Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

INFORMACE KE KONÁNÍ STÁVKY NA ŠKOLE

 

Organizační informace k dnešní stávce | Ministerstvo školství připravilo směrnice pro školy ohledně postupu při stávce zaměstnanců, nabízí postup pro ředitele a zdůrazňuje, že účast ani neúčast na stávce by neměly být důvodem k sankcím. Ředitelé mají odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti i při stávce, která je právem každého zaměstnance školy.

Zdroj: edu.cz. Informace MŠMT pro ředitele mateřských, základních a středních škol pro případ stávky zaměstnanců školy. Dostupné z: https://www.edu.cz/informace-msmt-pro-reditele-materskych-zakladnich-a-strednich-skol-pro-pripad-stavky-zamestnancu-skoly/ 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Náměstek ministra školství jednal v Bruselu | Náměstek Jiří Nantl se zúčastnil jednání o naléhavosti většího zapojení žen do STEAM oborů a podpoře mladých lidí v rozhodovacích procesech. Diskuse na Radě pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport se zaměřila na nutnost rovného přístupu k technickým oborům pro dívky, posílení jejich role v STEAM a podporu jejich zapojení do rozhodování.

Zdroj: MŠMT. Náměstek Nantl jednal v Bruselu o nutnosti většího zastoupení žen ve vědě a technice. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/namestek-nantl-jednal-v-bruselu-o-nutnosti-zlepsit-zenam  

Přijímačky a maturitní testy k procvičení v nové aplikaci | Cermat vytvořil bezplatnou webovou aplikaci TAU umožňující procvičování testů z jednotné přijímací zkoušky a maturitních zkoušek s testy z minulých let, které mohou uchazeči řešit a okamžitě vyhodnocovat online bez nutnosti přihlášení. Aplikace je optimalizována pro mobilní telefony a bude postupně rozšiřována o další testy.

Zdroj: MŠMT.  Testy k přijímačkám lze procvičit zdarma v nové aplikaci. Dostupné z:  https://www.msmt.cz/testy-k-prijimackam-lze-procvicit-zdarma-v-nove-aplikaci 

Tematická zpráva k výuce druhých cizích jazyků | Česká školní inspekce zjistila, že motivace dětí ke studiu dalších cizích jazyků je nižší než u prvního jazyka, s výjimkou angličtiny. Podle doporučení by měly školy více zohlednit rozdílné cíle a více se zaměřit na reálné situace pro rozvoj dovedností. Inspekce zároveň zdůrazňuje, že méně gramatického zaměření a více důrazu na komunikaci a praktické dovednosti by mohlo přispět k motivaci a lepším výsledkům ve výuce dalších jazyků.

Zdroj: ČŠI. Tematická zpráva – Výuka dalšího cizího jazyka. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Vyuka-dalsiho-ciziho-jazyka 

LETEM SVĚTEM

 

Otevřený dopis ministra školství | Ministr školství Mikuláš Bek se v neděli 26. listopadu před svou tiskovou konferencí obrátil na rodiče otevřeným dopisem. Vyjadřil se v něm k souvislostem pondělní stávky a omluvil se rodičům a dětem, že se stali rukojmími ve sporu vlády a odborů.

Zdroj: MŠMT. Otevřený dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Dostupné z: https://www.msmt.cz/otevreny-dopis-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy & https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3631340-zive-tiskova-konference-ministra-skolstvi-mikulase-beka-k-pondelni-stavce 

Získali jsme téměř 100 odpovědí z různých koutů republiky | Vážené paní ředitelky, vážení pání ředitelé, chtěli bychom poděkovat těm z Vás, kteří  vyplnili formulář k plánovaným změnám PHmax. Předložené argumenty využije naše mateřská organizace Sdružení místních samospráv ČR při dalším vyjednávání o změnách ve financování regionálního školství.

Do stávky se zapojí asi 60 procent škol | Celkový počet škol zapojených do dnešní stávky činí asi 11 tisíc, z tohoto počtu se stávka týká asi 4200 základních škol, 1300 středních škol a 5400 mateřských škol. Konkrétní údaje o tom, jaké školy se do stávky zapojily, mapuje na svém webu Učitelská platforma. 

Zdroj: Novinky. Jste neuvěřitelní, strhli jste mapu. Učitelská platforma hlásí nápor stávkujících škol. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-jste-neuveritelni-strhli-jste-mapu-ucitelska-platforma-hlasi-napor-stavkujicich-skol-40451842 

Protestovat budou i studenti | Studenti z různých škol plánují v Praze protestovat proti škrtům ve financování školství, především nesouhlasí s plánovanými změnami, které by podle nich ohrozily kvalitu vzdělání. Ve spolupráci s odbory a učitelskou platformou se chystají na demonstraci a vyjádří nesouhlas s plánovanými škrty ve financování škol a omezeními v pedagogických postupech.

Zdroj: Novinky. Proti škrtům ve školství budou v pondělí protestovat i studenti. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-proti-skrtum-ve-skolstvi-budou-v-pondeli-protestovat-i-studenti-40451766 

Propagace češtiny v zahraničí | Lenka Froulíková a tým České školy bez hranic získali ocenění medaile Za zásluhy o diplomacii za své vynikající přínosy v propagaci českého jazyka a kultury v zahraničí. Froulíková svojí dlouholetou prací ve Francii významně přispěla k prezentaci české kultury a vytvořila studijní obor češtiny, zatímco Česká škola bez hranic se od svého založení v roce 2003 úspěšně rozvíjí a nabízí výuku češtiny pro děti v zahraničí.

Zdroj: MŠMT. Propagace češtiny v zahraničí slaví úspěch. Dostupné z: https://www.msmt.cz/propagace-cestiny-v-zahranici-slavi-uspech 

Nové metody výuky holokaustu | Odborníci představili v rámci semináře Nové metody výuky o holocaustu didaktické materiály a přístupy pro přizpůsobení výuky o tématu holocaustu v závislosti na věku studentů a jejich integraci do různých školních předmětů. Diskuse se soustředila nejen na současnou vlnu antisemitismu ve světě, ale i na možnosti dokumentace současných událostí na Ukrajině a v Izraeli prostřednictvím historického bádání.

Zdroj: MŠMT. Odborníci představili nové metody výuky o holocaustu. Dostupné z:  https://www.msmt.cz/odbornici-predstavili-nove-metody-vyuky-o-holocaustu 

POZVÁNKA

 

Spolupráce školy a OSPOD | Připojte se na webinář vedený JUDr. Evou Janečkovou, která se bude věnovat tématu spolupráce školy a OSPODu. Ve dvouhodinovém webináři probere, jaká mají oba subjekty práva a povinnosti, jak se vypořádat s postojem rodičů, jaké mají nástroje k řešení sporů, představí i konkrétní příklady z praxe. Webinář se uskuteční 30. listopadu od 13 hodin, jeho cena je 800 Kč.

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. Spolupráce školy a OSPOD / Eva Janečková / 30. 11. 2023 (13:00 - 15:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/spoluprace-skoly-a-ospod-eva-janeckova-30--11--2023--13-00-15-00-/ 

Debata k digitálních pomůckám ve školách | MŠMT a Národní pedagogický institut pořádají online debatu o digitálních pomůckách ve školách, která se koná 29. 11. 2023 od 15 hodin. Diskutováno bude o vhodných digitálních technologiích pro rozvoj dovedností žáků, prevenci digitální propasti a požadavcích pro sběr dat a financování škol na rok 2023 a 2024.

Zdroj: MŠMT. AVÍZO: Online debata k digitálním pomůckám ve školách. Dostupné z: https://www.msmt.cz/avizo-online-debata-k-digitalnim-pomuckam-ve-skolach 

Odborný panel k přechodu žáků mezi základní a střední školou | Ministerstvo školství zve na 1. odborný panel projektu Datová politika týkající se přechodu žáků mezi základní a střední školou, konaný 13. 12. 2023 od 9:00 do 15:30. Podrobnosti o obsahu a programu panelu jsou k dispozici v pozvánce; účast lze potvrdit prostřednictvím registračního formuláře pro online účast přes MS Teams.

Zdroj: edu.cz. Pozvánka na 1. odborný panel projektu IPs Datová politika k tématu "Přechod žáků mezi základní a střední školou". Dostupné z: https://www.edu.cz/pozvanka-na-1-odborny-panel-projektu-ips-datova-politika-k-tematu-prechod-zaku-mezi-zakladni-a-stredni-skolou/  

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Krácení úplaty za předškolní vzdělávání | Rodiče dávají dítě do mateřské školy jen na dopolední část vyučování, odpoledne dítě ve školce netráví. Má právo na snížení úplaty za předškolní vzdělávání? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

SLADKÁ TEČKA

 

Uvolnění z tělocviku je často zbytečné | Tisíce dětí jsou dlouhodobě zproštěny tělesné výchovy kvůli obavám ze špatných známek a šikany od spolužáků, přičemž lékaři a školy upozorňují na letitý ignorovaný problém. Experti navrhují vstřícnější přístup k výuce tělocviku, aby děti neměly strach cvičit, a zdůrazňují důležitost pohybu pro získání návyků pro budoucnost.

Zdroj: Novinky. Tisíce dětí jsou zbytečně bez tělocviku. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-tisice-deti-jsou-zbytecne-bez-telocviku-40451366 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení