Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Z vlády a MŠMT

 

Technické zadání revize RVP ZV | MŠMT předalo Národnímu pedagogickému institutu finální dokument pro proces revize. Obsah vzdělávání má být redukován a aktualizován. Díky tomu vznikne prostor pro disponibilní hodiny, ve kterých by byl kladen důraz na prohlubování znalostí. Od rozdělení učiva na základní a nadstavbové však bylo upuštěno.

Zdroj: MŠMT. MŠMT předalo NPI ČR technické zadání revize RVP ZV. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predalo-npi-cr-technicke-zadani-revize-rvp-zv

Doporučení ČŠI k revizi RVP ZV | Česká školní inspekce doporučuje, aby revidovaný RVP ZV nebyl obsáhlý, naopak by měl být stručný a přehledný s vymezením pouze základních povinností škol. Upozorňuje také, že školám by měl být poskytnut dostatek času na úpravu učebních plánů, k dispozici by jim mohly být také modely s možnou podobou školních programů.

Zdroj: Novinky.cz. Nový vzdělávací program pro ZŠ by měl být stručný a jasný, nabádá školní inspekce. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-novy-vzdelavaci-program-pro-zs-by-mel-byt-strucny-a-jasny-nabada-skolni-inspekce-40421298

Podpora začínajících učitelů | O možnostech podpory škol se začínajícími učiteli jednala ČŠI se zástupci projektu SYPO, který již dříve provedl pilotáž modelu podpory. Na jednání byly představeny materiály, které jsou nyní k dispozici začínajícím a uvádějícím učitelům.

Zdroj: edu.cz. ČŠI a SYPO společně o začínajících učitelích. Dostupné z: https://www.edu.cz/csi-a-sypo-spolecne-o-zacinajicich-ucitelich/

LEGISLATIVA

 

Novela zákona o pedagogických pracovnících | Dlouho projednávaná novela zákona o pedagogických pracovnících byla minulý týden schválena školským výborem Poslanecké sněmovny. Novela má zakotvit platy učitelů na úrovni 130 % průměrné mzdy, dále by pak upravovala pozice provázejícího učitele a školského logopeda nebo možnost odborníků vyučovat i bez pedagogického vysokoškolského vzdělání.

Další nesouhlasy s otevřením učitelské profese | Kromě rektorů se k nyní projednávané novele vyjadřují negativně už i děkani. Svůj nesouhlas s tím, že by na druhých stupních základních škol mohli vyučovat i lidé z oboru bez pedagogického vysokoškolského vzdělání, vyjádřili v otevřeném dopisu. Nelíbí se jim také možnost poskytnutí kvalifikačního studia jinými institucemi než vysokými školami.

Zdroj: Novinky.cz. Děkani trvají na požadavku neotevírat učitelskou profesi nepedagogům, napsali otevřený dopis. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-dekani-trvaji-na-pozadavku-neotevirat-ucitelskou-profesi-nepedagogum-napsali-otevreny-dopis-40421494

Novela Lex Ukrajina | Novela zákona prodlužuje trvání dočasné ochrany do 31. března 2024 a s tím zároveň platnost všech pravidel s ní spojených. Novela dále upravuje podmínky pro konání tzv. zvláštního zápisu, přičemž tento rok se bude zvláštní zápis konat už pouze dobrovolně. K novele připravilo MŠMT metodický komentář, ke konání zvláštních zápisů pak vznikla samostatná metodika.

Zdroj: edu.cz. Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina IV. Dostupné z: https://www.edu.cz/metodicke-komentare-k-zakonu-lex-ukrajina-iv/; https://www.edu.cz/methodology/metodika-pro-ms-a-zs-pro-konani-tzv-zvlastniho-zapisu/ 

LETEM SVĚTEM

 

Zdražování obědů ve školních jídelnách | Díky novele vyhlášky o školním stravování, která zvyšuje horní limit cen stravného, teď mohou školní jídelny zdražit cenu hlavního jídla až o 20 %. Většina školních jídelen se ale k tomuto kroku zatím nechystá, většina z nich totiž zdražila stravné už v minulých měsících.

Zdroj: Novinky.cz. Školní jídelny mohou zdražit, většina to ale teď nechystá. Organizace přesto varuje. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-skolni-jidelny-mohou-zdrazit-vetsina-to-ale-ted-nechysta-organizace-presto-varuje-40421744

Jak předcházet nevhodnému chování | Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání představila systém metod, které mají pomoci předcházet některým projevům nevhodného chování. Jsou zaměřeny na trénování správného chování a pozitivní zpětnou vazbu při jeho dodržení. Zdůrazněny jsou také sociální dovednosti žáků.

Zdroj: Novinky.cz. Společnost pro inkluzi bude školy učit, jak předcházet nevhodnému chování. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-spolecnost-pro-inkluzi-bude-skoly-ucit-jak-predchazet-nevhodnemu-chovani-40421293

Vysokoškolští kantoři častěji učí na základních školách | Kvůli nízkým mzdám vysokoškolských pedagogů můžeme pozorovat jejich odliv na základní školy. Olomoučtí pedagogové vyjádřili svou nespokojenost v petici, zvažují také stávku. Financování vysokých škol považují za nedostatečné i v kontextu zvyšování mezd pedagogů na mateřských a základních školách.

Zdroj: iDnes.cz. Vysokoškolští profesoři stále častěji utíkají na základky, mají tam víc peněz. Dostupné z: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/univerzita-palackeho-profesor-plat-petice-stavka.A230201_705544_olomouc-zpravy_hrs 

Jak se vypořádat se špatným vysvědčením | Centrum Locika vydalo materiál, který může pomoci dětem v komunikaci s rodiči v případě, kdy se bojí, že rodiče nebudou spokojeni s jejich vysvědčením. Materiál mohou pedagogové dětem představit a pomoci jim tak situaci zvládnout.

Zdroj: Centrum Locika. Jak s rodiči mluvit o špatném vysvědčení. Dostupné z: https://www.centrumlocika.cz/novinky/jak-s-rodici-mluvit-o-spatnem-vysvedceni

pozvánky

 

Ředitel naživo | Program určený pro dvojice či trojice ředitelů škol a jejich zástupců spouští nový běh. Další dvouletý program začne v srpnu 2023, přihlásit se je možné do 2. dubna. Zároveň je možné se zaregistrovat na informační setkání, které proběhne 15. února. Program má za cíl zlepšit pedagogický leadership a sledovat dopad výuky na učení žáků.

Zdroj: Ředitel naživo. Dostupné z: https://www.reditelnazivo.cz/o-programu#vizeprogramu

SLADKÁ TEČKA

 

Pozor na nebezpečnou internetovou výzvu | Na sociálních sítích se objevila výzva, která vyzývá žáky, aby se navzájem škrtili. Na základní škole v Týništi nad Orlicí zašla situace tak daleko, že jeden z žáků musel být oživován. Ředitel tamní základní školy tak bude klást důraz na prevenci.

Zdroj: Česká televize. Škola řeší nebezpečnou internetovou výzvu ke škrcení. „Jde o lidský život,“ upozorňuje ředitel. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3562296-skola-resi-nebezpecnou-internetovou-vyzvu-ke-skrceni-jde-o-lidsky-zivot-upozornuje


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení