Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

 

SMS ČR nesouhlasí se změnami úpravy daně z nemovitostí a vyzývá k zachování dotací | SMS ČR nesouhlasí s návrhem na navýšení daně z nemovitých věcí a sdílením jejích výnosů se státem. Sdružení rovněž vyzývá k zachování dotací určených pro obce, aby byly zachovány dostupné služby na venkově a nezrychlovalo se vylidňování venkovských oblastí.

Zdroj: SMS ČR. SMS ČR NESOUHLASÍ S NÁVRHEM NA ZVÝŠENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ A VYZÝVÁ K ZACHOVÁNÍ DOTACÍ PRO OBCE. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/sms-cr-nesouhlasi-s-navrhem-na-zvyseni-dane-z-nemovitosti-a-vyzyva-k-zachovani-dotaci-pro-obce-3272cs.html

LEGISLATIVA
 

Povinnost podat průběžné oznámení se blíží | Do 30. června je třeba podat průběžné oznámení podle zákona o střetu zájmů. A protože řada z veřejných funkcionářů bude tuto povinnost plnit poprvé, připravili jsme si instruktivní webinář, na kterém poskytneme praktický návod, jak se s tímto úkolem bez potíží a zaváhání vyrovnat. 

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. Podáváme průběžné oznámení podle zákona o střetu zájmů - krok za krokem! / Jan Horník / 16.5.2023 (09:00 - 11:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/podavame-prubezne-oznameni-podle-zakona-o-stretu-zajmu-krok-za-krokem--jan-hornik-16-5-2023--09-00-11-00-/ 

Vláda představila konsolidační balíček a reformu důchodů | Zástupci vládních stran oznámili, jak chtějí snížit prohlubující se zadlužení státu a reformovat důchodový systém. Úsporný balíček obsahující 58 opatření předpokládá mimo jiné zvýšení řady daní. Vládní záměry kritizovala opozice, odbory, některé profesní svazy, zástupci malých firem i živnostníků nebo místní samosprávy.

Zdroj: ČTK. Vláda představila konsolidační balíček a reformu důchodů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-predstavila-konsolidacni-balicek-a-reformu-duchodu/2363467; Hlavní body konsolidačního balíčku vlády. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hlavni-body-konsolidacniho-balicku-vlady/2363756

Senátoři vzali zpět návrh, kterým u ÚS zpochybňovali zkrácení valorizace penzí | Skupina senátorů, která ve čtvrtek 4. května zpochybnila u Ústavního soudu vládní novelu o zkrácení červnové valorizace penzí, bere svůj návrh zpět.  Podobný návrh podalo v pátek 5. května také hnutí ANO, soudcem zpravodajem se stal Jan Svatoň. 

Zdroj: ČTK. Senátoři, kteří u ÚS zpochybnili zkrácení valorizace penzí, berou návrh zpět. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senatori-kteri-u-us-zpochybnili-zkraceni-valorizace-penzi-berou-navrh-zpet/2362730

Nový zákon má sjednotit přístup k obětem domácího násilí | Zamezit nejednotnému přístupu soudů, policie či orgánů sociálně-právní ochrany dětí k obětem domácího násilí má nový zákon, který byl novinářům představen v úterý 9. května. Norma přináší definici domácího násilí.

Zdroj: Nový zákon má sjednotit přístup k obětem domácího násilí. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/novy-zakon-ma-sjednotit-pristup-k-obetem-domaciho-nasili/2362557

Zákon o JES prošel Senátem | Ve středu 10. května schválil Senát návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Od 1. ledna 2024 se díky němu má stavebníkům zjednodušit a zrychlit „papírování“ - namísto několika samostatných razítek pro účely povolení stavby do jediného razítka, a to včetně případného stanoviska EIA. 

Zdroj: MŽP. Zákon o JES prošel Senátem. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230510_Zakon-o-JES-prosel-Senatem

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Vláda zpřísnila ohlašovací povinnost pro kyanidy v odpadech | Vláda v reakci na havárii, která roku 2020 poničila život v řece Bečva, snížila práh pro ohlašování kyanidů v odpadech z 500 na 50 kilogramů za rok. Sledovat bude stát prostřednictvím veřejného registru znečištění i takzvané věčné chemikálie. 

Zdroj: ČTK. Nařízením vláda snížila ohlašovací povinnost pro kyanidy v odpadech. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/narizenim-vlada-snizila-ohlasovaci-povinnost-pro-kyanidy-v-odpadech/2363226

Transformace České pošty pokračuje | Strategický výbor pro transformaci České pošty ve středu 10. května potvrdil, že termín dokončení plánu transformace státního podniku platí a příprava transformace tak běží dle plánu. Termín stanovil ministr vnitra Vít Rakušan na 30. června 2023. 

Zdroj: MV. Vít Rakušan: Transformace České pošty pokračuje. Její plán bude hotový do 30. června. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/vit-rakusan-transformace-ceske-posty-pokracuje-jeji-plan-bude-hotovy-do-30-cervna.aspx

MPSV zveřejnilo komentář ministra a expertů k důchodové reformě | Důchodová reforma je nezbytná. Nemyslí si to pouze vláda a experti z MPSV, ekonomové a sociální partneři. MPSV si nechalo udělat výzkum ve spolupráci s agenturou STEM. Dle průzkumu si dvě třetiny populace myslí, že by měla být důchodová reforma prioritou.

Zdroj: MPSV. Zajistíme důstojné a férové důchody nejen dnešních seniorů, ale i budoucích generací. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zajistime-dustojne-a-ferove-duchody-nejen-dnesnich-senioru-ale-i-budoucich-generaci

MPO zveřejnilo manuál na ochranu proti nekalým praktikám při nákupu fotovoltaiky |Zájem Čechů o výrobu energií z obnovitelných zdrojů roste. Spolu s tím se ale objevují nekalé praktiky některých dodavatelů. MPO zveřejnilo desatero rad, na co si dát pozor při výběru dodavatele, jaké podmínky si vyjednat či jak postupovat, když dodavatelská firma neplní podmínky smlouvy.

Zdroj: MPO. MPO zveřejnilo manuál na ochranu zákazníků proti nekalým praktikám při nákupu fotovoltaiky. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-zverejnilo-manual-na-ochranu-zakazniku-proti-nekalym-praktikam-pri-nakupu-fotovoltaiky---274245/

LETEM SVĚTEM

 

Budoucnost služeb a prodejen potravin na malých obcích | Příliš mnoho příliš malých obcí v ČR klade značné nároky na zajištění základních potřeb a služeb jejich obyvatel. Ty se v malých obcích totiž finančně nevyplácí a jejich existenci je nutné dotovat. Alespoň v některých případech by se ale mohlo blýskat na lepší časy.

Zdroj: DVS. Budoucnost služeb a prodejen potravin na malých obcích. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6904349

Nadace Partnerství otevírá své grantové výzvy na výsadbu stromů | Zájemci o podzimní výsadbu alejí, sadů, remízků ale i samostatných stromů mimo les mohou nyní zažádat o granty Sázíme budoucnost. Celkem má v úmyslu Nadace Partnerství prostřednictvím grantů na podzimní výsadby rozdělit téměř 5,6 milionů korun.

Zdroj: DVS. Nadace právě otevírá své největší letošní grantové výzvy na výsadbu stromů, chystá se rozdat 5,6 milionů. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6905330

Pohyb zástupců církví po obci bez oznámení obecnímu úřadu | Mohou zástupci církve (svědci Jehovovi) chodit bez oznámení obecnímu úřadu po obci a přesvědčovat zejména staré občany o své víře a přemlouvat je k této víře a dále k poskytování darů této církvi?

Zdroj: DVS. Pohyb zástupců církví po obci bez oznámení obecnímu úřadu. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6904003

Energetická a Environmentální​ koncepce obce Prosetín v soutěži OBEC 2030 | ​Strategické přemýšlení obce a postup podle předem připraveného plánu v energetice a ochraně klimatu je esenciální složkou uvažování každé samosprávy. ​Prosetín s projektem environmentálně-energetické strategie se účastní třetího ročníku soutěže OBEC 2030.Společenství obcí a občanů musejí o své místo na slunci v dnešní době více bojovat a obec Prosetín nám ukazuje jak.

Zdroj: OBEC 2030. Energetická a Environmentální​ koncepce obce Prosetín v soutěži OBEC 2030. Dostupné z: https://obec2030.cz/novinky/prosetin/

Plán na případné zásahy proti problematickým jedincům vlka | Vlk obecný do naší přírody patří. Jeho přirozený návrat s sebou však může přinášet i komplikace, zejména pro chovatele hospodářských zvířat. Nyní MŽP ve spolupráci s MZe představuje dokončený Pohotovostní plán pro řešení situací při výskytu jedinců vlka s problematickým chováním.

Zdroj: MŽP. MŽP a MZe mají plán na případné zásahy proti problematickým jedincům vlka. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230405-MZP-a-MZe-ma-spolecny-plan-na-pripadne-zasahy-proti-problematickym-jedincum-vlka

pozvánky

 

Webinář k novým pravidlům kyberbezpečnosti pro obce a školy | Pro obce a školy jsme připravili další webinář ze série GDPR prakticky, který se bude věnovat nové evropské regulaci kyberbezpečnosti podle směrnice NIS2. Ta přináší řadu změn. Ne všechno, co se ale ve veřejném prostoru říká, je pravda. Na webináři s názvem „Směrnice NIS2 o kyberbezpečnosti. Co od nového roku přinese obcím a školám?“, který se uskuteční v náhradním termínu 23. května, mimo jiné zodpovíme, na koho nová pravidla skutečně dopadnou, jak moc jimi budou ovlivněny obce I. a II. typu a jejich školy a co vlastně znamená NIS 2. Webinářem provází Václav Řehoř a hostem bude Štěpán Daněk, specialista regulace z Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. GDPR prakticky: Směrnice NIS 2 o kyberbezpečnosti. Co od roku 2024 přinese obcím a školám? / Václav Řehoř / 23.5.2023 (13:00 - 14:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/gdpr-prakticky--smernice-nis-2-o-kyberbezpecnosti--co-od-roku-2024-prinese-obcim-a-skolam--vaclav-rehor-25-4-2023--13-00-14-00-/

Sloučení obcí a připojení obce | Komentář k ustanovení § 19 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-19-slouceni-obci-a-pripojeni-obce/ 

sladká TEČKA

 

Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v dubnu | Úřad práce ČR evidoval k 30. 4. 2023 celkem 261 683 uchazečů o zaměstnání, o 11 795 méně než v předchozím měsíci a o 18 025 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně mírně poklesl o 0,1 p. b., meziročně o 0,3 p. b. vzrostl. Ke konci dubna činil 3,6 %. 

Zdroj: MPSV. Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v dubnu, z evidence odešlo přes 43 tisíc lidí. Dostupné z: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pokles-nezamestnanosti-pokracoval-i-v-dubnu-z-evidence-odeslo-pres-43-tisic-lidi


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení