Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Bek k možnému zvýšení mezd nepedagogů | Ministr školství Mikuláš Bek navrhl zvýšení zaručené mzdy pro nepedagogické pracovníky ve školách jako řešení problému nízkých platů, ale konkrétní informace o navýšení a jeho dopadech neuvedl, neboť se stále jedná s ostatními ministry a sociálními partnery. Tripartita se rovněž zabývala dalšími otázkami, včetně duálního vzdělávání a spolupráce odborů s firmami na celoživotním vzdělávání.

Zdroj: Novinky. Problém kuchařek chceme řešit navýšením zaručené mzdy, oznámil Bek. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-problem-kucharek-chceme-resit-navysenim-zarucene-mzdy-oznamil-bek-40453225 

Konference k propojení vědy a praxe | Na konferenci konané na konci listopadu se odborníci shodli na potřebě praktické aplikace vědy a spolupráce firem s výzkumnými organizacemi pro budoucnost výzkumu. Jednání se zúčastnil také zástupce MŠMT - ředitel Velčovský. Diskuze na konferenci reflektovala klíčové výzvy, včetně kohezní politiky EU a snahy o efektivní využití prostředků pro skutečný výzkum, a přinesla vizionářské přístupy k Open Science a otázky genderové rovnosti.

Zdroj: MŠMT. Vrchní ředitel Velčovský k budoucnosti výzkumu. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vrchni-reditel-velcovsky-k-budoucnosti-vyzkumu-a-vyvoje 

Dotace na žáka se speciálními potřebami | Ministerstvo pro místní rozvoj přislíbilo přes 703 miliony korun na vybavení vzdělávacích institucí pro žáky se speciálními potřebami prostřednictvím dvou výzev. Ty mají podpořit školská poradenská zařízení a speciální vzdělávání s cílem začlenit tyto žáky do hlavního vzdělávacího proudu a usnadnit jejich přechod k samostatnému životu. Příjem žádostí bude možný od května 2024.

Zdroj: MMR. MMR poskytne vzdělávacím institucím přes 703 milionů korun na vybavení pro žáky se speciálními potřebami. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-poskytne-vzdelavacim-institucim-pres-703-milio 

Propad českých žáků v matematice | Podle mezinárodního měření PISA z roku 2023 se čeští žáci propadli v matematické gramotnosti na nejnižší úroveň za posledních deset let, což bylo zřejmě ovlivněno pandemií COVID-19. I přesto zůstali nad průměrem ve čtenářské a přírodovědné gramotnosti. Propad ale postihl většinu zemí kromě Japonska, Koreje a Turecka.

Zdroj: ČŠI. Národní zpráva PISA 2022. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Narodni-zprava-PISA-2022 

LETEM SVĚTEM

 

Proběhlo 3. jednání Národního konventu o vzdělávání | V pátek 8. listopadu proběhlo další jednání Národního konventu o vzdělávání. Hlavním bodem programu bylo téma financování regionálního školství. V druhé části pak hlavní školní inspektor Tomáš Zatloukal představil výsledky českých žáků v českých i mezinárodních srovnáních – PISA a ČŠI. Záznam konventu si můžete pustit zde.

Zdroj: SMS ČR 

Žáci v Ústeckém kraji mají vyšší míru deprese | Výzkum v Ústeckém kraji mezi žáky odhalil vysoký podíl úzkostí, sebepoškozování a myšlenek na sebevraždu, přičemž třetina žáků vykazuje úzkosti nad doporučenou hranicí, každá třetí dívka má zkušenost se sebepoškozováním a pětina uvažovala o sebevraždě. Kraj chystá reakci v podobě navýšení financí na preventivní programy a plánuje zavedení nového bakalářského oboru školní psychologie na místní univerzitě.

Zdroj: Novinky. Myšlenky na sebevraždu, deprese, sebepoškozování. Výzkum zmapoval problémy žáků na Ústecku. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-myslenky-na-sebevrazdu-deprese-sebeposkozovani-vyzkum-zmapoval-problemy-zaku-na-ustecku-40453296 

Nový projekt zaměřující se na spolupráci škol | Národní pedagogický institut představuje projekt IPs Kurikulum, který má posílit spolupráci mezi učiteli a školami. Cílem je zlepšit úroveň znalostí žáků, podpořit změny ve vzdělávání a rozvíjet profesní dovednosti učitelů prostřednictvím metodických kabinetů a online podpory.

Zdroj: Novinky. Nový projekt pedagogického institutu má podpořit větší spolupráci učitelů. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-novy-projekt-pedagogickeho-institutu-ma-podporit-vetsi-spolupraci-ucitelu-40453163 

POZVÁNKA

 

Poslední letošní díl GDPR prakticky proběhne 19. prosince | Poslední (a z důvodu nemoci odložený) letošní díl série GDPR prakticky tentokrát s názvem Webové stránky obcí a škol z pohledu ochrany osobních údajů II. proběhne v úterý 19. prosince od 13. hodin. Zatímco v prvním díle tématu jsme se věnovali správnému nastavení webových stránek a především tématu cookies, tentokrát se podíváme na to, jak správně dokumenty zveřejňovat, abyste neporušili pravidla ochrany osobních údajů, jak zveřejňovat poskytnuté informace na žádost, fotografie, zápisy ze zastupitelstva apod. Webinářem Vás budou provázet Václav Řehoř a Lenka Matějová. Série webinářů je určena klientům pověřenců a odkaz k připojení Vám zašle právě Váš pověřenec.

Zdroj: SMS-služby

Jak pracovat s dětmi s traumatem? | Kurz e-Lektra od organizace SOFA je online kurzem zaměřeným na pracovníky ve školství a další profesionály, kteří se potýkají s dětmi trpícími traumatem, a nabízí praktické postupy pro práci s těmito dětmi. Nyní je všem dostupný zdarma. Společnost SOFA se snaží rozšířit povědomí o traumatech a podpořit respektující přístup k postiženým dětem.

Zdroj: SOFA. Trauma respektující přístup k dětem se lze naučit, kurz je nyní k dispozici online a zdarma pro všechny. Dostupné z: https://www.societyforall.cz/trauma-respektujici-pristup-k-detem-se-lze-naucit-kurz-je-nyni-k-dispozici-online-a-zdarma-pro-vsechny 

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Uznatelné daňové náklady | Zaměstnankyním, které jsou na mateřské, respektive rodičovské dovolené, je vyplácen příspěvek na penzijní připojištění. Je možné si tento příspěvek odečíst jako daňový náklad, když zaměstnankyně nevykonávají práci? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

SLADKÁ TEČKA

 

Známě vítěze Logické olympidády | Ve finále Logické olympiády 2023 v Poslanecké sněmovně se nejlépe vedlo Richardu Dobíškovi z pražského Mensa gymnázia, Vítu Přibylovi z Gymnázia Špitálská v Praze a Danielu Čiefovi ze ZŠ Ke Kateřinkám v Praze, kteří zvítězili mezi 192 finalisty z celé České republiky. Soutěž, do které se zaregistrovalo přes 100 tisíc soutěžících, plánuje v nadcházejících letech přidat novou kategorii pro dospělé.

Zdroj: Novinky. Vítězi Logické olympiády se stali Richard Dobíšek, Vít Přibyl a Daniel Čief. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-vitezi-logicke-olympiady-se-stali-richard-dobisek-vit-pribyl-a-daniel-cief-40453370 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení