Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Pozor na podvodné e-maily | Česká školní inspekce varuje před podvodnými e-maily, ve kterých se podvodníci vydávají za ČŠI. Obvykle se jedná o e-mailovou adresu info@csicr.eu. Podvodníci pak nabádají příjemce k instalaci aplikace InsIS SET pomocí odkazu, který je škodlivý. ČŠI apeluje, aby příjemce takového mailu žádnou aplikaci neinstaloval. ČŠI totiž všechny instrukce týkající se tohoto systému posílá školám datovou schránkou.

Zdroj: ČŠI. Podvodné e-maily odesílané do škol z adresy info@csicr.eu. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Podvodne-e-maily-odesilane-do-skol 

Kompetenční rámec absolventa učitelství | MŠMT představilo nový Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství, který  popisuje kompetence začínajících učitelů a učitelek. Tento rámec byl vypracován ve spolupráci s různými odborníky a organizacemi, a klade důraz na profesní dovednosti a spolupráci mezi učiteli, posiluje také spolupráci mezi vysokými školami. Dokument je závazný pro přípravu budoucích učitelů na fakultách a v kvalifikačním studiu pedagogiky.

Zdroj: MŠMT. MŠMT představilo přehled kompetencí pro budoucí učitele. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-prehled-kompetenci-pro-budouci-ucitele

Dodatek k výzvě týkající se podpory škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků | MŠMT zveřejnilo dodatek č. 1 k dotační výzvě, který se týká podpory škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Tímto dodatkem byl prodloužen termín pro podání žádostí, a to do 31. října 2023. 

Zdroj: edu.cz. Dodatek č. 1 k Výzvě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - 2. kolo Výzvy. Dostupné z: https://www.edu.cz/dodatek-c-1-k-vyzve-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-predkladani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-narodniho-planu-obnovy-na-podporu-skol-s-nadprumernym-zastoupenim-socialne-znevyhodne/ 

Finance na ukrajinské asistenty pedagoga | Až 101 milionů Kč půjde na podporu 510 českých škol, a to konkrétně na financování ukrajinských asistentů pedagoga, uvedlo MŠMT. Peníze jsou směřovány jak mateřským, tak základním i středním školám.  Příjemci financí pak budou muset ministerstvo informovat o využití těchto finančních prostředků do konce února roku 2024.

Zdroj: Novinky. Na ukrajinské asistenty si 510 škol rozdělí 101 milionů korun. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-na-ukrajinske-asistenty-si-510-skol-rozdeli-101-milionu-korun-40447621 

LETEM SVĚTEM

 

Stávka vysokoškolských učitelů | Vysoké školy v České republice uspořádaly minulý týden hodinovou stávku kvůli nedostatečnému financování a nízkým mzdám akademiků. Akademici říkají, že nízké mzdy vedly mnoho učitelů a vědců k odchodu do zahraničí nebo do jiných odvětví, a požadují důstojný plat pro akademiky. Ministr školství se následně se stávkujícími sešel a přislíbil změnu financování pro příští rok.

Zdroj: Novinky. Vysoké školy jdou do výstražné stávky. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-vysoke-skoly-jdou-do-vystrazne-stavky-40447190. MŠMT. Ministr Bek se sešel se zástupci stávkujících VŠ. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministr-bek-se-sesel-se-zastupci-stavkujicich-vs  

Přehled nezaměstnanosti absolventů učilišť | MŠMT ve spolupráci s NPI připravilo přehled o nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem v jednotlivých krajích za období let 2019-2023. Přehled obsahuje informace o celkové míře nezaměstnanosti a míře nezaměstnanosti podle skupin oborů, které byly vypočítány pro jednotlivé kraje.

Zdroj: edu.cz. Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích 2019-2023. Dostupné z: https://www.edu.cz/prehled-nezamestnanosti-cerstvych-absolventu-oboru-vzdelani-s-vyucnim-listem-podle-skupin-oboru-v-jednotlivych-krajich-2019-2023/ 

Nové učební plány pro ZŠ | Národní pedagogický institut plánuje předložit nové učební plány pro základní školy ministerstvu školství v prosinci tohoto roku. Tyto plány by měly být základem pro vytvoření modelových vzdělávacích programů, které umožní školám upravit své vlastní učební plány a budou k dispozici do června 2024. 

Zdroj: Novinky. Pedagogický institut předloží ministerstvu nové učební plány pro ZŠ ke schválení v prosinci. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-pedagogicky-institut-predlozi-ministerstvu-nove-ucebni-plany-pro-zs-ke-schvaleni-v-prosinci-40447491 

Knihovny jako komunitní centra | Knihovny mají potenciál poskytovat dospělým dovednosti pro život, jako jsou analytické a kreativní myšlení, odolnost, motivaci, a další klíčové dovednosti. Toho mohou knihovny docílit přeměnou na vzdělávací a komunitní centrum. Tuto proměnu teď podpoří spolupráce knihoven s NPI.

Zdroj: NPI. Dovednosti pro život: jak mohou přispět knihovny. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/75895-dovednosti-pro-zivot-jak-mohou-prispet-knihovny  

POZVÁNKA

 

GDPR prakticky: Webové stránky obcí a škol z pohledu ochrany osobních údajů | V úterý 31. října od 13:00 do 14:00 proběhne další díl z cyklu webinářů určených exkluzivně klientům pověřenců pro ochranu osobních údajů SMS-služby, tentokrát s názvem Webové stránky obcí a škol z pohledu ochrany osobních údajů. Kolegové Lenka Matějová a Václav Řehoř sás seznámí s tím, jak správně přistupovat k využití cookies, jaké jsou povinnosti spjaté s jejich využíváním, a co  a jakým způsobem lze na webových stránkách zveřejnit, abyste neporušili pravidla na ochranu osobních údajů. Odkaz k připojení je našim klientům zaslán e-mailem od svého pověřence.

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Povinnost informovat školu o medikaci žáka | Žák základní školy pravidelně bere léky, které mu ale nejsou podávány učitelem ve škole. Musí o této skutečnosti být škola informována? Měla by škola tuto informaci případně předat pedagogicko-psychologické poradně? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

SLADKÁ TEČKA

 

Den otevřených dveří na MŠMT | MŠMT otevře svoje sídlo v Praze veřejnosti na den otevřených dveří, který proběhne 28. října 2023. Zájemci si budou moci prohlédnout reprezentativní interiéry a získat informace o historii Rohanského paláce, kde se ministerstvo nachází.

 

Zdroj: MŠMT. Den otevřených dveří na MŠMT. Dostupné z: https://www.msmt.cz/den-otevrenych-dveri-na-msmt-1 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení