Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

NEZAPOMEŇTE NA PRŮBĚŽNÉ OZNÁMENÍ

 

Do konce června je třeba podat průběžné oznámení | I letos musí veřejní funkcionáři do 30. 6. splnit nepopulární povinnost – podat tzv. průběžné oznámení za minulý rok podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Jeho součástí je oznámení o činnostech, nabytém majetku, získaných příjmech a trvajících závazcích. O podrobnostech včetně účinků projednávané novely pojednává přehled, který SMS ČR pro veřejné funkcionáře připravilo.

Zdroj. SMS ČR. Do konce června je třeba podat průběžné oznámení. Dostupné z: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/3014-do-konce-cervna-je-treba-podat-prubezne-oznameni 

LEGISLATIVA
 

Novela Lex Ukrajina schválena Sněmovnou | Sněmovna schválila ve stavu legislativní nouze změnu zákona, který nařizuje ministerstvům a správním úřadům vyčlenit objekty pro ubytování ukrajinských uprchlíků, čímž má zajistit jejich ubytování mimo nouzový stav. I nadále budou kraje v součinnosti s obcemi poskytovat nouzová přístřeší a ubytování. Jurečka do novely prosadil úpravu, podle níž budou moci uprchlíci žádat po půl roce od udělení dočasné ochrany o dávku v částce životního minima.

Zdroj: ČTK. Sněmovna schválila změnu lex Ukrajina k ubytovávání běženců. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-novelu-jez-zajisti-ubytovani-ukrajincu-mimo-nouzovy-stav/2216441

Odklad části stavebního zákona projednal Senát. Jaký je plán pro jeho věcnou novelu? | Odložena je část zákona týkající se organizačních změn, které předpokládají novou strukturu stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Ta podle MMR vůbec nevznikne. Věcná novela, která předpokládá návrat k dřívějšímu modelu spolu  s redukcí celkového počtu stavebních úřadů spravovaných obcemi, bude do konce června předložena vládě. Sněmovna by ji měla začít projednávat v říjnu, s hotovou verzí se počítá do konce letošního roku. Kompletní účinnost zákona se předpokládá od ledna 2024. 

Zdroj: MMR. Odklad části nového stavebního zákona projednal Senát. Zabrání chaosu a umožní existenci stavebních úřadů na obcích. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/odklad-casti-noveho-stavebniho-zakona-projednal-se; 
MMR. Bartoš: Odklad části nového stavebního zákona míří do Senátu. Zabráníme chaosu a zachráníme 371 stavebních úřadů v obcích. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-odklad-casti-noveho-stavebniho-zakona-miri 
 
Poslanecká sněmovna schválila zákon o nezbytných stavbách pro bydlení a vzdělávání | Zákon má urychlit procesy povolování tzv. nezbytných staveb, což jsou především stavby pro bydlení, ubytování, vzdělání, zdravotnictví a sociální služby, které jsou potřebné ke zmírnění následků přílivu válečných uprchlíků z Ukrajiny. Ukázalo se, že zejména kapacita vzdělávacích zařízení nebude na podzim dostatečná. Zároveň se jedná o možnost pro obce do budoucna rozšířit svůj bytový fond. Podle zákona bude rada obce či zastupitelstvo mít kompetenci rozhodovat o výjimkách z územního plánu pro realizaci těchto staveb i na plochách, kde by to běžně možné nebylo. Dočasné stavby však bude po třech letech nutné rekolaudovat, tj. předělat na stavby trvalé, nebo odstranit.

Zdroj: MMR. MMR: Poslanecká sněmovna schválila zákon, který pomůže lidem s bydlením a vzděláváním. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-poslanecka-snemovna-schvalila-zakon,-ktery-pom 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV
 

Vláda představila priority českého předsednictví v Radě EU | Již 1. července odstartuje předsednictví ČR v Radě EU. Vláda vymezila pět hlavních priorit, na které se nyní bude soustředit, takto:

  1. zvládnutí uprchlické krize a poválečnou obnovu Ukrajiny
  2. energetickou bezpečnost
  3. posílení evropských obranných kapacit a bezpečnosti kybernetického prostoru
  4. strategickou odolnost evropské ekonomiky
  5. odolnost demokratických institucí. 

Zdroj: Vláda ČR. Vláda představila logo, motto a priority českého předsednictví v Radě EU. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-predstavila-logo--motto-a-priority-ceskeho-predsednictvi-v-rade-eu-197157/ 

Ministr školství Gazdík rezignuje k 30. červnu na funkci ve vládě  | "Nic zlého jsem neprovedl. Informace, které postupně unikají z vyšetřovacího spisu do médií, však stavějí vládu a STAN do nepříznivého světla, čemuž chci zabránit (...) Nechci rozkolísat vládu ani koalici na prahu předsednictví EU," vysvětlil Gazdík svou rezignaci.

Zdroj: ČTK. Gazdík rezignuje kvůli kontaktům s obviněným Redlem na funkci ministra. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/gazdik-rezignuje-kvuli-kontaktum-s-obvinenym-redlem-na-funkci-ministra/2221470 

Na konferenci MMR se jednalo o dostupnosti služeb na venkově | Konference “Obchod, škola, hřiště… a co dál? Vybavenost venkovských obcí základními službami“ proběhla v návaznosti na ukončení projektu "Změny vybavenosti venkovských obcí základními službami a dopady na jejich obyvatele". Projekt míří především na zmapování vybavenosti venkova a její cílenější podporu. Ministerstvo uvedlo, že se nepotvrzují scénáře, podle kterých se služby z malých obcí vytrácejí. Přesto je shoda na tom, že vybavenost venkova je potřeba i nadále zlepšovat. Mezi nástroje tohoto zlepšení patří spolupráce obcí, podpora inovativních a chytrých řešení nebo intenzivní zapojení místních kapacit do rozvoje území.

Zdroj: MMR. Bartoš: Kdo neměří, neřídí. Tohle heslo platí i pro rozvoj vybavenosti venkova a zajištění dostupnosti služeb. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-kdo-nemeri,-neridi-tohle-heslo-plati-i-pro 
 
Obcím bude rozděleno 2,16 miliard korun z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ | Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo výsledky vyhodnocení výzev tohoto programu pro rok 2022. Obce projevily zájem zejména o obnovu místních komunikací, dále pak o budování hřišť a o rekonstrukci obecních budov. Kvůli velkému zájmu o dotace podalo MMR návrh na navýšení letošní alokace, zároveň bude podle ministra i snaha o snížení budoucí administrativní zátěže. Bartoš dodává, že objem finanční alokace je závislý na výsledcích jednání o státním rozpočtu pro rok 2023. 

Zdroj: MMR. Bartoš: Na podporu regionů jsme letos rozdělili 2,16 miliardy korun. Dostupné z: 
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-na-podporu-regionu-jsme-letos-rozdelili-2,1 

LETEM SVĚTEM

 

Geotermální energie může být řešením současných palčivých otázek v energetice | ​Termín geotermální energie (GTE) stále v široké veřejnosti nezískal patřičnou popularitu, možná i proto, že "marketingově" se současná debata o obnovitelných zdrojích točí především okolo solárů. Přitom energie zemského jádra skýtá široké možnosti využití jak pro výrobu tepelné energie, tak pro chlazení, ale dokonce i dlouhodobou akumulaci. Jedná se o řešení, která jsou především v rámci tzv. "mělké" GTE dnes běžná u staveb kancelářských budov či průmyslových areálů. Geotermální energie by měla do budoucna hrát významnou roli v energetické transformaci zejména v oblasti vytápění, včetně systémů centrálního zásobování teplem.

Zdroj: OBEC 2030. Geotermální energie může být řešením současných palčivých otázek v energetice. Dostupné z: https://obec2030.cz/novinky/geotermalni-energie/  ​   

Starostové i hejtmani žádají vládu o řešení dopadů cen energií a pohonných hmot | Ke konci května vzrostly ceny energií meziročně o 258 %. To se projevuje na schopnosti obcí a měst dále se rozvíjet. Ačkoliv roste jejich zájem o investice do energetických úspor a alternativních zdrojů, narážejí např. na nedostatek fotovoltaických panelů či na absenci zákona o komunitní energetice. Starostové pro Liberecký kraj, k jejichž výzvě se přidala i řada hejtmanů, však vnímají i dopady cen energií na život svých občanů a žádají tak vládu, aby na toto reagovala po vzoru dalších evropských států, které tak činí jak cíleně, tak i plošně.

Zdroj: iDNES. Řešte dopady cen energií a benzínu! Vládu kritizují její vlastní hejtmani. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-martin-puta-kritika-vlady-petr-fiala.A220615_174022_domaci_dyn; Moravské hospodářství, Květen, červen 2022, s. 3. Drahé energie jsou pro města miliardové náklady   

Správnému nakládání s nedopalky má pomoci kampaň Cigaretovník | Nedopalek z cigarety se v přírodě rozkládá až 15 let. Přitom každý pátý kuřák je odhazuje na zem namísto do směsného odpadu. Cílem kampaně je tak podpořit znalost o správném nakládání s nimi a zamezit dalšímu znečišťování přírody. Kampani poskytuje záštitu také SMS ČR.

Zdroj: ČTK. Nedopalek se rozkládá 15 let, skoro polovina kuřáků neví, že obsahuje plast. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/pr/zpravy/zive-kampan-cigaretovnik-o-nakladani-s-nedopalky/2217086

Problematiku odpadů řešili zástupci Sdružení místních samospráv ČR v Horní Suché | Na krajském shromáždění SMS ČR se zástupci samospráv věnovali nové odpadové legislativě, získávání dotací na projekty, odpadovému hospodářství a přípravou na rok 2030, kdy začne platit zákaz skládkování komunálního odpadu. Stát zatím nenabízí žádné jasné a komplexní řešení, přičemž každá obec nemůže disponovat vlastní spalovnou a třídírnou. Proto byla vítána účast některých členů parlamentu.

Zdroj: polar.cz. Obce Sdružení místních samospráv trápí problematika odpadů, zástupci se sešli v Horní Suché. Dostupné z: https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000031937/obce-sdruzeni-mistnich-samosprav-trapi-problematika-odpadu-zastupci-se-sesli-v-horni-suche

On-line konference o čtyřech letech s GDPR | Odborný měsíčník DPO PRO: ochrana osobních údajů v praxi, který SMS-služby vydávají, připravil ve spolupráci se Spolkem pro ochranu osobních údajů tříhodinovou online konferenci, na které bude řeč o následujících tématech:

  • IT bezpečnost
  • kamerové systémy
  • biometrika
  • a osobní údaje ve veřejné správě

Konference se uskuteční ve čtvrtek 23. června od 13:00 do 16:00 a přihlásit se na ni můžete už teď. Panelisté v čele s Evou Janečkovou, Františkem Nonnemannem, Josefem Prokešem, Michalem Nulíčkem, Oldřichem Kužílkem, Zbyňkem Malým a dalšími předními odborníky se těší na setkání!

Zdroj: DPO PRO. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/ctyri-roky-s-gdpr-it-bezpecnost-kamerove-systemy-biometrika-a-osobni-udaje-ve-verejne-sprave/   

autorská práva jednoduše 

 

O autorských právech konečně jednoduše | Výhradně členským obcím SMS ČR je určen projekt Autorská práva jednoduše. Kolega Jakub Iran, který jej má na starosti, pro představitele samospráv připravil sérii dvanácti článků, ve kterých jednotlivé aspekty vypořádávání autorských práv se SMS ČR představuje. Přejeme příjemnou četbu! Se všemi podmínkami projektu se můžete seznámit na webových stránkách SMS ČR, kde najdete i leták a ceník platný pro letošní rok.

POZVÁNKA

 

SMS-služby představí online své služby pro obce a školy | Na další online setkání s vámi se těšíme v pondělí 27. června od 11:00 do 12:00, kdy na adrese https://meet.google.com/hev-stsc-pbs představíme své služby pro obce a školy a zodpovíme vaše dotazy. 

Řeč bude o: 

Podrobnosti o našich službách jsou k dispozici na webu https://www.sms-sluzby.cz, kde nově najdete také  přehled výhod, které čerpají členské obce SMS ČR

SLADKá TEČKA

 

Odškodnění za Vrbětice získají i lidé bez trvalého pobytu v obcích, rozhodl ÚS | Ústavní soud zrušil část zákona o odškodnění lidí z okolí Vrbětic na Zlínsku, kde v roce 2014 explodovaly muniční sklady. Nárok na odškodnění nově získají lidé, kteří v obcích sice prokazatelně žili, ale neměli tam trvalý pobyt. Soud zároveň otevřel cestu k odškodnění lidí, kteří měli pobyt zapsaný na ohlašovně obecních úřadů. Nález vstupuje v platnost bezodkladně. Lidé, kteří dosud nárok neměli, se mohou od čtvrtka obracet na Ministerstvo vnitra.

Zdroj: ceskenoviny.cz. Odškodnění za Vrbětice získají i lidé bez trvalého pobytu v obcích, rozhodl ÚS. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odskodneni-za-vrbetice-ziskaji-i-lide-bez-trvaleho-pobytu-v-obcich-rozhodl-us/2219573  


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení