Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Z vlády a MŠMT

 

Podpora digitalizace vzdělávání | Národní plán obnovy poskytl v roce 2022 školám 1,4 miliard na inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. V podpoře digitalizace plánuje pokračovat MŠMT, které na rok 2023 poskytne školám 1,2 miliardy Kč. Prostředky směřují na reformu kurikula, vybavení škol digitálními technologiemi a na podporu digitálních dovedností učitelů. Ve všech těchto oblastech je školám poskytována metodická podpora z Národního pedagogického institutu.

Zdroj: MŠMT. Digitalizace vzdělávání z Národního plánu obnovy pokračuje. Dostupné z: https://www.msmt.cz/digitalizace-vzdelavani-z-narodniho-planu-obnovy-pokracuje

Funguje podpora provázejících učitelů? | Institut provázejícího učitele, který má za cíl prakticky připravit budoucí učitele na výkon své profese, je jedním z předmětů očekávané novely zákona o pedagogických pracovnících. Systém, jež nyní zavádí MŠMT, bude ověřovat, jak správně podporu budoucích učitelů nastavit, zároveň jeho zavedením dojde k vyššímu propojení pedagogických fakult a škol. Pokusné ověřování bude probíhat do roku 2025 a mohou se do něj zapojit mateřské, základní i střední školy.

Zdroj: MŠMT. MŠMT spouští pokusné ověřování systému podpory provázejících učitelů. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-spousti-pokusne-overovani-systemu-podpory-provazejicich

MŠMT jednalo se zástupci školského rejstříku | Hlavním předmětem jednání byla realizace digitalizace státní správy, větší technická efektivita rejstříku škol a sjednocení postupů správních řízení. Jednání se zúčastnili také představitelé krajských úřadů, kteří hrají důležitou roli při digitalizaci.

Zdroj: MŠMT. Na MŠMT jednali zástupci školského rejstříku z celé ČR. Dostupné z: https://www.msmt.cz/na-msmt-jednali-zastupci-skolskeho-rejstriku-z-cele-cr

Dlouhodobý záměr vzdělávání se dočkal na 200 připomínek | Do 15. ledna mohly nejrůznější odborné organizace připomínkovat dlouhodobý záměr vzdělávání ČR na roky 2023 až 2027. Nejvíce připomínek se týkalo tématu obsahu vzdělávání učitelů, duševního zdraví žáků nebo dostupnosti předškolního vzdělávání. Zpráva k zapracování připomínek bude ze strany MŠMT zveřejněna na konci února. K záměru uplatnilo připomínky i SMS ČR, týkaly se především plánovaných organizačních změn v regionálním školství.

Zdroj: edu.cz. Sešlo se 228 připomínek k Dlouhodobému záměru vzdělávání ČR 2023-2027. Dostupné z: https://www.edu.cz/seslo-se-228-pripominek-k-dlouhodobemu-zameru-vzdelavani-cr-2023-2027/

LETEM SVĚTEM

 

K maturitě půjde více středoškoláků | Ke státní maturitní zkoušce, která proběhne začátkem května, se letos přihlásilo asi o 3500 studentů více než loni. Zájem o maturitu z matematiky však zůstává velmi nízký, pouze 17 % studentů chce zkoušku z tohoto předmětu skládat. Snižuje se také zájem o jiné cizí jazyky než angličtinu.

Zdroj: Novinky.cz. K maturitě se přihlásilo více žáků než loni. Klesá zájem o matematiku i němčinu. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-k-maturite-se-prihlasilo-vice-zaku-nez-loni-klesa-zajem-o-matematiku-i-nemcinu-40422186

Jak vyučovat problematiku klimatu? | Uchopit tematiku změny klimatu ve výuce může být pro mnohé pedagogy obtížné. Vzdělávací centrum Tereza proto připravilo pro učitele kurz v podobě videolekcí, které vysvětlují, jak téma komunikovat a začlenit ho do výuky. Kurz je akreditován MŠMT a může být hrazen z šablon OP JAK.

Zdroj: Řízení školy online. Nový online kurz pomáhá pedagogům učit o klimatu. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/novy-online-kurz-pomaha-pedagogum-ucit-o-klimatu.a-17411.html

Mediální gramotnost žáků | Průzkum společnosti Člověk v tísni, který byl proveden ke Dni bezpečnějšího internetu, ukázal, že důvěra v média klesá. Ačkoliv středoškoláci označili za nejvíce důvěryhodná právě veřejnoprávní média, mají i tak pocit, že velká média záměrně zkreslují nebo zamlžují informace. Téměř polovina žáků ale velká média nesleduje, informace nejčastěji získávají ze sociálních sítí.

Zdroj: Člověk v tísni. Důvěra středoškoláků v média celkově klesá. Přečtěte si výsledky průzkumu mediální gramotnosti na školách. Dostupné z: https://www.clovekvtisni.cz/pruzkum-medialni-gramotnosti-2023-9983gp?fbclid=IwAR0Yqf1tg_GDhgw7nql7xt0jolSfhbAIFQSLdYE-90asj48VaBCggjTFX4I

pozvánka

 

Zauč se! startuje | Nový kurz zaštiťovaný projektem Začni učit začne už 24. února. Komunitní program podporovaný MŠMT je zaměřen na podporu začínajících pedagogů při osvojování jejich pedagogických dovedností. Přihlášky je možné zasílat do 19. února.

Zdroj: Začni učit! Komunitní program Zauč se! Dostupné z: https://zacniucit.cz/chci-se-zaucit/

SLADKÁ TEČKA

 

Mzdy pedagogů humanitních oborů jsou nedůstojné, míní děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy | Zatímco učitelům na základních a středních školách má zákon garantovat nadprůměrný příjem, vysokoškolští pedagogové z humanitních oborů nyní kvůli nízkým platům zvažují stávku. „Už je to pod hranicí důstojné mzdy, za níž lze ve městech, kde se otevírají vysoké školy, přežít,“ upozorňuje Eva Lehečková, děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Zdroj: iRozhlas. Mzdy pedagogů humanitních oborů jsou nedůstojné, míní děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/platy-ucitelu-skolstvi-vysoke-skoly-stavka-humanitni-obory_2302072212_har


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení