Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Podpora vědomostních soutěží | MŠMT podporuje širokou škálu vědomostních, sportovních a uměleckých soutěží pro děti a mládež s ročním rozpočtem téměř 70 milionů korun. MŠMT doporučuje zájemcům o finanční podporu na soutěž tohoto typu reagovat rychle, zájem o podporu je velký. V posledních pěti letech MŠMT poskytlo podporu více než 600 žádostím s celkovou částkou téměř 300 milionů korun.

Zdroj: MŠMT. MŠMT zveřejnilo přehled podpořených soutěží za 70 milionů. Dostupné z: https://www.msmt.cz/msmt-msmt-vyhlasilo-podporene-souteze-v-roce-2023-za-70 

Obava o pozice asistentů pedagoga | Připravované změny v zajišťování asistentů pedagogů vyvolávají obavy mezi školami a experty, kteří tvrdí, že některé školy by mohly přijít až o dvě pětiny svých asistentů. Podle nového systému by školy asistenty obdržely na základě počtu tříd, jejich obsazenosti a počtu žáků s omezeními, nikoli podle doporučení poradny, což může ovlivnit školy s větším zaměřením na inkluzi a znevýhodněné děti. Platnost změny se plánuje na rok 2025.

Zdroj: Novinky. Ministerstvo chystá změnu v zajištění asistentů, podle expertů o ně školy přijdou. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-ministerstvo-chysta-zmenu-v-zajisteni-asistentu-podle-expertu-o-ne-skoly-prijdou-40448483 

LEGISLATIVA

 

Sněmovna schválila digitalizaci přijímaček | Poslanci schválili v prvním čtení novelu školského zákona, která umožní digitalizaci přijímacího řízení na střední školy. Novela má za cíl zjednodušit a urychlit proces přihlášek, a uchazeči budou moci elektronicky podávat přihlášky již od roku 2024. Digitalizace zlepší přijímací řízení v mnoha ohledech.

Zdroj: MŠMT. Sněmovna dala zelenou digitalizaci přijímacího řízení na SŠ. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/snemovna-dala-v-prvnim-cteni-zelenou-digitalizaci 

LETEM SVĚTEM

 

Přijímací testy ještě před podáním přihlášky? | Podle studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu Akademie věd by měli žáci skládat jednotnou přijímací zkoušku na střední školy ještě před podáním přihlášek. Tato změna by mohla minimalizovat strategizování uchazečů při volbě školy a usnadnit identifikaci nadaných žáků ze znevýhodněných rodin.

Zdroj: ČTK. Studie: Přijímací zkoušku na SŠ by měli žáci skládat před podáváním přihlášek. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/studie-prijimaci-zkousku-na-ss-by-meli-zaci-skladat-pred-podavanim-prihlasek/2429434 

Ředitelé SŠ ponechají kritérium známek u přijímaček | I přes schválení novely školského zákona, která uvolňuje střední školy od povinnosti zohledňovat výsledky ze základních škol, předseda Unie školských asociací uvedl, že většina ředitelů středních škol bude nadále brát v úvahu vzdělávací výsledky ze základních škol při přijímání studentů. Změna má zvýšit roli ředitelů středních škol při rozhodování o přijetí na základě jiných kritérií.

Zdroj: ČTK. Asociace: Většina středních škol bude zohledňovat výsledky ze základních škol. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/asociace-vetsina-strednich-skol-bude-zohlednovat-vysledky-ze-zakladnich-skol/2432243  

Výsledky výzkumu zaměřeného na potřeby regionálního školství | V rámci výzkumu PAQ Research a STEM byly identifikovány klíčové potřeby škol a školských zařízení a zdůrazněny důležité aspekty, jako je komplexní rozvoj žáků, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a nový systém financování. Výsledný dokument také zahrnuje doporučení.

Zdroj: edu.cz. Výsledky výzkumu "Vytvoření souborů nástrojů určených ke zjišťování potřeb regionálního školství" včetně doporučení. Dostupné z: https://www.edu.cz/vysledky-vyzkumu-vytvoreni-souboru-nastroju-urcenych-ke-zjistovani-potreb-regionalniho-skolstvi-vcetne-doporuceni/ 

Výzkum specializovaných pedagogických pracovníků | Další výzkum PAQ Research a STEM se zaměřoval na specializované činnosti pedagogických pracovníků a další činnosti v regionálním školství, a přinesl návrhy na úpravy stávajícího systému, které se týkají například podpory žáků, prevence šikany a kariérového poradenství, a to ve spolupráci s různými profesionály v oblasti vzdělání.

Zdroj: edu.cz. Výsledky výzkumu "Specializované činnosti pedagogických pracovníků a nepedagogická práce či další činnosti v regionálním školství: analýza stavu a návrhy doporučení”. Dostupné z: https://www.edu.cz/vysledky-vyzkumu-specializovane-cinnosti-pedagogickych-pracovniku-a-nepedagogicka-prace-ci-dalsi-cinnosti-v-regionalnim-skolstvi-analyza-stavu-a-navrhy-doporuceni/ 

POZVÁNKA

 

GDPR prakticky: Webové stránky obcí a škol z pohledu ochrany osobních údajů | V úterý 31. října od 13:00 do 14:00 proběhne další díl z cyklu webinářů určených exkluzivně klientům pověřenců pro ochranu osobních údajů SMS-služby, tentokrát s názvem Webové stránky obcí a škol z pohledu ochrany osobních údajů. Kolegové Lenka Matějová a Václav Řehoř vás seznámí s tím, jak správně přistupovat k využití cookies, jaké jsou povinnosti spjaté s jejich využíváním, a co  a jakým způsobem lze na webových stránkách zveřejnit, abyste neporušili pravidla na ochranu osobních údajů. Odkaz k připojení je našim klientům zaslán e-mailem od jejich pověřence.

Spolupráce školy a OSPOD | Na úterý 30. listopadu od 13 hodin jsme pro Vás připravili webinář na téma Spolupráce školy a OSPOD. JUDr. Eva Janečková provede touto problematikou a zaměří se na oblasti práva dítěte, práva a povinností školy, rodičů a OSPODu, zmíní také konkrétní příklady z praxe. Cena dvouhodinového kurzu je 800 Kč.

Zdroj: SMS ČR vzdělávání. Spolupráce školy a OSPOD / Eva Janečková / 30. 11. 2023 (13:00 - 15:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/spoluprace-skoly-a-ospod-eva-janeckova-30--11--2023--13-00-15-00-/ 

Učit se celý život má smysl | Konference s tímto názvem, zaměřená na vzdělávání dospělých, zdůrazňuje důležitost celoživotního učení při zvládání nejistoty v rychle se měnícím světě. Účastníci budou moci poslouchat osobní příběhy vzdělavatelů dospělých a jejich klientů a aktivně se zapojit do workshopů zaměřených na aktuální témata v oblasti vzdělávání dospělých. Konference se uskuteční 22. listopadu v Praze.

Zdroj: NPI. Zveme na konferenci ke vzdělávání dospělých: učit se celý život má smysl. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/76043-konference-ucit-se-cely-zivot-ma-smysl 

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Dodatek "příspěvková organizace" | Škola má v názvu právnické osoby dodatek "příspěvková organizace." Na jakých všech listinách a dokumentech musí tento dodatek uvádět? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

SLADKÁ TEČKA

 

České školy v evropském kontextu zaostávají | České školství čelí zhoršujícímu se financování a klesajícímu podílu na HDP ve srovnání s EU, přestože ministerstvo školství plánuje zvýšit národní výdaje na školství v příštím roce. Ekonomové varují, že plány vlády na zvýšení platů učitelů a celkové investice do školství mohou narazit na nedostatek finančních zdrojů a nejistý rozpočet.

Zdroj: Novinky. České školství za evropským průměrem stále více zaostává. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-ceske-skolstvi-za-evropskym-prumerem-stale-vice-zaostava-40447831 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení