Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Učitelé přibývají, žáci ubývají | Počet učitelů v regionálním školství stoupl, avšak počet žáků na základních školách ubývá. V přepočtu na plné úvazky se nyní počet učitelů pohybuje okolo 157 tisíc. Za první tři čtvrtletí roku 2023 se počet úvazků učitelů zvýšil o 2,6 % s meziročním nárůstem jejich platů, zatímco počet žáků na základních školách klesl o 7 432 a v mateřských o 4 714 dětí. 

Zdroj: MŠMT. Počty učitelů v regionálním školství rostou, žáků na základních školách ubývá. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pocty-ucitelu-v-regionalnim-skolstvi-rostou-zaku-na 

Bek nešel do televize. S vystupováním v médiích končí, a to do dohody s odbory | Ministr školství Mikuláš Bek se rozhodl omezit vystupování v diskusních mediálních pořadech, dokud nedospěje k dohodě s odbory a dalšími aktéry ohledně nastavení financování školství. Mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová to uvedla ve vyjádření, kterým omluvila jeho nepřítomnost v nedělních Otázkách Václava Moravce České televize (ČT).

Zdroj: iDNES.cz. Bek nešel do televize. S vystupováním v médiích končí, a to do dohody s odbory. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/bek-ministr-skolstvi-stan-ct-media-odbory-skoly-stavka.A231203_144611_domaci_svm 

Bek u učitelských asistentů ustoupil | Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) na pátečním jednání s předsedkyní spolku Učitelská platforma Petrou Mazancovou ujistil, že nová vyhláška o asistentech pedagogů už nebude řešit snižování jejich platů.

Zdroj: Novinky.cz. Bek u učitelských asistentů ustoupil. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-bek-u-ucitelskych-asistentu-ustoupil-40452850 

Aktuální počty ukrajinských dětí | MŠMT vyhodnotilo stav ukrajinských dětí a žáků na českých školách: K 30. září 2023 bylo zaznamenáno 48 090 ukrajinských uprchlíků, o 2 195 méně než před rokem, což představuje 2,6 % ze všech dětí a žáků v mateřských, základních a středních školách. Na středních školách představují Ukrajinci sice jen 1 % všech studentů, zůstavají však nejpočetnější menšinou.

Zdroj: MŠMT. Aktuální počty ukrajinských uprchlíků na českých školách. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/aktualni-pocty-ukrajinskych-uprchliku-na-ceskych-skolach 

Podpora financování ukrajinských asistentů na následující půlrok | Ministerstvo školství stanovilo podmínky financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách od ledna do srpna 2024, podobné jako v předchozím období. Školy se mohou o finanční prostředky hlásit prostřednictvím mimořádného šetření do 19. ledna 2024, poté nebude možné se do šetření zapojit a finance čerpat. Také kritéria čerpání zůstávají obdobná, i nadále mezi ně patří třeba nutnost vykazovat počet cizinců ve třídách.

Zdroj: edu.cz. Financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách na období leden-srpen 2024. Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/financovani-pozice-ukrajinskeho-asistenta-pedagoga-ve-skolach-na-obdobi-leden-srpen-2024-2/ 

MŠMT stanovilo pravidla pro maturity cizinců | Ministerstvo školství vydalo opatření pro maturitní zkoušku ve školním roce 2023/2024, umožňující cizincům s dočasnou ochranou nahradit doklady o vzdělání zahraničními kopiemi nebo čestným prohlášením a povolující při zkoušce z českého jazyka užití Pravidel českého pravopisu. Toto opatření nabývá účinnosti od 27. listopadu 2023 a stanovuje minimální rozsah písemné práce z českého jazyka a literatury.

Zdroj: edu.cz. Opatření obecné povahy - Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024. Dostupné z: https://www.edu.cz/opatreni-obecne-povahy-maturitni-zkouska-ve-skolnim-roce-2023-2024/ 

Zástupkyně MŠMT na jednání EU | Radka Wildová se účastnila jednání mezi EU a CELAC, diskutujícího o budoucím směřování vědy a výzkumu. Workshop v Madridu zdůraznil výzvy vědecké spolupráce mezi EU, Afrikou, Latinskou Amerikou a Karibikem a potřebu etického řízení výzkumu a vědecké diplomacie pro porozumění mezi regiony.

Zdroj: MŠMT. Zástupci MŠMT na jednání EU a CELAC. Dostupné z: https://www.msmt.cz/jednani-predstavitelu-eu-a-celac-se-zucastnili-i-zastupci 

LEGISLATIVA

 

Novela ohledně digitalizace přijímaček míří k prezidentovi | Senát schválil novelu školského zákona, která dává možnost podávat přihlášky na střední školu v elektronické podobě a zároveň zvýší počet škol, na které se deváťáci mohou hlásit. Očekává se, že novela bude účiná od 1. ledna, dotkne se tedy už přijímacího řízení v tomto školním roce.

Zdroj: MŠMT. Senát schválil změny v přijímacím řízení na SŠ. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/senat-schvalil-zmeny-v-prijimacim-rizeni-na-ss 

LETEM SVĚTEM

 

Ústupky vlády po stávce nejsou pro školy dostatečné | Vláda původně zamýšlela omezit počet maximálně odučených hodin na školách o 15 %, což by vedlo primárně k omezení volitelných předmětů, k menší možnosti dělit třídy při výuce jazyků a jiných předmětů apod. Nyní vláda přislíbila omezení snížit na 5 %. To školy alespoň z části uspokojilo, stále to však neodpovídá jejich představě. Zástupci stávkujících by také rádi tento slib viděli napsaný na papíře, nikoli jen v podobě prohlášení.

Zdroj: Novinky. Ústupek vlády školy zatím berou. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-ustupek-vlady-skoly-zatim-berou-40452473 

Jak vidí kvalitu vzdělávání veřejnost? | Podle nedávného průzkumu agentury Ipsos hodnotí třetina obyvatel vzdělávací systém v Česku jako dobrý, přičemž větší nespokojenost vyjadřuje starší generace. Dotazovaní zdůrazňují nedostatečné zahrnutí kritického myšlení a zvídavosti ve školních osnovách a upozorňují na možný pokles kvality výuky v důsledku plánovaného omezení počtu vyučovacích hodin financovaných ze státního rozpočtu.

Zdroj: Novinky. Kvalitu vzdělávání v ČR považuje za dobrou třetina lidí, nespokojená je hlavně starší generace. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-kvalitu-vzdelavani-v-cr-povazuje-za-dobrou-tretina-lidi-nespokojena-je-hlavne-starsi-generace-40452513 

POZVÁNKA

 

Po škole s Evou Janečkovou | Zveme vás na další webinář z této série, tentokrát na téma zdravotního stavu dítěte a zdravotních úkonů ve škole. JUDr. Eva Janečková se bude věnovat podávání léků dítěti ve škole, potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte, ale třeba také výhradě svědomí. Webinář proběhne již dnes ve 14 hodin.

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání.  Po škole s Evou Janečkovou: Zdravotní stav dítěte & zdravotní úkony ve škole / Eva Janečková / 4. 12. 2023 (14:00 - 15:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/po-skole-s-evou-janeckovou--zdravotni-stav-ditete-zdravotni-ukony-ve-skole-eva-janeckova-4--12--2023--14-00-15-00-/

Cesta kolem světa za 45 minut | Od 1. prosince 2023 bude ve Valdštejnské 20 v Praze otevřena výstava Cesta kolem světa za 45 minut, která mapuje historii výuky zeměpisu a dějepisu s bohatou sbírkou historických školních obrazů, map a glóbů. Téma výstavy umožňuje propojení výuky zeměpisu a dějepisu, přináší netradiční pohled na proměňující se svět a je vhodné začlenit ji do výuky prvního i druhého stupně prostřednictvím edukačního programu.

Zdroj: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Nová výstava Cesta kolem světa za 45 minut již od 1. prosince. Dostupné z: https://www.npmk.cz/pro-media/tiskove-zpravy/nova-vystava-cesta-kolem-sveta-za-45-minut-jiz-od-1-prosince 

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Omlouvání žáků ze školní družiny | Je možné, aby rodiče omlouvali děti ze školní družiny pouze pomocí SMS zprávy? Jak nastavit systém, aby takovéto omlouvání bylo možné a dostatečné? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

SLADKÁ TEČKA

 

Startuje další ročník Zlatého Ámose | Žáci základních a středních škol mohou do konce roku nominovat své oblíbené učitele do ankety Zlatý Ámos. Regionální kola proběhnou v lednu a únoru, veřejné finále se bude konat na konci března 2024. Pro nominaci je třeba vyplnit formulář na webu www.zlatyamos.cz s charakteristikou učitele, společně prožitou příhodou a podpisy 100 osob souhlasících s nominací.

Zdroj: MŠMT. Nominace na Zlatého Ámose do konce roku. Dostupné z: https://www.msmt.cz/nominace-na-zlateho-amose-do-konce-roku ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení