Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

MŠMT jednalo na Radě Evropy | Státní tajemník Ondřej Andrys zastupoval Českou republiku na plenárním zasedání Stálé konference ministrů školství Rady Evropy, kde se diskutovalo o transformační síle vzdělávání a dalších tématech, včetně integrace ukrajinských dětí do českých škol. Během zasedání byly přijaty rezoluce a nová strategie pro oblast vzdělávání na léta 2024-2030.

Zdroj: MŠMT. Stálá konference ministrů školství Rady Evropy. Dostupné z: https://www.msmt.cz/stala-konference-ministru-skolstvi-rady-evropy 

Rozpočet školství na příští rok | V rozpočtu na rok 2024 pro resort školství se očekává zvýšení o 4 miliardy korun ve srovnání s letošním rokem, přičemž toto navýšení je zaměřeno na růst učitelských platů. Celkový počet učitelů a pedagogických pracovníků v českém vzdělávacím systému by však neměl dále růst. Vláda tímto krokem splňuje svůj závazek investovat do vzdělávání a zároveň plánuje zefektivnit státní správu a snížit náklady na veřejné služby.

Zdroj: MŠMT. Školství dostane ze státního rozpočtu o 4 mld. víc než letos. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/do-skolstvi-pujde-ze-statniho-rozpoctu-o-4-mld-vic-nez-letos 

Revize RVP ZV k připomínkám veřejnosti | Návrh revidovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) bude předložen k veřejné konzultaci na začátku roku 2024, s plánovaným dobrovolným použitím od školního roku 2025/26 a povinným od školního roku 2027/28. Současně probíhá inovace oborové soustavy středních škol s cílem zjednodušit nabídku oborů a lépe odpovědět na potřeby společnosti, ekonomiky a technologií.

Zdroj: MŠMT. Revidovaný RVP ZV představíme veřejnosti začátkem 2024. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/revidovany-rvp-zv-predstavime-verejnosti-zacatkem-roku-2024 

LEGISLATIVA

 

Digitalizace přijímaček na střední školy | Vláda schválila digitalizaci přijímacího řízení na střední školy s účinností od roku 2024. Tato novela školského zákona umožní žadatelům podávat přihlášky elektronicky, prioritní seřazení škol na přihlášce a zjednodušení celého procesu, což by mělo zlepšit transparentnost a efektivitu přijímacího řízení.

Zdroj: MŠMT. Vláda odsouhlasila digitalizaci přijímacího řízení na SŠ. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-odsouhlasila-digitalizaci-prijimaciho-rizeni-na 

LETEM SVĚTEM

 

Platy učitelů se zvýší díky odměnám | Školské odbory jsou nespokojeny s tím, že pro učitele pro rok 2024 nedojde k navýšení tarifů, a namísto toho se peníze přidávají do odměn. Ministerstvo školství však tvrdí, že učitelé budou mít zvýšený plat až na 130 procent průměrné mzdy, čímž bude dosaženo zákonnému požadavku na výši platů učitelů.

Zdroj: ČTK. Školským odborům se nelíbí, že učitelé dostanou peníze navíc v odměnách. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/skolskym-odborum-se-nelibi-ze-ucitele-dostanou-penize-navic-v-odmenach/2421516 

Karierní řád pro učitele | Ministerstvo školství plánuje představit kariérní řád pro učitele ještě v tomto školním roce, a to s cílem poskytnout učitelům větší motivaci a udržet je v oboru, zejména učitele středního věku, kteří momentálně čelí nedostatečnému profesnímu ocenění. Ředitelé škol i odbory zdůrazňují potřebu rozumného rozdělení prostředků na platy učitelů podle jejich profesního růstu a výkonu namísto soustředění se pouze na celkové platové zvýšení.

Zdroj: Novinky. Chystá se kariérní řád pro učitele. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-chysta-se-karierni-rad-pro-ucitele-40445604 

Delší pedagogické minimum pro nepedagogy | Od 1. října budou budoucí učitelé na druhém stupni základní školy a střední školy, kteří se na profesi připravují na nepedagogických fakultách, muset absolvovat alespoň 300 hodin výuky o vzdělávání namísto dosavadních 250 hodin pedagogiky. Tato změna je součástí novely vyhlášky ministerstva školství, která reaguje na nový zákon o pedagogických pracovnících a má zajistit kvalitnější přípravu budoucích učitelů.

Zdroj: Novinky. Budoucí učitelé z nepedagogických fakult mají víc hodin pedagogiky. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-budouci-ucitele-z-nepedagogickych-fakult-maji-vic-hodin-pedagogiky-40445478 

Výuka moderních dějin není dostatečná | Podle zjištění České školní inspekce většina žáků na základních a středních školách považuje výuku moderních dějin za nedostatečnou a chtěli by mít více času věnovaného tomuto předmětu. Ve výsledcích testu z moderních dějin uspěla necelá polovina studentů prvního ročníku středních škol, což ukazuje na nedostatek znalostí školáků v této oblasti, a to mimo jiné kvůli nižšímu zapojení žáků do výuky.

Zdroj: ČTK. Inspekce: Výuka moderních dějin je podle žáků nedostatečná. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/inspekce-vyuka-modernich-dejin-je-podle-zaku-nedostatecna/2422245 

Diskuzní setkání k podpoře školního poradenského pracoviště | V rámci projektu Podpora rovných příležitostí při NPI proběhlo setkání o činnosti školního poradenského pracoviště (ŠPP) při podpoře žáků se sociálním znevýhodněním. Školy, které dlouhodobě podporují tuto skupinu žáků, zdůrazňují význam dostatečně obsazeného poradenského pracoviště s různými poradenskými pozicemi, včetně speciálního pedagoga a školního psychologa.

Zdroj: edu.cz. Školní poradenské pracoviště a žáci se sociálním znevýhodněním. Dostupné z: https://www.edu.cz/skolni_poradenske_pracoviste_a_zaci_se_socialnim_znevyhodnenim/ 

POZVÁNKA

 

Zveme vás na webinář o dětských skupinách | Aktuálně se v legislativním procesu nachází  novela zákona o dětských skupinách, jejímž cílem je zlepšit fungování dětských skupin, ale také je zpřístupnit širšímu okruhu uživatelů z řad rodičů. Zároveň mají být dětské skupiny jedním z přechodných řešení nedostatku míst v mateřských školách. Přemýšlíte o založení dětské skupiny ve vaší obci nebo při mateřské škole, nebo dětskou skupinu už nějakou dobu provozujete? Pro všechny  je určen náš webinář, který vás provede celým tématem krůček po krůčku. Hostem bude Daniela Celerýnová, předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin, a její kolegyně Alžběta Tichá.

Kdy: středa 11. října, 13:00 hod.

Kde: https://meet.google.com/kka-fjxj-zpu 

Webinář je zdarma.

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. Obec jako provozovatel dětské skupiny: první krůčky / Daniela Celerýnová / 11. 10. 2023 (13:00 - 15:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/obec-jako-provozovatel-detske-skupiny--prvni-krucky-daniela-celerynova-11--10--2023--13-00-15-00-/ 

Metodická podpora ve vzdělávání k toleranci a humanitě | Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského nabízí seminář zaměřený na prevenci extremismu a antisemitismu s důrazem na mezipředmětové vztahy. Program zahrnuje práci s archiváliemi, audio materiálem, dokumentárními výpověďmi přeživších holocaustu a seznámení s historickými i etickými aspekty tématu. Je určen učitelům společenskovědních předmětů na základních a středních školách a koná se 24. října 2023 v Praze. Přihlásit se můžete do 16. října 2023, cena programu je 300 Kč.

Zdroj: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dostupné z: https://www.npmk.cz/pro-skoly/dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku 

Educa Week | Již tento týden se v Liberci koná veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí, který nabízí celotýdenní program s informacemi, studijními a pracovními příležitostmi, setkáními a přednáškami v oblasti vzdělávání, kariérního růstu a osobnostního rozvoje. Akci zahájí odborná konference pro pedagogy a ICT metodiky s názvem "Cíl je cesta... aneb Digitální svět zítřka," která se zaměřuje na digitální kompetence a informatiku.

Zdroj: MŠMT. V Liberci se bude konat veletrh vzdělávání Educa Week. Dostupné z: https://www.msmt.cz/v-liberci-se-bude-konat-veletrh-vzdelavani-educa-week 

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Přítomnost rodiče ve výuce | Rodiče žáka by rádi navšítili vyučovací hodinu ve škole. Je možné jim přítomnost ve výuce povolit? Byla by taková přítomnost v souladu s předpisy GDPR a ochranou osobnosti? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

SLADKÁ TEČKA

 

Další ročník Zlatého Ámose právě startuje | Žáci základních a středních škol mohou od 5. října nominovat své učitele do 31. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos. V anketě se nehodnotí jen schopnost učit a naučit, ale také smysl pro humor a spravedlnost či zájem o děti a žáky. 

Zdroj: MŠMT. Přihlaste své učitelky a učitele do Zlatého Ámose. Dostupné z: https://www.msmt.cz/prihlaste-sve-ucitelky-a-ucitele-do-zlateho-amose ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení