Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

DŮVĚRA VE STAROSTY A OBECNÍ ZASTUPITELSTVA

 

U Čechů se největší důvěře těší starostové a obecní zastupitelstva | Těmto veřejným činitelům důvěřují podle Centra pro výzkum veřejného mínění téměř dvě třetiny obyvatel. Nejaktuálnější výsledky poukazují na důvěru 65 % obyvatel v obecní zastupitelstva a 63 % ve starosty. Krajská zastupitelstva mají důvěru zhruba poloviny obyvatel, členové parlamentu a vláda získali důvěru pouze třetiny populace. 

Zdroj: ČTK, CVVM. CVVM: Nejvyšší důvěře se u Čechů nadále těší starostové a obecní zastupitelstva. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cvvm-nejvyssi-duvere-se-u-cechu-nadale-tesi-starostove-a-obecni-zastupitelstva/2210193 

LEGISLATIVA
 

Prodloužení nouzového stavu | Ve středu 25. 5. 2022 vláda prodloužila nouzový stav do 30. června. Do července chce kabinet prosadit takové úpravy zákonů ke zvládání migrační krize, které zajistí, že nouzový stav už nebude potřebný.

Zdroj: ČTK. Nouzový stav kvůli migraci z Ukrajiny prodloužila vláda do 30. června. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nouzovy-stav-kvuli-migraci-z-ukrajiny-prodlouzila-vlada-do-30-cervna/2211208

Chystané změny zákona o svobodném přístupu k informacím | Vláda schválila a Poslanecké sněmovně předložila návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím. Kromě definice veřejného podniku a přesnějších pravidel pro poskytování informací o platech a odměnách by měla být do zákona výslovně zavedena možnost pro odmítnutí žádosti z důvodu zneužití práva.

Zdroj: Webové stránky vlády a Poslanecké sněmovny: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2022-05-18; https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=222 

Koalice bude projednávat základní rámec zákona o podpoře bydlení v červnu či červenci | Na konferenci o bydlení to oznámil ministr Ivan Bartoš. Podle legislativního plánu by měl kabinet dostat hotový návrh zákona o podpoře bydlení v posledním čtvrtletí příštího roku, nová pravidla by měla začít platit od roku 2025.

Zdroj: ČTK. Bartoš: Koalice by teze normy o bydlení mohla projednat v červnu či červenci. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/bartos-koalice-by-teze-normy-o-bydleni-mohla-projednat-v-cervnu-ci-cervenci/2210030

Stanjura vládě předloží návrh novely státního rozpočtu v červenci | Do té doby již budou podle ministra financí k dispozici přesnější data o hospodaření státu, zároveň již budou schválena nová opatření v souvislosti s energetickou krizí. Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 280 miliard korun, nicméně Stanjura již dříve uvedl, že vzhledem k současné situaci neví, zda se podaří udržet letošní deficit rozpočtu pod 300 miliardami korun.

Zdroj: Návrh novely letošního státního rozpočtu předloží Stanjura vládě v červenci. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zprávy/navrh-novely-letosniho-statniho-rozpoctu-predlozi-stanjura-vlade-v-cervenci/2211289 

 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV
 

MMR o tři měsíce prodlužuje program na pomoc obcím s rekonstrukcemi bytů | Žádosti je tak nyní možné podávat až do 31. srpna 2022, přičemž poslední možný termín pro předložení dokladů k čerpání dotace je 31. prosince 2022. Náklady je možné uplatňovat zpětně od dne, kdy Ruská federace napadla Ukrajinu. O pomoc z tohoto programu na opravy bytů určených primárně pro ukrajinské uprchlíky se zažádalo již jedenaosmdesátkrát, celkem o 139 milionů korun, dalších 70 žádostí je rozpracováno. Na program je přislíbena téměř miliarda korun.

Zdroj: MMR. Bartoš: Program na pomoc obcím s rekonstrukcemi bytů prodlužujeme o tři měsíce. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/zprávy/web/novinky/bartos-program-na-pomoc-obcim-s-rekonstrukcemi-(1)

Dohoda o partnerství a první program pro období 2021–2027 schváleny Evropsku komisí | 550 miliard korun je připraveno pro investice do rozvoje regionů, konkurenceschopnosti a inovací, budování infrastruktury i řešení sociálních otázek a zlepšení životního prostředí České republiky. Vedle strategické Dohody o partnerství zastřešující čerpání evropských fondů bylo oznámeno také schválení prvního českého programu Technická pomoc, který zajišťuje nutnou podporu pro čerpání evropských prostředků politiky soudržnosti. Tyto informace oznámili Evropská komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. 

Zdroj: MMR. Evropská komise schválila Česku Dohodu o partnerství a první program pro období 2021-2027. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/zprávy/web/novinky/evropska-komise-schvalila-cesku-dohodu-o-partnerst

Podpora českého zemědělství až o 8 miliard, výše redistributivní platby bude zachována | Výsledkem vypořádání připomínek Evropské komise ke Strategickému plánu společné zemědělské politiky je zachování redistributivní platby ve výši 23 % na prvních 150 hektarů každého zemědělského podniku. Navýšení kofinancování Programu rozvoje venkova o 5 miliard prosadil ministr Nekula již dříve. Řešení pro další navýšení podpory malých a středních podniků o 2 až 3 miliardy ministerstvo zatím hledá v oblastech národních dotací, daňových úlev nebo plateb sociálního a zdravotního pojištění. Tyto peníze budou primárně určeny podnikům, které se zabývají živočišnou výrobou a produkcí citlivých komodit jako je ovoce, zelenina, chmel či brambory. 

Zdroj: Mze. Ministr Nekula: Podporu malým a středním podnikům zachováme, zemědělci dostanou oproti současnosti ročně až 8 miliard korun navíc. Dostupné z: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zprávy/x2022_ministr-nekula-podporu-malym-a-strednim.html 

LETEM SVĚTEM

 

Rozšiřujeme mapu dobré praxe obcí ČR | Jednou z prvních myšlenek projektu OBEC 2030 bylo vytvoření mapy dobré praxe. Chceme obcím ukazovat inspiraci (v kontrastu s manuály a směrnicemi, které dostávají odjinud). Myšlenka na sdílení dobré praxe prostřednictvím pinů na mapě se ujala. Stala se oblíbeným nástrojem a důvodem návštěvy našich webových stránek. Proto jsme se rozhodli pokračovat v jejím rozšiřování. Vyhledáváme aktivně příklady českých obcí, městysů, měst či krajů, které mají zajímavé řešení v oblasti energetiky či péče o životní prostředí. Více o mapě dobré praxe se dozvíte prostřednictvím připojeného odkazu.

Zdroj: Obec 2030. Rozšiřujeme mapu dobré praxe obcí ČR. Dostupné z: https://obec2030.cz/novinky/mapa-dobre-praxe/

MPO odmítá podporu fotovoltaických elektráren v aukcích | Návrhem nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie se určuje, kolik zdrojů energie může v Česku v letech 2022 až 2024 vzniknout se státem garantovanou státní podporou. O tuto podporu se obecně soutěží v aukcích, nicméně plánovaná provozní podpora fotovoltaiky je vzhledem k postoji ministerstva průmyslu a obchodu nulová. Připomínková místa, včetně zástupců samospráv, přitom požadovala podporu výstavby zhruba 1000 megawattů výkonu ve fotovoltaických elektrárnách s podporou dle výsledků aukce. Dle serveru promestaobce.cz jde o jeden z klíčových důvodů, proč se nedaří výstavbu obnovitelných zdrojů energie rozjet.

Zdroj: promestaobce.cz. MPO nereflektuje kritiku absence fotovoltaiky v aukcích. Dostupné z: https://www.promestaobce.cz/mpo-nereflektuje-kritiku-absence-fotovoltaiky-v-aukcich/ 
 
SMS ČR vyzvalo ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a státní správě | Učinilo tak otevřeným dopisem adresovaným ministru Marianu Jurečkovi, ve kterém požaduje, aby jeho resort vyšel vstříc zaměstnancům ve veřejných službách a státní správě, kteří jsou odměňováni na základě Přílohy č. 1 nařízení vlády č. 341/2017. Výši platů zaměstnanců samospráv ve vztahu k platům pro stejné profese v jiných sektorech považuje předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková za diskriminační. Zaměstnávat na obcích kvalitní pracovníky je tak čím dál složitější. K výzvě Jurečkovi se přidala také Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Zdroj: Moderní obec. Výzva ministru Marianu Jurečkovi: Zasaďte se o zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a státní správě. Dostupné z: https://moderniobec.cz/vyzva-ministru-marianu-jureckovi-zasadte-se-o-zvyseni-platovych-tarifu-zamestnancu-ve-verejnych-sluzbach-a-statni-sprave%EF%BF%BC/

Obce potřebují více peněz na provoz Pošty Partner | Obce v ČR provozují šedesát procent poštovních poboček Partner, kterých je v ČR celkem 770. Rostoucí provozní náklady jsou způsobeny stoupajícími cenami energií, tak potřebou narovnávat platy zaměstnanců. Česká pošta o tomto již jednala se SMS ČR a přislíbila ve věci nových smluvních podmínek provozování pošt Partner další jednání.

Zdroj: Český rozhlas. Pošty Partner se prodražují. Obce požadují víc peněz na provoz. Dostupné z: https://budejovice.rozhlas.cz/posty-partner-se-prodrazuji-obce-pozaduji-vic-penez-na-provoz-8750023 

autorská práva jednoduše 

 

Nezapomněli jste zakoupit licenci na místní rozhlas? | Pokud patříte mezi členské obce SMS ČR, stále není pozdě. Autorská práva v případě místního rozhlasu mohou ty nejmenší obce vypořádat už za 1 888,- Kč bez DPH, podmínkou je ale zakoupení příslušného licenčního balíčku. Se všemi podmínkami projektu se můžete seznámit na webových stránkách SMS ČR, kde najdete i leták a ceník platný pro letošní rok.

SLADKÉ TEČKy

 

Vzdělávací videokurzy Školy místních samospráv | V rámci projektu „Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271, který je spolufinancován z EU, bylo natočeno 14 vzdělávacích videokurzů, které navazují na již realizovaná témata Školy místních samospráv. Videokurzy se zaměřují vždy na několik konkrétních problémů v rámci obecnějšího tématu, jako je například zákon o obcích, zákoník práce, veřejné finance, životní prostředí, sociální oblast, krizové řízení, a jsou určeny jako další vzdělávací materiál pro volené zástupce a zaměstnance obcí I. typu. Po přihlášení jsou dostupné na www.portalzastupitele.cz

On-line konference o čtyřech letech s GDPR | Odborný měsíčník DPO PRO: ochrana osobních údajů v praxi, který SMS-služby vydávají, připravil ve spolupráci se Spolkem pro ochranu osobních údajů tříhodinovou online konferenci, na které bude řeč o následujících tématech:

  • IT bezpečnost
  • kamerové systémy
  • biometrika
  • a osobní údaje ve veřejné správě

Konference se uskuteční ve čtvrtek 23. června od 13:00 do 16:00 a přihlásit se na ni můžete už teď. Panelisté v čele s Evou Janečkovou, Františkem Nonnemannem, Oldřichem Kužílkem a dalšími předními odborníky se těší na setkání!

Zdroj: DPO PRO. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/ctyri-roky-s-gdpr-it-bezpecnost-kamerove-systemy-biometrika-a-osobni-udaje-ve-verejne-sprave/ 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení