Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

krásný NOVÝ ROK se starostovým infoservisem!

 


 

DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY

 

Pardubický kraj usnadní svým obcím přístup k DTM | Využít zvýhodněný systém podpory a pomoci při vytváření digitální technické mapy umožňuje všem obcím v Pardubickém kraji dodatek k memorandu o spolupráci, který ve čtvrtek 5. ledna podepsali hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková.

Zdroj: SMS ČR. Pardubický kraj usnadní svým obcím přístup k digitální technické mapě. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/pardubicky-kraj-usnadni-svym-obcim-pristup-k-digitalni-technicke-mape-3132cs.html; ČTK. Pardubický kraj usnadní svým obcím přístup k digitální technické mapě. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/pardubicky-kraj-usnadni-svym-obcim-pristup-k-digitalni-technicke-mape/2307075

LEGISLATIVA
 

MPSV navrhuje nový příplatek pro majitele bytů při ubytování uprchlíků | Ministerstvo práce chystá novou dávku na podporu samostatného bydlení uprchlíků v bytech místo nynějšího solidárního příspěvku. Nový příplatek by stát posílal přímo vlastníkům či pronajímatelům bytů, a to soukromníkům i firmám a organizacím. Počítá s tím návrh další novely "lex Ukrajina". 

Zdroj: ČTK. MPSV navrhuje nový příplatek pro majitele bytů při ubytování uprchlíků. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mpsv-navrhuje-novy-priplatek-pro-majitele-bytu-pri-ubytovani-uprchliku/2305839

Souběžně s prezidentskými volbami se koná desítka místních referend | Zhruba v deseti městech a obcích se budou konat společně s prvním kolem prezidentských voleb místní referenda. Hlasovat se bude v pátek a v sobotu 13. a 14. ledna. Vyplývá to z informací na webu ministerstva vnitra a z informací ČTK.

Zdroj: ČTK. Souběžně s prezidentskými volbami se koná desítka místních referend. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/soubezne-s-prezidentskymi-volbami-se-kona-desitka-mistnich-referend/2305991

Vládní plán: MPSV předloží zákon s reformou penzí v září | Důchodový systém v Česku by se mohl proměnit od roku 2025. Novelu důchodového zákona, která by měla penze reformovat, plánuje ministerstvo vládě poslat letos v září. S důchodovou normou má resort předložit i novelu o sociálním pojištění. 

Zdroj: ČTK. Vládní plán: MPSV předloží zákon s reformou penzí v září. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vladni-plan-mpsv-predlozi-zakon-s-reformou-penzi-v-zari/2307064

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Státní závěrečný účet územních rozpočtů za rok 2021 | Ministerstvo financí zveřejnilo souhrnnou zprávu o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti zpracovanou jako součást státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021 včetně podrobných číselných údajů. 

Zdroj: MF. Státní závěrečný účet územních rozpočtů za rok 2021. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/statni-zaverecny-ucet-uzemnich-rozpoctu/2021/statni-zaverecny-ucet-uzemnich-rozpoctu-49786/

Výklad MV k požadavku odborné způsobilosti starostů a místostarostů podle zákona o autorizované konverzi | Ministerstvo vnitra potvrdilo výklad § 30 zákona č. 300/2008 Sb., o autorizované konverzi, podle něhož platí, že požadavek na složení zkoušky a prokázaní odborné způsobilosti z konverze pro starosty a místostarosty není vyžadován. Nejedná se totiž o úředníky územních samosprávných celků, protože výkon jejich volené funkce je odvozen od mandátu člena zastupitelstva, a proto se na ně nevztahuje § 14 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování.

Zdroj: MV. Odpověď na dotaz. Č. j. MV-183880-4/VS-2022

Aktualizace Politiky architektury a stavební kultury ČR schválena | Vláda schválila aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury České republiky, která má za cíl zvyšovat kvalitu prostředí sídel a krajiny. Materiál stanovuje opatření v oblasti začlenění staveb do prostředí, veřejných prostranství, zadávání zakázek či vzdělávání.

Zdroj: MMR. MMR: Zvyšujeme kvalitu vystavěného prostředí. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-zvysujeme-kvalitu-vystaveneho-prostredi

Podpora pro rodiny z Ukrajiny | Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační výzvu (č. j. MPSV/232695-213) k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023.

Zdroj: MPSV. Dotační výzva pro rok 2023. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-vyzva-pro-rok-2023

Příjem žádostí na půjčky pro dofinancování vodohospodářských projektů uzavřen | Mimořádný zájem provázel Výzvu 1/2022 PU na dofinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených z Operačního programu Životní prostředí. Alokaci 794,5 milionů korun žadatelé již naplnili, Státní fond životního prostředí ČR proto tuto část výzvy uzavřel.

Zdroj: DVS. Z důvodu vyčerpání alokace byl uzavřen příjem žádostí na půjčky pro dofinancování vodohospodářských projektů. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6879171

LETEM SVĚTEM

 

Výpočet podílu členské obce v SMS ČR | Všechny obce mají povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu výčet s podílem vlivu na založených, vlastněných nebo ovládaných společností bez ohledu na jeho výši, a to ve stavu k 31. prosince 2022. SMS ČR proto připravilo jednoduchý manuál, jak dostát této povinnosti ve vztahu k členství v něm.

Zdroj: SMS ČR. ÚČETNÍ KONSOLIDACE – VÝPOČET PODÍLU ČLENSKÉ OBCE V SMS ČR. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/ucetni-konsolidace-vypocet-podilu-clenske-obce-v-sms-cr-3126cs.html

Strategie energetického rozvoje místních samospráv | Na termín “strategie rozvoje obce” jsme si již zvykli. Patří mezi základní dokumenty obce. Stanovuje, jakým směrem se chce obec ubírat v následujícím období (které by se nemělo krýt s obdobím volebním). Energetická strategie obce by měla být jednou ze základních kapitol.

Zdroj: Obec 2030. Strategie energetického rozvoje místních samospráv. Dostupné z: https://obec2030.cz/novinky/strategie-energetickeho-rozvoje/

OBEC 2030 se v novém roce zaměří na komunitní energetiku | ​Do příběhu jménem česká energetika vstupují noví hráči. Těmi jsou místní "malí" aktéři. Vedle obcí se na energetickém ekosystému začínají podílet místní podnikatelé, zemědělci, i angažovaní občané. Vznikají nová, na neziskovém principu založená společenství, zvaná energetické komunity. Prvním z těchto úkolů je zavedení energetického managementu a následně systému sdílení a účtování energií mezi členy. Jaké jsou další kroky? I o tom je naše nová příručka na webu.

Zdroj: Obec 2030. Komunitní energetika. Dostupné z: https://obec2030.cz/komunitni-energetika/

Výkaz a dotazník obcí | K řízení systému nakládání s odpadem a správnému vyplácení odměn slouží Výkazy o celkovém množství a druzích komunálního odpadu a Dotazníky o nakládání s komunálním odpadem, které jsou obce povinny zaslat ve stanoveném termínu společnosti EKO-KOM, a. s. 

Zdroj: EKO-KOM. Výkaz a dotazník obcí. Dostupné z: https://www.ekokom.cz/cz/obce-a-mesta/zapojene-obce/vykaz-a-dotaznik/.

Jak na mimořádné odměny pro zastupitele? | Na základě případu obce Rádlo provedlo Ministerstvo vnitra dozor a ve sdělení informovalo portál Oživení o tom, jak vykládá klíčová ustanovení o přijetí usnesení týkajících se mimořádných odměn.

Zdroj: oziveni.cz. Jak na mimořádné odměny pro zastupitele? Ministerstvo díky nám dalo návod. Dostupné z: https://www.oziveni.cz/2022/12/mimoradne-odmeny-zastupitelum-ministerstvo-vnitra-obec-radlo/

pozvánky

 

Cyklus seminářů Dotace EU a audity | Jak se vyvarovat chyb při realizaci projektů financovaných z fondů EU a úspěšně zvládnout audity? Národní orgán pro koordinaci EU fondů při MMR ve spolupráci s Auditním orgánem Ministerstva financí organizují cyklus seminářů Dotace EU a audity. Semináře jsou pro předem přihlášené zájemce zdarma.

Zdroj: MMR. Jak se vyvarovat chyb při realizaci projektů financovaných z fondů EU a úspěšně zvládnout audity poradí semináře v regionech. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/jak-se-vyvarovat-chyb-pri-realizaci-projektu-finan

Jednoduché vypořádání autorských práv pro rok 2023 | Jak na jednoduché vypořádání autorských práv pro rok 2023? Co třeba v rámci projektu Autorská práva jednoduše, který pro své členské obce připravilo Sdružení místních samospráv České republiky ve spolupráci s kolektivními správci autorských práv? Může to být ta správná cesta i pro vaši obec. Objednávky licenčních balíčků a samostatných licencí (např. na místní rozhlas) můžete provádět už nyní.

SLADKÁ TEČKA

 

O voličský průkaz mohou voliči žádat i přes Portál občana | O voličský průkaz pro prezidentské volby lze žádat prostřednictvím datové schránky, písemně s úředně ověřeným podpisem nebo osobně u obecního úřadu (vzor žádosti zde). V případě propojení datové schránky s Portálem občana stačí v Portálu občana jen „odkliknout“ předem předvyplněnou žádost. 

Zdroj: MV. Zůstaňte v klidu doma. O voličský průkaz pro volby prezidenta republiky můžete žádat nově online i přes Portál občana. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/zustante-v-klidu-doma-o-volicsky-prukaz-pro-volby-prezidenta-republiky-muzete-zadat-nove-online-i-pres-portal-obcana.aspx


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení