Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé druhé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

nový ministr školství

 

Novým ministrem školství je Vladimír Balaš | Petr Fiala uvedl 1. července do funkce nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Vladimíra Balaše, který převzal tento post po Petru Gazdíkovi. Miloš Zeman jej jmenoval do funkce ve středu 29. června. Balaš se chystá plynule navázat na práci svých předchůdců, k žádným radikálním krokům ve školství se podle svých slov nechystá.

Zdroj: MŠMT. Vladimír Balaš se ujal funkce ministra školství. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vladimir-balas-se-ujal-funkce-ministra-skolstvi?fbclid=IwAR2DCBjfJiRpkf90B1cj6bdTXCB29xscbQDstSA8TiZ1dtbP6CKWXBS8sSo 
 
Priority pro nového ministra školství | Informační centrum EDUin zveřejnilo šest hlavních oblastí, na které by se měl šéf resortu školství Vladimír Balaš po svém jmenování do funkce zaměřit. Mezi tyto zařazuje: 1. úspěšné zvládnutí předsednictví ČR v Radě Evropské unie; 2. začlenění dětí z Ukrajiny do českého vzdělávacího systému; 3. revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní školství, a to včetně nastavení vhodné implementační kampaně; 4. vyjednávání o rozpočtu pro kapitolu školství, zejména pak v otázkách platů zaměstnanců škol a integrace nových žáků z Ukrajiny; 5. novelizaci zákona o pedagogických pracovnících a 6. úpravy v organizaci maturit a přijímacích zkoušek.

Zdroj: EDUin. Tisková zpráva: Priority pro nového ministra školství? Ukrajina, české předsednictví i RVP. Dostupné z: https://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-priority-pro-noveho-ministra-skolstvi-ukrajina-ceske-predsednictvi-i-rvp/?fbclid=IwAR0vCYO5uP-CXIEuhj-r2Vjxx7_qkWYrIYDI53r9dz2rqtYaXTnFOUh868Y 

 

LEgislativa

 

Novela Lex Ukrajina II | Miloš Zeman podepsal ve středu 29. června novelu zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Tento zákon nabyl účinnosti 30. června. Novela má umožnit zejména vytváření běžných a smíšených tříd, ve kterých se bude moci realizovat jak efektivní výuka češtiny, tak sociální integrace. Se vznikem homogenních/segregovaných tříd se počítá také, a to jako s krajní možností. Vzhledem k nepředvídatelnosti nadcházejícího vývoje umožňuje zákon, aby MŠMT upravovalo termíny a podmínky při přijímání nebo ukončování vzdělávání formou opatření obecné povahy.

Zdroj: MŠMT. Prezident republiky podepsal Lex Ukrajina II. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/prezident-republiky-podepsal-zakon-lex-ukrajina-2?fbclid=IwAR2QMma3_lylDKvXc9Ub9ByvWGCb7aSGd3AKMIRI-NibxzdCZ5L1quF0-3o

Metodické komentáře k Lex Ukrajina II | MŠMT vydalo informační výkladový materiál pro oblast regionálního školství k legislativě, která reaguje na válečný konflikt na území Ukrajiny. Tímto zákonem se prodlužuje zejména platnosti všech pravidel Lex Ukrajina pro školství až do 31. srpna 2023. Zároveň se ruší časové omezení výjimky z povinnosti prokazovat znalost českého jazyka pro pedagogické pracovníky z Ukrajiny a možnost jejich zaměstnávání na dobu určitou. Ze zákona dojde také k prodloužení platnosti rozhodnutí příslušného správního orgánu ve věci zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení. Metodické komentáře jsou dostupné na přiloženém odkaze.

Zdroj: edu.cz. Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2 pro oblast regionálního školství.  Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/metodicke-komentare-k-zakonu-lex-ukrajina-2-pro-oblast-regionalniho-skolstvi/ 

česká školní inspekce

 

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Českou školní inspekcí pro následující školní rok schválena | Tato kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy a vytvářejí rámec, který umožňuje sledovat dosahování cílů vzdělávání podle školních či akreditovaných vzdělávacích programů a vyhodnotit pokrok škol v čase. Kritéria jsou různě modifikována pro potřeby jednotlivých typů vzdělávacích zařízení. Materiál ve formě elektronické publikace je dostupný na přiloženém odkaze.

Zdroj: ČŠI. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2022/2023. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Kriteria-hodnoceni-podminek,-prubehu-a-vysledku-vz?fbclid=IwAR0j8R_1RFJFLCj8dptaIh9bTGVBxB20gTcw12tGj8JykKLJZ1zugd2vP-M

Plán hlavních úkolů ČŠI pro nadcházející školní rok | Bývalý ministr školství, Petr Gazdík, schválil 28. června Plán hlavních úkolů České školní inspekce na nadcházející školní rok. Ty jsou rozděleny do čtyř částí na stálé, jejichž bližší rozpracování je provedeno přílohou č. 1, dála pak na specifické, další a rozvojové, které jsou specifikovány v příloze č. 2. Publikace je dostupná na přiloženém odkaze.

Zdroj: ČŠI. Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2022/2023. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Plan-hlavnich-ukolu-Ceske-skolni-inspekce-na-skoln?fbclid=IwAR2xVCbFl9f7qPHtKMJzQ6G8Pi1CLPcDsltCf0y3GXqZdrwjeKpAXQaMfjI 

LETEM SVĚTEM

 

Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic | MŠMT připravilo materiál k podpoře základních škol a pedagogicko-psychologických poraden („PPP“) při plošném zavádění pozic školních psychologů a školních speciálních pedagogů do základních škol. Cílem institucionalizace je nastavit systém tak, aby služeb školního psychologa a školního speciálního pedagoga mohlo využívat co nejvíce žáků, kteří vykonávají povinnou školní docházku, a zároveň byla dlouhodobě zajištěna profesní stabilita těchto pozic.

Zdroj: edu.cz. Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic (školní psycholog, školní speciální pedagog). Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/metodika-k-institucionalizaci-podpurnych-pedagogickych-pozic-skolni-psycholog-skolni-specialni-pedagog/

Ovoce do škol bez plastů | Ministerstvo zemědělství uvedlo, že od příštího roku dojde k omezením ve využívání plastových obalů v rámci projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol. Od školního roku 2023/2024 by navíc mělo deset procent těchto produktů pocházet z ekologického zemědělství. Změny nařízení č. 74/2017 Sb. se projeví taktéž ve vymezení doprovodných vzdělávacích činností k tomuto projektu. Návrh se změnami byl vládou schválen ve středu 29. června. 

Zdroj: Novinky.cz. Ovoce a zelenina pro děti ve školách nebudou v plastových obalech. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ovoce-a-zelenina-pro-deti-ve-skolach-nebudou-v-plastovych-obalech-40401642?fbclid=IwAR3rshE5hYaBMz7DceUEy3NmLHevmturg_7LnED5CCH81wVyP0mVZCemeL4; https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSCDM9E9R5

Přísné a neobjektivní známkování podlamuje podle studie motivaci dětí k dalšímu vzdělávání a k pracovní kariéře | Nová studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR upozorňuje na rozpor mezi dovednostmi dětí a jejich známkováním. Rozdíly ve známkování mezi jednotlivými školami, ale i podle pohlaví či na základě jejich socioekonomického zázemí v rámci jednotlivých škol, se odráží jak na motivaci dětí ke studiu vysoké školy, tak i na jejich pracovních ambicích. Jako řešení vidí vědec Daniel Münich např. nastavení objektivnějších známkovacích kritérií, či kladení většího důrazu na slovní hodnocení. Upozorňuje také na rizika přílišné autonomie jednotlivých škol při provádění známkovacích pravidel.

Zdroj: Novinky.cz. Přísné známky snižují cíle dětí ve vzdělávání i pracovní kariéře, tvrdí studie. Dostupné z: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/prisne-znamky-snizuji-cile-deti-ve-vzdelavani-i-pracovni-kariere-tvrdi-studie-40401863?fbclid=IwAR1l9sto0FR5Hvn9ZP_GGTmiHdx9WyTM6NLF6kOG9pJ5pnHk_E6JJqq0Iro

Roste zájem o příspěvek na školní obědy | V důsledku zdražování se čím dál více rodin s nízkými příjmy dostává do existenčních problémů a platby za obědy pro děti se tak stávají pro mnohé rodiče náročnější. V rámci projektu „Obědy pro děti“, který rozjela nezisková organizace Women for Women, se od loňska navýšil počet dětí, kterým je takto poskytován oběd, o 3 000, tedy o 31 procent. Organizace dostala na svůj program dotaci od ministerstva školství v částce 60 milionů korun, což však celkové náklady nezaplatí, a proto se musí spoléhat na dárce.

Zdroj: Zájem o příspěvek na školní obědy vzrostl o 31 procent, oznámila organizace. Dostupné z: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/zajem-o-prispevek-na-skolni-obedy-vzrostl-o-31-procent-oznamila-organizace-40401898?fbclid=IwAR03izAppn5O16_LFDHr0N1q7UuHzPoyDpY_liOE7wMTzs64G0Ovuy6LSFs

Školákům chutnají nikotinové sáčky | Nikotinová náhražka v podobě sáčků či bonbonů je už delší dobu legálně dostupná i dětem. Legálnímu nákupu mladistvými se snaží zabránit poslanecká novela zákona, zasáhnout chce i ministerstvo zdravotnictví. 

Zdroj: Novinky.cz. Školákům chutnají nikotinové sáčky, stát zasáhne. https://www.novinky.cz/domaci/clanek/skolakum-chutnaji-nikotinove-sacky-stat-zasahne-40402257 

Hledá se nový ředitel CERMATu | K odvolání bývalé ředitelky došlo 24. června na základě kontroly, kterou provedlo ministerstvo financí a kterou se zjistily závažné nedostatky v hospodaření této příspěvkové organizace. MŠMT tak zveřejnilo na svém webu informaci o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Přihlášky k výběrovému řízení lze podávat do 22. července 2022. 

Zdroj: MŠMT. ŘEDITEL/ŘEDITELKA CENTRA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/reditel-reditelka-centra-pro-zjistovani-vysledku-vzdelavani?fbclid=IwAR1Z4J76oqpvEiu1izYL6btEMtDfMjy0Xk0H5KLIWP6I9po5fpC4HM6BnRE 

Vyšla červnová Škola v právu | Rozhovor s předsedou České rady dětí a mládeže panem Alešem Sedláčkem, článek z dílny MŠMT o dekarbonizaci škol nebo právní rozbor licenčních podmínek využívání obrázků při výuce, to je jen část jejího obsahu. Školu v právu získávají klienti pověřenců SMS-služeb zdarma, výhodně si ji předplatit může na jejím webukaždý zájemce o naše školství.

Zdroj: SMS-služby. Škola v právu: vyšlo červnové číslo. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/skola-v-pravu-vyslo-cervnove-cislo/ 

SLADKÁ TEČKA

Objednejte si záznamy webinářů o školství | Naše webináře, které jsme pro vás od dubna do června organizovali, sice mají prázdniny, ale objednat si přístup k záznamům již proběhlých webinářů je možné celé léto. A nezapomeňte, klienti našich pověřenců mají 25% slevu!

Zdroj: SMS-služby. SMS-seminář - o školství nejen pro školy. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/nabidka-sluzeb/SMS-seminar/ 


Zaujal vás Ředitelův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého druhého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení