Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

AUTORSKÁ PRÁVA JEDNODUŠE 2024 SE PŘEDSTAVUJÍ

 

Autorská práva jednoduše v roce 2024 | S ceníkem služby Autorská práva jednoduše na příští rok se můžete seznámit v příloženém letáku, v němž se dozvíte také o novinkách, které jsme si pro členské obce SMS ČR přichystali. Objednávky licenčních balíčků a samostatných licencí je možné provádět v Autorskoprávním modulu SMS ČR.

Zdroj: SMS ČR. Autorská práva jednoduše v roce 2024. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/autorska-prava-jednoduse-v-roce-2024-3551cs.html 

novela zákona o obcích

 

Nastává účinnost změn obecního zřízení | Legislativní proces návrhu novely zákonů o obcích, krajích a Hlavním městě Praze byl dokončen. Změn doznaly oblasti jako odměňování zastupitelů, distanční účast na jednáních zastupitelstva, pravomoci a funkce obecních orgánů, dochází rovněž k zavedení institutu létajícího úředníka. Na YouTube kanálu SMS ČR Vzdělávání můžete shlédnout nedávný webinář věnovaný předmětné novele a novinkám, které zavádí.

Zdroj: Zákon č. 418/2023 Sb.; SMS ČR. PREZIDENT PODEPSAL NOVELU ZÁKONA O OBCÍCH! JAKÉ BUDOU ODMĚNY ZASTUPITELŮ V PŘÍŠTÍM ROCE? Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/prezident-podepsal-novelu-zakona-o-obcich-jake-budou-odmeny-zastupitelu-v-pristim-roce-3557cs.html; DVS. Novela zákona o obcích – přehled nejzásadnějších změn. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6942917.

LEGISLATIVA

 

Senát schválil digitální podobu osobních dokladů a podpořil právo občanů být off-line | Senát ve středu 20. prosince schválil zavedení elektronických stejnopisů průkazů novelou zákona o právu na digitální služby. Digitální opisy budou podle předlohy dobrovolné, standardní plastové karty nenahradí. Ve stejný den Senát podpořil ústavní změnu skupiny senátorů, která navrhuje právo být osvobozen od povinného využívání digitálních prostředků. Součástí novely o právu být off-line je také v upravené podobě právo platit v hotovosti.

Zdroj: ČTK. Češi se patrně budou moci od ledna prokazovat digitálně, Senát to schválil. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cesi-se-patrne-budou-moci-od-ledna-prokazovat-digitalne-senat-to-schvalil/2456105; Senát podpořil snahu senátorů ústavně zakotvit právo občanů být off-line. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senat-podporil-snahu-senatoru-ustavne-zakotvit-pravo-obcanu-byt-off-line/2456479

Novelu, která umožní sdílení vyrobené elektřiny, schválil Senát | Novela energetického zákona z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu umožní sdílení vlastní vyrobené energie mezi členy energetických společenství nebo mezi zákazníky. Navrhované změny umožní domácnostem, obcím, firmám nebo školám vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů a následně ji sdílet. 

Zdroj: MPO. Novela, která umožní sdílení vyrobené elektřiny, míří k podpisu prezidenta. Dostupné z: https://mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/novela--ktera-umozni-sdileni-vyrobene-elektriny--miri-k-podpisu-prezidenta---278863/

Manuál k dani z nemovitých věcí |  Ministerstvo financí připravilo krátký manuál určený především pro starosty a jiné představitele místních samospráv. Týká se zejména nových možností, které v rámci této daně mají, jakož i toho, jaké změny se odehrají automaticky, bez jejich zásahu. Manuál přikládáme k tomuto vydání Starostova infoservisu.

Zdroj: SMS ČR

Prezident podepsal rozpočet na příští rok se schodkem 252 miliard Kč | Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na příští rok se schodkem 252 miliard korun. Proti letošnímu schválenému schodku je to o 43 miliard korun méně. Informoval o tom ve středu 20. prosince v tiskové zprávě odbor komunikace Hradu.

Zdroj: ČTK. Prezident podepsal rozpočet na příští rok se schodkem 252 miliard Kč. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prezident-podepsal-rozpocet-na-pristi-rok-se-schodkem-252-miliard-kc/2455665

Rodná čísla v občanských průkazech zůstanou | Rodná čísla v občanských průkazech zůstanou a nebudou v nich po roce 2025 nahrazena takzvanými bezvýznamovými identifikátory. Novelu o občanských průkazech podepsal prezident Petr Pavel. Senát novelu schválil navzdory námitkám Úřadu pro ochranu osobních údajů, který se obával možnosti zneužívání. Zákon bude účinný od 1. ledna.

Zdroj: ČTK. Rodná čísla v občanských průkazech zůstanou, prezident to podepsal. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rodna-cisla-v-obcanskych-prukazech-zustanou-prezident-to-podepsal/2454023

 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Kalkulačka pro výpočet finančních dopadů novely zákona o obalech pro jednotlivé obce | Města a obce mají spočítané, o kolik se zvedne jejich rozpočet zavedením zálohového systému. Jak se tato změna propíše konkrétně do obecní kasy lze spočítat díky kalkulačce na webu Ministerstva životního prostředí.

Zdroj: MŽP. Díky zálohování si obecní rozpočty polepší. O kolik konkrétně? MŽP spustilo on-line kalkulačku. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20231229_Diky-zalohovani-si-obecni-rozpocty-polepsi-o-kolik-konkretne-mzp-spustilo-on-line-kalkulacku

MMR vyčlenilo pro samosprávy 200 milionů korun na obnovu po povodních | Ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo pro samosprávy 200 milionů korun na obnovu po povodních a dalších pohromách. Program Živel vyhlásí v pondělí 8. ledna, žádosti začne přijímat 1. února 2024. MMR o tom na konci prosince informovalo ČTK v tiskové zprávě. 

Zdroj: MMR. MMR vyčlenilo pro samosprávy 200 milionů na obnovu po povodních a dalších pohromách. Program Živel otevře už začátkem ledna. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-vyclenilo-pro-samospravy-200-milionu-na-obnovu; ČTK. MMR vyčlenilo pro samosprávy 200 milionů korun na obnovu po povodních. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mmr-vyclenilo-pro-samospravy-200-milionu-korun-na-obnovu-po-povodnich/2458559

MPSV zvedlo strop úhrad za pobyt ve stacionáři či domově | Maximální možné ceny za pobyt v domově pro seniory či handicapované, týdenním stacionáři, terapeutické komunitě a azylovém domě se příští rok zvýší o 25 korun. Za celodenní stravu mohou klienti platit až 255 korun, tedy o 20 korun víc než letos. Částky od ledna zvyšuje vyhláška ministerstva práce o úhradách v sociálních službách.

Zdroj: ČTK. Pobyt a strava v domově či stacionáři může stát víc, MPSV zvedlo strop úhrad. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pobyt-a-strava-v-domove-ci-stacionari-muze-stat-vic-mpsv-zvedlo-strop-uhrad/2458058

Obce mohou získat dotaci až 400 tisíc korun na architektonické a urbanistické soutěže | Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+. Pro obce v ní vyčlenilo celkem 5 milionů korun. Cílem je přispět ke kvalitnějším návrhům staveb a veřejných prostranství. 

Zdroj: MMR. MMR: Obce mohou získat dotaci až 400 tisíc korun na architektonické a urbanistické soutěže. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-obce-mohou-ziskat-dotaci-az-400-tisic-korun-na

 

LETEM SVĚTEM

 

Předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková shrnuje rok 2023 jako úspěšný! | Eliška Olšáková loni v každém čísle SMSky zrekapitulovala své aktivity coby předsedkyně Sdružení v pravidelné rubrice Eliščino zúčtování. V odkazovaném rozhovoru rekapituluje celý minulý rok. Ohlíží se přitom nejen za aktivitami Sdružení, které letos vyvrcholily listopadovou konferencí ve Zlíně, ale svěřuje se i svými osobními radostmi a starostmi. 

Zdroj: SMSka 12/2023. s. 3 a 4. Dostupné z: https://www.smscr.cz/modules/file_storage/download.php?file=44114ea4|832&inline=1

Máte obavu z rušení tratí? | Institut přerušení provozuschopnosti dráhy je ve své podstatě způsob, jak dráhu zrušit výrazně rychlejším a administrativně jednodušším způsobem, aniž by dotčené obce měly reálný čas na reakci. SMS ČR na tento problém opakovaně upozorňuje a připravilo dokonce manuál, který radí jak nedopustit, aby na trati zajišťující obslužnost vašeho regionu došlo k přerušení provozuschopnosti dráhy. 

Zdroj: SMS ČR. MÁTE OBAVU Z RUŠENÍ TRATÍ?. Dostupné z: https://www.smscr.cz/pracovni-skupiny/ps-pro-dopravu/aktuality/mate-obavu-z-ruseni-trati-3555cs.html

Jak chce stát pomoci obcím řešit nedostatek dostupného bydlení? | Nedostatek dostupného bydlení je vysoce aktuálním společenským problémem, jehož intenzita se v důsledku ekonomicky tíživé situace rychle stupňuje. Přesto, že podle dat ministerstva pro místní rozvoj v Česku žije 154 tisíc lidí, kteří se nacházejí v bytové nouzi a dalších 1,6 milionu osob je ohroženo ztrátou bydlení, se jedná o problémy, pro něž stát nenabízí komplexní systémová řešení.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/legislativni-okenko/jak-chce-stat-pomoci-obcim-resit-nedostatek-dostupneho-bydleni/ 

Změna kompetencí ČIŽP v zákoně o ochraně přírody a krajiny | V souvislosti s novelou zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury již České inspekci životního prostředí nebudou příslušet žádné kontrolní kompetence ve vztahu k fyzickým osobám nepodnikajícím. Tuto kompetenci budou mít nadále pouze příslušné orgány ochrany přírody. Pravděpodobné datum účinnosti této novely je 1. 1. 2024. 

Zdroj: SMS ČR. ZMĚNA KOMPETENCÍ ČIŽP V ZÁKONĚ O OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/zmena-kompetenci-cizp-v-zakone-o-ochrany-prirody-a-krajiny-3553cs.html

Ministr Hladík k poplatkům za svoz odpadů | Poplatky za svoz komunálního odpadu je třeba převést na konkrétní spotřebitele, nikoliv ho nechat na rozpočtu obcí. Současný poplatek za svoz totiž neodpovídá nákladům, které na ně samotná obec vynaloží. V rozhovoru s ČTK to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík. O kolik by se ale snížil poplatek občana a obcí, kteří spotřebovávají těchto materiálů méně, zatím nejde určit, uvedl.

Zdroj: ČTK. Poplatky za svoz odpadu by měli platit spotřebitelé, ne obce, uvedl Hladík. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/poplatky-za-svoz-odpadu-by-meli-platit-spotrebitele-ne-obce-uvedl-hladik/2458481

Třináct ze 14 krajů v Česku plánuje na příští rok schodkový rozpočet | Třináct ze 14 krajů v Česku plánuje na příští rok rozpočet s většími výdaji než příjmy, schodek většinou chtějí pokrýt přebytky a úsporami z minulých let nebo finančními rezervami. Největší schodky nad třemi miliardami korun očekává Praha a Moravskoslezský kraj.

Zdroj: ČTK. Třináct ze 14 krajů v Česku plánuje na příští rok schodkový rozpočet. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/trinact-ze-14-kraju-v-cesku-planuje-na-pristi-rok-schodkovy-rozpocet/2455411

 

POZVÁNKY

 

Podmínky pro platnost právního jednání obce | Komentář k ustanovení § 41 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-41-podminky-pro-platnost-pravniho-jednani-obce/ 

Žít krajinou | Státní pozemkový úřad oznamuje zahájení nominací do 17. ročníku prestižní soutěže Žít krajinou 2023. Od roku 2006 SPÚ ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy pořádá tuto soutěž zaměřenou na realizace vznikající v rámci komplexních pozemkových úprav.

Zdroj: SMS ČR. STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZAHÁJIL NOMINACE DO ŽÍT KRAJINOU. OBCE, FIRMY I VLASTNÍCI MOHOU SOUTĚŽIT O NEJLEPŠÍ OPATŘENÍ V KRAJINĚ.. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/statni-pozemkovy-urad-zahajil-nominace-do-zit-krajinou-obce-firmy-i-vlastnici-mohou-soutezit-o-nejlepsi-opatreni-v-krajine-3556cs.html

Vzdělávací programy SMS ČR | Aktuální nabídka jihlavské projektové kanceláře: 

Webinář na téma uhlíková stopa odpadů

V bilanci emisí skleníkových plynů hraje výraznou roli výroba, se kterou je spojeno cca 80 % emisí. Výroba a následná spotřeba je doprovázena produkcí odpadů. Z toho je zřejmé, že předcházení (prevence) vzniku odpadů je jednou z cest, jak snížit zatížení emisemi. Na každém z nás záleží.  Průměrná uhlíková stopa nakládání s odpady v Praze na jednoho obyvatele byla vyčíslena na 750 kg CO2e, pro odpad podobný komunálnímu 450 kg CO2e. To jsou hodnoty srovnatelné s emisemi spojenými se spotřebou elektřiny či tepla v domácnostech. Zřejmý je zde i potenciál úspory energie.  


Pondělí 15. 1. 2024, od 15:30  
Lektor: Ing. Milan Havel
YouTube kanál SMSČR EDUCATION https://www.youtube.com/watch?v=PTJix0HwlJg

Jak na analýzu odpadového hospodářství obce, to je název dalšího vzdělávacího programu, který připravujeme. V této souvislosti se  obracíme na čtenáře s prosbou o vyplnění dotazníku, který poslouží jako vodítko pro nastavení vzdělávacích programů aktuálních potřeb samospráv. Za vyplnění dotazníku a za váš čas velice děkujeme. Dotazník najdete zde: https://forms.gle/CAPftZnEZVKR1stc8.

Účast na vzdělávacích programech je zdarma. 
Další informace a registrace na www.portalzastupitele.cz

HOŘKÁ TEČKA

 

Transparency International: Česku se stále nedaří omezovat korupci | Česku stále chybí dlouhodobá strategie týkající se efektivního předcházení korupce a řešení jejích následků. Jedná se historicky o problém všech českých vlád, ale u koaliční vlády premiéra Petra Fialy je rozdíl mezi slibovanou "změnou" a skutečností "do očí bijící". V tiskové zprávě to uvedla protikorupční organizace Transparency International.

Zdroj: ČTK. Transparency International: Česku se stále nedaří omezovat korupci. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/transparency-international-cesku-se-stale-nedari-omezovat-korupci/2455034

 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení