Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

DLOUHO OČEKÁVANÉ DOTAČNÍ VÝZVY MMR

 

2,4 miliard na rozvoj malých a středních obcí | Všechny obce do 10 tisíc obyvatel mohou v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ žádat o dotaci na opravy místních komunikací, obce do 3 tisíc obyvatel také o dotaci na rekonstrukci veřejných budov. Na tuto mohou získat až 80 procent vynaložených nákladů.

Zdroj: MMR. MMR připravilo téměř 2,4 miliardy korun na rozvoj malých a středních obcí v regionech. Peníze půjdou třeba na obnovu cest, škol nebo knihoven. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-pripravilo-temer-2,4-miliardy-korun-na-rozvoj; SMS ČR. MMR VYHLÁSILO DLOUHO OČEKÁVANÉ DOTAČNÍ VÝZVY. Dostupné z https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/mmr-vyhlasilo-dlouho-ocekavane-dotacni-vyzvy-3254cs.html 

LEGISLATIVA
 

Vláda schválila novelu zákoníku práce | Práce na dohodu by měla být předvídatelnější. Lidé, kteří pracují z domova, by mohli od zaměstnavatele dostávat případně paušál na náhradu nákladů. Rodiče s dětmi do devíti let by měli mít nárok na kratší úvazky či práci na dálku. Počítá s tím novela zákoníku práce, kterou schválila vláda.

Zdroj: ČTK. Vláda schválila novelu zákoníku práce, upraví práci na dohodu či z domova. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-upravi-praci-na-dohodu-ci-z-domova/2348116

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu | MŽP představilo novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Dojde ke zdůraznění ochrany nejkvalitnější zemědělské půdy před zábory. Krajinné prvky se stanou nově součástí zemědělské půdy. Zároveň vznikne prostor pro rozvoj agrovoltaiky na chmelnicích, vinicích a ovocných sadech.

Zdroj: MŽP. Konec obřích logistických a nákupních center na nejkvalitnější zemědělské půdě. Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu pomůže též rozvoji agrovoltaiky. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230403_Konec-obrich-a-logistickych-center-na-nejkvalitnejsi-zemedelske-pude-MZP-pripravuje-novelu-zakona-o-ochrane-ZPF

Sněmovna podpořila návrh na prominutí penále u dluhů na sociálních odvodech | Ffirmy, živnostníci a drobní zaměstnavatelé, kteří mají dluhy na sociálních odvodech, by mohli letos dostat šanci na jejich snadnější vyrovnání. Předpokládá to vládní návrh zákona, který ve středu 5. dubna podpořila Sněmovna.

Zdroj: ČTK. Sněmovna dala šanci návrhu na prominutí penále u dluhů na sociálních odvodech. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-dala-sanci-navrhu-na-prominuti-penale-u-dluhu-na-socialnich-odvodech/2348427

Podle Jurečky mají valorizace důchodů nadále plně odrážet inflaci | Pravidelné valorizace důchodů by dál měly plně zohledňovat inflaci. Novinářům to ve středu 31. března po jednání s odboráři oznámil ministr práce Marian Jurečka. Návrh novely s úpravou růstu penzí předloží resort do dvou týdnů.

Zdroj: ČTK. Jurečka: Pravidelné valorizace důchodů budou dál plně odrážet inflaci. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jurecka-pravidelne-valorizace-duchodu-budou-dal-plne-odrazet-inflaci/2346092

Z vlády a MINISTERSTEV

 

MŽP spouští další vlnu kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti | MŽP a SFŽP ČR ve středu 5. dubna vyhlásily novou výzvu kotlíkových dotací a zveřejnili její finální podmínky. Výzva s alokací 1,7 miliardy korun pokryje zhruba 15 tisíc výměn pro ty nejzranitelnější domácnosti – zejména seniory a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení.

Zdroj: MŽP. MŽP spouští další vlnu populárních kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230405-MZP-spousti-dalsi-vlnu-popularnich-kotlikovych-dotaci-pro-nizkoprijmove-domacnosti

Obce apelují na MŽP ohledně proškolování v oblasti krajinného a územního plánování | Symbolicky na Zelený čtvrtek iniciovalo SMS ČR schůzku s MŽP ohledně zavedení systému proškolování zástupců obcí a měst na téma problematiky krajinného plánování, územního plánování a komplexních pozemkových úprav.

Zdroj: SMS ČR. OBCE APELUJÍ NA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OHLEDNĚ SYSTÉMU PROŠKOLOVÁNÍ V OBLASTI KRAJINNÉHO A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/obce-apeluji-na-ministerstvo-zivotniho-prostredi-ohledne-systemu-proskolovani-v-oblasti-krajinneho-a-uzemniho-planovani-3253cs.html

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků | MF zveřejnilo zprávu o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 12. 2022. Ačkoliv válka na Ukrajině negativně poznamenala globální ekonomiku, hospodaření ÚSC v letošním roce i nadále dosahuje podle závěrů MF velice dobrých výsledků. 

Zdroj: MF. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 12. 2022. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/hospodareni-obci/mesicni-zpravy-o-hospodareni-uzemnich-ro/2022/zprava-o-vyvoji-rozpoctoveho-hospodareni-50793/

V České republice je aktuálně 325 tisíc uprchlíků z Ukrajiny | Aktuálně se na území České republiky nachází 325 742 osob s dočasnou ochranou. Zhruba jedna třetina osob se vrátila zpět na Ukrajinu. Z těchto osob je v produktivním věku 68 %, z nich tvoří 65 % ženy a 35 % muži. 

Zdroj: MV. V České republice je aktuálně 325 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/v-ceske-republice-je-aktualne-325-tisic-uprchliku-z-ukrajiny.aspx

LETEM SVĚTEM

 

Životní prostředí v ČR zůstává podle analýzy jedno z nejhorších v EU | Životní prostředí v České republice zůstává jedno z nejhorších v Evropské unii. Česku patří v této oblasti v letošním ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví 22. místo z 27 členských států, oproti loňsku si polepšilo o jednu příčku. 

Zdroj: ČTK. Životní prostředí v ČR zůstává podle analýzy jedno z nejhorších v EU. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zivotni-prostredi-v-cr-zustava-podle-analyzy-jedno-z-nejhorsich-v-eu/2347791

Připojování výroben elektřiny | Očekávaný rozvoj komunální energetiky přinese řadu problémů, které budou obce muset řešit. Jedním z nich bude připojení nových výroben elektrické energie k rozvodné síti. 

Zdroj: DVS (ERÚ). Připojování výroben elektřiny. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6898468

Důvěra Čechů ve vládu, Senát a samosprávy v únoru a březnu klesla | Důvěra Čechů ve vládu, Senát a samosprávy letos v únoru a březnu oproti přelomu roku klesla. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR. Největší důvěru z ústavních institucí lidé nadále vyjadřují starostům a obecním zastupitelstvům.

Zdroj: ČTK. Průzkum: Důvěra Čechů ve vládu, Senát a samosprávy v únoru a březnu klesla. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pruzkum-duvera-cechu-ve-vladu-senat-a-samospravy-v-unoru-a-breznu-klesla/2349156

Pražský magistrát se začne řídit jako první úřad podle protikorupčního systému | Pražský magistrát se začne jako první úřad v Česku řídit podle protikorupčního systému. Cílem je prevence, zjištění a řešení úplatkářství a korupce. Protikorupční systém pro město zavede firma Ernst&Young.

Zdroj: ČTK. Pražský magistrát se začne řídit jako první úřad podle protikorupčního systému. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prazsky-magistrat-se-zacne-ridit-jako-prvni-urad-podle-protikorupcniho-systemu/2348513

pozvánkA

 

Projednávání návrhů opatření státu a kraje s obcí | Komentář k ustanovení § 13 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-13-projednavani-navrhu-opatreni-statu-a-kraje-s-obci/ 

HOŘká TEČKA

 

Ústavní soud odmítl stížnost obcí na zúžení počtu lokalit pro jaderné úložiště | Skupina obcí z okolí Horky na Třebíčsku neuspěla u Ústavního soudu. Obce se ohradily proti rozhodnutí soudů nižší instance nezabývat se námitkami vůči vybrání čtyř lokalit vhodných pro výstavu úložiště.

Zdroj: idnes.cz. Ústavní soud odmítl stížnost obcí na zúžení počtu lokalit pro jaderné úložiště. Dostupné z: https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/ustavni-soud-horky-trebic-uloziste-odpad-surao-vysocina-rozhodnuti.A230406_115713_jihlava-zpravy_mv


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení