Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

ZPRÁVA TÝDNE

 

Rozpočet MŠMT se zvýší o 4 miliardy Kč, vláda zatím schválila polovinu | Vláda na zasedání schválila uvolnění dvou miliard korun z vládní rozporčtové rezervy do rozpočtu MŠMT. Další opatření ve stejném objemu budou připravena v následujících měsících. Bek už dříve oznámil, že vláda v souladu s předchozími politickými dohodami rozhodla o posílení rozpočtu resortu o čtyři miliardy.

Zdroj: ČTK. Rozpočet MŠMT se zvýší o 4 miliardy Kč, vláda zatím schválila polovinu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rozpocet-msmt-se-zvysi-o-4-miliardy-kc-vlada-zatim-schvalila-polovinu

LEGISLATIVA

 

Zákaz domácích úkolů i v Česku? Poslanci změny připouštějí | Podle současného vývoje není pravděpodobné, že dojde v ČR k zavedení plošného zákazu domácích úkolů podle polského scénáře. Soudí o tom jak MŠMT, tak i poslanci z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, kteří - ačkoli připouštějí možné změny - se shodují v názoru, že je vhodnější nechat rozhodnutí o domácích úkolech na školách a jejich ředitelích.

Zdroj: Novinky.cz. Zákaz domácích úkolů i v Česku? Poslanci změny připouštějí. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zakaz-domacich-ukolu-i-v-cesku-poslanci-zmeny-pripousteji

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Navýšení alokace výzvy IROP č. 109 - MŠ v MMR II | Dne 24. 1. 2024  byla vydána změna 109. výzvy IROP Mateřské školy - SC 4.1 (MRR) II. Změnou textu výzvy dochází k navýšení alokace výzvy o 148 024 559 Kč z EFRR. Nová alokace výzvy je 916 609 910 Kč z EFRR. Navýšení alokace výzvy IROP č. 109 je realizováno z úspor a nedočerpání předchozí 6. výzvy IROP. Díky navýšení alokace mohou být podpořeny všechny úspěšné projekty 109. výzvy.

Zdroj: IROP.gov. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 109. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027. Dostupné z: https://irop.gov.cz/getmedia

Aktualizovaná metodika MŠMT k zákonu Lex Ukrajina | MŠMT vydalo aktualizovanou metodiku k zákonu Lex Ukrajina a jeho navazujícím novelizacím pro oblast regionálního školství účinnou od 1. září 2024, tedy od příštího školního roku 2024/2025. Celé znění metodiky je dostupné na webových stránkách edu.cz.

Zdroj: edu.cz. Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina účinného k 1. 9. 2024. Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/metodicke-komentare-k-zakonu-lex-ukrajina-ucinneho-k-1-9-2024/

Čas podání přihlášky na SŠ neovlivňuje šanci na přijetí na školu | Bek uvedl, že čas a datum podání přihlášky na střední školy nemají vliv na šanci uchazeče na přijetí. Uchazeči si mohou podat až tři přihlášky. Určí na nich, na kterou školu chtějí nejvíce, na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a jejich priorit je pak systém přiřadí na školu.

Zdroj:  ČTK. Bek: Čas podání přihlášky na SŠ neovlivňuje šanci na přijetí na školu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/-bek-cas-podani-prihlasky-na-ss-neovlivnuje-sanci-na-prijeti-na-skolu

Kapacity SŠ by se příští rok mohly navýšit o 17 tisíc míst | V následujícím školním roce by mohlo dojít k navýšení kapacit středních škol o 8 790 nových míst ve stávajících školách a o dalších 8 221 v nově zřizovaných školách. Největší nárůst se očekává v Praze. Celkem by mohlo v Česku vzniknout 33 nových soukromých středních škol, tři zřízené kraji či obcemi a jedna církevní střední škola.

Zdroj: Novinky.cz. Kapacity SŠ by se příští rok mohly navýšit o 17 tisíc míst. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-kapacity-ss-by-se-pristi-rok-mohly-navysit-o-17-tisic-mist

Kluci nesmí do škol bez pisoárů, i když na ně nedosáhnou | Ministerstvo zdravotnictví plánuje změny, které odstraní některé absurdity, jako je například povinnost mít ve školách pisoáry, které děti nepoužívají. Nová vyhláška umožní školám přijímat více dětí. Kritikům se ale nelíbilo povolení unisex záchodů nebo myšlenka školy bez plotu. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek proto vyhlášku nepodepsal, teď se ale upravená vrací.

Zdroj:  Seznam Zprávy. Absurdní pravidla: Kluci nesmí do škol bez pisoárů. I když na ně nedosáhnou. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-absurdni-pravidla-kluci-nesmi-do-skol-bez-pisoaru-i-kdyz-na-ne-nedosahnou

LETEM SVĚTEM

 

Na den vědkyní. Akce ČVUT připomíná, že ženy do vědy patří | Studentky středních škol budou mít možnost zúčastnit se přednášek a workshopů na téma částicové fyziky, laserů, matematiky, robotiky, elektrotechniky a IT, a to na akci nazvané „Staň se na den vědkyní“, která se uskuteční 9. února 2024. Tato akce ČVUT připomíná významnou roli žen ve vědeckém bádání, zejména v souvislosti s Mezinárodním dnem žen a dívek ve vědě, který se každoročně slaví 11. února. Tento den je určen k upozornění na úlohu žen ve vědě a k podpoře jejich zapojení do vědeckých a výzkumných aktivit.

Zdroj: Novinky.cz. Na den vědkyní. Akce ČVUT připomíná, že ženy do vědy patří. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-na-den-vedkyni-akce-cvut-pripomina-ze-zeny-do-vedy-patri

Materiál pro komunikaci s dětmi | Centrum LOCIKA připravilo materiál, který může rodičům v komunikaci s dětmi pomoci. Mnoho rodičů neví, jak by měli správně na špatné známky reagovat. Jak s dětmi mluvit? Jaká je ta nejlepší rada? Zásadní je, abyste nereagovali zklamáním. Materiál je dostupný na webových stránkách centrumlocika.cz.

Zdroj: Centrum LOCIKA. Vysvědčení může být příležitost k... Dostupné z: https://www.centrumlocika.cz/novinky/vysvedceni-muze-byt-prilezitost-k-3

POZVÁNKY

 

Seminář pro školní knihovny | MŠMT vydalo aktualizované doporučení pro činnost a funkci školních knihoven na ZŠ a SŠ. Národní pedagogická knihovna J. A. Komenského připravila bezplatný online metodický seminář, který se uskuteční ve středu 14. února 2024 od 14.00 do 15.00 hodin. Na semináři se dozvíte zejména odpovědi, jaké jsou novinky, zda odpovídají školní knihovny mezinárodnímu standardu nebo jak dosáhnout ideálního stavu. Přihlašovací formulář nalzenete na webových stránkách NPMK.cz. 

Zdroj: Národní pedadogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Seminář pro školní knihovny. Dostupné z: https://www.npmk.cz/novinky/knihovna/seminar-pro-skolni-knihovny

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Vstup zřizovatele do prostor školy v době nepřítomnosti ředitele | Má zřizovatel právo v době nepřítomnosti ředitele vstoupit do prostor školy, a to včetně uzamčené ředitelny, v níž jsou uloženy osobní dokumenty? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu.

BLÁZNIVÁ TEČKA

 

Rakouská žákyně propadla z matematiky, školu zažalovala | Žákyně osmé třídy základní školy v Salcburku projevila vysokou sebedůvěru a odvahu tím, že se nespokojila s pětkou z matematiky na vysvědčení za minulý školní rok a podala na školu žalobu. Školačka argumentovala, že hodnocení neodpovídá jejím skutečným schopnostem a že opravná zkouška nebyla provedena korektně. Žalobu rakouský Spolkový správní soud zamítl s tím, že hodnocení znalostí žákyně bylo správné.

Zdroj: Novinky.cz. Rakouská žákyně propadla z matematiky. Školu zažalovala. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/koktejl-rakouska-zakyne-propadla-z-matematiky-skolu-zazalovalaZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení