Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Zpráva týdne

 

Národní plán doučování pokračuje | Ve fázi leden-srpen poskytne finanční prostředky na Národní plán doučování fond Next Generation EU. Prostředky jsou určeny veřejným školám, kterým budou rozděleny na základě ad hoc normativu prostřednictvím krajů. K rozdělení peněz dojde na konci února, následně budou zaslány školám.

Zdroj: Doučování edu.cz. Národní plán doučování od ledna do srpna 2023. Dostupné z: https://doucovani.edu.cz/doucovani-od-i-2023

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Výkonová data za tento školní rok | MŠMT zveřejnilo výkonová data za školní rok 2022/2023. Je možné se z nich dozvědět počty jednotlivých stupňů škol, počty žáků, kteří je navštěvují, kolik učitelů v nich učí nebo počty asistentů pedagoga.

Zdroj: MŠMT. Výkonová data škol za rok 2022/2023. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vykonova-data-skol-za-rok-2022-2023

Metodika pro poradenství žákům s odlišným jazykem | MŠMT zveřejňuje již dříve vydanou metodiku, která má pomoci školským poradenským zařízením pracujícími s dětmi, jejichž znalost vyučovacího jazyka, tedy češtiny, není dostatečná. Směřuje hlavně k průběhu poradenského procesu a zajištění speciálních vzdělávacích potřeb těchto žáků.

Zdroj: MŠMT. Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí). Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-pro-poskytovani-sluzeb-skolskych

LETEM SVĚTEM

 

Zneužívání umělé inteligence na ZŠ nehrozí | ChatGPT, neboli chatovací robot, který zdánlivě dokáže zodpovědět každou otázku, vyřešit úkol nebo dokonce napsat esej, může být zneužíván žáky, a to především při plnění domácích úkolů. Učitelé se však takového zneužívání příliš neobávají, vzhledem k tomu, že domácí úkoly tvoří pouze malý podíl z celkové známky, hlavní forma zkoušení probíhá stále ve škole.

Zdroj: Novinky.cz. Zneužití umělé inteligence školáky se čeští učitelé příliš neobávají. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-zneuziti-umele-inteligence-skolaky-se-cesti-ucitele-prilis-neobavaji-40423713

Umělá inteligence jako výzva | Umělou inteligenci je nutné chápat nikoli jako hrozbu, ale spíše jako výzvu. Takto se vyjádřil ministr školství Vladimír Balaš. Australská vláda dokonce k ChatGPT vydala průvodce, jak ho efektivně využít při výuce. Tento materiál byl přeložen i do češtiny a je zdarma dostupný na https://aidetem.cz/dwnld/Pruvodce-ChatGPT-pro-ucitele.pdf.

Zdroj: Řízení školy online. Nástroje do výuky: Průvodce chatGPT. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/nastroje-do-vyuky-pruvodce-chatgpt.a-17465.html

Cermat vytiskl maturitní testy | Společnost Cermat už na svých tiskárnách vytiskla maturitní testy, tento tisk vyšel na 900 tisíc Kč. V minulosti byl Cermat kritizován za to, že testy tiskne prostřednictvím externí společnosti za násobně vyšší částky, než je nezbytné. Ředitel Cermatu odhaduje cenu, která by byla zaplacena za stejnou práci u externí firmy, na asi 11 milionů Kč.

Zdroj: Novinky.cz. Za tisk maturitních testů Cermat zaplatil 900 tisíc korun. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-za-tisk-maturitnich-testu-cermat-zaplatil-900-tisic-korun-40423296

Výzvy na rozvoj klíčového vybavení velkých výzkumných infrastruktur | OP JAK vypsalo dvě výzvy s celkovou alokací 3,9 milionů Kč. První z nich se týká výzkumné infrastruktury, ta druhá pak výzkumné e-infrastruktury. Podávat žádosti o obě z výzev je možné do 25. srpna 2023.

Zdroj: OP JAK. 3,9 miliardy korun na klíčové vybavení velkých výzkumných infrastruktur! Dostupné z: https://opjak.cz/aktuality/39-miliardy-korun-na-klicove-vybaveni-velkych-vyzkumnych-infrastruktur/

S přípravou na přijímačky pomůže aplikace | V aplikaci InspIS SETmobile je teď možné nalézt testy na přijímací zkoušky v elektronické podobě. Aplikace obsahuje množství testů z přijímacích zkoušek z minulých let, stejně tak obsahuje i staré maturitní testy nebo další procvičovací úlohy. Po vyplnění testů se zobrazí správné odpovědi. Aplikaci je možné zdarma stáhnout do mobilu či tabletu.

Zdroj: ČŠI. Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Aplikace-InspIS-SETmobile-pomuze-pri-priprave-(1)

Jsou domácí úkoly dobrým nástrojem? | Různé iniciativy v poslední době kritizují množství domácích úkolů, které musí děti pod hrozbou negativního hodnocení vypracovat. Velké množství domácích úkolů může vzbudit v žácích nechuť a zvýšit stres, někteří jsou navíc znevýhodněni podle toho, z jakého socioekonomického prostředí pocházejí. Školy naopak často argumentují tím, že domácí úkoly slouží k upevnění učiva.

Zdroj: Seznam Zprávy. Konec domácích úkolů? Děti přetěžují, znechucují jim školu a jsou diskriminační. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-konec-domacich-ukolu-deti-pretezuji-znechucuji-jim-skolu-a-jsou-diskriminacni-225907#utm_content=ribbonnews&utm_term=konec domácích úkolů?&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

pozvánka

 

Jak na kamery v obcích a na školách? | To se dozvíte v dalším díle webináře ze série GDPR prakticky, který se uskuteční v úterý 28. února od 13 hodin. Proběhne na platformě Google Meet, kde se snadno připojíte prostřednictvím tohoto odkazu: meet.google.com/fde-jexi-skp

DIGI roadshow | Národní pedagogický institut zve na akci určenou především pro učitele 1. stupňů základních škol, která jim může pomoci s adaptací na výuku informatiky, jež bude od následujícího školního roku povinná. Akce proběhnou 21. března na všech krajských pracovištích NPI a budou obsahovat diskuze s lektory, ICT metodiky nebo dalšími učiteli, kteří se podělí o své zkušenosti.

Zdroj: NPI ČR. DIGI roadshow pro učitele prvního stupně základních škol. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/11265-digi-roadshow-pro-ucitele 

SLADKÁ TEČKA

 

Ukrajinští žáci se adaptují dobře | Vyplývá to z průzkumu provedeným společností SYRI, který probíhal minulý rok na podzim. Žáci z Ukrajiny se v českých třídách cítí dobře, čeští učitelé na ně působí přátelsky a vstřícně. Adaptace proběhla také v kolektivu, ve třídách s vyšším počtem ukrajinských žáků se však tito často kamarádí spíše mezi sebou.

Zdroj: Novinky.cz. Výzkum: Ukrajinci se v českých školách cítí dobře, výuka je pro ně zatím lehčí než doma. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-vyzkum-ukrajinci-se-v-ceskych-skolach-citi-dobre-vyuka-je-pro-ne-zatim-lehci-nez-doma-40423764


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení