Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Krásné léto se starostovým infoservisem!

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

jistě to znáte ze své praxe – jdete okolo hnízda na tříděný odpad, bezděčně nakouknete do kontejneru a znechuceně si zanadáváte, že jistý poberta občan stále ještě neumí třídit. Sahnete dovnitř a dotyčný předmět přemístíte tam, kam patří. Pokračujete dále po obci a vidíte, že obecní pracovník zapomněl zajet se sekačkou za dětské hřiště, kde roste tráva jako divá. Zavoláte mu a zjednáte nápravu.

Jakmile se blížíte k autobusové zastávce, spatříte děti, kterak skotačí při čekání na autobus poblíž frekventované cesty. Jdete a napomenete je. Konečně se blížíte ke své kanceláři, kde na Vás čeká 40 nepřečtených mailů, schůzka s projektantem sběrného dvora a přijetí nespokojených občanů, kteří chtějí pokácet břízu.

Do toho se k vám snaží dostat štamgast, pan Ruda, který již několik let řeší špatně zaměřený pozemek a nemůže pochopit, že starosta s tím opravdu nic nezmůže. Večer si vychutnáváte pár chvil klidu, když do toho zavolá policie, že se našel toulavý pes. A kdo to vyřeší? No přece starosta!

Milí přátelé, obdivuji práci nás všech, kteří k funkci přistupují na 100 %. Nedá mi to vám všem nepopřát hodně zdaru do nadcházejících voleb, nicméně s jedním skromným cílem pro naše sdružení – prosazujme šestileté volební období pro zastupitele a starosty. Vneseme tím stabilitu i více klidu pro práci, kterou venkov potřebuje jako sůl!
 
Pěkné letní dny přeje

Mgr. Tomáš CHMELA
místopředseda SMS ČR, starosta Slavičína


 

rozvoj 5g sítí na venkově

 

Prodloužení termínu veřejné konzultace k rozvoji 5G sítí na venkově | Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo termín veřejné konzultace k problematice rozvoje mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných místech na venkově, a to do 9. 8. 2022. V rámci ní mohou i obce konzultovat navržený seznam obcí, tedy oblasti intervence, a to prostřednictvím interaktivního formuláře dostupného na tomto odkaze: https://5g.verejnakonzultace.cz/5g-venkov/formular/.

Zdroj: SMS ČR. Rozvoj sítí 5G na venkově a veřejná konzultace k intervenčním oblastem. Dostupné z: 
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/3016-rozvoj-siti-5g-na-venkove 

DOTAČNÍ SPECIÁL
 

Čerpání fondů z EU startuje, ČR má Komisí schválenou většinu programů | Česká republika předložila Evropské komisi všech devět dotačních programů, osmi z nich již dala Komise zelenou. V srpnu se očekává schválení posledního z nich, OP Spravedlivá transformace. Pro Českou republiku je tak připraveno více než 550 miliard korun pro investice do rozvoje regionů, konkurenceschopnosti a inovací, budování infrastruktury i řešení sociálních otázek a zlepšení životního prostředí. Pro základní seznámení s aktuálně startujícím programovým obdobím připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj publikaci Abeceda fondů EU. Na podzim pak MMR připravuje pro žadatele další sérii seminářů k projektovému a finančnímu řízení, které mají přispět ke zkvalitnění předkládaných projektů a na které se bude možné přihlásit na www.dotaceEU.cz.

Zdroj: MMR. Čerpání z fondů EU startuje: Česká republika má Komisí schválenou většinu programů pro období 2021-2027. Dostupné z: 
https://www.mmr.cz/cs/ostatní/web/novinky/cerpani-z-fondu-eu-startuje-ceska-republika-ma-kom    

Pro nové období IROP 2021–2027 je schváleno 117 miliard korun | Přijetím Programového dokumentu IROP pro nové období, kritérií hodnocení projektů a systému hodnocení projektů IROP byla otevřena brána k podpoře dopravy, vzdělání, zdravotnictví, sociálního bydlení i mnoha dalších projektů. Celková alokace programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 4,8 mld. EUR. V přepočtu se jedná o přibližně 117 miliard korun, které IROP v následujících letech rozdělí na projekty v oblastech, jako je např. eGovernment a kybernetická bezpečnost, integrovaný záchranný systém, zelená infrastruktura měst a obcí, silnice II. třídy, vzdělávací infrastruktura, sociální služby a bydlení, zdravotnictví, památky, muzea, knihovny, nebo čistá a bezpečná mobilita.

Zdroj: MMR. Bartoš: Pro nové období IROP 2021–2027 máme schváleno 117 mld. Kč. První výzva bude vypsaná ještě v červenci. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-pro-nove-obdobi-irop-2021-%E2%80%93-2027-mame-schva 

První výzvy IROP 2021-2027 již v červenci | Po schválení Programového dokumentu proběhl první řádný Monitorovací výbor IROP, na kterém došlo ke schválení kritérií hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách i systému hodnocení projektů. Dále byl zveřejněn harmonogram výzev pro rok 2022, z kterého vyplývá, že již 28. 7. 2022 mohou žadatelé očekávat vyhlášení prvních výzev. První výzva bude zaměřena na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Během srpna 2022 budou následovat výzvy na kybernetickou bezpečnost, elektronizaci vybraných služeb veřejné správy, mateřské školy a na pořízení materiálně-technického vybavení pro základní složky IZS (pro kraje a poskytovatele ZZS zřízené krajem). Na září 2022 jsou plánovány výzvy na sociální služby; silnice II. třídy; základní školy; sociální bydlení, nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu. Projekty připravované do výzev CLLD bude možné předkládat od října 2022. V případě zájmu o administraci vašich projektů se neváhejte obrátit na naše dotační specialisty na adrese: dotace@smscr.cz. Podrobnější informace o našich službách naleznete na našem webu.

Dotace na komunální fotovoltaiku vyhlášeny | Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dvě výzvy na podporu fotovoltaických systémů. V rámci první, Výzvy RES+ č. 3/2022 - Komunální FVE pro malé obce, mohou obce do 3 tis. obyvatel čerpat až 75% podporu na pořízení FVE systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie. Druhou výzvou je Výzva RES+ č. 4/2022 - Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství), která je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení FVE panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. V případě zájmu o administraci vašich projektů se obraťte na naše dotační experty prostřednictvím e-mailové adresy: dotace@smscr.cz.

Investiční dotace pro JSDHO vyhlášeny | Dne 19.7.2022 byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí". O finanční prostředky budou moci žádat obce zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II, JPO III, nebo JPO V. Výzvy jsou tematicky zaměřeny na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS), pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení (DA + PH) nebo na rekonstrukci či výstavbu požárních zbrojnic (PZ). Termín příjmu žádostí probíhá do 22.8.2022. Také v tomto případě jsme vám k dispozici na adrese: dotace@smscr.cz.

Zdroj: Martina Kurzová, koordinátorka dotačního servisu SMS-služby

Až 1,3 miliardy korun na venkovská komunitní centra a sociální práci | MPSV vyhlásilo dvě nové výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Více než 1 miliarda korun je určena na komunitně vedený místní rozvoj, 300 milionů korun poputuje na podporu sociální práce. Peníze lze využít například na příměstské tábory, komunitní dílny nebo zahrady, na vytváření pracovních míst pro zdravotně nebo sociálně znevýhodněné či na podporu domácí péče o nemocné nebo seniory. Touto cestou lze podpořit i sociálního pracovníka, kterého by sdílelo více obcí.

Zdroj: MPSV. Až 1,3 miliardy korun z evropských peněz lze využít pro venkovská komunitní centra a na sociální práci. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/az-1-3-miliardy-korun-z-evropskych-penez-lze-vyuzit-pro-venkovska-komunitni-centra-a-na-socialni-praci    

LEGISLATIVA
 

MŽP navrhuje obnovu účasti ekologických spolků na řízeních podle stavebního zákona | MŽP chce prosadit změnu, kterou by se obnovila účast ekologických spolků ve všech řízeních o stavebních záměrech, které by mohly mít negativní vliv na zájmy ochrany přírody a krajiny. Účast ekologických spolků byla omezena v roce 2018 na řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny. S obnovením počítá návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku. K návrhu podle předkládací zprávy na vládním webu obdržel úřad Anny Hubáčkové devět stovek připomínek, včetně těch od Sdružení místních samospráv. 

Zdroj: ČTK. MŽP chce obnovit účast ekologických spolků na řízeních týkajících se staveb. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mzp-chce-obnovit-ucast-ekologickych-spolku-na-rizenich-tykajicich-se-staveb/2232280

Zákon o jednorázových plastech míří do Senátu | Sněmovna schválila ve třetím čtení návrh zákona, který upravuje několik typů opatření v oblasti přecházení vzniku odpadů – od úplného zákazu výrobků, přes omezení jejich spotřeby až po povinné příspěvky výrobců na úklid obcí a měst. Úplný zákaz se týká jen části vybraných jednorázových výrobků z plastu, jde např. o vatové tyčinky, plastové příbory, talíře, brčka a mnoho dalších. Řada výrobků, jako třeba zálohované kelímky na nápoje, může být podle návrhu používána opakovaně, pro jiné se zase budou více využívat recyklované materiály. Rozšíření odpovědnosti výrobců se projeví také např. v podobě finančních příspěvků od výrobců cigaretových filtrů na úklid v obcích. O návrhu bude následně rozhodovat Senát, zákon by mohl být účinný ke konci letošního roku.  

Zdroj: MŽP. Zákon o jednorázových plastech opouští Sněmovnu a míří do Senátu. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20220720-Zakon-o-jednorazovych-plastech-opousti-Snemovnu-a-miri-do-Senatu 

LETEM SVĚTEM

 

Pomozte informovat o „Milostivém létu“  |  Tento podzim bude podruhé probíhat tzv. Milostivé léto, tedy období, kdy se mohou lidé s exekucemi vůči státním subjektům zbavit dluhů tím, že zaplatí jen původní dlužnou částku a paušální náklady exekutora a budou jim odpuštěny další poplatky a penále. Je to jeden z kroků, který může pomoci lidem dostat se z tzv. „dluhové pasti“. Pokud tedy víte ve vaší obci či městě o občanech, kteří mají tento typ exekuce, určitě je na tuto možnost upozorněte. Milostivé léto se již nebude opakovat! 

Informace o průběhu Milostivého léta najdete zde:

Web člověka v tísni: https://milostiveleto.cz/ 
Mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz
Telefon na infolinku: 770 600 800

Vyhlášky územních samospráv jsou již půl roku dostupné online | Od letošního ledna, kdy byla spuštěna eSbírka právních předpisů obcí a krajů, v ní bylo zveřejněno již 9 409 právních předpisů. Do tří let musí samosprávy vložit do sbírky vyhlášky a nařízení, které přijaly v předchozích letech a které by jinak pozbyly platnosti. Předpisy lze ve sbírce hledat podle obcí i témat. Lze také nastavit upozornění, aby do e-mailu přišla notifikace vždy, když vybraná obec vyhlásí nový předpis.

Zdroj: Moderní obec. Vyhlášky obcí a krajů jsou už půl roku online. Dostupné z: https://moderniobec.cz/vyhlasky-obci-a-kraju-jsou-uz-pul-roku-online/

Obecní energetika je dnes starostovou prioritou číslo jedna | Obecní energetika je dnes starostovou prioritou číslo jedna, říká Lukáš Bartoň, starosta obce Modlany na Mostecku. Region je s energetikou dlouhodobě spjatý jako energetické srdce Čech. Ovšem srdce fosilní, které brzy čeká transplantace do udržitelné podoby. Starosta Modlan je na transformaci na udržitelnou energetiku dobře připraven. Realizuje dobrý energetický plán za podpory i porozumění místní komunity. Více se dozvíte v tomto díle podcastu o udržitelné energetice na obcích ČR. Rozhovor s Lukášem Bartoněm, starostou obce Modlany, si můžete poslechnout na všech podcastových aplikacích, např. Spotify či Apple Podcast pod heslem OBEC 2030, nebo přečíst na webových stránkách. 
 
Zdroj: Obec 2030. Obecní energetika je dnes starostovo prioritou číslo jedna. Rozhovor s Lukášem Bartoňem, starostou obce Modlany.  Dostupné z: https://obec2030.cz/novinky/lukas-barton/ 
 
O vlivu zdražování staveb na investiční rozvoj obcí a měst | Rostoucí inflace, výše úrokových sazeb či zvyšující se ceny stavebních materiálů a energií v rámci uzavřených smluv na veřejné zakázky působí vrásky na čele nejen obcím a městům, nýbrž také jejich dodavatelům. Ti často objektivně nejsou schopni za původně vysoutěženou cenu splnit své závazky vůči zadavatelům. V červencovém vydání měsíčníku Moderní obec si můžete přečíst o této problematice a souvisejících názorech a postojích zástupců obcí, stavebníků, veřejné správy i právníků na ni.

Zdroj: Moderní obec. Stavby rychle zdražují: Přibrzdí to investiční rozvoj obcí a měst? Dostupné z: https://moderniobec.cz/stavby-rychle-zdrazuji-pribrzdi-to-investicni-rozvoj-obci-a-mest/

Obce žádají v souvislosti s růstem cen energií a uprchlickou krizí peníze navíc | Vysoké ceny energií, stavebních prací a nové náklady na integraci ukrajinských uprchlíků znamenají pro obce a kraje vyšší výdaje. Stát ale podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) samosprávám tyto výdaje kompenzovat nehodlá. Obce a kraje mají podle Ministerstva financí na účtech rezervy přesahující tři sta miliard korun, nicméně ty podle starostů a hejtmanů rozhodně neleží ladem. Předsedkyně SMS ČR, Eliška Olšáková dodává: „Miliardové prostředky mají na účtech Praha nebo statutární města. Menší města a obce ale mají často našetřené jen takové peníze, které nutně potřebují ke spolufinancování investic.“ Obce proto chtějí na podzim vládu opětovně vyzvat k jednání.

Zdroj: Deník E15. 19. 7. 2022. číslo 3628, s. 5. Obce chtějí kvůli drahým energiím a ukrajinským uprchlíkům peníze navíc. 

autorská práva jednoduše 

 

O autorských právech konečně jednoduše | Výhradně členským obcím SMS ČR je určen projekt Autorská práva jednoduše. Kolega Jakub Iran, který jej má na starosti, pro představitele samospráv připravil sérii dvanácti článků, ve kterých jednotlivé aspekty vypořádávání autorských práv se SMS ČR představuje. Přejeme příjemnou četbu! Se všemi podmínkami projektu se můžete seznámit na webových stránkách SMS ČR, kde najdete i leták a ceník platný pro letošní rok.

pozvánka

 

Webináře k možnostem obcí při nákupu energií | Hned dva hodinové webináře věnované aktuálním možnostem obcí při nákupu energií pro vás ve spolupráci s Českomoravskou komoditní burzou Kladno přichystalo Sdružení místních samospráv České republiky. Za moderace Oldřicha Vávry, 1. místopředsedy SMS ČR a starosty obce Tupesy, se uskuteční ve dnech 25. července (I. díl) a 28. července (II. díl), v obou případech od 16:00. Hostem je pan Miroslav Hájek, generální sekretář Českomoravské komoditní burzy Kladno. 

Zdroj: Oldřich Vávra, 1. místopředseda SMS ČR

SLADKá TEČKA

 

Letní škola pro ředitele škol 2022 | Ve dnech 16., 23. a 25. srpna, vždy v čase od 8:30 do 11:30, se uskuteční cyklus přednášek na vybraná školská témata, která byla vybrána na základě ankety mezi našimi klienty. Těšit se tak můžete na témata jako legislativní novinky ve školním roce 2022/23, pracovněprávní vztahy ve škole nebo odměňování ředitelů škol. Cena účasti na webináři činí 2.000,- Kč + DPH, přičemž školy členských obcí SMS ČR a klienti pověřenců SMS-služby mohou uplatnit výrazné slevy. Prostřednictvím jednoduchého formuláře se můžete přihlásit i Vy.

Zdroj: SMS-služby. Letní škola pro ředitele škol 2022. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/letni-skola-pro-reditele-skol-2022/ 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení