Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Krásné léto se starostovým infoservisem!

 


Vážené paní starostky, vážení páni starostové,
vážení zájemci o komunální problematiku,

tyto řádky píšu po návratu ze Dnů lidí dobré vůle na Velehradě, kde se Sdružení místních samospráv ČR jako spoluvyhlašovatel zúčastnilo vyhlášení soutěže o nejlepší zpravodaj roku 2021. V klání zvítězily jihočeská obec Hrdějovice a městečko Pilníkov z Královéhradeckého kraje, ocenění si ale nepochybně zaslouží každý z účastníků, který pečuje o své obecní či městské zpravodaje, zajišťuje tak informovanost veřejnosti a neváhá se výsledky své práce pochlubit. 
 
Skvělou zprávou je, že úroveň zpravodajů se podle slov předsedy odborné poroty rapidně zvyšuje a v soutěži pravidelně uspívají členské obce našeho Sdružení. Uspívají díky srdcařům, lidem, kteří jsou schopni ve prospěch svých obcí leccos obětovat a nehledí přitom na čas nebo skromnou odměnu. S jejich úsilím řada aktivit v našich obcích stojí – a padá. 
 
A jak jsem měl možnost poznat, tenhle popis dokonale sedí také na představitele samospráv, paní starostky a pány starosty. Ostatně také jim za jejich práci zanedlouho odborná porota složená ze spoluobčanů vystaví pomyslné vysvědčení. Držím palce, aby dopadlo co nejlépe, a těším se v prostředí Sdružení místních samospráv ČR na další přátelské shledávání se všemi, pro které je samospráva a úsilí o rozvoj obcí srdeční záležitostí.

Mgr. Oldřich VÁVRA
1. místopředseda SMS ČR


 

ZMĚNY ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ

 

Novela zákona o střetu zájmů: Jaké změny přinese? | 1. července nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, vyšla pod číslem 180/2022 Sb. Letošní rok tak byl pro některé zástupce obcí tím posledním, ve kterém museli podávat oznámení podle zákona o střetu zájmů. Z kategorie veřejných funkcionářů byli totiž vyřazeni neuvolnění místostarostové na obcích I. typu a neuvolnění radní na obcích I. a II. typu. Ministerstvo spravedlnosti bude muset ve lhůtě 60 dnů vymazat z centrálního registru oznámení těch osob, na které již zákon nedopadá. Nahlížení do registru je nyní možné pouze na základě žádosti řádně identifikovaného žadatele, údaje z něj navíc mohou být použity pouze pro účely zjištění případného porušení povinnosti veřejného funkcionáře. SMS ČR vítá, že byla prosazena většina jeho požadavků.

Zdroj: Moderní obec. Novela zákona o střetu zájmů nabyla účinnosti. Podle Sdružení místních samospráv přinese do zákona kýžený návrat rozumu. Dostupné z: https://moderniobec.cz/novela-zakona-o-stretu-zajmu-nabyla-ucinnosti-podle-sdruzeni-mistnich-samosprav-prinese-do-zakona-kyzeny-navrat-rozumu/ 

LEGISLATIVA
 

Organizace sdružující zájmy měst a obcí odmítají rušení stavebních úřadů | MMR již několik týdnů vypořádává stovky připomínek k novele stavebního zákona, jejíž součástí je redukce ze sedmi set na 371 stavebních úřadů.  Podle SMS ČR je nutno trvat na tom, aby k případné redukci stavebních úřadů docházelo jedině po zavedení plné digitalizace, do té doby je potřeba zachovat je všechny. Sněmovna by se měla novelou zabývat na konci letošního roku, s účinností změn se počítá od července příštího roku.

Zdroj: Časopis PRO města a obce. Červenec 2022. strana 6. Organizace měst a obcí odmítají rušení stavebních úřadů.
 
Sněmovna zrychleně schválila novelu o evidenci skutečných majitelů | Přijetím této novely podmínila Evropská komise podání první české žádosti o platbu z Národního plánu obnovy. Bude-li novela účinná k 1. říjnu letošního roku, může do Česka přijít 179 miliard korun. Zdůvodnění novely uvádí, že: „Zásadní změna spočívá v zavedení jednotné materiální charakteristiky skutečného majitele. Ta spočívá v tom, že skutečný majitel právnickou osobu nebo právní uspořádání vlastní nebo kontroluje.“ Novela také rozšiřuje možnosti dálkového přístupu do evidence skutečných majitelů. Tato úprava se dotkne především poskytovatelů dotací, kteří získají údaje bez spolupráce s žadateli. Žadatelé tak nebudou muset předkládat výpisy z evidence.

Zdroj: Seznam Zprávy (ČTK). Sněmovna zrychleně schválila novelu o evidenci skutečných majitelů. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-snemovna-zrychlene-schvalila-novelu-o-evidenci-skutecnych-majitelu-208401

Je potřeba zvyšovat podíl nízkoemisních vozidel ve veřejné správě | Sněmovna v prvním čtení schválila návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Potřeba zvýšit podíl nízkoemisních vozidel na českých silnicích a související legislativní úpravy vycházejí z evropských požadavků na čistou mobilitu. Změny musí Česká republika provést co nejrychleji, jinak jí hrozí od Evropské komise pokuta.

Zdroj: MMR. Bartoš: Zvýšíme počty moderních nízkoemisních vozidel ve veřejné správě. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-zvysime-pocty-modernich-nizkoemisnich-vozid 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV
 

Metodika k podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů | Ministerstvo spravedlnosti vydalo pro účely usnadnění a sjednocení postupů při podávání oznámení veřejným funkcionářem dle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, aktualizovanou metodiku. Ta nabízí jednak výklad základních pojmů a odpovědi na často kladené dotazy veřejných funkcionářů, jednak i návodný komentář k jednotlivým krokům při vyplňování různých položek webového formuláře. 

Zdroj. Justice.cz. METODIKA K PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ VEŘEJNÝMI FUNKCIONÁŘI PODLE ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ. Dostupné z: https://www.justice.cz/documents/2509270/0/Metodika+pro+ve%C5%99ejn%C3%A9+funkcion%C3%A1%C5%99e_stav+ke+dni+1_7_2022.pdf/140dbe6f-c3c6-4551-99f2-8ab0f08306aa 

Komunální volby nejspíš bez hlasování z auta | Podzimní volby do obecních zastupitelstev se nakonec nejspíš budou konat bez možnosti hlasovat z auta. Návrh, který by zavedl zvláštní způsoby volby pro lidi v izolaci, ještě totiž neprojednala ani vláda. Rozhodující termín je přitom konec srpna.

Zdroj: Česká televize. Podzimní volby budou asi bez možnosti hlasovat z auta. Vláda to zatím neprojednala. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3514239-podzimni-volby-budou-asi-bez-moznosti-hlasovat-z-auta-vlada-zatim-neprojednala 

LETEM SVĚTEM

 

Soutěž o nejlepší zpravodaj roku 2021 | Obec Hrdějovice na jihu Čech a městečko Pilníkov v Královéhradeckém kraji vyhrály soutěž o nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2021, která se konala už pojedenácté. Jedním z vyhlašovatelů je i Sdružení místních samospráv ČR. Sedmičlenná porota udělila také cenu za nejlepší příspěvek a cenu nejlepšímu zpravodaji DSO či MAS. Vítězové si převzali svá ocenění na slavnostním vyhlášení, které se konalo v pondělí 4. července na Velehradě u příležitosti Dnů lidí dobré vůle.
 
Zdroj: SMS ČR. Soutěž o nejlepší zpravodaj roku 2021. Dostupné z: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/soutez-o-nejlepsi-zpravodaj-roku-2021

Komunitní energetika je cestou k decentralizaci, demokratizaci a dekarbonizaci energetiky | Zakládání energetických společenství, která investují do lokálních obnovitelných zdrojů energie, ze kterých následně jejich členové čerpají, je podstatou komunitní energetiky. Typickým modelem je sdílení energie, kterou generují solární panely na střechách paneláků, mezi jednotlivé domácnosti. Na komunitní bázi však mohou fungovat i větrné elektrárny, bioplynové stanice či teplárny na místní biomasu. Podle UKENu z dosavadních zkušeností vyplývá, že investice se při dnešních cenách elektřiny vrátí už za pět až deset let, dalších dvacet let se již jen šetří náklady za elektřinu. Zároveň energetická společenství přispívají k budování komunitního života. Důležité je zejména jednoduché nastavení pravidel, aby mohla energetická společenství vznikat skutečně všude a za účasti domácností i malých obcí.

Zdroj: Časopis Evergreen: Hnutí Duha. Léto 2022, s. 16-19. Rozhovor: Sdílená energie šetří kapsu i klima. 

Svaz moderní energetiky nabízí obcím manuál, jak posílit energetickou soběstačnost | Realizace projektů komunitní energetiky představuje výzvu i příležitost pro řadu obcí a měst. Svaz moderní energetiky v reakci na zveřejněné nabídky dotací z Modernizačního fondu připravil pro místní samosprávy manuál, jak postupovat při přípravě těchto projektů krok za krokem. Popisuje také základní typy projektů, které mohou obce využít. Investice do solárních elektráren v majetku obcí a měst se mohou v budoucnu stát základem energetických společenství. Manuál je k dispozici na níže uvedeném webu a na tomto odkazu.

Zdroj: Svaz moderní energetiky. Startuje první etapa komunitní energetiky. Svaz moderní energetiky nabízí obcím manuál, jak úspěšně posílit energetickou nezávislost. Dostupné z: https://www.modernienergetika.cz/aktuality/startuje-prvni-etapa-komunitni-energetiky-svaz-moderni-energetiky-nabizi-obcim-manual-jak-uspesne-posilit-energetickou-nezavislost/

Energetika jako priorita číslo jedna. Úspory i nové zdroje realizují v Modlanech | Ještě před nějakým rokem by energetika v řádu priorit obcí ČR dostala zhruba tak bramborovou medaili. Dnešní doba ale mnohé mění a ceníky elektřiny a plynu posouvají toto odvětví mnohdy až na příčku nejvyšší. Správná cesta obcí ČR v energetice má vlastně dvě hlavní větve – větev energetických úspor a větev výstavby vlastních zdrojů energie. Po obou směle kráčejí v obci Modlany.

​Zdroj: OBEC 2030. Energetika musí dnes být na prvním místě. Úspory i nové zdroje realizují v Modlanech. Dostupné z: ​https://obec2030.cz/novinky/modlany/  

Dotace na fotovoltaiku pro obce | Byla zveřejněna výzva s alokací 1 500 000 000  Kč, žádosti budou přijímány v období 17.8.2022 - 15.3.2023. Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

Zdroj: SFŽP. Výzva RES+ č. 3/2022 - Komunální FVE pro malé obce. Dostupné z: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=17  

Probíhá historicky první výzkum kvality výkonu sociální práce v ČR | Výzkum pracovních podmínek sociálních pracovnic a sociálních pracovníků v ČR, jejich přístup k práci i faktory, na kterých kvalita poskytování sociálních služeb závisí, to vše má pomoci objasnit dotazníkové šetření, které realizuje Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s MPSV. Výsledky budou postupně zveřejňovány od října letošního roku. Podrobné informace o dotazníku i celém projektu, v jehož rámci je průzkum realizován, naleznete na této adrese - https://www.vupsv.cz/vybrane-projekty/kvalita-vykonu-socialni-prace-v-ceske-republice/.

Zdroj: MPSV. Do konce července probíhá velký celorepublikový průzkum Kvalita výkonu sociální práce v ČR. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_pruzkum_socialni_prace_07_07_2022.pdf/514bfe55-0ab7-ec64-1347-75783d2f7ead

autorská práva jednoduše 

 

O autorských právech konečně jednoduše | Výhradně členským obcím SMS ČR je určen projekt Autorská práva jednoduše. Kolega Jakub Iran, který jej má na starosti, pro představitele samospráv připravil sérii dvanácti článků, ve kterých jednotlivé aspekty vypořádávání autorských práv se SMS ČR představuje. Přejeme příjemnou četbu! Se všemi podmínkami projektu se můžete seznámit na webových stránkách SMS ČR, kde najdete i leták a ceník platný pro letošní rok.

SLADKá TEČKA

 

Vesnice roku 2022: známe finalisty | Hodnotící komise, které v průběhu května a června navštěvovaly přihlášené obce, vybraly třináctku krajských vítězů 26. ročníku soutěže Vesnice roku. Obce se zlatou stuhou se v září utkají o titul „Vesnice roku 2022“ v celostátním kole. Kromě titulu získá výherce také finanční odměnu od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši až 2,6 milionů korun.

Zdroj: MMR. Známe finalisty soutěže Vesnice roku 2022. MMR ocení vítěze až 2,6 miliony korun. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zname-finalisty-souteze-vesnice-roku-2022-mmr-ocen 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení