Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé druhé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

LEX UKRAJINA II

 

Lex Ukrajina II | Do Poslanecké sněmovny dorazil návrh novely zákona, který upravuje opatření spojená s přílivem ukrajinských uprchlíků v oblasti školství pro školní rok 2022/2023. Nově by měl zákon obsahovat ustanovení o zahájení povinné školní docházky v devadesátidenní lhůtě, postup při vyřazení ze školy v případě jejího nepřetržitého nenavštěvování po dobu 15 dnů nebo povinnost zařazovat ukrajinské uprchlíky primárně do tříd spolu s ostatními dětmi tak, aby byla usnadněna adaptace a začlenění. Novela zároveň prodlouží účinnost již platných ustanovení do konce srpna 2023.
 
Zdroj: Sněmovní tisk 244/0. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=244&CT1=0 

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

 

Učebnice pro Ukrajinu | Dne 1. června byl spuštěn portál www.ucebniceproukrajinu.cz, který spoluvyvíjelo MŠMT. Na portále si mohou školy objednat učebnice českého jazyka, a to jak pro ty nejmenší děti, tak i pro středoškoláky nebo dospělé. Díky spolupráci s Nadací PPF a The Kellner Family Foundation jsou všechny učebnice i jejich dodání zdarma, škola objednávkou uzavře s nadací darovací smlouvu. 
 
Zdroj: MŠMT. Nový webový portál Učebnice pro Ukrajinu. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/novy-web-ucebnice-pro-ukrajinu 
 
Materiály pro školy se začínajícími učiteli | Institut začínajícího učitele byl představen v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících. Má se jednat o učitele ve dvouletém adaptačním období. Těmto učitelům nyní mohou s nástupem do profese pomoci materiály obsahující praktické tipy a doporučení nebo zkušenosti déle působících pedagogů. Školy, na kterých budou působit, zase připraví na adaptační období začínajících učitelů. Materiály naleznete na https://www.projektsypo.cz/prirucky-zu
 
Zdroj: MŠMT. Nové praktické materiály pro školy se začínajícími učiteli. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/nove-prakticke-materialy-pro-skoly-se-zacinajicimi-uciteli 

LETEM SVĚTEM

 

Zápisy do základních škol pro ukrajinské děti | Po klasických zápisech do základních škol teď školy pořádají zápisy pro ukrajinské děti. Tyto dodatečné zápisy pro školní rok 2022/2023 probíhají od začátku června a školy je mohou pořádat až do 15. července. Zatím není jasné, kolik dětí ukrajinských uprchlíků k zápisu dorazí, mnoho škol však pro ně ani po navýšení kapacity nemá místo, a to ani po upuštění od jinak obligatorního vyjádření hygienické stanice. 
 
Zdroj: Seznam Zprávy. Ve školkách a školách začaly zápisy pro děti z Ukrajiny. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-ve-skolkach-a-skolach-zacaly-zapisy-pro-deti-z-ukrajiny-204550 

Uvolnění z tělesné výchovy přibývá | Na základních a středních školách dochází stále častěji k uvolňování žáků z tělocviku. Podkladem k rozhodnutí o uvolnění je posudek od lékaře a ředitel školy musí posudku, který doporučuje uvolnění, vyhovět. Lékaři však doporučují uvolnění ve velmi odlišných případech, kterými jsou na jedné straně závažnější onemocnění znemožňující pohyb, na druhé straně třeba obezita. Ministerstvo školství chce rozdílnému přístupu zamezit vydáním metodického doporučení, které chystá. 
 
Zdroj: Seznam Zprávy. Desetitisíce školáků necvičí. Ministerstvo chce zbytečným omluvám zabránit. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-desetitisice-skolaku-necvici-ministerstvo-chce-zbytecnym-omluvam-zabranit-204623 
 
Změna názvu ministerstva | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy by se v budoucnu mělo přejmenovat. Dlouhý název by měl být shrnut do pojmenování “Ministerstvo vzdělávání”, dále zkracované jako MVzd. Pod touto zkratkou už si dokonce zaregistrovalo webovou adresu. Přejmenování však není největší prioritou ministerstva, v nejbližší době k němu pravděpodobně zatím nedojde.
 
Zdroj: Seznam Zprávy. Ministerstva chtějí změnit názvy, školství si už zaregistrovalo doménu. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-ministerstva-chteji-zmenit-nazvy-skolstvi-si-uz-zaregistrovalo-domenu-204096 
 
Gazdík slibuje růst platů nepedagogů | Šéf školských odborů prozradil, že o platech nepedagogů jednala školská tripartita. Na tomto jednání měl padnout i slib ministra školství o prosazování jejich navýšení ve vládě. Číslo, o které by platy měly vzrůst, však bude známo až poté, co se na něm vláda shodne; v nedělních Otázkách Václava Moravce ministr Gazdík uvedl, že na navýšení platů nepedagogů by mělo zamířit 1,75 miliardy korun. Platy nepedagogů jsou nyní hluboko pod průměrnou mzdou. Na jednání zaznělo také téma ONIV, které mají školy letos už téměř vyčerpané, především kvůli častému proplácení náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti v období covidových karantén. S jejich navýšením však nelze počítat.
 
Zdroj: ČTK. Šéf odborů: Ministr slíbil růst platů nepedagogů ve školách, ale neřekl o kolik. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-odboru-ministr-slibil-rust-platu-nepedagogu-ve-skolach-ale-nerekl-o-kolik/2215202; ČT24. Ministr školství Gazdík bude chtít po vládě 1,75 miliardy na navýšení platů nepedagogů od letošního září. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3503973-ministr-skolstvi-gazdik-bude-chtit-po-vlade-175-miliardy-na-navyseni-platu-nepedagogu  
 
Dětské skupiny nejen k integraci uprchlíků | V mateřských školách je kritický nedostatek volných míst. Situaci nepomáhá ani uprchlická vlna, která počty neumístěných dětí ještě zvýšila. Projekt Sto skupin však přichází se záměrem vytvořit až 100 dětských skupin, které mimo jiné pomohou začlenit ukrajinské děti. Ačkoliv dětské skupiny nemohou plně nahrazovat mateřské školy, jsou určitým řešením v případě, kdy se rodiče chtějí vrátit do práce a nemají kam umístit své děti.
 
Zdroj: Novinky.cz. S integrací ukrajinských uprchlíků chce pomoct i nový projekt dětských skupin. Dostupné z: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/s-integraci-ukrajinskych-uprchliku-chce-pomoct-i-novy-projekt-detskych-skupin-40398768

POZVÁNKY
 

Seminář o dětských skupinách na půdě parlamentu | Na semináři, který se koná pod záštitou 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a členky předsednictva SMS ČR Věry Kovářové, se hosté zaměří zejména na příklady i problémy z praxe. Je určený starostům a představitelům obcí jako inspirace či návod, jak efektivně uchopit legislativní pravidla pro zřizování dětských skupin a vyřešit tím ve svých obcích nedostatek míst v mateřských školách či absenci jeslí. Akce proběhne v pondělí dne 20. června 2022 od 13:30 hodin. Kapacita semináře je omezená, v případě zájmu se nezapomeňte zavčas registrovat, a to na mailové adrese horakovam@psp.cz

Zdroj: SMS ČR. Seminář o fungování dětských skupin. Dostupné z: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/3008-seminar-o-fungovani-detskych-skupin  

Prázdninové jazykové kurzy pro ukrajinské děti | MŠMT připravilo dotační titul s objemem až 100 milionů Kč. Finance bude možné využít na jazykové kurzy, které budou probíhat o letních prázdninách a budou určeny ukrajinským dětem ve věku 6-18 let. Kurzy by měly trvat maximálně 4 hodiny denně vždy 4 po sobě jdoucí dny.
 
Zdroj: MŠMT. MŠMT připravilo výzvu na prázdninové jazykové kurzy pro děti z Ukrajiny. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-vyzvu-na-prazdninove-jazykove-kurzy-pro-deti 
 
Testování digitálních dovedností | Školy se nyní mohou zapojit do IT Fitness Testu, jehož cílem je ověření digitálních dovedností žáků. Test je možné zdarma spustit pod odkazem https://itfitness.eu/cs/ a po jeho složení mohou žáci vyhrát různé ceny.

Zdroj: edu.cz. Největší testování digitálních dovedností v ČR je v plném proudu. Dostupné z: https://www.edu.cz/nejvetsi-testovani-digitalnich-dovednosti-v-cr-je-v-plnem-proudu/ 

On-line konference o čtyřech letech s GDPR | Odborný měsíčník DPO PRO: ochrana osobních údajů v praxi, který SMS-služby vydávají, připravil ve spolupráci se Spolkem pro ochranu osobních údajů tříhodinovou online konferenci, na které bude řeč o následujících tématech:

  • IT bezpečnost
  • kamerové systémy
  • biometrika
  • a osobní údaje ve veřejné správě

Konference se uskuteční ve čtvrtek 23. června od 13:00 do 16:00 a přihlásit se na ni můžete už teď. Panelisté v čele s Evou Janečkovou, Františkem Nonnemannem, Michalem Nulíčkem, Oldřichem Kužílkem, Zbyňkem Malým a dalšími předními odborníky se těší na setkání!

Zdroj: DPO PRO. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/ctyri-roky-s-gdpr-it-bezpecnost-kamerove-systemy-biometrika-a-osobni-udaje-ve-verejne-sprave/    

SLADKÁ TEČKA

Záznamy z webinářů o školství nejen pro školy k dispozici | Zaujala vás témata našich webinářů, ale nehodil se vám termín jejich vysílání? Tomu dobře rozumíme. A právě proto jsme se rozhodli zpřístupnit vám za výhodnou cenu záznamy již odvysílaných webinářů. Objednat si je můžete na stejné adrese, na které se můžete přihlásit také na naše "živé" webináře. Těšíme se na viděnou!


Zaujal vás Ředitelův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého druhého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení