SMSka je zpravodajem Sdružení místních samospráv České republiky.

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů vnímají mnozí jako úplně zbytečnou. Je pravdou, že na obcích, v nichž se zpracovávají osobní údaje, většinu agend přesně upravuje zákon, včetně formálního postupu výkonu dané agendy. Všichni to ale známe. V průběhu času si sem tam něco zjednodušíme a upravíme tak, aby se nám práce dělala lépe. A když jsme to udělali jednou a nic se nestalo, proč to nezkusit i podruhé a pak znovu a znovu… Tak třeba v dobrém úmyslu začneme monitorovat veřejné prostranství, protože si nechceme nechat zničit nové lavičky nebo právě opravené náměstí. Všechno má ale své meze a pověřenec je tu od toho, aby na ně upozornil dříve, než vám přijde dopis z Úřadu pro ochranu osobních údajů s žádostí o vysvětlení a nápravě závadného stavu.

Obecné nařízení nabízí mnoho možností k uplatnění práv

V roce 2018 měli všichni respekt před nově účinným obecným nařízením pro ochranu osobních údajů (dále jen ON), které je známější pod zkratkou GDPR. ON ve svém textu totiž umožňuje subjektům údajů, tedy lidem, s jejichž osobními údaji tzv. správci pracují, uplatnit svá práva. Mohou žádat informace, co se s jejich osobními údaji u správce děje, mohou chtít vidět jejich přehled nebo mohou podávat námitky na zpracování svých osobních údajů.

Lidé jsou více informovaní a nebojí se ozvat

Právě tato ustanovení ON budila u správců obavu, v jaké míře je budou lidé využívat. První tři roky se toho opravdu moc nedělo, alespoň na poli samosprávy a menších obcí a škol. V posledních měsících ovšem zažíváme značný nárůst uplatnění práv subjektů údajů, nejčastěji občanů obce a zákonných zástupců dětí a žáků ve školách. Lidé se začínají zajímat o svá práva a nebojí se ozvat. Nárůst může také souviset s komunálními volbami.

Nejčastější problém? Kamery a fotopasti…

Ochrana majetku patří k jedné ze základních povinností obce, je výslovně uvedena v zákoně o obcích. Instalace kamery nebo fotopasti tak často představuje logický krok v situaci, kdy něco nově vybudujete nebo opravíte, abyste tyto investice ochránili před poškozením.

Bohužel, a neříkáme to poprvé, není to tak jednoduché. Obec má velmi limitované možnosti, jak svůj majetek prostřednictvím kamer či fotopastí chránit. To, že v sousední obci kamera snímající veřejné prostranství s novými lavičkami nikomu nevadí, neznamená, že ve vaší obci tomu bude úplně stejně. Stačí jen jeden zvídavý občan…

 

Ochrana osobních údajů - podrobnosti o službě

 

Dobrý pověřenec dokáže včas odhalit případné riziko

V současné době řešíme několik podaných stížností na provozování kamer obcemi. Všem těmto událostem šlo předejít, kdyby správci:

  • Zavčasu, tedy ještě před instalací samotné kamery, kontaktovali svého pověřence. A opět musíme opakovat: Nemějte pověřence jen pro forma, ověřte si, že jde o skutečného odborníka. Pokud za vámi pověřenec přijede jen vystavit fakturu, je někde něco špatně!
  • Respektovali odborný názor pověřence pro ochranu osobních údajů.

Nespoléhejte se na to, že se vám při porušení ochrany osobních údajů nemůže nic stát. Nepříjemné je jen samotné dopisování a vysvětlování situace a postupu samosprávy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jen na okraj – nesprávné zpracování osobních údajů lze postihnout i jinými předpisy.

Navíc dáváte zcela zbytečně opozici nebo rýpavému občanovi do ruky nástroj a argumenty, které mohou využít ve váš neprospěch.

Článek vyšel v červencovém čísle SMSKY, zpravodaje SMS ČR.  

Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.

koordinátorka služeb pověřenců pro ochranu osobních údajů

tel: +420 724 595 111
e-mail: lenka.matejova@sms-sluzby.cz

 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení