Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Krásné léto se starostovým infoservisem!

 


Vážené paní starostky, vážení páni starostové,
vážení zájemci o komunální problematiku,

dovolte mi, abych vám za celé Sdružení místních samospráv České republiky co nejsrdečněji popřála pohodové prázdninové dny a nezapomenutelné zážitky na cestách. Věřím, že během nich načerpáte dostatek sil a potřebné energie, které na podzim řada z vás přetaví v úspěch v politickém klání.

Těm z vás, kteří se v zářijových komunálních volbách už o nejvyšší funkce nebudou ucházet, chci za vykonanou práci ve prospěch jejich obcí a měst poděkovat a popřát jim hodně štěstí v dalším pracovním a osobním životě. 

A přestože je léto časem dovolených, mohu slíbit, že v případě Starostova infoservisu to neplatí: budeme ho pro vás vydávat bez přestávky i v průběhu července a srpna.

S přátelským pozdravem 

Mgr. Eliška OLŠÁKOVÁ
předsedkyně SMS ČR


 

KALKULAČKA VYBAVENOSTI VENKOVA

 

Kalkulačka vybavenosti venkovských obcí: jak jste na tom? | Pro obce s méně než 3 000 obyvateli byla v rámci projektu zaměřeného na mapování vybavenosti venkova, na kterém se podílelo SMS ČR, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. a Univerzita Hradec Králové, zpřístupněna unikátní kalkulačka. Ta slouží k porovnání toho, zda je určitá obec vybavena službami lépe nebo hůře, než je v Česku u srovnatelných obcí běžné. Kalkulačka je volně přístupná na webu Sociologického ústavu AV ČR.

Zdroj: SMS ČR. V nové kalkulačce si mohou obce porovnat svou vybavenost. Dostupné z: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/3018-v-nove-kalkulacce-si-mohou-obce-porovnat-svou-vybavenost 

LEGISLATIVA
 

Životní minimum vzhledem ke zdražování vzroste od července téměř o devět procent | Vzroste z částky 4 250 na 4 620 korun, tedy o 8,8 procenta. Nařízení ve středu schválila vláda. Existenční minimum se zvýší z 2 740 na 2 980 korun. Po zvýšení minima přibude lidí, kteří mohou podpory pobírat. Podle Jurečky je jich nyní asi 360 000, od července by to mohlo být kolem 400 000 osob.

Zdroj. Seznam zprávy. Životní minimum od července vzroste o téměř devět procent. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-zivotni-minimum-od-cervence-vzroste-o-temer-devet-procent-207836

Zjednodušuje se vyřizování příspěvku na bydlení, upravuje se také mimořádná dávka | Od 1. července je možné podávat žádosti o příspěvek na bydlení dálkově přes nový webový formulář. Kratší mají být i papírové formuláře. Navíc nebude nutné žádat o ni každý rok znovu, podpora bude nově na dobu neurčitou, nárok se bude prokazovat jednou za půl roku. Mimořádnou jednorázovou podporu ve výši až 15násobku životního minima, která je pro oběti tornáda, povodní, požárů či havárií, můžou teď získat i ohrožení ztrátou bydlení či bez základních potřeb.

Zdroj: ČTK. Vyřizování příspěvku na bydlení se zjednodušuje, upravuje se mimořádná dávka. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vyrizovani-prispevku-na-bydleni-se-zjednodusuje-upravuje-se-mimoradna-davka/2226834 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV
 

Standardizace územně plánovací dokumentace – připravte se na změny územních plánů | Na základě připomínek obcí byla posunuta účinnost prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu na 1. leden 2023. Součástí standardizace jsou jednak požadavky na jednotné uspořádání elektronických dat a jednak požadavky na grafické zobrazení vybraných jevů použitých v těchto dokumentacích. Na standardizaci by mělo být vyčleněno 600 milionů Kč z programu IROP II, malé obce by měly mít přístup ke zdrojům z národního programu. 

Zdroj: MMR. Bartoš: Města a obce budou mít více času připravit se na změny územních plánů. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-mesta-a-obce-budou-mit-vice-casu-pripravit 
 
Konec nouzového stavu, ale nikoliv konec pomoci Ukrajině | Ve čtvrtek 30. června skončil nouzový stav. 119 dnů sloužil jako mimořádný nástroj krizového řízení. Soubor opatření lex Ukrajina  (I, II, III) je podle Ministerstva vnitra schopen zvládat uprchlickou krizi i bez něj. Činnost Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) bude fungovat jako doposud. Novinkou bude pro žadatele o dočasnou ochranu povinnost předložit potvrzení o zajištění ubytování, pokud jim ubytování nezajišťuje KACPU. 

Zdroj: MV. Končí nouzový stav. Systém pomoci Ukrajincům ale funguje dál. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/konci-nouzovy-stav-system-pomoci-ukrajincum-ale-funguje-dal.aspx 
 
MŽP: obce mají revoluční příležitost ke zvýšení energetické soběstačnosti | Ve čtvrtek 30. 6. otevřelo MŽP ve spolupráci se SFŽP ČR dvě nové výzvy s alokací čtyři miliardy korun. Obce tak mohou čerpat dotace na individuální i sdružené projekty fotovoltaických systémů. Pětice nových výzev z programů RES+ a HEAT tak celkově nabídne finanční prostředky v objemu 26 miliard korun na energetickou soběstačnost a čisté zdroje, žádat o ně bude možné od konce července. Ministryně Hubáčková slibuje také zakotvení komunitní energetiky v textu energetického zákona. Malé obce do 3000 obyvatel budou moci čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov. 
 
Zdroj: MŽP. 26 miliard z Modernizačního fondu pro posílení energetické soběstačnosti: obcím i průmyslu. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20220630-26-miliard-z-Modernizacniho-fondu-pro-posileni-energeticke-sobestacnosti-obcim-i-prumyslu 

LETEM SVĚTEM

 

Dotace na přírodní zahrady škol a školek vyhlášeny | Národní program Životní prostředí vyhlásil výzvu na rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy (EVVO) u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora bude směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému ČR. Obce a školy tak mohou získat podporu až 85% z celkových způsobilých výdajů na proměny a úpravy zahrad, maximálně však 500 tis. Kč. Příjem žádostí startuje 3. října 2022. Podrobnější informace nejen o této výzvě naleznete na webu SMS-služeb: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/dotacni-moznosti-pro-obce-a-mesta-6-2022/.

Zdroj: SMS-služby. Dotační možnosti pro obce a města 6/2022. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/dotacni-moznosti-pro-obce-a-mesta-6-2022/  
 
Hledá se nové vedení Národní sportovní agentury | Novelu zákona o podpoře sportu, tzv. lex Hnilička, čekají stejně jako celou agenturu proměny. Od změny zákona se očekává vyšší transparentnost vedení, vyšší nároky na šéfa agentury, přičemž se má vyvážit i jeho dominantní postavení a upravit možnost odvolání. Novináři ze Seznam zprávy zatím zaznamenali dva kandidáty, kteří by měli být v užším výběru. Prvním z nich je bývalý primátor Ústí nad Labem za ODS Jan Kubata, druhým pak Vít Rosenbaum, který pracuje jako všeobecný PR manager.  Rozhodující slovo budou mít ve výběru lídři politických stran, přičemž podle nových úprav vláda nejprve projedná kandidáty a premiér bude ten, kdo nového lídra NSA jmenuje. Novela zákona by se měla do sněmovny dostat tento týden.

Zdroj: Seznam Zprávy. Kdo obsadí klíčový post českého sportu? Padají první jména. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-kdo-bude-sefem-sportovnich-dotaci-padaji-prvni-jmena-207749?fbclid=IwAR1NzPDtmFV3k7gyNoPZ1TiSnFj2cr76ricI1G4k7N6u5xHJP4Mo6Kp2i3M 
 
O decentralizovaném čištění odpadních vod v obcích se diskutovalo ve Zlíně | SMS ČR ve spolupráci se Zlínským krajem uspořádalo na krajském úřadě debatu s odborníky prezentujícími různé veřejné zájmy, kteří zástupce samospráv informovali o tom, za jakých podmínek státní úřady obcím takovou variantu čištění čištění vod povolí. Hejtman kraje Radim Holiš uvedl, že tyto odborné diskuse přispívají k lepší spolupráci mezi úředníky, starosty i projektanty. Decentralizované čistírny s monitorovacími systémy procházejí významným technologickým rozvojem a vzbuzují tak zájem obcí. 

Zdroj: Zlínský kraj. Na krajském úřadě se debatovalo o možnostech decentralizovaného čištění odpadních vod v obcích. Dostupné z: https://www.kr-zlinsky.cz/na-krajskem-urade-se-debatovalo-o-moznostech-decentralizovaneho-cisteni-odpadnich-vod-v-obcich-aktuality-17834.html 

Česká vládní výprava si v Kataru buduje nové kontakty, na zemní plyn zde stojí zástupy desítky států | Čeští politici a manažeři využili dvou a půl dne v Kataru na maximum. Potkali se s tamními ministry financí, obchodu, energetiky či dopravy, hovořili o investicích s největšími fondy v regionu. Budování osobních kontaktů v Kataru je v podmínkách tamní kultury obzvláště důležité jak pro přístup k zemnímu plynu, tak i k finančním zdrojům.

Zdroj: Seznam Zprávy. Češi si otevřeli dveře do země, kde plyn a peníze nemají dno. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-cesi-si-otevreli-dvere-do-zeme-kde-plyn-a-penize-nemaji-dno-207328 

autorská práva jednoduše 

 

O autorských právech konečně jednoduše | Výhradně členským obcím SMS ČR je určen projekt Autorská práva jednoduše. Kolega Jakub Iran, který jej má na starosti, pro představitele samospráv připravil sérii dvanácti článků, ve kterých jednotlivé aspekty vypořádávání autorských práv se SMS ČR představuje. Přejeme příjemnou četbu! Se všemi podmínkami projektu se můžete seznámit na webových stránkách SMS ČR, kde najdete i leták a ceník platný pro letošní rok.

POZVÁNKA k četbě

 

Vyšla červnová čísla DPO PRO a Školy v právu | Na konci předcházejícího měsíce vyšla nová čísla odborných časopisů věnových problematice ochrany osobních údajů (DPO PRO) a školství (Škola v právu). S jejich obsahem se můžete seznámit na webu SMS-služeb, které obě periodika vydávají, nebo na vlastních webových stránkách DPO PRO a Školy v právu.

Zdroj: SMS-služby. Škola v právu: vyšlo červnové číslo. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/skola-v-pravu-vyslo-cervnove-cislo/; SMS-služby. Vyšlo červnové číslo časopisu DPO PRO: ochrana osobních údajů v praxi. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/vyslo-cervnove-cislo-casopisu-dpo-pro-ochrana-osobnich-udaju-v-praxi/.  

SLADKá TEČKA

 

Přípravy IROP 2021-2027 vrcholí | V souvislosti s blížící se finalizací podmínek a pravidel nového IROP2 informujeme o jeho předpokládané podobě. Zásadní novinkou IROP 2021-2027 jsou nové oblasti podpory, tj. revitalizace veřejných prostranství měst a obcí či udržitelný cestovní ruch. Dále se můžete těšit např. na podporu digitalizace, investice do vzdělávání, zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb či na bezpečnou a udržitelnou dopravu. Téměř polovina přidělené alokace IROP pak bude putovat do vybraných území prostřednictvím výzev MAS, ITI či RAP. Přehledný souhrn informací včetně předpokládaného harmonogramu naleznete na webu SMS-služeb: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/dotace-irop-2021-2027/.  


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení