Projekty zaměřené na životní prostředí se ve strategických dokumentech obcí objevují ve velkém již posledních několik let. Od letošního února, po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, se v souvislosti se stále se zvyšujícími cenami energií právě problematika životního prostředí potkává s potřebou efektivního energetického managementu. Do popředí zájmu pronikají pojmy jako komunitní energetika nebo také např. anglická zkratka SECAP, o které donedávna věděli v řadách starostů jen ti největší nadšenci a vizionáři.

Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

Zkratka SECAP znamená v překladu do češtiny „Pakt starostů a primátorů pro klima a energii“. Ti, kteří se k této vizi dobrovolně přihlásí, se (nejen) symbolicky připojují k závazku splnit cíl EU snížit do roku 2030 emise CO2 o 40 % a zvýšit odolnost vůči dopadům klimatických změn prostřednictvím úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení.

 

Strategické plánování - podrobnosti o službě

 

Jak vám v tom mohou pomoci SMS-služby?

Součástí tohoto závazku, který nelze splnit jednorázově a nekoordinovaně, je i odborné stanovení série opatření, jimiž lze cíle dosáhnout. Jako zpracovatelé strategického plánu vám v SMS-službách sice neumíme vypracovat samotný akční plán SECAP, umíme však problematiku životního prostředí a energií zapracovat do dlouhodobé komplexní strategie obce a propojit vás s prověřenými společnostmi, které vám pomohou akční plán vypracovat, popř. vám pomohou s realizací dílčích (dnes netradičních, avšak velmi brzy běžných) projektů.

S administrací dotace rádi pomůžeme

Na zpracování akčního plánu SECAP bude s největší pravděpodobností v nejbližších měsících vypsána dotace, s jejíž administrací vaší obci, mikroregionu či MAS rádi v SMS-službách pomůžeme. Do té doby se můžete inspirovat klimaticko-energetickými úspěchy dalších obcí na stránkách našeho projektu obec2030.cz.

Článek vyšel v červencovém čísle SMSKY, zpravodaje SMS ČR.  

RNDr. Marek Komárek

koordinátor služby strategického plánování

tel: +420 725 983 171
e-mail: marek.komarek@sms-sluzby.cz

 


{LANGSTRING ERROR: banner_title / general}
O školství
nejen pro školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení