Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!


VESNICE ROKU 2023

 

Vesnice roku 2023 | Za účasti místopředsedy SMS ČR Petra Halady byl ve čtvrtek 30. března zahájen 27. ročník soutěže Vesnice roku. Do soutěže se mohou přihlásit všechny obce, tedy i města a městyse, které mají nejvýše 7 500 obyvatel a zpracovaly strategický dokument svého rozvoje. Nezkusíte také přihlásit svou obec? A pokud program rozvoje obce ještě nemáte zpracovaný či je potřeba provést jeho aktualizaci, můžete se s důvěrou obrátit na náš tým strategického plánování.

Zdroj: SMS ČR. Vesnice roku 2023. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/vesnice-roku-2023-3243cs.html; MMR. Bartoš zahájil soutěž Vesnice roku 2023. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-zahajil-soutez-vesnice-roku-2023

LEGISLATIVA
 

Poslanci schválili novelu zakázkového zákona | Úprava zákona o veřejných zakázkách má za cíl snížit administrativní zátěž, zabránit firmám s nečistou minulostí uspět ve veřejných tendrech a umožnit úřadům sdílet zdroje mezi sebou. Novelou se nyní bude zabývat Senát. Na druhou polovinu května pro vás připravujeme webinář, na kterém vás s podobou přijaté novely důkladně seznámíme.

Zdroj: MMR. Poslanci schválili novelu zakázkového zákona. Omezí korupci i plýtvání penězi ve státní správě. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/poslanci-schvalili-novelu-zakazkoveho-zakona-omezi

Na způsobu rozdělení daní mezi kraje se mají hejtmani dohodnout do června | Kritéria pro rozdělení daní do jednotlivých krajů mají regiony podle šéfa Asociace krajů ČR Martina Kuby dohodnout do června. Mezi kritérii, která kraje navrhují do modelu zahrnout, jsou například rozloha regionu, počet obyvatel a také počet nemocnic nebo délka silnic nižších tříd.

Zdroj: ČTK. Na způsobu rozdělení daní mezi kraje se mají hejtmani dohodnout do června. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-zpusobu-rozdeleni-dani-mezi-kraje-se-maji-hejtmani-dohodnout-do-cervna/2344797

Fungování kojeneckých ústavů by se mohlo prodloužit o dva roky | Domovy pro děti do tří let by mohly být v provozu do konce roku 2026. Vyplývá to z připravované novely o ochraně dětí. Podle analýzy ministerstva práce malých dětí v kojeneckých ústavech ubývá, je tam víc školáků než kojenců.

Z vlády a MINISTERSTEV

 

ČR projeví zájem o půjčku nejméně 68 mld. Kč od Evropské komise | Česko projeví předběžný zájem o půjčku od Evropské komise v minimální výši 2,9 miliardy eur. Může být ale v závislosti na definitivně stanovených podmínkách Evropskou unií navýšena až na 11 miliard eur. Vláda se na tom shodla při zasedání v Jeseníku ve středu 29. března.

Zdroj: ČTK. ČR projeví zájem o půjčku nejméně 68 mld. Kč od EK, o výši vláda ještě rozhodne. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cr-projevi-zajem-o-pujcku-nejmene-68-mld-kc-od-ek-o-vysi-vlada-jeste-rozhodne/2343442

OECD představila Přehled o stavu veřejné správy v ČR | Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zpracovala pro Českou republiku historicky první přehled o veřejné správě. Analýza obsahuje řadu doporučení pro zefektivnění fungování veřejné správy. Přehled je úzce provázán s Koncepcí rozvoje veřejné správy do roku 2030.

Zdroj: MV. OECD představila Přehled o stavu veřejné správy v ČR. Ministerstvo vnitra na řadě opatření již pracuje. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/oecd-predstavila-prehled-o-stavu-verejne-spravy-v-cr-ministerstvo-vnitra-na-rade-opatreni-jiz-pracuje.aspx

Asistenční centra pomoci Ukrajině od dubna převezme MV | Zázemí pro krajská asistenční centra pomoci Ukrajině, tzv. KACPU, od 1. dubna 2023 převezme Ministerstvo vnitra. Nic zásadního se ale podle ministerstva nemění. I nadále bude možné na KACPU požádat o dočasnou ochranu, vyřídit ubytování či na vybraných místech přenocovat. 

Zdroj: MV. Asistenční centra pomoci Ukrajině od dubna převezme Ministerstvo vnitra. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/asistencni-centra-pomoci-ukrajine-od-dubna-prevezme-ministerstvo-vnitra.aspx

MMR vyhlásí výzvu v programu Podpora rozvoje regionů 2019+ s částkou 2,39 miliard |Vláda na výjezdním zasedání v Jeseníku schválila změny v programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Ten tak podle ministerstva ještě více zvýhodní žadatele z hospodářsky a sociálně ohrožených území a projekty ve strukturálně postižených regionech částkou 2,39 miliard korun.

Zdroj: MMR. Bartoš představil na zasedání vlády v Jeseníku podporu pro malé obce a města za téměř 2,5 miliardy korun. Resort bude lépe cílit na zaostávající regiony. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-predstavil-na-zasedani-vlady-v-jeseniku-pod

MMR vyhlásilo dotaci na podporu architektonických a urbanistických soutěží |Ministerstvo pro místní rozvoj v pátek 31. března vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu architektonických a urbanistických soutěží obcí. Pro žadatele je připraveno celkem 5 milionů korun. 

Zdroj: MMR. MMR: Obce mohou žádat o dotaci na podporu architektonických a urbanistických soutěží. Připraveno máme 5 milionů korun. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-obce-mohou-zadat-o-dotaci-na-podporu-architekt

Nová Strategie rodinné politiky | MPSV představilo novou Strategii rodinné politiky 2023-2030. Strategie se zabývá řadou aspektů, jejichž cílem je vytvořit příznivé a stabilní podmínky pro rodiny, výchovu dětí a péči o blízké. 

Zdroj: MPSV. Nová Strategie rodinné politiky počítá s lepší podporou péče o nejmenší i nemohoucí. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/nova-strategie-rodinne-politiky-pocita-s-lepsi-podporou-pece-o-nejmensi-i-nemohouci

LETEM SVĚTEM

 

DTMka jednoduše | SMS ČR představuje ucelené řešení pro splnění povinností spojených se spuštěním systémů ISDMVS a DTM. Na základě dotazníkového šetření jsme zjistili, že značná část obcí potřebuje pomoc jak s úvodním naplnění povinností, tak při průběžné aktualizaci. Aktuální informace najdete zde.

Zdroj: SMS ČR. DTMka jednoduše. Dostupné z: https://www.dtmka.cz/

Lipová u Šluknova: učebnicová ukázka energetické optimalizace historického domu |Učebnicová ukázka energetické optimalizace historického domu v obci Lipová u Šluknova je nebývale inspirativním příkladem správného uvažování v energetice, turismu i památkové péči.  U historických budov je totiž snížení energetické náročnosti zvláště problematické. 

Zdroj: Obec 2030.  Lipová u Šluknova: učebnicová ukázka energetické optimalizace historického domu. Dostupné z: https://obec2030.cz/komunitni-energetika/lipova/

Nové nebo opakované komunální volby ve 33 obcích přilákaly 70 procent voličů |Komunální volby, které se v sobotu 26. března uskutečnily ve 33 obcích v Čechách a na Moravě, doprovázela vysoká volební účast. K hlasovacím urnám přišlo v průměru 70 procent voličů. Co do počtu obcí šlo podle Českého statistického úřadu o dosud největší nové nebo opakované volby vůbec. 

Zdroj: ČTK. Sobotní komunální volby ve 33 obcích přilákaly 70 procent voličů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sobotni-komunalni-volby-ve-33-obcich-prilakaly-70-procent-volicu/2343902

Většina zařízení sociálních služeb má plno, klienty musí odmítat | Tři pětiny zařízení sociálních služeb měly podle průzkumu loni v pololetí obsazeno víc než 90 procent míst. Naopak méně než polovinu kapacity mělo zaplněnou 14 procent poskytovatelů.

Zdroj: ČTK. Průzkum: Většina zařízení sociálních služeb má plno, klienty musí odmítat. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pruzkum-vetsina-zarizeni-socialnich-sluzeb-ma-plno-klienty-musi-odmitat/2346289

Stát do roku 2030 uvolní stovky miliard na energetickou soběstačnost domácností i obcí | Stát do roku 2030 uvolní stovky miliard korun na zvýšení energetické soběstačnosti domácností i samospráv. Novinářům to ve čtvrtek 30. března sdělil ministr životního prostředí Petr Hladík.

Zdroj: ČTK. Hladík: Stát uvolní stovky miliard na energetickou soběstačnost domácností i obcí. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hladik-stat-uvolni-stovky-miliard-na-energetickou-sobestacnost-domacnosti-i-obci/2345768

Hospodaření obcí v roce 2022 | V loňském roce získaly obce do svých rozpočtů 317,2 mld. Kč a utratily 307,3 mld. Kč. Jejich rozpočty tudíž vykázaly kladné saldo. Přebytek rozpočtu obcí v roce 2021 byl podstatně vyšší a větší byl rovněž jeho podíl na příjmech.

Zdroj: DVS. Hospodaření obcí v roce 2022. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6898616

Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru | Tři obce žádaly společně o dotaci na kanalizaci. Jelikož se jedná o velikou částku bude obec žádat o úvěr u banky. Jak postupovat v tomto případě? Je nutné provést výběrové řízení na banku?

Zdroj: DVS. Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6893189

pozvánkA

 

57. DMO se zaměří na financování obecních projektů | Druhá část dalšího ročníku Dnů malých obcí se bude konat v  4. 4. 2023 v O2 Universu v Praze od 9 hodin. Mezi taháky pro starosty a starostky bude patřit především problematika financování obecních projektů z národních či evropských zdrojů. Registrovat se je možné na webových stránkách DMO.

Zdroj: Den malých obcí. 57. DMO se zaměří na financování obecních projektů. Dostupné z: https://www.denmalychobci.cz/art/1351 

HOŘká TEČKA

 

Starosta Protivína a sudí z kauzy „kapříků“ dostává zakázky města, které vede | Firma starosty jihočeského Protivína Jaromíra Hlaváče už roky získává bez výběrového řízení milionové zakázky právě od radnice, kterou Hlaváč vede nepřetržitě od roku 2002. Starosta a fotbalový rozhodčí ze známé korupční kauzy „kapříci připluli“ tvrdí, že se ničeho nedopouští.

Zdroj: idnes.cz. Starosta Protivína a sudí z kauzy „kapříků“ dostává zakázky města, které vede. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/starosta-jaromir-hlavac-protivin-zakazky-rozhodci-kaprici-pripluli.A230330_195113_domaci_dyn?


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení