Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!tyvis

 

krásný NOVÝ ROK se starostovým infoservisem!

 

 

Nový rok 2023 je tady a spolu s ním také nabídka licencí v rámci projektu Autorská práva jednoduše! Již od této chvíle je možné objednat nové licenční balíčky i samostatné licence prostřednictvím webových stránek projektu Autorská práva jednoduše. V příštích dnech podrobně seznámíme s naší nabídkou i ty, kteří do projektu zatím nebyli zapojeni. Máte otázku už teď? Neváhejte nám napsat na autorskaprava@sms-sluzby.cz


 

výpočet podílu členské obce v sms čr

 

Výpočet podílu členské obce v SMS ČR | Všechny obce mají povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu výčet s podílem vlivu na založených, vlastněných nebo ovládaných společností bez ohledu na jeho výši, a to ve stavu k 31. prosince 2022. SMS ČR proto připravilo jednoduchý manuál, jak dostát této povinnosti ve vztahu k členství v něm.

Zdroj: SMS ČR. ÚČETNÍ KONSOLIDACE – VÝPOČET PODÍLU ČLENSKÉ OBCE V SMS ČR. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/ucetni-konsolidace-vypocet-podilu-clenske-obce-v-sms-cr-3126cs.html

LEGISLATIVA
 

Zákon o podpoře bydlení by měl podle Fialy projít vládou do konce roku 2023 | Do konce tohoto roku by vláda podle premiéra Petra Fialy měla schválit návrh zákona o podpoře bydlení, který by pomohl nejen lidem v bytové nouzi, ale i těm, kteří jsou ohroženi rostoucími cenami bydlení. 

Zdroj: ČTK. Fiala: Zákon o podpoře bydlení by měl projít vládou do konce příštího roku. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/fiala-zakon-o-podpore-bydleni-by-mel-projit-vladou-do-konce-pristiho-roku/2301156

Vystrčil vyhlásil dny hlasování o prezidentovi pro voliče s koronavirem | Předseda Senátu Miloš Vystrčil vyhlásil v souladu se zákonem 11. a 12. ledna za dny prvního kola voleb prezidenta pro ty, kteří budou kvůli koronaviru v karanténě nebo v izolaci. V případě druhého kola voleb budou těmito dny 25. a 26. leden.

Zdroj: ČTK. Šéf Senátu vyhlásil dny hlasování o prezidentovi pro voliče s koronavirem. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-senatu-vyhlasil-dny-hlasovani-o-prezidentovi-pro-volice-s-koronavirem/2301303

Zeman podepsal vznik Digitální a informační agentury | Informační systémy veřejné správy do budoucna propojí Digitální a informační agentura (DIA), která také převezme od ministerstva vnitra správu základních registrů. Vznik agentury podepsal před Vánoci prezident Miloš Zeman. 

Zdroj: ČTK. Zeman podepsal vznik agentury, která propojí informační systémy státní správy. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeman-podepsal-vznik-agentury-ktera-propoji-informacni-systemy-statni-spravy/2302661

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Minimální mzda vzrostla o 1 100 korun, zvýšily se i některé stupně zaručené mzdy | Na základě návrhu MPSV se od Nového roku zvýšila minimální mzda o 1 100 korun, a to na 17 300 korun při práci na plný úvazek. Vláda o tom rozhodla 21. prosince 2022.

Zdroj: MPSV.  Minimální mzda se od příštího roku zvýší o 1 100 korun, porostou i některé stupně zaručené mzdy. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/minimalni-mzda-se-od-pristiho-roku-zvysi-o-1-100-korun-porostou-i-nektere-stupne-zarucene-mzdy

MZd ruší pravidelné zdravotní prohlídky u nerizikových profesí | Ministerstvo zdravotnictví 20. prosince 2022 představilo novelu vyhlášky rušící povinnost zaměstnavatelů zajišťovat periodické pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí. Ty jsou s účinností od 1. ledna 2023 na dobrovolné bázi. Zaměstnavatelé tím ušetří stovky milionů korun ročně.

Zdroj: MZd. Ministerstvo zdravotnictví ruší povinné periodické pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-rusi-povinne-periodicke-pracovnelekarske-prohlidky-u-nerizikovych-profesi/

Rok 2022 na vnitru | Letošní rok přinesl Ministerstvu vnitra jako ústřední téma řešení bezpečnostní situace a důsledků ruské agrese na Ukrajině. Jako další témata pak uvedlo např. rozvoj elektronizace státní správy nebo české předsednictví EU. Více v přehledu.

Zdroj: MV. Rok 2022 na vnitru: Bezpečnostní důsledky války na Ukrajině, předsednictví EU, rozvoj elektronizace i řešení nelegální migrace. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/rok-2022-na-vnitru-bezpecnostni-dusledky-valky-na-ukrajine-predsednictvi-eu-rozvoj-elektronizace-i-reseni-nelegalni-migrace.aspx

MMR představilo přehled činnosti za rok 2022 a vizi pro budoucí měsíce | V závěru roku 2022 představilo MMR výsledky své činnosti a plány do budoucna.

Zdroj: MMR. MMR: Co se povedlo v roce 2022 a co chystáme pro rok následující?. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-co-se-povedlo-v-roce-2022-a-co-chystame-pro-ro

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2023–2024 | Vláda schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2023–2024. Ten se zaměřuje jednak na témata národní, jednak na ta s územními specifiky. Akční plán má více reagovat na aktuální geopolitické vlivy a dopady rostoucích cen energií.

Zdroj: MMR. MMR: Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2023–2024 je schválen. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-akcni-plan-strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2

Vláda schválila nový zákon o veřejných dražbách | Vláda na svém jednání jednomyslně schválila nový zákon o veřejných dražbách, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Nová úprava zjednoduší, zrychlí a zmodernizuje proces, jehož současná podoba pochází z přelomu tisíciletí a vzhledem k postupující elektronizaci nepostačuje aktuálním požadavkům.

Zdroj: MMR. MMR: Vláda schválila nový zákon o veřejných dražbách. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-vlada-schvalila-novy-zakon-o-verejnych-drazbac

LETEM SVĚTEM

 

Vycházejí krajské statistické ročenky | Krajské správy Českého statistického úřadu opět po roce vydávají krajské statistické ročenky, které přináší regionální pohled na data o stavu a vývoji v demografické, ekonomické a sociální oblasti, včetně některých aspektů z životního prostředí.

Zdroj: ČSÚ. Ročenky. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/rocenky_souhrn/

Zapojení podnikatelů do obecního systému odpadového hospodářství | Již starý zákon o odpadech umožňoval obcím, aby do systému odpadového hospodářství zapojily původce, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu. O současné právní úpravě informuje Deník veřejné správy.

Zdroj: Deník veřejné správy. Zapojení podnikatelů do obecního systému odpadového hospodářství. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6876195

SLADKÁ TEČKA

 

O voličský průkaz mohou voliči žádat i přes Portál občana | O voličský průkaz pro prezidentské volby lze žádat prostřednictvím datové schránky, písemně s úředně ověřeným podpisem nebo osobně u obecního úřadu (vzor žádosti zde). V případě propojení datové schránky s Portálem občana stačí v Portálu občana jen „odkliknout“ předem předvyplněnou žádost. 

Zdroj: MV. Zůstaňte v klidu doma. O voličský průkaz pro volby prezidenta republiky můžete žádat nově online i přes Portál občana. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/zustante-v-klidu-doma-o-volicsky-prukaz-pro-volby-prezidenta-republiky-muzete-zadat-nove-online-i-pres-portal-obcana.aspx


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení