Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

varování před rušením národních dotací

 

SMS ČR varuje před rušením dotací pro obce | Sdružení místních samospráv ČR důrazně varuje před rušením národních dotací pro obce a města v České republice v rámci hledání úspor ve státním rozpočtu. Zásadním způsobem by byl omezen rozvoj obcí a měst a ještě výrazněji by pokračovalo rozevírání pomyslných nůžek mezi jednotlivými regiony.

Zdroj: SMS ČR. HROZÍ JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ ROZEVÍRÁNÍ NŮŽEK MEZI REGIONY. SMS ČR VARUJE PŘED RUŠENÍM DOTACÍ PRO OBCE. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/hrozi-jeste-rychlejsi-rozevirani-nuzek-mezi-regiony-sms-cr-varuje-pred-rusenim-dotaci-pro-obce-3261cs.html

LEGISLATIVA
 

Sněmovna schválila ochranu oznamovatelů protiprávního jednání | Oznamovatelé protiprávního jednání zřejmě budou chráněni před případnou odvetou zejména zaměstnavatelů. Návrh zákona vycházející z evropské směrnice schválila Sněmovna v pátek 21. dubna. Vládní předlohu vztáhla i na závažné přestupky, nebude se tedy týkat jen trestných činů.  

Zdroj: ČTK. Sněmovna schválila ochranu oznamovatelů protiprávního jednání. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-schvalila-ochranu-oznamovatelu-protipravniho-jednani/2355247

Vláda schválila novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení | Žádost o důchod by mělo být možné podávat už brzy on-line. Změnit by se mohly také termíny výplaty penzí. Mělo by jich být méně. Důchod by lidé měli dostávat v první polovině měsíce. Počítá s tím návrh novely o sociálním zabezpečení, kterou ve středu 19. dubna schválila vláda.

Zdroj: ČTK. Vláda schválila novelu o odvodech, změny podpory práce v penzi z ní vyškrtla. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-novelu-o-odvodech-zmeny-podpory-prace-v-penzi-z-ni-vyskrtla/2353504; MPSV. Vykročení k online žádosti o důchod. Novelu zákona o sociálním zabezpečení dnes schválila vláda. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vykroceni-k-online-zadosti-o-duchod-novelu-zakona-o-socialnim-zabezpeceni-dnes-schvalila-vlada

Sněmovna chce, aby NKÚ zkontroloval Českou poštu | Sněmovna chce, aby Nejvyšší kontrolní úřad prověřil činnost České pošty. Schválila proto podnět k tomu, aby takovou kontrolu uskutečnil bez zbytečného odkladu. 

Zdroj: ČTK. Sněmovna chce, aby NKÚ zkontroloval Českou poštu; podpořila kroky vlády i pošty. Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-chce-aby-nku-zkontroloval-ceskou-postu-podporila-kroky-vlady-i-posty/2353710

Z vlády a MINISTERSTEV

 

MPO a CzechInvest spustily nový web o brownfieldech | Ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechInvest spustily nový webový portál věnující se rozvoji brownfieldů. Bude sloužit jako centrální informační zdroj pro podporu obnovy a revitalizace zanedbaných a nevyužitých lokalit v České republice.

Zdroj: MPO a CzechInvest spustily nový web o brownfieldech v České republice. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/-mpo-a-czechinvest-spustily-novy-web-o-brownfieldech-v-ceske-republice--273698/

Veřejná konzultace k aktualizaci Politiky ochrany klimatu ČR | Ministerstvo životního prostředí zve veřejnost, aby se zapojila do probíhající veřejné konzultace k aktualizaci Politiky ochrany klimatu v ČR. Dotazník je na webu dostupný do 15. května 2023 .

Zdroj: Chceme znát váš názor. MŽP otevírá veřejnou konzultaci k aktualizaci Politiky ochrany klimatu v ČR. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230420-Chceme-znat-vas-nazor-MZP-otevira-verejnou-konzultaci-k-aktualizaci-Politiky-ochrany-klimatu-v-CR

Nová zelená úsporám Light podpoří nově i solární ohřev vody | Prostředky na financování programu Nová zelená úsporám Light budou navýšeny z původních 1,5 miliardy na 6 miliard korun. Kromě zateplení mohou žadatelé od května nově získat 90 tisíc korun na pořízení termických nebo fotovoltaických systémů na ohřev vody.

Zdroj: MŽP. Nová zelená úsporám Light nabídne ohroženým domácnostem další miliardy korun na zateplení a zcela nově i na solární ohřev vody. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230417-Nova-zelena-usporam-Light-nabidne-ohrozenym-domacnostem-dalsi-miliardy-korun-na-zatepleni-a-zcela-nove-i-na-solarni-ohrev-vody

MZe spustí jarní příjem žádostí o rybářské dotace | Rybáři dostanou ve třech jarních výzvách žádostí o dotace 67 milionů korun. Za ně si budou moci pořídit například zařízení na zpracování ryb, zařízení nutné k hospodaření na rybnících u nově založených podniků a na vědecké inovace.

Zdroj: MZe. Ministerstvo zemědělství spustí jarní příjem žádostí o rybářské dotace. Nově podpoří zahraniční spolupráci v rybářském odvětví. Dostupné z: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2023_ministerstvo-zemedelstvi-spusti-jarni.html

MPSV předkládá návrh na koncepční úpravu valorizací | Po úpravě valorizačního mechanismu pro červnové navýšení důchodů přichází MPSV s koncepčním návrhem, který by otázku valorizací řešil dlouhodobě. Úprava počítá například se zavedením dočasného příspěvku namísto mimořádné valorizace. 

Zdroj: MPSV. MPSV předkládá návrh na koncepční úpravu valorizací, zpřísní se podmínky pro předčasné důchody. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-predklada-navrh-na-koncepcni-upravu-valorizaci-zprisni-se-podminky-pro-predcasne-duchody

LETEM SVĚTEM

 

Fotovoltaické systémy a památková péče | Metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách a v památkově chráněných územích je reakcí Národního památkového ústavu na dlouhodobou celospolečenskou potřebu zmírňování klimatických změn i aktuální energetickou krizi.

Zdroj: NPÚ. Fotovoltaické systémy a památková péče. Dostupné z: https://www.npu.cz/cs/pamatkova-pece/o-pamatkove-peci/metodicke-materialy/fotovoltaika

Obnovitelné zdroje instalujte s rozmyslem | V ČR bylo loni zprovozněno 33 760 fotovoltaických elektráren, což je meziroční nárůst o 366 procent. Novela energetického zákona podmínky pro instalaci obnovitelných zdrojů energie ještě více uvolnila. Bezhlavá instalace OZE však může narušit statiku budov i zvýšit hlučnost.

Zdroj: DVS. Obnovitelné zdroje instalujte s rozmyslem. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6900819

Do ČR se v prvním čtvrtletí roku 2023 nedovezl žádný plyn z Ruska | Česká republika se v prvním čtvrtletí roku 2023 dokázala zbavit závislosti na dovozu plynu z Ruska. Z celkového objemu 1,71 miliardy metrů krychlových plynu přiteklo 100 procent přes Německo. Dodávky přes Německo tvoří zkapalněný plyn z Belgie a z Holandska a dále plyn z Norska.

Zdroj: MPO. Do České republiky se v prvním čtvrtletí roku 2023 nedovezl žádný plyn z Ruska. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/do-ceske-republiky-se-v-prvnim-ctvrtleti-roku-2023-nedovezl-zadny-plyn-z-ruska--273829/

Když se žadatel o informace brání | Poskytnutím informací nebo vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti povinnosti obcí při vyřizování žádosti zpravidla končí. Mohou ale nastat situace, ve kterých není žadatel s postupem obce při vyřizování žádosti spokojen nebo kdy nesouhlasí s jejím odmítnutím.

Zdroj: DVS. Když se žadatel o informace brání. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6899365

pozvánky

 

Vydáváte tištěný zpravodaj? Do 2. května se můžete přihlásit do soutěže o ten nejlepší! | O nejlepší tištěný obecní či městský zpravodaj roku 2022, ale také třeba o nejlepší zpravodaj mikroregionu či MAS můžete opět zabojovat v celostátní soutěži, kterou již podvanácté vyhlásila obecně prospěšná společnost Civipolis, o. p. s. Jedním ze spoluorganizátorů je i Sdružení místních samospráv ČR. Čas máte nejpozději do 2. května. Další informace k soutěži naleznete na adrese www.civipolis.cz

Zdroj: Marie Machačová, šéfredaktorka SMSKY

Webinář k novým pravidlům kyberbezpečnosti pro obce a školy | Pro obce a školy jsme připravili další webinář ze série GDPR prakticky, který se bude věnovat nové evropské regulaci kyberbezpečnosti podle směrnice NIS2. Ta přináší řadu změn. Ne všechno, co se ale ve veřejném prostoru říká, je pravda. Na webináři s názvem „Směrnice NIS2 o kyberbezpečnosti. Co od nového roku přinese obcím a školám?“ mimo jiné zodpovíme, na koho nová pravidla skutečně dopadnou, jak moc jimi budou ovlivněny obce I. a II. typu a jejich školy a co vlastně znamená NIS 2. Webinářem provází Václav Řehoř a hostem bude Štěpán Daněk, specialista regulace z Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. GDPR prakticky: Směrnice NIS 2 o kyberbezpečnosti. Co od roku 2024 přinese obcím a školám? / Václav Řehoř / 25.4.2023 (13:00 - 14:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/gdpr-prakticky--smernice-nis-2-o-kyberbezpecnosti--co-od-roku-2024-prinese-obcim-a-skolam--vaclav-rehor-25-4-2023--13-00-14-00-/

Právní prostor 2023 | 11. ročník Kongresu Právní Prostor 2023 se letos koná pod záštitou Sdružení místních samospráv ČR s hlavním tématem „Energetika v právních souvislostech“. Akce se uskuteční 3. - 4. května v hotelu Jezerka na Seči u Chrudimi. Více informací a kompletní program akce naleznete zde.

Zdroj: SMS ČR. Právní prostor 2023. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/pravni-prostor-2023-3260cs.html

Práva cizích státních občanů | Komentář k ustanovení § 17 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-17-prava-cizich-statnich-obcanu/ 

sladká TEČKA

 

Resort vnitra představil projekt na zlepšení výkonu státní správy | Projekt sekce pro státní službu spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost skončí po téměř sedmi letech na konci června 2023. Přinesl např. elektronizaci vybraných procesů včetně úřednické zkoušky, zavedení systematického vzdělávání nebo analýzy dopadů služebního zákona.

Zdroj: MV. Lepší hospodaření, spokojení zaměstnanci. Resort vnitra představil projekt na zlepšení výkonu státní správy. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/lepsi-hospodareni-spokojeni-zamestnanci-resort-vnitra-predstavil-projekt-na-zlepseni-vykonu-statni-spravy.aspx


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení