Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

OHLÉDNUTÍ ZA 3. ROČNÍKEM SOUTĚŽE OBEC 2030

 

Výsledky 3. ročníku soutěže OBEC 2030 nabízí novou inspiraci | Jak jinak zahájit nový rok, než ohlédnutím za vítězi z roku loňského. Do finále soutěže OBEC 2030 postoupilo celkem 10 obcí z celé ČR. Před napjatým publikem konferenčního sálu ve Zlíně byli u příležitosti Celostátní konference SMS ČR dne 23. listopadu 2023 vyhlášeni tito vítězové: Obec Břehy za projekt záchrany malé vodní elektrárny, obec Rybniště za projekt „Energetický management svépomocí" a obec Lipová za projekt energetické optimalizace památkově chráněné budovy.
Pro detailní informace o všech soutěžících i jejich projektech klikněte na následující odkaz:​ https://obec2030.cz/soutez2023/

Zdroj: OBEC 2030

LEGISLATIVA

 

MPO vypořádalo připomínky k nejnovější novele energetického zákona | Ministerstvo průmyslu a obchodu vypořádalo připomínky k novele energetického zákona LEX OZE III a předložilo ji ke schválení Legislativní radě vlády. Tato novela se zaměřuje na modernizaci elektroenergetiky a zahrnuje zásadní změny pro ukládání elektřiny, její agregaci a flexibilitu. Novela má zároveň lépe ochránit zákazníky.

Zdroj: MPO. MPO vypořádalo připomínky k nejnovější novele energetického zákona. Dostupné z: https://mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/dalsi-krok-k-modernizaci-energetiky--mpo-vyporadalo-pripominky-k-nejnovejsi-novele-energetickeho-zakona--279017/

Vláda dala zelenou novele o podpoře sociálních služeb v domácím prostředí | Poslaneckou novelu, jejímž cílem je zakotvení větší podpory poskytování sociálních služeb potřebným lidem v jejich přirozeném sociálním prostředí, vláda podpořila na  zasedání ve středu 3. ledna. Zákon skupiny koaličních zákonodárců by mohl rozšířit poskytování sociálních služeb v azylových domech na osoby závislé na návykových látkách a upravil by i síť sociálních služeb celostátního a nadregionálního charakteru.

Zdroj: ČTK. Novelu o podpoře sociálních služeb v domácím prostředí vláda podpořila. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/novelu-o-podpore-socialnich-sluzeb-v-domacim-prostredi-vlada-podporila/2460397

Koalice nechá svolat mimořádnou schůzi ke korespondenční volbě | K návrhu na zavedení korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí nechá koalice svolat mimořádnou sněmovní schůzi. Mohla by začít zhruba za dva týdny. Koaliční návrh podpořila vláda.

Zdroj: ČTK. K volbě poštou pro Čechy v cizině nechá koalice svolat mimořádnou schůzi. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/k-volbe-postou-pro-cechy-v-cizine-necha-koalice-svolat-mimoradnou-schuzi/2460873

Ústavní soud se postavil na stranu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí | Část zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která v minulých letech zjednodušila přípravu prioritních dopravních staveb, neodporovala ústavnímu pořádku. Podle soudu přispěje rychlejší dokončení prioritních dopravních staveb ke snížení negativních důsledků tranzitní silniční dopravy na zdraví obyvatel.

Zdroj: ČTK. Zákon, který zjednodušil přípravu prioritních dopravních staveb, obstál u soudu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zakon-ktery-zjednodusil-pripravu-prioritnich-dopravnich-staveb-obstal-u-soudu/2460707

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Zprávy MF ČR 2/2023 pro finanční orgány obcí | V posledních dnech loňského roku vydalo Ministerstvo financí druhé letošní Zprávy pro finanční orgány obcí a krajů. Obsahem je devět sdělení a informací pro účetní v obcích, pro finanční odbory ve městech i na krajských úřadech. Některé příspěvky se vztahují i k hospodaření příspěvkových organizací územních samosprávných celků.

Zdroj: DVS (MF). Zprávy MF ČR 2/2023 pro finanční orgány obcí. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6944312 

Od nového roku platí v regionálním školství řada změn | MŠMT rozeslalo 22. prosince 2023 školám do datových schránek dokument Dílčí informace ke změnám od 1. ledna 2024 pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Seznámit se s ním můžete i zde.

Zdroj: pedagogicke.info. Dostupné z: https://www.pedagogicke.info/2023/12/msmt-dilci-informace-ke-zmenam-od-1.html

V bytových domech je na 200 tisíc neobydlených bytů. MMR je chce dostat zpět na trh | Od roku 2011 se počet dlouhodobě neobydlených bytů v bytových domech v Česku zvýšil o zhruba 40 % na 200 tisíc. Vyplývá to z nové studie MMR. Resort zajistil z evropských zdrojů přes 8 miliard korun, které bude možné využít i na rekonstrukce. Prázdné byty má skrze pozitivní motivaci pomoci vrátit na trh také navrhovaný zákon o podpoře v bydlení.

Zdroj: MMR. V bytových domech je na 200 tisíc bytů, ve kterých nikdo dlouhodobě nežije. MMR dělá kroky, aby je dostalo zpátky na trh. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/v-bytovych-domech-je-na-200-tisic-bytu,-ve-kterych

Kalkulačka pro výpočet finančních dopadů novely zákona o obalech pro jednotlivé obce | Města a obce mají spočítané, o kolik se zvedne jejich rozpočet zavedením zálohového systému. Jak se tato změna propíše konkrétně do obecní kasy lze spočítat díky kalkulačce na webu Ministerstva životního prostředí.

Zdroj: MŽP. Díky zálohování si obecní rozpočty polepší. O kolik konkrétně? MŽP spustilo on-line kalkulačku. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20231229_Diky-zalohovani-si-obecni-rozpocty-polepsi-o-kolik-konkretne-mzp-spustilo-on-line-kalkulacku

LETEM SVĚTEM

 

Rus a Timová před soudem | Městský soud v Praze v pondělí začal projednávat případ Pavla Rusa obžalovaného z podpory terorismu a dalších šesti trestných činů. Stíhání za pomoc při trestné činnosti čelí i Rusova manželka Ivana Timová. Podle spisu měl Rus rozesílat institucím a úřadům desítky dokumentů s protižidovskou rétorikou, v nichž mimo jiné vyhrožoval smrtí státním zástupcům či soudcům. Obcím jsou Rus a Timová známi díky  žádostem o poskytnutí informací, kterými je minulých letech zahlcovali.

Zdroj: Novinky.cz. Muži hrozí za antisemitské texty úřadům a výhrůžky popravou až 15 let vězení. Dostupné z  https://www.novinky.cz/clanek/krimi-muzi-hrozi-za-antisemitske-texty-uradum-a-vyhruzky-popravou-az-15-let-vezeni-40454661

Jaká je budoucnost veřejně prospěšných prací? | Z jednání SMS ČR s generálním ředitelem Úřadu práce ČR a zástupci MpSV vyplynulo, že pro rok 2024 je na veřejně prospěšné práce alokováno pouze 100 000 000 Kč. Takto malý objem finančních prostředků bude představovat pro obce negativní dopady. Více o tom, kam MPSV směruje podporu zaměstnávání uchazečů o práci se dočtete v lednové SMSce.

Zdroj: SMS ČR. BUDOU V ROCE 2024 POKRAČOVAT VPP? Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/budou-v-roce-2024-pokracovat-vpp-3562cs.html

SMS ČR připomíná členským obcím povinnost evidovat své členství v účetní konsolidaci | Všechny obce mají povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) výčet s podílem vlivu na založených, vlastněných nebo ovládaných společností, a to bez ohledu na jeho výši, a to ve stavu k 31. prosince 2023. Sdružení má 2350 obcí a 16 organizací. Podíl jedné členské obce tak činí: 1:2366x100 = 0,04 %.

Zdroj: SMS ČR. ÚČETNÍ KONSOLIDACE – VÝPOČET PODÍLU ČLENSKÉ OBCE V SMS ČR. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/ucetni-konsolidace-vypocet-podilu-clenske-obce-v-sms-cr-3126cs.html

Zájem lékařů o práci na venkově | V poslední době je předmětem všeobecného zájmu úsilí lékařské komunity v boji za optimální ocenění jejich práce a snaha o snížení limitu nadměrných přesčasů. Názory veřejnosti kolísají od sympatií až k odsuzování, a zpravidla se pohled každého jednotlivce odvíjí od vlastních zkušeností s českým zdravotnictvím.

Zdroj: DVS. Zájem lékařů o práci na venkově. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6943243

Cenzura ve zpravodajích přetrvává. Jak se bránit? | Několikrát ročně se na poradnu obrátí opoziční zastupitele s tím, že jim odmítají ve zpravodaji otisknout jejich příspěvek. Přestože již 10 let platí tiskový zákon, stále se najdou města, která se snaží cenzurovat názory opozičních zastupitelů. Co dělat, když k tomu dojde?

Zdroj: Oživení. Cenzura ve zpravodajích přetrvává. Jak se bránit? Dostupné z: https://oziveni.cz/2023/12/cenzura-ve-zpravodajich-pretrvava-jak-se-branit/

POZVÁNKY

 

Autorská práva jednoduše v roce 2024 | S ceníkem služby Autorská práva jednoduše na příští rok se můžete seznámit v příloženém letáku, v němž se dozvíte také o novinkách, které jsme si pro členské obce SMS ČR přichystali. Objednávky licenčních balíčků a samostatných licencí je možné provádět v Autorskoprávním modulu SMS ČR.

Zdroj: SMS ČR. Autorská práva jednoduše v roce 2024. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/autorska-prava-jednoduse-v-roce-2024-3551cs.html

Infoservis z regionálního školství | V pondělí 8. ledna bude na youtube kanále EduCZvysílán Infoservis - rychlý přehled novinek a aktuální metodiky z oblasti Regionálního školství.

Zdroj: EduCZ

Přezkoumání hospodaření obce | Komentář k ustanovení § 42 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od loňského ledna vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-42-prezkoumani-hospodareni-obce/ 

Žít krajinou | Státní pozemkový úřad oznamuje zahájení nominací do 17. ročníku prestižní soutěže Žít krajinou 2023. Od roku 2006 SPÚ ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy pořádá tuto soutěž zaměřenou na realizace vznikající v rámci komplexních pozemkových úprav.

Zdroj: SMS ČR. STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZAHÁJIL NOMINACE DO ŽÍT KRAJINOU. OBCE, FIRMY I VLASTNÍCI MOHOU SOUTĚŽIT O NEJLEPŠÍ OPATŘENÍ V KRAJINĚ.. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/statni-pozemkovy-urad-zahajil-nominace-do-zit-krajinou-obce-firmy-i-vlastnici-mohou-soutezit-o-nejlepsi-opatreni-v-krajine-3556cs.html

Vzdělávejte se s námi! V lednu se s Milanem Havlem zaměříme na odpady | Uhlíková stopa odpadů a analýza odpadového hospodářství budou tématy vzdělávacích akcí jihlavské projektové kanceláře SMS ČR. Obě povede odborník na odpadové hospodářství Milan Havel.

Webinář: Uhlíková stopa odpadů

V bilanci emisí skleníkových plynů hraje výraznou roli výroba, se kterou je spojeno cca 80 % emisí. Výroba a následná spotřeba je doprovázena produkcí odpadů. Z toho je zřejmé, že předcházení (prevence) vzniku odpadů je jednou z cest, jak snížit zatížení emisemi. Na každém z nás záleží.  

Průměrná uhlíková stopa nakládání s odpady v Praze na jednoho obyvatele byla vyčíslena na 750 kg CO2e, pro odpad podobný komunálnímu 450 kg CO2e. To jsou hodnoty srovnatelné s emisemi spojenými se spotřebou elektřiny či tepla v domácnostech. Zřejmý je zde i potenciál úspory energie.  

Pondělí 15. 1. 2024, od 15:30   
Lektor: Ing. Milan Havel 
YouTube kanál SMSČR EDUCATION: https://www.youtube.com/watch?v=PTJix0HwlJg

Kurz Jak na analýzu odpadového hospodářství

Na téma odpadového hospodářství plánujeme vzdělávací program Jak na analýzu odpadového hospodářství. Máte-li o takovou analýzu zájem přímo ve vaší obci a chcete-li se zúčastnit programu, napište na e-mail: mattyasovska@smscr.cz. Lektor si dopředu připraví data pro zúčastněné obce a podrobně je s vámi v rámci programu rozebere.

Průzkum k odpadovému hospodářství obcí a komplexním pozemkovým úpravám

Jihlavská projektová kancelář provádí průzkum k odpadovému hospodářství obcí a komplexním pozemkovým úpravám. V této souvislosti se  obracíme na čtenáře s prosbou o vyplnění dotazníku, který poslouží jako vodítko pro nastavení vzdělávacích programů aktuálních potřeb samospráv. Za vyplnění dotazníku a za váš čas velice děkujeme. Dotazník najdete zde: https://forms.gle/CAPftZnEZVKR1stc8.

Online diskusní fórum

Na www.portalzastupitele.cz je nově k dispozici online diskusní fórum k problematice klimatické změny a jejích dopadů. Online diskusní fórum je určeno pro starosty, místostarosty, zastupitele a zaměstnance obcí případně pro příspěvkové organizace obcí či NNO, kteří mohou vkládat dotazy k uvedenému tématu. Odpovídat budou erudovaní odborníci na tuto problematiku.

Pro přístup do online diskusního fóra je nutná registrace na www.portalzastupitele.cz.

Účast na vzdělávacích programech je zdarma. 
Další informace a registrace na www.portalzastupitele.cz

HOŘKÁ TEČKA

 

Na ministerstvo se v loni obrátilo 81 oznamovatelů, dvacet podání bylo důvodných |Ministerstvo spravedlnosti loni obdrželo 81 externích oznámení podle zákona na ochranu oznamovatelů. Dvacítku z nich vyhodnotilo jako důvodná a předalo je dalším orgánům. Šéf protikorupčního odboru ministerstva Jiří Kapras to uvedl na tiskové konferenci organizace Oživení, která provozuje centrum na podporu oznamovatelů.

Zdroj: ČTK. Na ministerstvo se obrátilo 81 oznamovatelů, dvacet podání bylo důvodných. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-ministerstvo-se-obratilo-81-oznamovatelu-dvacet-podani-bylo-duvodnych/2461794ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení