Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Bek znovu o počtu nepedagogů | Ministr školství Mikuláš Bek obhajoval rozpočet pro školství před poslanci a ujistil je, že se pokusí zajistit financování alespoň devíti tisíc pozic nepedagogických pracovníků ve školách. Nový rozpočet ve výši 269 miliard korun byl výborem doporučen ke schválení, některá ustanovení týkající se nepedagogických pracovníků nejsou zcela definitivní.

Zdroj: Novinky. Bek: Finance na tisíce školníků a kuchařek budou. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-bek-finance-na-tisice-skolniku-a-kucharek-budou-40449252  

Kampaň k elektornickým přihláškám | MŠMT připravuje mediální kampaň, která má informovat rodiče a děti o novém systému elektronických přijímaček na střední školy, který umožní podávat tři přihlášky místo dvou, a to i online. Nový systém by měl být spuštěn od poloviny ledna, zájemci si budou moci celý systém vyzkoušet nanečisto. Možnost podat listinné přihlášky bude stále zachována.

Zdroj: ČTK. Ministr Bek: Digitální přijímačky si budou moci školy a rodiny předem vyzkoušet. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ministr-bek-digitalni-prijimacky-si-budou-moci-skoly-a-rodiny-predem-vyzkouset/2435327 

Zpět na Den otevřených dveří MŠMT | Budovu MŠMT v Rohanském paláci navštívilo při dni otevřených dveří 620 lidí, kteří si prohlédli různé prostory budovy, včetně reprezentačních místností a kanceláří ministra. Den otevřených dveří se odehrál při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatné československé republiky.

Zdroj: MŠMT. Na Den otevřených dveří MŠMT zavítalo 620 návštěvníků. Dostupné z: https://www.msmt.cz/na-den-otevrenych-dveri-msmt-zavitalo-navstevniku 

LEGISLATIVA

 

Informace k novele zákoníku práce | MŠMT vydalo materiál informující školy a školská zařízení o nové právní úpravě v zákoníku práce, která obsahuje změny týkající se zaměstnanců škol a školských zařízení. Novela zahrnuje úpravu práce na dálku (home office), změny v dohodách o pracích mimo pracovní poměr a další aspekty pracovněprávních vztahů. Novela je částečně platná už od 1. října, další část začne platit 1. ledna 2024.

Zdroj: edu.cz. Přehled informací pro školy a školská zařízení k novele zákoníku práce. Dostupné z: https://www.edu.cz/prehled-informaci-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-k-novele-zakoniku-prace/ 

LETEM SVĚTEM

 

Dotace na školy se znevýhodněnými žáky | Ministerstvo školství zveřejnilo dotační výzvu pro podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, jejímž cílem je posílit školy jako instituce připravené na práci s těmito žáky a zvýšit jejich školní úspěšnost a motivaci k učení. Žádosti o dotaci je možné podávat do 30. září 2023 prostřednictvím elektronického informačního systému IS-NPO, zdrojem finanční podpory jsou prostředky fondu Evropské unie.

Zdroj: edu.cz. Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - 2. kolo výzvy. Dostupné z: https://www.edu.cz/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-predkladani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-narodniho-planu-obnovy-na-podporu-skol-s-nadprumernym-zastoupenim-socialne-znevyhodnenych-zaku-2-4/  

Národní den velkých výzkumných infrastruktur | Náměstek ministra školství Jiří Nantl zahájil konferenci, která se soustředila na problematiku nelegitimního ovlivňování a zvyšování povědomí a odolnosti v oblasti velkých významných infrastruktur. Během akce se také diskutovalo o mezinárodní spolupráci ve výzkumu, politice EU a podpůrných opatřeních pro sektor vysokého školství a vědy na národní i mezinárodní úrovni.

Zdroj: MŠMT. Národní den velkých výzkumných infrastruktur. Dostupné z: https://www.msmt.cz/namestek-nantl-na-narodnim-dni-velkych-vyzkumnych  

Konference k vícejazyčnosti | Státní tajemník MŠMT Ondřej Andrys spolu s Martinem Staškem z Evropské komise zahájili 12. konferenci k vícejazyčnosti, zdůrazňující důležitost výuky cizích jazyků a potřebu inovativních výukových metod. Následně byla předvedena prezentace o vícejazyčnosti a významu jazyků pro žáky v době, kdy mnozí mluví různými jazyky doma a ve škole.

Zdroj: MŠMT. Státní tajemník Andrys zahájil konferenci k vícejazyčnosti. Dostupné z: https://www.msmt.cz/statni-tajemnik-andrys-zahajil-konferenci-k-vicejazycnosti  

POZVÁNKA

 

Po škole s Evou Janečkovou | Zveme Vás na další webinář z cyklu Po škole s Evou Janečkovou, tentokrát na téma odkladu povinné školní docházky, což je výrazný negativní fenomén českého školství posledních let. JUDr. Eva Janečková osvětlí formální postup žádosti o odklad, rozhodnutí o odkladu a podmínky pro něj. Webinář se uskuteční 8. listopadu ve 14 hodin.

Zdroj: SMS ČR vzdělávání. Po škole s Evou Janečkovou: Odklad školní docházky / Eva Janečková / 8. 11. 2023 (14:00 - 15:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/po-skole-s-evou-janeckovou--odklad-skolni-dochazky-eva-janeckova-8--11--2023--14-00-15-00-/ 

Připojte se na závěrečnou konferenci projektu UpSkilling | Konference se bude konat online 7. listopadu 2023 od 10 hodin a zaměří se na témata Národní soustavy kvalifikací a Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC a poskytne možnost účastníkům vybrat si jedno z dalších čtyř témat, která je zajímají nejvíce.

Zdroj: NPI. Závěrečná konference projektu UpSkilling. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/76146-zaverecna-konference-projektu-upskilling 

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Vyzvedávání dítěte ze školní družiny | Školní družiny vytvářejí na začátku školního roku formulář, ve kterém zákonný zástupce dítěte určí osoby, které ho mohou z družiny vyzvedávat. Může touto osobou být kdokoliv, dokonce i nezletilý sourozenec dítěte? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

SLADKÁ TEČKA

 

Aplikace pro odhalení nadaných žáků | Projekt aplikace, která pomocí herních testů odhaluje nadané děti, získal hlavní cenu v soutěži Technologické agentury ČR. Tato psychodiagnostická aplikace je zaměřena na kognitivní schopnosti a dovednosti dětí na prvních stupních základních škol a umožňuje motivovanější a méně stresující testování, což může vést k přesnějším výsledkům.

Zdroj: ČTK. Absolutní vítěz cen TA ČR je aplikace, která pomůže odhalit nadané děti na ZŠ. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/absolutni-vitez-cen-ta-cr-je-aplikace-ktera-pomuze-odhalit-nadane-deti-na-zs/2435552  ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení