Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

ZPRÁVA TÝDNE

 

Školy budou stávkovat | Školské odbory naplánovaly celodenní výstražnou stávku na 27. listopadu, usilují o zvýšení financí pro školství. Stávka by mohla ovlivnit většinu škol, Asociace ředitelů gymnázií se ale ke konání stávky vyjádřila negativně a nepodpoří ji. Odbory budou o průběhu stávky dále informovat a bližší podrobnosti k jejímu konání ještě upřesní.

Zdroj: ČTK. Školské odbory chystají na 27. listopadu celodenní výstražnou stávku. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/-skolske-odbory-chystaji-na-27-listopadu-celodenni-vystraznou-stavku/2434874. ČTK. Školské odbory dnes rozešlou instrukce k přípravě stávky. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/skolske-odbory-dnes-rozeslou-instrukce-k-priprave-stavky/2437841 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Bek chce stávku odvrátit | Ministr školství Mikuláš Bek se snaží vyjednávat s odbory a koalicí, aby odvrátil plánovanou stávku ve školách, zatímco šéf školských odborů František Dobšík se připravuje na protestní akci a snaží se přesvědčit rodiče o významu stávky pro vzdělání jejich dětí.  Bek hledá možnosti posílení rozpočtu školství a nabízí další jednání.

Zdroj: Novinky. Bek doufá, že stávku učitelů odvrátí. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-bek-doufa-ze-stavku-ucitelu-odvrati-40450234  

Školy shání psychology a asistenty | Školy podporované v rámci Národního plánu obnovy aktivně hledají školní psychology, speciální pedagogy a sociální pedagogy a žádají zájemce, aby kontaktovali kontaktní osoby na jednotlivých školách uvedené v seznamu volných pozic včetně úvazků a škol.

Zdroj: edu.cz. Školy hledají školní psychology, speciální pedagogy a sociální pedagogy. Dostupné z: https://www.edu.cz/skoly-hledaji-skolni-psychology-specialni-pedagogy-a-socialni-pedagogy/ 

Výsledky šetření ČŠI v 9. třídách | Česká školní inspekce provedla na jaře školního roku 2022/2023 zjišťování výsledků žáků 9. ročníku základních škol v několika předmětech a zahrnula také dotazníkové hodnocení socioekonomických podmínek a postojů žáků k výuce. Jeho výsledky teď představila v tematické zprávě. Toto šetření navazuje na podobné průzkumy provedené v minulých letech a umožňuje porovnání získaných výsledků.

Zdroj: ČŠI. Tematická zpráva – Výsledky vzdělávání žáků 9. ročníku základních škol. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Vysledky-vzdelavani-zaku-9-rocn 

LEGISLATIVA

 

Chystá se zákonná úprava zdravotnických úkonů ve školách | Učitelé očekávají změnu zákona, která vyjasní pravidla pro úkony jako podávání léků, ohřívání jídla a vytažení klíšťat u dětí ve školách. Doteď byla problematika upravena pouze metodikou. Ministerstvo zdravotnictví plánuje legislativní úpravy v zákoně o zdravotních specifických službách tak, aby zajistilo jednotný přístup v celém školském systému. To má zamezit obavám učitelů z převzetí odpovědnosti za tyto činnosti.

Zdroj: Novinky. Smí podat léky nebo vytáhnout klíště? Učitelé si musí počkat na zákon. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-smi-podat-leky-nebo-vytahnout-kliste-ucitele-si-musi-pockat-na-zakon-40450266  

LETEM SVĚTEM

 

Pětina českých učitelů je vyhořelých | Podle výzkumu Národního institutu SYRI trpí 20 procent českých učitelů fyzickým vyčerpáním, a šest procent z nich splňuje diagnostická kritéria pro syndrom vyhoření. Za největší zdroje stresu učitelé označují problémové chování žáků, pracovní vytížení, přetížení administrativou a obtížnou komunikaci s rodiči. 

Zdroj: ČTK. Pětina českých učitelů trpí podle vědců fyzickým vyčerpáním. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/petina-ceskych-ucitelu-trpi-podle-vedcu-fyzickym-vycerpanim/2437905 

Dotace na Špičkový výzkum | OP JAK zveřejnil výsledky výzvy Špičkový výzkum, která měla původní alokaci 8 miliard korun, ale byla nakonec navýšena o 4,2 miliardy na 12,2 miliardy korun. Toto navýšení umožní podporu dalších 11 excelentních výzkumných projektů. Těchto 26 projektů bude mít významný dopad na vědu a výzkum a posune hranice poznání v oblastech jako kvantové počítače, medicína, nanotechnologie a další.

Zdroj: OP JAK. Špičkový výzkum OP JAK: 26 projektů za 12,2 miliardy korun. Dostupné z: https://opjak.cz/aktuality/tiskove-zpravy/spickovy-vyzkum-op-jak-26-projektu-za-122-miliardy-korun/ 

Úroveň angličtiny Čechů se zhoršuje | V mezinárodním srovnání se Česká republika oproti minulému roku propadla o 3 místa na 26. příčku, naopak Slovenko poskočilo na příčku 18. Pomoci by v Česku mohly především mimoškolní soukromé kurzy. Na nejvyšších příčkách se tradičně umístilo Nizozemí, dále pak skandinávské státy, Německo nebo Singapur. Úroveň angličtiny ale poklesla celosvětově, na vině může být pandemie covidu. 

Zdroj: Novinky. Češi se zhoršili v angličtině, předběhli je Slováci. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-cesi-se-zhorsili-v-anglictine-predbehli-je-slovaci-40449939  

Nové vydání Eurydice o výuce jazyků a informatiky | Poslední vydání publikace Eurydice se zaměřuje na různé aspekty výuky jazyků v evropských školách, včetně pozornosti věnované živým cizím jazykům a regionálním či menšinovým jazykům. Podobně zkoumá také výuku informatiky, kvalifikaci učitelů a podpůrných opatření, přičemž zohledňuje i vliv pandemie covidu-19 na digitální vzdělávání. Obě studie naleznete na stránkách NPI.

Zdroj: NPI. Eurydice: Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/76350-eurydice-vyuka-jazyku-ve-skolach-evropa3. NPI. Eurydice: Výuka informatiky ve školách v Evropě. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/76351-eurydice-vyuka-informatiky-ve-skolach-evropa  

POZVÁNKA

 

Webinář GDPR prakticky o zveřejňování informací na webu mimořádně ve čtvrtek 30. listopadu od 13 hodin | Všechny naše klienty z řad škol zveme na druhý díl webináře ze série GDPR prakticky s podtitulem Webové stránky obcí a škol z pohledu ochrany osobních údajů. Zatímco v říjnovém vydání jsme se věnovali především cookies a obecně jsme shrnuli povinnost obcí a škol vyvěšovat informace na webu, na konci listopadu se zaměříme na zveřejňování informací z jednání orgánů obcí či škol, informací poskytnutých na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, na možnosti zveřejňování informací o svých zaměstnancích. Nebude chybět i téma fotografií. A dojde také na krátké opakování z minula. Odkaz k připojení Vám zašle Váš pověřenec.

Konference o prioritách školství v následujícím období | Dne 14. prosince 2023 se koná výroční konference "Strategie 2030+" pořádaná Ministerstvem školství, která má za cíl představit stav implementace Strategie 2030+ a plán aktivit v oblasti školství pro období 2023-2027. Konference proběhne online a bude zahrnovat diskuzi o naplňování strategie, kde budou mít účastníci příležitost klást otázky a poskytovat podněty týkající se těchto aktivit.

Zdroj: edu.cz. Konference Strategie 2030+ k představení priorit školství na období 2023-2027. Dostupné z: https://www.edu.cz/konference-strategie-2030-k-predstaveni-priorit-skolstvi-na-obdobi-2023-2027/ 

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Vyplácení mezd za výuku kroužků | Učitel zaměstnaný v mateřské či základní škole vede po vyučování zájmový kroužek, který je poskytován za úplatu. Musí být odměna učitele za tuto výuku hrazena z prostředků na kroužky, nebo může být hrazena z financí určených na platy pedagogů? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

SLADKÁ TEČKA

 

Děti byly oceněny Cenou Michala Velíška | Zástupkyně MŠMT Martina Běťáková odměnila statečné dětské zachránce při udílení Cen Michala Velíška za jejich odvahu a lidskost. Cena, která se uděluje od roku 2006 nejen dospělým, ale i dětem, hledá a oceňuje lidi, kteří prokázali statečnost při záchraně životů v různých nečekaných situacích.

Zdroj: MŠMT. M. Běťáková za MŠMT ocenila dětské hrdiny. Dostupné z: https://www.msmt.cz/m-betakova-za-msmt-ocenila-detske-hrdiny ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení