Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

KULATÝ STŮL K FINANCOVÁNÍ ŠKOL

 

Další kolo jednání o PHmax pro základní školy proběhne na začátku ledna | V pátek 15. prosince se sešli zástupci školských a odborových asociací a asociace zřizovatelů se zástupci ministerstva školství, včetně ministra Mikuláše Beka. Na pořadu byl rozpočet školství pro rok 2024, především míra snížení maximálního PHmax pro základní a střední školy, a to od 1. září 2024. Zatímco zástupci středních škol a krajů se dohodli na snížení PHmax o 5 % ve srovnání se současným stavem, zástupci základních škol, odborů a obcí budou v diskuzích pokračovat na začátku ledna příštího roku. MŠMT jim předloží konkrétní dopady snížení PHmax do území. Na závěr jednání se vedla diskuze také o nepedagogických pracovnících. Ministr přislíbil, že peníze na nepedagogické pracovníky se najdou, a z rozpočtu se bude škrtat jen 8 tis. neobsazených pozic nepedagogů. Na zbytek se najdou peníze z rezerv z tohoto roku a z vládní rozpočtové rezervy.

Zdroj: SMS ČR

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání MŠMT | Ministerstvo školství představilo dlouhodobý plán pro modernizaci vzdělávací soustavy ČR na čtyři roky s důrazem na změnu struktury středních škol a vyvážení vzdělávacích oborů. Záměr také adresuje nerovnost ve vzdělání a plánuje inovace v přípravě pedagogů s důrazem na propojení teorie se školní praxí a inspiraci ze zahraničí.

Zdroj: MŠMT. MŠMT představilo Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR 2023-2027. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-dlouhodoby-zamer-vzdelavani-cr-2023-2027

Kvalita vzdělávání v uplynulém školním roce | Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2022/2023 komplexně hodnotí stav vzdělávacího systému, prezentuje výsledky inspekčních šetření a poskytuje doporučení pro budoucí rozvoj vzdělávání. Je klíčovým zdrojem informací pro strategická rozhodnutí v oblasti vzdělávací politiky a pro ty, kdo se podílejí na řízení a rozvoji vzdělávacího systému.

Zdroj: ČŠI. Kvalita vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – výroční zpráva. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Kvalita-vzdelavani-ve-skolnim-roce-2022-2023-%E2%80%93-vyr 

LEGISLATIVA

 

Novela o digitalizaci přijímaček schválena prezidentem | Od příštího roku si uchazeči o studium na střední škole mohou podávat tři elektronické přihlášky s uvedením preference škol. Novela zavede nový informační systém pro přijímací řízení, který má být spuštěn do ledna 2024. 

Zdroj: ČTK. Zájemci o studium na SŠ si budou moci podat tři přihlášky, Pavel souhlasil. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zajemci-o-studium-na-ss-si-budou-moci-podat-tri-prihlasky-pavel-souhlasil/2454336 

LETEM SVĚTEM

 

Malé školy tvoří významný podíl základních škol | Čtvrtinu všech základních škol v Česku navštěvuje méně než 50 žáků. Novější údaje však naznačují pokles v počtu malých škol za posledních deset let. Trend poklesu bude možná pokračovat, vládou diskutované legislativní změny totiž mají ovlivnit maximální počet hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu a mohou tak způsobit větší obtíže zejména malým školám.

Zdroj: Novinky. Malé školy do 50 žáků tvoří čtvrtinu všech ZŠ v Česku. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-male-skoly-do-50-zaku-tvori-ctvrtinu-vsech-zs-v-cesku-40454117 

Podpora socioekonomicky slabších rodin je důležitá i pro vzdělávání | Výsledky mezinárodního průzkumu PISA naznačují, že po pandemii je čtvrtina patnáctiletých v Česku matematicky negramotná, což má závažné důsledky pro budoucí rozpočty a vyžaduje zaměření na podporu slabších rodin a změny v přístupu škol. Odborníci upozorňují na silné propojení socioekonomického zázemí rodin s výsledky vzdělávání a zdůrazňují nutnost podněcovat zájem o matematiku již od základních škol.

Zdroj: Novinky. Zanedbávání slabších žáků vyjde Česko draho. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-zanedbavani-slabsich-zaku-vyjde-cesko-draho-40453415

Decentralizace školství vede k nerovnostem | Decentralizovaný vzdělávací systém v České republice přináší obrovské rozdíly mezi školami a regiony. Tato struktura chybějící podpory a řízení v chudších lokalitách omezuje aspirace studentů a snižuje potenciál pro vysokoškolské studium. Rozdíly ve výkonnosti žáků podle sociologa Daniela Prokopa vedou ke ztrátě potenciálu a rozdělení žáků.

Zdroj: iRozhlas. Rozdíly mezi školami a regiony jsou obrovské. Jádrem problému je decentralizované školství, míní sociolog. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/daniel-prokop-znevyhodneni-studenti-zaci-skolaci-decentralizovane-skolstvi_2312061531_elev  

Lycea a gymnázia navyšují kapacity | Kraje se snaží zvládnout rostoucí poptávku po všeobecném vzdělání a plánují vytvoření nových tříd lyceí a gymnázií, přestože se zejména ve větších městech očekává, že to stejně nebude stačit. Vyhledávají se rezervy ve stávajících školách a plánují se nová pracoviště, ale odborníci varují, že ani navýšení kapacit možná nebude dostačující pro uspokojení rostoucí poptávky.

Zdroj: Novinky. Tříd lyceí přibývá, stejně nemusí stačit. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-trid-lycei-pribyva-stejne-nemusi-stacit-40454173 

POZVÁNKA

 

DIGI roadshow | NPI ČR pořádá další část DIGI roadshow pro učitele. Bude se diskutovat o implementaci informačních technologií do výuky a sdílet návody na efektivní využití kancelářského balíčku napříč různými předměty. Akce se koná 30. ledna 2024 od 14:00 na krajských pracovištích s programem zaměřeným na sdílení praktických zkušeností a odpovědí odborníků na otázky a překonávání případných problémů spojených s digitalizací ve výuce.

Zdroj: NPI. Zveme vás na DIGI roadshow pro učitele základních a středních škol. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/77087-digi-roadshow-pro-ucitele-2024 

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání zřizovatelem | Od 1. ledna 2024 bude platit novela školského zákona, která přenáší pravomoc stanovit výši úplaty za předškolní vzdělávání a za školní družinu z ředitele školy na zřizovatele. Jak mají zřizovatelé v tuto chvíli postupovat? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu.  Stejnému tématu se věnoval také předseda Pracovní skupiny SMS ČR pro školství, sport a kulturu Petra Halada ve svém dopise adresovaném členským obcím SMS ČR.

SLADKÁ TEČKA

 

Žáci Hodonínska vítězi jazykové soutěže | Žáci ze Základní školy Vnorovy v okrese Hodonín vyhráli celostátní soutěž Jazykový WocaBee, získali 75 tisíc korun na modernizaci školy a naučili se 710 nových anglických slovíček, když porazili více než 50 tisíc studentů z celé České republiky. Vedení školy převzalo symbolický šek a další ceny na slavnostním vyhodnocení soutěže.

Zdroj: Řízení školy. Sedmáci z Vnorov v okrese Hodonín porazili v jazycích celé Česko. Pro školu získali 75 tisíc korun na modernizaci. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/sedmaci-z-vnorov-v-okrese-hodonin-porazili-v-jazycich-cele-cesko-pro-skolu-ziskali-75-tisic-korun-na-modernizaci.a-18259.html 

ŘEDITELŮV INFOSERVIS SE LOUČÍ

 

Dočítáte poslední Ředitelův infoservis v roce 2023. Za tým, který jej pro vás každý týden připravuje, si na tomto místě dovolujeme poděkovat za vaši dosavadní přízeň a na začátku ledna se  u našeho newsletteru opět těšíme na viděnou. Krásné svátky!ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení