Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

DLOUHO OČEKÁVANÉ DOTAČNÍ VÝZVY MMR

 

2,4 miliard na rozvoj malých a středních obcí | Všechny obce do 10 tisíc obyvatel mohou v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ žádat o dotaci na opravy místních komunikací, obce do 3 tisíc obyvatel také o dotaci na rekonstrukci veřejných budov. Na tuto mohou získat až 80 procent vynaložených nákladů.

Zdroj: MMR. MMR připravilo téměř 2,4 miliardy korun na rozvoj malých a středních obcí v regionech. Peníze půjdou třeba na obnovu cest, škol nebo knihoven. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-pripravilo-temer-2,4-miliardy-korun-na-rozvoj; SMS ČR. MMR VYHLÁSILO DLOUHO OČEKÁVANÉ DOTAČNÍ VÝZVY. Dostupné z https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/mmr-vyhlasilo-dlouho-ocekavane-dotacni-vyzvy-3254cs.html 

LEGISLATIVA
 

Vláda připravuje druhý antibyrokratický balíček | Druhý antibyrokratický balíček, který připravuje ministr pro legislativu Michal Šalomoun, počítá se zrušením části vstupních lékařských prohlídek či přísedících u soudů. Návrh by měl podle Fialy projít vládou do konce roku. 

Zdroj: ČTK. Vláda chystá zrušení části vstupních lékařských prohlídek či přísedících u soudů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-chysta-zruseni-casti-vstupnich-lekarskych-prohlidek-ci-prisedicich-u-soudu/2351579

Novela zákona o matrikách | Zavedení matričního informačního systému, možnost vstoupit do registrovaného partnerství před kterýmkoli matričním úřadem, určení otcovství tzv. trojdohodou či posílení práv dětí při rozhodování o změnách jejich jmen. Tyto a další změny přináší novela zákona o matrikách, kterou ve středu 12. dubna schválila vláda. 

Zdroj: MV. Zavedení matričního informačního systému, možnost uzavřít registrované partnerství na kterémkoli matričním úřadu. To i další novinky přinese novela zákona o matrikách. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/zavedeni-matricniho-informacniho-systemu-moznost-uzavrit-registrovane-partnerstvi-na-kteremkoli-matricnim-uradu-to-i-dalsi-novinky-prinese-novela-zakona-o-matrikach.aspx

Změny v pomoci uprchlíkům z Ukrajiny | Novela zákona Lex Ukrajina 5 přináší od 1. července změny v pomoci ukrajinským uprchlíkům. Humanitární dávka bude pojata jako příspěvek na náklady spojené s životními potřebami a nově také s bydlením. Nárok na plnou výši započitatelných nákladů na bydlení bude možný na základě nájemní smlouvy v bytě, který je zapsán v evidenci MPSV.

Zdroj: ČTK. Podpora na bydlení pro běžence se změní, stát začíná evidovat byty. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/podpora-na-bydleni-pro-bezence-se-zmeni-stat-zacina-evidovat-byty/2350437; MPSV. Změny v pomoci uprchlíkům z Ukrajiny: humanitární dávka nově pomůže i s náklady na bydlení, byt ale musí být zapsán v evidenci. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zmeny-v-pomoci-uprchlikum-z-ukrajiny-humanitarni-davka-nove-pomuze-i-s-naklady-na-bydleni-byt-ale-musi-byt-zapsan-v-evidenci

Zákon proti šíření zpráv proti bezpečnosti není na vnitru ani v MPŘ | Návrh zákona k omezení šíření obsahu ohrožujícího národní bezpečnost on-line, který by mohl být součástí boje s dezinformacemi, není na Ministerstvu vnitra ani ve vnitřním připomínkovém řízení. Petr Habarta z ministerstva návrh označil za odbornou práci jednoho z odborů. 

Zdroj: ČTK. Zákon proti šíření zpráv proti bezpečnosti není na vnitru ani v připomínkách. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zakon-proti-sireni-zprav-proti-bezpecnosti-neni-na-vnitru-ani-v-pripominkach/2351521

Pavel navrhl kandidáty na ústavní soudce | Prezident Petr Pavel navrhl na ústavní soudce bývalou šéfku Soudcovské unie Danielu Zemanovou, někdejšího předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu a profesora právnické fakulty Jana Wintra. Třem stávajícím ústavním soudcům vyprší mandát 3. května.

Zdroj: ČTK. Prezident Pavel navrhl na ústavní soudce Baxu a Zemanovou. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prezident-pavel-navrhl-na-ustavni-soudce-baxu-a-zemanovou/2351024; Pavel jako třetího kandidáta na ústavního soudce navrhne Wintra. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pavel-jako-tretiho-kandidata-na-ustavniho-soudce-navrhne-wintra/2351669

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Vláda schválila podmínky programu Nájemní bydlení | Státní fond podpory investic připravil na výstavbu bytů 800 milionů korun. Fond chce tímto programem podpořit hlavně rozšíření obecních bytových fondů.  MMR spustí Nájemní bydlení v průběhu dubna. Naváže na něj program dostupného nájemního bydlení SFPI. 

Zdroj: MMR. Vláda schválila podmínky programu Nájemní bydlení. Státní fond podpory investic připravil na výstavbu bytů 800 milionů korun. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/vlada-schvalila-podminky-programu-najemni-bydleni

MPSV spustilo kontroly podpory na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou, od července chystá změny | Na základě podezření o zneužívání příspěvku pro solidární domácnost zahájilo MPSV kontroly, které prověří, zda tato pomoc míří skutečně tam, kam má. Výplata podpory na ubytování osob s dočasnou ochranou byla pozastavena a někteří příjemci byli vyzváni, aby doložili, že skutečně ubytovávají ukrajinské uprchlíky. 

Zdroj: MPSV. MPSV spustilo kontroly podpory na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou, od července chystá změny. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/-/mpsv-spustilo-kontroly-podpory-na-ubytovani-ukrajincu-s-docasnou-ochranou-od-cervence-chysta-zmeny 

Finanční správa zruší 77 územních pracovišť finančních úřadů | Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství na základě důkladné analýzy využívání územních pracovišť finančních úřadů a rozsahu jimi zajišťovaných činností zruší k 1. 7. tohoto roku 77 územních pracovišť. 

Zdroj: MF. Finanční správa zruší 77 územních pracovišť finančních úřadů. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2023/financni-sprava-zrusi-77-uzemnich-pracov-50907

Na propojení městské dopravy půjde z IROP přes 1,4 miliardy korun | IROP spouští v novém programovém období dvě výzvy, které cílí na podporu udržitelné multimodální městské mobility. Více než 1,4 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a parkovacích systémů pro přestup na veřejnou dopravu. 

Zdroj: MMR. Na propojení více typů městské dopravy půjde z IROP více než 1,4 miliardy korun. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/na-propojeni-vice-typu-mestske-dopravy-pujde-z-iro

Ministerstvo zemědělství v tažení proti vysokým cenám | Výsledky intenzivních kontrol nad všemi, kteří se podílejí na výrobě potravin, se začínají projevovat. Zvýšený dohled nad trhem navrhlo Ministerstvo zemědělství, kvůli tomu vznikla a ve čtvrtek 13. dubna se podruhé sešla speciální meziresortní pracovní skupina.

Zdroj: MZe. Časté a důkladné kontroly fungují, ceny některých potravin klesly. Ministerstvo zemědělství pokračuje v tažení proti vysokým cenám. Dostupné z: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2023_caste-a-dukladne-kontroly-funguji-ceny.html

Návrh aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky | Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo v souladu s § 33 odst. 4 stavebního zákona návrh Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky, a to včetně souvisejících materiálů.

Zdroj: ÚÚR. Návrh aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky. Dostupné z: https://www.uur.cz/uzemni-planovani/politika-uzemniho-rozvoje-cr/

LETEM SVĚTEM

 

OBEC 2030 a SMS-služby pomohou malým obcím s místní energetikou | Místní energetická koncepce, jejíž nedílnou součástí je zavedený energetický management, je základem strategického uvažování každé malé obce.  Realizátoři projektu OBEC 2030 proto spojili síly se společností SMS-služby, s.r.o. aby mohli společně poskytovat tyto služby členským obcím SMS ČR.

Zdroj: OBEC 2030. Energetická koncepce. Dostupné z: https://obec2030.cz/mistni-energeticka-koncepce/

Digitální transformace veřejné správy | Jaká je realita v provázanosti ICT strategií na národní a místní úrovni? Zkušenosti autorů strategií digitální transformace a ICT pro místní a krajskou samosprávu říkají, že veřejná správa v území se nedočká zvýšeného používání digitálních služeb bez systémového přístupu a moderního řízení při rozpracování e-governmentu.

Zdroj: DVS. Digitální transformace veřejné správy. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6899375

Česko může do roku 2030 zvýšit podíl obnovitelné energie na 33 procent | Česko je schopné do roku 2030 zdvojnásobit podíl obnovitelné energie na spotřebě a zvýšit ho tak na 33 procent. Může k tomu přispět zejména sluneční a větrná energie a zvýšení energetické účinnosti. Vyplývá to ze studie, která vznikla ve spolupráci týmů Fakta o klimatu a Frank Bold. 

Zdroj: ČTK. Studie: Česko může do roku 2030 zvýšit podíl obnovitelné energie na 33 procent. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/studie-cesko-muze-do-roku-2030-zvysit-podil-obnovitelne-energie-na-33-procent/2350428

Společenství vlastníků nemůže stanovami omezit krátkodobé pronájmy, potvrdil NS |Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě nemůže svými stanovami omezit krátkodobé pronájmy jednotlivých bytů, například prostřednictvím ubytovací platformy Airbnb. Rozsudek je dostupný na webu NS.

Zdroj: ČTK. Společenství vlastníků nemůže stanovami omezit krátkodobé pronájmy, potvrdil NS. Dostupné z:https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/spolecenstvi-vlastniku-nemuze-stanovami-omezit-kratkodobe-pronajmy-potvrdil-ns/2351021

pozvánkA

 

Vydáváte tištěný zpravodaj? Do 2. května se můžete přihlásit do soutěže o ten nejlepší! | O nejlepší tištěný obecní či městský zpravodaj roku 2022, ale také třeba o nejlepší zpravodaj mikroregionu či MAS můžete opět zabojovat v celostátní soutěži, kterou již podvanácté vyhlásila obecně prospěšná společnost Civipolis, o. p. s. Jedním ze spoluorganizátorů je i Sdružení místních samospráv ČR. Čas máte nejpozději do 2. května. Další informace k soutěži naleznete na adrese www.civipolis.cz

Zdroj: Marie Machačová, šéfredaktorka SMSKY

Webinář k novým pravidlům kyberbezpečnosti pro obce a školy | Pro obce a školy jsme připravili další webinář ze série GDPR prakticky, který se bude věnovat nové evropské regulaci kyberbezpečnosti podle směrnice NIS2. Ta přináší řadu změn. Ne všechno, co se ale ve veřejném prostoru říká, je pravda. Na webináři s názvem „Směrnice NIS2 o kyberbezpečnosti. Co od nového roku přinese obcím a školám?“ mimo jiné zodpovíme, na koho nová pravidla skutečně dopadnou, jak moc jimi budou ovlivněny obce I. a II. typu a jejich školy a co vlastně znamená NIS 2. Webinářem provází Václav Řehoř a hostem bude Štěpán Daněk, specialista regulace z Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. GDPR prakticky: Směrnice NIS 2 o kyberbezpečnosti. Co od roku 2024 přinese obcím a školám? / Václav Řehoř / 25.4.2023 (13:00 - 14:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/gdpr-prakticky--smernice-nis-2-o-kyberbezpecnosti--co-od-roku-2024-prinese-obcim-a-skolam--vaclav-rehor-25-4-2023--13-00-14-00-/

Právní prostor 2023 | 11. ročník Kongresu Právní Prostor 2023 se letos koná pod záštitou Sdružení místních samospráv ČR s hlavním tématem „Energetika v právních souvislostech“. Akce se uskuteční 3. - 4. května v hotelu Jezerka na Seči u Chrudimi. Více informací a kompletní program akce naleznete zde.

Zdroj: SMS ČR. Právní prostor 2023. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/pravni-prostor-2023-3260cs.html

Staňte se Vesnicí roku 2023 | Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Zdroj: SMS ČR. Staňte se vesnicí roku 2023. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/stante-se-vesnici-roku-2023-3255cs.html

Práva občanů obce| Komentář k ustanovení § 16 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-16-prava-obcanu-obce/

Hygienická TEČKA

 

Epidemie změnila 400 let starou tradici v Lukavci, lidé nelíbají kříž | Epidemie v minulých letech změnila 400 let starou tradici Jízdy kolem osení, která se od 17. století koná v Lukavci na Novojičínsku. Obec a usedlosti objíždějí o Velikonoční neděli jezdci na koních, aby uctili památku vzkříšení Krista a požehnali lidem i polím. Při tom lidé líbali kříž, to už se ale neděje. 

Zdroj: ČTK. Epidemie změnila 400 let starou tradici v Lukavci, lidé nelíbají kříž. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/epidemie-zmenila-400-let-starou-tradici-v-lukavci-lide-nelibaji-kriz/2349937


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení