Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

ZPRÁVA TÝDNE

 

Bek se shodl s odboráři a školskými asociacemi na financování učitelů ZŠ | MŠMT se dohodlo s odbory a zástupci školských asociací na dohodě ohledně maximálního počtu hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu pro základní školy. Jednání se zúčastnilo také SMS ČR, které usilovalo o co nejmenší dopad na školy zřizované jeho členskými obcemi. Dohodnuto bylo snížení na 95 procent stávajícího maxima učitelských úvazků pro ZŠ. Malotřídní školy, které mají dvě třídy, budou mít výjimku a zachovají si současné maximum. 

Zdroj: Novinky.cz. Ministr Bek se shodl s odboráři a školskými asociacemi na financování učitelů v ZŠ. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-ministr-bek-se-shodl-s-odborari-a-skolskymi-asociacemi-na-financovani-ucitelu-v-zs-40458569

LEGISLATIVA

 

Bek a Langšádlová představili koncepci podpory excelence na VŠ a AV ČR | Na jednání vlády představili ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek spolu s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou koncepci poskytování institucionální podpory excelence na vybraných univerzitách a v rámci Akademie věd ČR. Podle Beka si koncepce klade za cíl zvýšit počet excelentních pracovišť, významněji zapojit české vědce a vědkyně do evropského výzkumného prostoru a více je začlenit do programů, které mají sloužit k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU.

Zdroj:  MŠMT. Ministři Bek a Langšádlová představili koncepci podpory excelence na VŠ a AV ČR. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministri-bek-a-langsadlova-predstavili-koncepci-podpory

Reforma výuky se zaměří na emoční gramotnost a zvládání stresu | Duševní zdraví dětí v Česku se zhoršuje. Tři z deseti deváťáků trpí úzkostmi. Šedesát procent z nich jsou přitom přesvědčení, že pokud přijdou do školy smutní, učitele to nebude zajímat. Podle připravované reformy vzdělávání by pedagogové měli poskytovat duševnímu rozvoji žáků větší prostor. Reforma má vstoupit v platnost od září 2027. Do té doby mohou školy využívat výukové programy připravené neziskovou organizací Society for All, inspirované australským modelem.

Zdroj: Novinky.cz. Duševní zdraví žáků mají zlepšit školy. Reforma výuky se zaměří na emoční gramotnost a zvládání stresu. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/reforma-skolstvi-vzdelavani-dusevni-zdravi-zaku

LETEM SVĚTEM

 

Podpoříme spojování malých škol pod jednoho ředitele, říká náměstek ministra školství Jiří Nantl | V ČR je rekordní počet malotřídek a celkem 20 % z celkového počtu škol je takzvaně podlimitních, tudíž nemají předepsaný minimální počet žáků. Jak roztříštěnou školskou soustavu propojit? Podle mnohých by to zlepšilo i kvalitu výuky.

Zdroj: EDUin.cz. Podpoříme spojování malých škol pod jednoho ředitele, říká náměstek ministra školství Jiří Nantl. Dostupné z: https://www.eduin.cz/clanky/podporime-spojovani-malych-skol-pod-jednoho-reditele-rika-namestek-ministra-skolstvi-jiri-nantl/ 

Deváťáky trápí nejvíc zájmena a geometrie | Letošního Národního testování devátých tříd, které každoročně připravuje společnost SCIO, se zúčastnilo 21 800 žáků. Výsledky ukázaly, že žáci devátých tříd mají realistická očekávání ohledně toho, kde se po základní škole budou chtít dále vzdělávat. Nejúspěšnější žáci z matematiky i češtiny se hlásí na gymnázia, průměrní řešitelé úloh volí odborné střední školy a ti nejslabší míří na učební obory. 

Zdroj: iDnes.cz. Deváťáky nejvíc trápí zájmena a geometrie, ukázalo testování z dvou předmětů. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/scio-testovani-zaku-devatych-trid-prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly

AI už nahrazuje dětem kamarády | Všemožné formy umělé inteligence už používají v různé míře dvě pětiny dětí druhého stupně základní školy. Některým už chatboty nahrazují kamarády. Vyplývá to ze zjištění společnosti Scio.

Zdroj: Novinky.cz. AI už nahrazuje dětem kamarády. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-ai-uz-nahrazuje-detem-kamarady-40458422 

Školy omezují nabídku lyžařských výcviků | Tradiční lyžařské výcviky už si některé rodiny nemohou dovolit.  V některých případech školy nebo obce poskytují finanční pomoc. I přesto ale musí část škol lyžařské kurzy rušit. Celková částka pro jedno týden na horách vyjde přes deset tisíc korun. 

Zdroj: Seznam Zprávy. „Přihlásilo se jen 11 dětí.“ Z lyžařského výcviku se stal pro rodiny luxus. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-po-covidu-drahota-pro-rodice-to-bylo-moc-a-tak-lyzak-skola-zrusila

České vzdělávání řídí tisíce zřizovatelů, kteří nedokážou zajistit srovnatelnou kvalitu škol | České základní školy řídí 2365 obcí-zřizovatelů, z nichž 90 % zřizuje pouze jednu školu. Na jednoho zřizovatele vychází v průměru 1,4 školy, zatímco v Nizozemsku 5,5 a v Estonsku 6,8 školy. Rozdrobenost zdejšího systému plyne z abnormálně vysokého množství obcí a pro kvalitu vzdělávání přináší řadu negativních důsledků.

Zdroj: PAQ Research. České vzdělávání řídí tisíce zřizovatelů, kteří nedokážou zajistit srovnatelnou kvalitu škol. Dostupné z: https://www.paqresearch.cz/post/tisice-zrizovatelu-skol 

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů | Analýza byla zaměřena na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách. Tým autorů prováděl průzkum pomocí dostupných databází otevřených vzdělávacích zdrojů na českém internetu a zahrnul i výzkumné šetření formou focus groups s učiteli. Analýza a její závěry jsou dostupné na webových stránkách NPI ČR. 

Zdroj: Národní pedagogický institut ČR. Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů. Dostupné z: Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/78135-podpora-kurikularni-prace-skol-analyza-databazi-vzdelavacich-materialu

 

POZVÁNKY

 

První letošní webinář GDPR prakticky už zítra! | V úterý 30. ledna ve 13 hodin proběhne letošní první díl série GDPR prakticky, který je exkluzivně určený klientům pověřenců SMS-služby, tentokrát s názvem Ochrana osobních údajů a práva jejich subjektů – informace, námitky, stížnosti na ÚOOÚ. Když se blížil začátek účinnosti GDPR, panovala obava, že fyzické osoby začnou ve velké míře využívat svých práv, které jim evropské nařízení o ochraně osobních údajů přiznává. To se nestalo, ale jak už to tak bývá, čas vše mění a my pozorujeme větší zájem o uplatnění práv vůči správcům osobních údajů – obcím, i školám. V tomto díle GDPR prakticky vysvětlíme, co je informační povinnost správce, jaká práva má a jak je může fyzická osoba uplatnit, a jaké jsou naše zkušenosti s Úřadem pro ochranu osobních údajů při řešení různých kauz. Odkaz pro připojení vám zašlou vaši pověřenci pro ochranu osobních údajů. 

Po škole s Evou Janečkovou se blíží | Ve středu 31. ledna od 14 hodin zveme především školy (zajímavost ale nemusí postrádat ani pro jejich zřizovatele) na webinář z cyklu Po škole s Evou Janečkovou, který nese název Novinky ve školské legislativě. Webinářem vás provede odbornice na školské právo Eva Janečková, která vás seznámí s řadou novel, které připravilo MŠMT a které se týkají nejen zákona o pedagogických pracovnících nebo školského zákona, ale také prováděcích vyhlášek. Některé novely již nabyly účinnosti (zákon o pedagogických pracovnících, školský zákon), další na ni teprve čekají. Odkaz pro připojení  k webináři, který je pro klienty pověřenců SMS-služby zdarma, vám zašlou právě vaši pověřenci pro ochranu osobních údajů. 

Global Money Week 2024: Chraňte své peníze, chraňte svou budoucnost | Letošní ročník Global Money Week proběhne na téma "Chraňte své peníze, chraňte svou budoucnost" a uskuteční se ve dnech 18. až 24. března 2024. Cílem je zejména zdůraznit význam správného finančního rozhodování a jeho dopad na osobní prosperitu, ale zároveň se snaží poukázat na rizika, která přináší dnešní doba. Přihlásit se lze na webových stránkách globalmoneyweek.info.

Zdroj: rizeniskoly.cz. Global Money Week 2024: Chraňte své peníze, chraňte svou budoucnost.  Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/global-money-week-2024-chrante-sve-penize-chrante-svou-budoucnost.html

Člověk v tísni má nový kurz pro učitele zaměřený na migraci | Migraci a tomu, jak toto téma bezpečně řešit ve výuce, se věnuje nový online kurz organizace Člověk v tísni. Kurz je určen především učitelům druhého stupně základních škol a učitelům středních škol. Cílem je dodat pedagogům dostatek znalostí, dat a faktických informací o mezinárodní migraci, aby se mohli těmto tématům bezpečně a nenásilně věnovat ve výuce.

Zdroj: Novinky.cz. Člověk v tísni má nový kurz pro učitele zaměřený na migraci. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-clovek-v-tisni-ma-novy-kurz-pro-ucitele-zamereny-na-migraci-40458656 

 

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Katalogové podvody | Byla vám zaslána nenápadná faktura na služby (např. na zakatalogování vaší školy na webových stránkách), která je ale ve skutečnosti návrhem na uzavření smlouvy? Jaké jsou možnosti obrany, pokud již byla smlouva uzavřena? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu.

SLADKÁ TEČKA

 

Studenti ostravského gymnázia založili firmu, vyrábí potítka do podpaží | 12 studentů z Gymnázia v Ostravě-Hrabůvce se rozhodlo bojovat proti pocení. Založili studentskou firmu s názvem PitPad, která se specializuje na výrobu absorpčních vložek do podpaží, která lze používat opakovaně. S jejich pomocí se nyní gymnazisté chystají uspět v celostátní přehlídce JA Studentská firma roku.  

Zdroj: Novinky.cz. Studenti ostravského gymnázia založili firmu, vyrábí potítka do podpaží. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-studenti-ostravskeho-gymnazia-zalozili-firmu-vyrabi-potitka-do-podpaziZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení