Pozvánka k živému vysílání: Pořizujeme digitální učební pomůcky z Národního plánu obnovy pro žáky. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/pozvanka-k-zivemu-vysilani-porizujeme-digitalni-ucebni-pomucky-z-narodniho-planu-obnovy-pro-zaky.a-17345.html

Webinář: Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků - NPO 2022 | Webinář provede školy závěrečnou zprávou o vyúčtování finančních prostředků na digitální učební pomůcky a na prevenci digitální propasti z NPO 2022. Koná se v pondělí 16. ledna 2023 od 16 hodin a je určen pro soukromé, církevní i veřejné mateřské, základní, střední školy a konzervatoře.

Zdroj: Rizeniskoly.cz. Webinář: Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků - NPO 2022. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/webinar-zaverecna-zprava-o-vyuctovani-financnich-prostredku-npo-2022.a-17353.html

SLADKÁ TEČKA

 

Zahájen 30. ročník ankety o nejoblíbenější knihu | V anketě, kterou podpořil také ministr školství Vladimír Balaš, je možné hlasovat ve třech kategoriích. Děti mohou hlasovat pro svoji nejoblíbenější knihu, odborná porota učitelů zvolí nejlepší českou knihu vydanou v roce 2022 a cena bude udělena také za mimořádné počiny školních knihoven. Hlasovat je možné až do 28. února, vyhlášení pak proběhne v dubnu v pražském DOXu.

Zdroj: Národní pedagogické muzeum a knihovna JAK. Kniha dětského srdce, cena V. F. Suka, anketa o nejoblíbenější dětskou knihu. Dostupné z: https://www.npmk.cz/pro-media/tiskove-zpravy/kniha-detskeho-srdce-cena-v-f-suka-anketa-o-nejoblibenejsi-detskou-knihu


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení