Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

ROZVOJ SÍTÍ 5G NA VENKOVĚ

 

Je vaše území pokryto sítí 5G? Rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G na venkově a veřejná konzultace k intervenčním oblastem | MPO podpoří finančními prostředky z veřejných zdrojů rozvoj sítí 5G v investičně náročných místech na venkově. Český telekomunikační úřad proto identifikoval lokality (tj. intervenční oblasti), ve kterých lze prostřednictvím finančních prostředků z veřejných zdrojů podpořit dokrývání investičně náročných míst na venkově. Mapa intervenčních oblastí je k dispozici na tomto odkaze: https://5g.verejnakonzultace.cz/5g-venkov/mapa/. 17. června 2022 zahájilo ministerstvo veřejnou konzultaci k této problematice, která je otevřena do 20. července 2022. V rámci ní mohou i obce konzultovat navržený seznam obcí, tedy oblasti intervence, a to prostřednictvím interaktivního formuláře dostupného zde: https://5g.verejnakonzultace.cz/5g-venkov/formular/. Na zmiňovanou podporu sítí 5G a 4G se následně chystá výzva z Národního plánu obnovy. Proto si nezapomeňte podle mapy zkontrolovat správnost údajů o vašem území a popř. možnosti veřejné konzultace využijte!

Zdroj: SMS ČR. Rozvoj sítí 5G na venkově a veřejná konzultace k intervenčním oblastem. Dostupné z: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/3016-rozvoj-siti-5g-na-venkove  

LEGISLATIVA
 

Obce mají značné výhrady k novele stavebního zákona | Ministerstvo pro místní rozvoj již týdny vypořádává stovky připomínek k novele stavebního zákona. Citelná redukce stavebních úřadů zavdává k důvodným obavám z hlediska zajištění nových prostorových i personálních kapacit. SMS ČR trvá na tom, aby byly zachovány všechny stavební úřady a aby k jejich redukování docházelo až po zavedení plné digitalizace. Na vládu by se novela z ministerstva měla dostat k projednání během letních prázdnin. Do konce roku začala vše projednávat také Poslanecká sněmovna. Zákon má být účinný od července příštího roku.

Zdroj: ČT. Obce mají vážné výhrady k novele stavebního zákona. Ministerstvo změny hájí, prý ušetří miliardy. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3508761-obce-maji-vazne-vyhrady-k-novele-stavebniho-zakona-ministerstvo-zmeny-haji-pry-usetri 

Sněmovna schválila zjednodušení pravidel u příspěvku na bydlení  | Příjemci příspěvku na bydlení zřejmě budou dokládat příjmy a výdaje jednou za půl roku, nikoli každého čtvrt roku jako doposud. Dávku by měly úřady přiznávat na dobu neurčitou a lidé o ni nebudou muset žádat každý rok znovu. Nutný nebude ani podrobný rozpis jednotlivých položek nákladů na služby související s bydlením. 

Zdroj: ČTK. Sněmovna schválila zjednodušení pravidel u příspěvku na bydlení. Dostupné z:  https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-schvalila-zjednoduseni-pravidel-u-prispevku-na-bydleni/2223740  

Z VLÁDY A MINISTERSTEV
 

Vláda schválila úsporný tarif a odpuštění poplatků za OZE | Válečný balíček na podporu firem a domácností se projeví v novele energetického zákona. Úsporný tarif se týká všech domácnosti, které využívají plyn či elektřinu. Půjde o fixní částku, kterou za klienta z ročního vyúčtování energií zaplatí stát. Definitivní výši slev musí formou nařízení potvrdit vláda. Sleva připadne vždy tomu, kdo má uzavřenou smlouvu s dodavatelem energií. Energie bude stát dotovat prostřednictvím Operátora trhu (OTE). Firmy ani domácnosti nebudou zároveň muset platit od letošního října až do konce příštího roku poplatky za obnovitelné zdroje energie. Otázky a odpovědi k úspornému tarifu naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/otazky-a-odpovedi-k-uspornemu-tarifu---268355/ 
 
Zdroj: MPO. Úsporný tarif i odpuštění poplatků za OZE. Vláda schválila válečný balíček na pomoc firmám a domácnostem. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/usporny-tarif-i-odpusteni-poplatku-za-oze--vlada-schvalila-valecny-balicek-na-pomoc-firmam-a-domacnostem--268357/ 

Priority MMR pro období českého předsednictví v Radě EU | Česká republika se 1. července ujímá svého již druhého předsednictví v Radě Evropské unie. Ministerstvo pro místní rozvoj se během této doby prioritně zaměří na politiku soudržnosti, regionální rozvoj, cestovní ruch a elektronizaci veřejných zakázek. 

Zdroj: MMR. Ministr Ivan Bartoš představil priority resortu pro období českého předsednictví v Radě EU. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/ministr-ivan-bartos-predstavil-priority-resortu-pr 

Program na pomoc obcím rozšiřuje okruh oprávněných žadatelů | Po dohodě s obcemi se Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo vylepšit stávající program na pomoc obcím s rekonstrukcemi bytů. Mezi oprávněné žadatele o dotaci jsou nově zahrnuty například i nestátní neziskové organizace. Zároveň na žádost ukrajinského ministra pro místní rozvoj poputuje 20 mil. Kč na pomoc s ubytováním vnitřních uprchlíků přímo na území Ukrajiny tak, aby co nejvíce lidí na Ukrajině zůstávalo. 

Zdroj: MMR. Bartoš: Program na pomoc obcím s rekonstrukcemi bytů bude ještě atraktivnější a navíc pomůže i lidem zůstávajícím na Ukrajině. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-program-na-pomoc-obcim-s-rekonstrukcemi-(2) 

LETEM SVĚTEM

 

Do soutěže o Obec 2030 se hlásí projekty od těch nejmenších po veliké | ​Druhý ročník soutěže o OBEC 2030 přilákal veliké množství zájemců. Přihlášené projekty se vyznačují pestrostí - jak pokud jde o lokality, ve kterých se realizují, tak o jejich velikost. Ostatně kritériem pro hodnocení nebude výše investice, ale inovativnost a přínos pro místní komunitu. Příklady? Mezi přihlášenými je např. výměna interiérového osvětlení ve škole v Chuchelně, které je regulovatelné přímo rukou učitele, se řadí spíš mezi "malé" krůčky. Nová fotovoltaická elektrárna o instalovaném výkonu 30kWp v obci Vepříkov je pak typem projektu "velkého". Nacházíme i pozoruhodné kombinace: v případě obce Čechy u Přerova je to návrat původních dřevin do krajiny spojený s energetickými úsporami a zaváděním nových zdrojů energie. A pozor! Soutěž je stále otevřena, hlásit se můžte až do konce srpna.

​Zdroj: Obec 2030. Dostupné z: https://obec2030.cz/category/novinky/soutez/ 

Soutěž o nejlepší zpravodaj roku 2021 | Sedmičlenná porota rozhodla o finalistech soutěže o nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2021, ale také třeba o nejlepším zpravodaji mikroregionu či MAS. Přesné pořadí se dozvíme při slavnostním vyhlášení, které se uskuteční 4. července na Velehradě u příležitosti Dnů lidí dobré vůle. Do soutěže zaslalo své zpravodaje celkem 227 obcí, měst a místních akčních skupin. 

Zdroj: SMS ČR. Soutěž o nejlepší zpravodaj roku 2021. Dostupné z: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/3015-soutez-o-nejlepsi-zpravodaj-roku-2021 

S nárůstem cen energií roste i zájem obcí o vlastní zdroje | Právě pro obce se otevírá Modernizační fond s nabídkou dotací pro fotovoltaiky. V červnu Státní fond životního prostředí vypíše dvě dotační výzvy cílené přímo na obce, a to jak na jednoduché projekty fotovoltaiky pro obce do 3000 obyvatel, tak na sdružené projekty pro větší sídla. Podpoří také baterie, chytré měření, či vyvolané rekonstrukce střech a rozvodů elektřiny. Pro malé obce dosáhne dotace až 75 %. Rozvoj komunitní energetiky má pomoci umožnit novela energetického zákona, první návrh by mělo Ministerstvo průmyslu a obchodu předložit již v červnu. 

Zdroj: Moderní obec. Obecní energetika se rozjíždí: Chystají se dotace i legislativa. Dostupné z: https://moderniobec.cz/obecni-energetika-se-rozjizdi-chystaji-se-dotace-i-legislativa/ 

Rakušan chce zavést pro starosty obcí povinné krizové bezpečnostní školení | Ministr vnitra to oznámil v Moravské Nové Vsi při příležitosti ročního výročí od tornáda. Zároveň chce po republice zřídit centra bezpečnosti. Ministerstvo hodlá mít do konce roku 2023 hotové zjednodušení krizové legislativy, kdy by starostové dostali takzvané checklisty s postupem například pro povodně, živelní katastrofy nebo pandemie.

Zdroj: ČTK. Rakušan chce, aby starostové obcí měli povinné krizové bezpečnostní školení. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rakusan-chce-aby-starostove-obci-meli-povinne-krizove-bezpecnostni-skoleni/2223931 

Metrostav dostal stopku ve veřejných zakázkách | Firmě byl tento týden soudem uložen trest v podobě zákazu  ucházet se o veřejné zakázky. Soudní rozsudek nemá zpětnou účinnost. Metrostav i Metrostav Infrastructure tak smí dostavět to, co začaly, tedy nemusí stáhnout své dělníky ze staveb. Nesmí se však hlásit do nově vypisovaných soutěží.

Zdroj: Seznam Zprávy. S Metrostavem vzal soud zakázky i firmě, která za Ratha neexistovala. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-s-metrostavem-vzal-soud-zakazky-i-firme-ktera-za-ratha-neexistovala-206912 

autorská práva jednoduše 

 

O autorských právech konečně jednoduše | Výhradně členským obcím SMS ČR je určen projekt Autorská práva jednoduše. Kolega Jakub Iran, který jej má na starosti, pro představitele samospráv připravil sérii dvanácti článků, ve kterých jednotlivé aspekty vypořádávání autorských práv se SMS ČR představuje. Přejeme příjemnou četbu! Se všemi podmínkami projektu se můžete seznámit na webových stránkách SMS ČR, kde najdete i leták a ceník platný pro letošní rok.

POZVÁNKA

 

SMS-služby představí online své služby pro obce a školy | Na další online setkání s vámi se těšíme v pondělí 27. června od 11:00 do 12:00, kdy na adrese https://meet.google.com/hev-stsc-pbs představíme své služby pro obce a školy a zodpovíme vaše dotazy. 

Řeč bude o: 

Podrobnosti o našich službách jsou k dispozici na webu https://www.sms-sluzby.cz, kde nově najdete také  přehled výhod, které čerpají členské obce SMS ČR

SLADKá TEČKA

 

Další mediální "zářez" naší členské obce Kněžice | Starosta Kněžic a člen našeho středočeského krajského předsednictva Milan Kazda se v médiích objevuje velmi často, a to především v souvislosti s obecní bioplynovou stanicí. Tu se panu starostovi v Kněžicích, které jsou energeticky soběstačnou obcí, podařilo zprovoznit už v roce 2006. Inspirativnímu projektu se věnuje článek na iDnes.cz.

Zdroj: iDnes.cz. Lidé z obce na Nymbursku 16 let platí stejně za teplo, má vlastní bioplynku. Dostupné z: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/knezice-nymbursko-bioplynka-odpad-elektrina-distribuce.A220624_101319_praha-zpravy_baky 

Konference Čtyři roky s GDPR skončila úspěchem | Minulý čtvrtek uspořádal časopis DPO PRO: ochrana osobních údajů v praxi, který SMS-služby vydávají, ve spolupráci se Spolkem pro ochranu osobních údajů, online konferenci, na které jsme se ohlíželi za čtyřmi lety zkušeností s aplikací GDPR. Mezi panelisty se objevil např. i místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Josef Prokeš.

Zdroj: SMS-služby. Konference Čtyři roky s GDPR skončila úspěchem. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/konference-ctyri-roky-s-gdpr-skoncila-uspechem/ 

Pohled pod pokličku Starostova infoservisu | V posledním předprázdninovém Starostově infoservisu se s námi podíváte na to,  jak Starostův infoservis krůček po krůčku vzniká

Zdroj: SMS-služby. Nahlédli jsme pod pokličku Starostova infoservisu. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/nahledli-jsme-pod-poklicku-starostova-infoservisu/ 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení