SMSka je zpravodajem Sdružení místních samospráv České republiky.

Projekty zaměřené na životní prostředí se ve strategických dokumentech obcí objevují ve velkém již posledních několik let. Od letošního února, po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, se v souvislosti se stále se zvyšujícími cenami energií právě problematika životního prostředí potkává s potřebou efektivního energetického managementu. Do popředí zájmu pronikají pojmy jako komunitní energetika nebo také např. anglická zkratka SECAP, o které donedávna věděli v řadách starostů jen ti největší nadšenci a vizionáři.

Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

Zkratka SECAP znamená v překladu do češtiny „Pakt starostů a primátorů pro klima a energii“. Ti, kteří se k této vizi dobrovolně přihlásí, se (nejen) symbolicky připojují k závazku splnit cíl EU snížit do roku 2030 emise CO2 o 40 % a zvýšit odolnost vůči dopadům klimatických změn prostřednictvím úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení.

 

Strategické plánování - podrobnosti o službě

 

Jak vám v tom mohou pomoci SMS-služby?

Součástí tohoto závazku, který nelze splnit jednorázově a nekoordinovaně, je i odborné stanovení série opatření, jimiž lze cíle dosáhnout. Jako zpracovatelé strategického plánu vám v SMS-službách sice neumíme vypracovat samotný akční plán SECAP, umíme však problematiku životního prostředí a energií zapracovat do dlouhodobé komplexní strategie obce a propojit vás s prověřenými společnostmi, které vám pomohou akční plán vypracovat, popř. vám pomohou s realizací dílčích (dnes netradičních, avšak velmi brzy běžných) projektů.

S administrací dotace rádi pomůžeme

Na zpracování akčního plánu SECAP bude s největší pravděpodobností v nejbližších měsících vypsána dotace, s jejíž administrací vaší obci, mikroregionu či MAS rádi v SMS-službách pomůžeme. Do té doby se můžete inspirovat klimaticko-energetickými úspěchy dalších obcí na stránkách našeho projektu obec2030.cz.

Článek vyšel v červencovém čísle SMSKY, zpravodaje SMS ČR.  

RNDr. Marek Komárek

koordinátor služby strategického plánování

tel: +420 725 983 171
e-mail: marek.komarek@sms-sluzby.cz

 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení