Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno na našem webu.

 

poplatky za komunální odpady

 

Novela zákona o místních poplatcích | Poslanci mají ve třetím čtení rozhodovat o novele zákona o místních poplatcích. Součástí novely je i pozměňovací návrh na stanovení nové maximální výše poplatků za komunální odpady. Posunutí limitů by mohlo obcím umožnit lépe reagovat na zvýšené výdaje za odpady, ke kterým došlo v důsledku inflace.

Zdroj: SMS ČR. POSUNUTÍ LIMITŮ U POPLATKŮ ZA SVOZ ODPADU UMOŽNÍ OBCÍM LÉPE REAGOVAT NA ZVÝŠENÉ VÝDAJE ZA ODPADY KVŮLI INFLACI. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/posunuti-limitu-u-poplatku-za-svoz-odpadu-umozni-obcim-lepe-reagovat-na-zvysene-vydaje-za-odpady-kvuli-inflaci-3275cs.html

LEGISLATIVA
 

Sněmovní jednání o konsolidačním balíčku | První čtení vládního konsolidačního balíčku by ve Sněmovně mělo být na přelomu června a července. Druhé a třetí čtení by se mělo uskutečnit na podzim. Vláda předpokládá účinnost souboru opatření, která mají snížit schodek rozpočtu o 94 miliard korun, od 1. ledna příštího roku.

Zdroj: ČTK. Výborný: Sněmovna začne balíček projednávat na přelomu června a července. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vyborny-snemovna-zacne-balicek-projednavat-na-prelomu-cervna-a-cervence/2364284

ORP dostanou více peněz z pokut za přetížené kamiony | Z pokut za přetížené kamiony by měly obce podle novely zákona o pozemních komunikacích dostat dvakrát více peněz. Z nynějších 15 procent se zvedne jejich podíl na 30 procent. Stejný podíl má mít kraj, největší podíl, 40 procent, zůstane příjmem vlastníka silnice, ať už je jím kraj nebo stát.

Zdroj: ČTK. Z pokut za přetížené kamiony by měly obce dostat dvakrát více peněz. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/z-pokut-za-pretizene-kamiony-by-mely-obce-dostat-dvakrat-vice-penez/2366692

MŽP představilo parametry legislativní úpravy systému zálohování nápojových obalů |  MŽP představilo teze legislativní úpravy řešení zálohového systému na vybrané nápojové obaly. Díky němu by se k recyklaci mělo dostat přes 2,5 miliardy kusů nápojových plastových lahví a plechovek. Sníží se tak množství nevyužívaného odpadu a zmenší riziko litteringu.

Zdroj: MŽP. MŽP představilo teze k povinnému zálohování nápojových plastových lahví a plechovek. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230516-MZP-predstavilo-teze-k-povinnemu-zalohovani-napojovych-plastovych-lahvi-a-plechovek

Návrh zákona o veřejných kulturních institucích v MPŘ | Do legislativního procesu se dostal dlouho očekávaný zákon o veřejných kulturních institucích. Kulturním institucím nabízí nové možnosti a větší flexibilitu. Ministerstvo kultury v čele s Martinem Baxou předložilo návrh zákona do meziresortního připomínkového řízení. 

Zdroj: MK. Návrh zákona o veřejných kulturních institucích je v legislativním procesu. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/novinky-a-media-cs-4/5251cs-navrh-zakona-o-verejnych-kulturnich-institucich-je-v-legislativnim-procesu

Z vlády a MINISTERSTEV

 

MPO představuje nové poradenství pro města a obce | Celostátní informační linka 1212 je součástí rozsáhlé poradenské sítě Ministerstva průmyslu a obchodu. Nově operátoři kontaktují zástupce měst a obcí, aby jim představili aktuální informace o energetickém poradenství, nekalých obchodních praktikách a dalších tématech resortu.

Zdroj: MPO. MPO pomáhá městům a obcím s energetikou a ochranou spotřebitele prostřednictvím informační linky 1212. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-pomaha-mestum-a-obcim-s-energetikou-a-ochranou-spotrebitele-prostrednictvim-informacni-linky-1212--274342/

Veřejná konzultace k Vnitrostátnímu plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu | Firmy, veřejné či akademické instituce i jednotlivci. Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo veřejnou konzultaci k aktualizaci Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu. Formulář k veřejné konzultaci je možné vyplnit nejpozději do 4. června 2023 a najdete ho zde.

Zdroj: MPO. MPO vyhlásilo veřejnou konzultaci k aktualizaci Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-vyhlasilo-verejnou-konzultaci-k-aktualizaci-vnitrostatniho-planu-cr-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--274140/

Propojení systémů zdravotního a nemocenského pojištění | Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí pracují na propojení zdravotního a nemocenského pojištění. Změna má přispět k lepšímu využití vybraných peněz i k řešení financování péče na zdravotním a sociálním pomezí. 

Zdroj: ČTK. Ministerstva chystají propojení systémů zdravotního a nemocenského pojištění. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ministerstva-chystaji-propojeni-systemu-zdravotniho-a-nemocenskeho-pojisteni/2364225

Pokračování komplexního plánu proti suchu | Zajistit vodní zdroje s pitnou vodu pro obyvatele, zadržet a posílit vodu v krajině pro přírodu i zemědělskou produkci a zabezpečit energetické zdroje. To jsou hlavní cíle Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023-2027. Na prevenci půjde téměř 16 miliard korun ročně.

Zdroj: MŽP. Máme pokračování komplexního plánu proti suchu na příští léta. Na prevenci půjde téměř 16 miliard korun ročně. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230517-Ministerstvo-zemedelstvi-ma-hotovy-komplexni-plan-proti-suchu-na-pristi-leta-na-prevenci-bude-davat-temer-16-miliard-korun-rocne

Otázky a odpovědi k zákazu uvádění kotlů na uhlí na trh po roce 2025 | MŽP odpovídá na často kladené otázky k zákazu uvádění kotlů na uhlí na trh v roce 2025, který je součástí návrhu novely zákona o ochraně ovzduší. Upozorňuje, že úprava neznamená zákaz používání kotlů na uhlí.

Zdroj: MŽP. Lidé mohou topit v kotlích na uhlí i po začátku roku 2025. Často kladené otázky k zákazu uvádění kotlů na uhlí na trh po roce 2025. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230518-Casto-kladene-otazky-k-zakazu-uvadeni-kotlu-na-uhli-na-trh-po-roce-2025

Sociální dávky v číslech | MPSV zveřejnilo aktuální statistiky, které se týkají dávek a příspěvků vyplácených Úřadem práce ČR. Jde o výčet nejčastěji poskytovaných forem pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Zdroj: MPSV. Pomoc MPSV: sociální dávky v číslech. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-davky-v-cislech

MPSV navrhuje vyplácet náhradní výživné až čtyři roky | Náhradní výživné by stát mohl dětem neplatičů místo nejvýš dvou let vyplácet až čtyři roky. Podle MPSV dočasnost podpory tvrdě dopadá na rodiny, kterým se nedaří alimenty po dlužnících vymoci. 

Zdroj: MPSV. MPSV navrhuje vyplácet náhradní výživné až čtyři roky. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mpsv-navrhuje-vyplacet-nahradni-vyzivne-az-ctyri-roky/2367162

LETEM SVĚTEM

 

Obce zvažují provoz pošt na svůj účet | Obce vyjednaly zachování jen části rušených poboček České pošty (ČP). Většinou budou pobočky zachovány pouze výměnou za zrušení jiné pošty, která na seznamu rušených nebyla. Radnice proto zvažují provoz pošt v režimu Partner Plus, hrazeném z obecních kas.

Zdroj: ČTK. Obce vyjednaly zachování jen části rušených pošt, zvažují provoz na svůj účet. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/obce-vyjednaly-zachovani-jen-casti-rusenych-post-zvazuji-provoz-na-svuj-ucet/2364614; k ČP také: Česká pošta posílí nástupnické pobočky, odejde tam třetina z 900 lidí. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ceska-posta-posili-nastupnicke-pobocky-odejde-tam-tretina-z-900-lidi/2367056; PŘEHLEDNĚ: Poštovním škrtům uniklo 21 poboček, podívejte se jaké. Dostupné z: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/ceska-posta-ruseni-pobocek-vymena-kraje-obce-mesta.A230516_163329_ekonomika_ikro

Výsledky soutěže o nejlepší obecní webové stránky | Na konferenci ISSS 2023 v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis byly na pondělním galavečeru 15. května 2023 slavnostně vyhlášeny výsledky celostátního kola Zlatého erbu, soutěže o nejlepší webové stránky.

Zdroj: DVS. Nejlepší web v kategorii obce s rozšířenou působností má Hradec Králové. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6905512

Architekti a samospráva | Koncem dubna se konala Valná hromada České komory architektů (ČKA), která schválila programové priority a zvolila jako svého předsedu architekta Jana Kasla. Je to dobrá zpráva také pro samosprávy měst a obcí, neboť Jan Kasl je architekt, který má dlouhodobé zkušenosti z práce pro územní samosprávy.

Zdroj: DVS. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6905206

Měsíční zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření místních samospráv | V roce 2023 hospodaření ÚSC doprovázejí nadále události uplynulého roku. Stejně jako u státního rozpočtu, tak i u územních rozpočtů lze očekávat v důsledku inflace navýšení jejich výdajů (např. růst cen stavebních prací, zvýšení cen energií), ale zároveň také zvýšení daňových příjmů ÚSC.

Zdroj: MF. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 28. 2. 2023. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/hospodareni-obci/mesicni-zpravy-o-hospodareni-uzemnich-ro/2023/zprava-o-vyvoji-rozpoctoveho-hospodareni-51168/

pozvánky

 

Webinář k novým pravidlům kyberbezpečnosti pro obce a školy | Pro obce a školy jsme připravili další webinář ze série GDPR prakticky, který se bude věnovat nové evropské regulaci kyberbezpečnosti podle směrnice NIS2. Ta přináší řadu změn. Ne všechno, co se ale ve veřejném prostoru říká, je pravda. Na webináři s názvem „Směrnice NIS2 o kyberbezpečnosti. Co od nového roku přinese obcím a školám?“, který se uskuteční v náhradním termínu 23. května, mimo jiné zodpovíme, na koho nová pravidla skutečně dopadnou, jak moc jimi budou ovlivněny obce I. a II. typu a jejich školy a co vlastně znamená NIS 2. Webinářem provází Václav Řehoř a hostem bude Štěpán Daněk, specialista regulace z Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. GDPR prakticky: Směrnice NIS 2 o kyberbezpečnosti. Co od roku 2024 přinese obcím a školám? / Václav Řehoř / 23.5.2023 (13:00 - 14:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/gdpr-prakticky--smernice-nis-2-o-kyberbezpecnosti--co-od-roku-2024-prinese-obcim-a-skolam--vaclav-rehor-25-4-2023--13-00-14-00-/

Konference k projektu Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě | V pátek 9. června se pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj uskuteční závěrečná konference projektu „Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR“. Program konference naváže na už realizované workshopy strategické práce a představí klíčové výstupy projektu.

Zdroj: MMR. Blíží se závěrečná konference projektu Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/blizi-se-zaverecna-konference-projektu-podpora-str

Kongres Samoška 2023 | Kongres na podporu domácího maloobchodního trhu umožňuje setkání členů maloobchodních aliancí, družstev, jednotlivých maloobchodníků, velkoobchodů, dodavatelů i zástupců státních a profesních organizací. Akce se uskuteční 7. - 8. 6. 2023 v Olomouci.

Zdroj: SMS ČR. Kongres Samoška. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/kongres-samoska-3274cs.html

Dřevostavby ve veřejném sektoru | 23. května v Třebíči a 6. června v Jílovém u Prahy se koná konference na téma dřevostaveb ve veřejném sektoru. Na konferenci zjistíte, jak stavět inovativně, ekonomicky, udržitelně a které finanční zdroje využít.

Zdroj: SMS ČR. Dřevostavby ve veřejném sektoru. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/drevostavby-ve-verejnem-sektoru-3278cs.html

Vznik nové obce | Komentář k ustanovení § 20a obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-20a-vznik-nove-obce/ 

sladká TEČKA

 

Alternativou k občanském průkazu bude mobilní aplikace | Vláda pověřila Digitální informační agenturu vytvořením aplikace eDoklady, která má být od nového roku alternativou občanského průkazu. „Kromě plastové kartičky se budeme moci prokazovat aplikací v mobilním telefonu,“ řekl po jednání vlády Ivan Bartoš.

Zdroj: Idnes.cz. Alternativou k občanskému průkazu bude aplikace v mobilním telefonu. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-edoklady-aplikace-nahrazujici-obcansky-prukaz-bartos.A230517_183918_domaci_kop


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení