Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Krásné léto se starostovým infoservisem!

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

v těchto dnech se ohlížíme za čtyřmi lety naší práce na radnicích. Určitě byly úspěšné. Naše obce opět zkrásněly, rozkvetly, vybudovány byly kilometry nových silnic, stovky nových bytů, desítky škol, vysázeny tisíce stromů. Ale hlavně se v našich obcích uskutečnily desítky tisíc akcí pro občany, kde se lidé setkávali, povídali si, zpívali a třeba i tančili.

Prošli jsme si velmi zvláštním volebním obdobím a to, které na nás čeká, nevypadá nijak optimisticky. Ale jaké opravdu bude, záleží také z velké části na nás. Tedy na lidech, kteří po volbách budou stát v čele komunálních samospráv. Spílat na nepřízeň státu, kraje a legislativy můžeme vždy, ale nikam to nepovede. Pokud však ve vedení radnic bude parta optimistů, bude i nálada v obci úplně jiná a mnohé akce se povedou.

Přeji vám, abyste v komunálních volbách uspěli, abyste měli hodně sil a elánu do dalších 4 let na radnicích a pro své občany udělali kus dobré práce. Pokud budete potřebovat ve své práci pomoci nebo poradit, s důvěrou se obraťte na Sdružení místních samospráv ČR.        

Pěkné letní dny přeje

Petr HALADA
místopředseda SMS ČR, starosta Kamýku nad Vltavou


 

KAUZA SBERBANK

 

Sberbank zamířila do insolvence, pohledávky obcí jsou přihlášené automaticky | Městský soud v Praze v úterý 2. srpna schválil návrh na insolvenční řízení zkrachovalé Sberbank, který na konci července podala insolvenční správkyně Jiřina Lužinová. Veškeré závazky, které má banka vůči svým věřitelům, mezi nimiž je také řada samospráv, jsou evidovány v jejím účetnictví. Jsou tudíž automaticky platné a přihlášené do insolvenčního řízení. Týká se to například peněz na účtu, neuhrazených faktur dodavatelů, poměrné části odměn za věrnost, bonusů při řádném splácení tzv. bonusové půjčky,  přeplatku za nájem bezpečnostní schránky a podobně. Už tedy v zásadě není nutné, jako to bylo v případě, kdy Sberbank vstoupila „pouze“ do likvidace, aby věřitelé své pohledávky přihlašovali. Kauzu Sberbank průběžně sledujeme a o případném vývoji vás budeme ve Starostově infoservisu informovat.

Zdroj: Měšec.cz. Sberbank je v insolvenci, majetek banky se musí rychle prodat. Co dělat, když v ní uvízly vaše peníze? Dostupné z: https://www.mesec.cz/clanky/sberbank-miri-do-insolvence-majetek-banky-se-musi-rychle-prodat-co-delat-kdyz-v-ni-uvizly-vase-penize/ 

LEGISLATIVA
 

Ministerstvo vnitra chce pročistit právní řád | Analýza Ministerstva vnitra odhalila téměř sedm tisíc zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, které jsou nefunkční, nepoužívané a bez právního účinku. Jsou však formálně platné a jejich existence komplikuje občanům i úřadům orientaci v právním řádu. Resort vnitra proto navrhuje jejich zrušení. Celkem jde o přes 6700 zákonů, vyhlášek a vládních nařízení. 

Zdroj: MV ČR. Právní řád musí být přehledný. Ministerstvo vnitra navrhuje zrušit několik tisíc zbytečných zákonů a vyhlášek. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/pravni-rad-musi-byt-prehledny-ministerstvo-vnitra-navrhuje-zrusit-nekolik-tisic-zbytecnych-zakonu-a-vyhlasek.aspx  

Novela infozákona v Senátu | Návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím, která by měla omezit kverulanty a o níž jsme čtenáře Starostova infoservisu informovali v minulém vydání, projedná ve středu 10. srpna Senát. Jeho Ústavně-právní výbor podpořil přijetí novely ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou.

Zdroj: Senát Parlamentu České republiky. Pořad 28. schůze Senátu v 13. funkčním období. Dostupné z: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prubehcid=pssenat_prubeh.pTabNavrhu.pageListFiltr&forEach.action=prubeh&forEach.value=7024 

Z MINISTERSTEV

 

Rostoucí zájem o datové schránky | Tento týden počet zřízených datových schránek fyzických osob překročil číslo 500 000. Od nového roku bude navíc uživatelů ještě více, rozšiřuje se totiž okruh těch, kterým bude zřízena automaticky. 

Zdroj: MV ČR. Zájem o datové schránky stále roste. Datovku si zřídilo už přes půl milionu občanů. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/zajem-o-datove-schranky-stale-roste-datovku-si-zridilo-uz-pres-pul-milionu-obcanu.aspx 

Hráči hazardu se sami hlásí na černý rejstřík | V poslední době rychle roste počet zájemců o dobrovolný zápis do rejstříku vyloučených osob z hazardních her. Jen během července se do něj podle údajů ministerstva financí (MF) nechalo na vlastní žádost zapsat přes dvě stě lidí.

Zdroj: Novinky.cz. Hráči hazardu se sami hlásí na černý rejstřík. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/hraci-hazardu-se-sami-hlasi-na-cerny-rejstrik-40404522 

Více než miliarda z Národního plánu obnovy na energetické úspory i využívání vody pro obce | ČR potřebuje lépe hospodařit se zdroji energie. Energetické úspory u veřejných budov, efektivní hospodaření s dešťovou vodou nebo fotovoltaika na střechy – na to se zaměřují projekty, které se už brzy rozeběhnou v sedmi desítkách českých a moravských obcí. Dotace z Národního plánu obnovy ve výši přes jednu miliardu korun pro ně byla schválena v uplynulém týdnu.

Zdroj: MŽP. Více než miliardu z Národního plánu obnovy na energetické úspory i využívání vody posílá ministryně Hubáčková obcím. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20220801-Vice-nez-miliardu-z-Narodniho-planu-obnovy-na-energeticke-uspory-i-vyuzivani-vody-posila-ministryne-Hubackova-obcim 

Jakost pitné vody v ČR se stále zlepšuje, dlouhodobě přibývá lidí napojených na vodovody a kanalizace | Na vodovody veřejných sítí v ČR bylo loni připojeno 96 % obyvatel. V posledních letech se podle celostátního monitoringu zlepšuje kvalita vody z vodovodů. Údaje vycházejí z nově zpracovaného materiálu Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví, který na svém posledním červencovém zasedání projednala vláda.

Zdroj: MZe. Jakost pitné vody v ČR se stále zlepšuje, dlouhodobě přibývá lidí napojených na vodovody a kanalizace. Dostupné z: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_jakost-pitne-vody-v-cr-se-stale-zlepsuje.html 

LETEM SVĚTEM

 

OBEC 2030 pomůže i s dotacemi v energetice | ​Na vypsání velké části titulů, které výrazně pomohou na delší, ale smysluplné cestě k obecní energetické soběstačnosti, se dlouho čekalo. Část z těch velmi důležitých je už ale na světě. OBEC 2030 vám ve spolupráci s dotační poradnou SMS ČR pomůže se v tomto světě vyznat. Společně dovedeme posoudit, zda ten který projekt dává smysl a zda na jeho realizaci existuje dotační titul. A to není všechno, dokážeme také pomoci s přípravou příslušné žádosti.

​Zdroj: Obec 2030. Dostupné z: www.obec2030.cz/dotace 

Česká republika dosáhla historicky nejlepšího umístění v čerpání evropských fondů | České republice patří 7. příčka v porovnání čerpání evropských fondů napříč celou EU. Pozvolný posun napříč pelotonem členských států v posledním roce potvrzuje dobře fungující systém a jeho funkčnost. Evropská komise proplatila České republice již přes 79 % všech evropských peněz vyjednaných pro programové období 2014–2020. 

Zdroj: MMR. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/ceska-republika-dosahla-historicky-nejlepsiho-umis 

IROP 2021 – 2027 startuje. Připraveno je 117 miliard korun. První výzvy vyhlášeny | Integrovaný regionální operační program (IROP) spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj v dalším období opět podpoří dopravu, revitalizace veřejných prostor, vzdělávání, zdravotnictví, ale i sociální bydlení a mnohá další témata. Na konci července již byly vyhlášeny první výzvy na podporu knihoven. V případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o zajištění administrace je na adrese: dotace@smscr.cz k dispozici Dotační poradna SMS ČR.

Zdroj: MMR. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/irop-2021-–-2027-startuje-pripraveno-je-117-miliar 

Operační program Životní prostředí: do konce roku 28 výzev | Klíčové dokumenty Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 schválil na svém zasedání ve čtvrtek 4. srpna Monitorovací výbor. Vyhlašování prvních výzev se proto může spustit už 15. srpna. Do konce letošního roku jich Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR plánují vyhlásit dvacet osm, a to ze všech šesti cílů programu pokrývajících energetické úspory, OZE, klima, voda, odpady a přírodu.

Zdroj: MŽP. Do konce roku 28 výzev. Operační program Životní prostředí se rozjíždí na plné obrátky, nyní i na svém novém webu. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20220804-Do-konce-roku-28-vyzev-Operacni-program-Zivotni-prostredi-se-rozjizdi-na-plne-obratky-nyni-i-na-svem-novem-webu 

Vzdělávací videospoty o kyberbezpečnosti pomohou s potřebnou osvětou | Prevence v kyber! je společný projekt Ministerstva vnitra a Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci něj vznikly čtyři vzdělávací videospoty. Soustřeďují se na kyberkriminalitu, její prevenci, rizikové online hraní a digitální wellbeing. Poslední termín znamená schopnost pečovat o osobní zdraví, bezpečnost, vztahy a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem v digitálním prostředí.

Zdroj: Moderní obec. Dostupné z: https://moderniobec.cz/vzdelavaci-videospoty-o-kyberbezpecnosti-pomohou-s-potrebnou-osvetou/ 

Češi omezují spotřebu, maloobchodní tržby v červnu meziročně klesly | Tržby v maloobchodě se meziročně v červnu snížily o šest procent. Jedná se o druhý meziroční pokles tržeb v řadě, uvedl na svém webu Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně tržby nepatrně vzrostly, a to o dvě desetiny procenta.

Zdroj: Novinky.cz. Češi omezují spotřebu, maloobchodní tržby v červnu meziročně klesly. Dostupné z: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cesi-omezuji-spotrebu-maloobchodni-trzby-v-cervnu-mezirocne-klesly-40404944 

autorská práva jednoduše 

 

O autorských právech konečně jednoduše | Výhradně členským obcím SMS ČR je určen projekt Autorská práva jednoduše. Kolega Jakub Iran, který jej má na starosti, pro představitele samospráv připravil sérii dvanácti článků, ve kterých jednotlivé aspekty vypořádávání autorských práv se SMS ČR představuje. Přejeme příjemnou četbu! Se všemi podmínkami projektu se můžete seznámit na webových stránkách SMS ČR, kde najdete i leták a ceník platný pro letošní rok.

LETNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO ŘEDITELE ŠKOL

 

Letní škola pro ředitele škol 2022 | Ve dnech 16., 23. a 25. srpna, vždy v čase od 8:30 do 11:30, se uskuteční cyklus přednášek na vybraná školská témata, která byla vybrána na základě ankety mezi našimi klienty. Těšit se tak můžete na témata jako legislativní novinky ve školním roce 2022/23, pracovněprávní vztahy ve škole nebo odměňování ředitelů škol. Cena účasti na webináři činí 2.000,- Kč + DPH, přičemž školy členských obcí SMS ČR a klienti pověřenců SMS-služby mohou uplatnit až 50% slevu. Prostřednictvím jednoduchého formuláře se můžete přihlásit i Vy.

Zdroj: SMS-služby. Letní škola pro ředitele škol 2022. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/letni-skola-pro-reditele-skol-2022/    

HOŘKOSLADKá TEČKA

 

Stovky dobrovolných hasičů pomáhaly v Českém Švýcarsku | V doutnajících lesích Českého Švýcarska se pohybují profesionální i dobrovolní hasiči. Ruku v ruce spolupracují na stejném cíli – uhasit požár. Rozdíl mezi nimi je ale ten, že jedni jsou placení a druzí být nemusí. Dobrovolné jednotky totiž spadají pod obce, které je zřizují a dávají jim peníze na provoz ze svého rozpočtu, tyto prostředky ale ani při nejlepší vůli nemusí být dostatečné. Hovoří se proto o výraznější dotační podpoře dobrovolných hasičů ze strany Hasičského záchranného sboru. 

Zdroj: Hospodářské noviny. Stovky dobrovolných hasičů zasahují v Českém Švýcarsku zadarmo. Někteří jsou u požáru místo dovolené. Dostupné z: https://archiv.hn.cz/c1-67099380-stovky-dobrovolnych-hasicu-zasahuji-v-ceskem-svycarsku-zadarmo-nekteri-jsou-u-pozaru-misto-dovolene 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení