Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno na našem webu.

 

Krásné léto se starostovým infoservisem!

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

o okurkové sezóně se na Ministerstvu pro místní rozvoj nedá vůbec hovořit. Nedávno jsme vyhlásili první výzvy IROPu, pracujeme na inovacích v národních dotačních titulech a kromě toho je v plném proudu české předsednictví EU. Integrovaný regionální operační program jsme přebrali v posledních fázích před jeho vyhlášením, ale i tak jsme usilovali o co největší vstřícnost směrem k rozvoji regionů a budeme se o ni snažit i nadále. Například v oblasti komunitně vedeného místního rozvoje  (CLLD) nám půjde o další zjednodušení a změkčení specifických kritérií pro projekty podporované prostřednictvím místních akčních skupin. 

Prostor pro změny je i v oblasti národních dotací. Ty řešíme od našeho příchodu na ministerstvo a osobně mě těší, že se aktuálně podařilo dostat do návrhu změny státního rozpočtu dalších 1,2 miliardy korun pro projekty náhradníků v Programu rozvoje regionů 2022. Pokud novela státního rozpočtu projde v září v Poslanecké sněmovně, budou finance na místní komunikace, veřejné budovy i místa aktivního a pasivního odpočinku. Další změny připravujeme pro rok 2023: chceme se zaměřit na témata, jež nejsou podporována u jiných poskytovatelů, tedy místní komunikace a veřejné budovy. A také chceme zvýhodnit žadatele, kteří žádají opakovaně a byli dříve neúspěšní. Zkrátka - snažíme se vnést do této oblasti více zdravého rozumu, odbourat formalismus a posílit efektivitu vynakládané podpory.

To je to, po čem voláte, to je to, o čem spolu dlouhodobě diskutujeme, a já si této zpětné vazby moc cením. Bez ní by moje mise na MMR, se kterou mi mimochodem v roli tajemníka vydatně pomáhá Tomáš Pavelka, další nefalšovaný venkovský starosta, dokonce ten nejmladší v ČR, nemohla přinést to, co si od ní slibuji: že smysluplně přispějeme k rozvoji regionů, k rozkvětu našeho krásného venkova. 

Krásný zbytek léta přeje a na setkávání nejen v rámci SMS ČR se těší

Radim SRŠEŇ
náměstek ministra pro místní rozvoj, člen Předsednictva SMS ČR a starosta Dolních Studének


 

KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

Kandidátky do obecních zastupitelstev zveřejněny | Portál volby.cz zveřejnil kandidátní listiny do zářijových komunálních voleb. Podáno bylo přes 23 tisíc kandidátních listin. V některých obcích však budou moci voliči vybírat kandidáty z pouze jedné kandidátní listiny a v 11 obcích se dokonce kvůli nedostatečnému počtu přihlášených neuskuteční volby vůbec. Údaje budou průběžně aktualizovány – kandidáti mohou ještě odstoupit nebo být dodatečně zaregistrováni na základě odvolání. Kromě kandidátů na obecní zastupitele najdeme na portále také informace o kandidujících do Senátu.

Zdroj: Moderní obec. Seznamte se s kandidáty do jednotlivých zastupitelstev obcí a třetiny Senátu. Na webu ČSÚ už jsou tyto informace k dispozici. Dostupné z: https://moderniobec.cz/seznamte-se-s-kandidaty-do-jednotlivych-zastupitelstev-obci-a-tretiny-senatu-na-webu-csu-uz-jsou-tyto-informace-k-dispozici/ 

LEGISLATIVA
 

Ve středu 10. srpna se sešli členové horní komory Parlamentu ČR, aby projednali řadu návrhů zákonů. Ty nejzajímavější nyní představujeme. Pro všechny platí, že podmínkou jejich vyhlášení a vstupu v účinnost je podpis prezidenta republiky, na jehož stůl nyní zákonodárci schválené předlohy míří.

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím | Jedním z cílů Senátem schválené novely “stošestky” je zamezit šikanózním podáním. Podání, která nadmíru zatěžují povinné subjekty, nyní budou moci být odmítnuta. Transpozicí směrnice Evropské unie dojde zároveň k rozšíření okruhu povinných subjektů, kterými nově budou také veřejné podniky, a k doplnění povinnosti úřadů zveřejňovat údaje o platech úředníků.

Zdroj: MV ČR. Senát schválil novelu informačního zákona. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/senat-schvalil-novelu-informacniho-zakona.aspx 

Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí | Jednorázové plastové výrobky už nebude možné od podzimu uvádět na trh. Konkrétně se jedná o plastové vatové tyčinky, plastové příbory, talíře, brčka, míchátka, tyčky k balonkům, nádoby na potraviny, kelímky a nádoby na nápoje z expandovaného polystyrénu a výrobky z oxo-rozložitelných plastů. Výrobky, které ty zakázané nahradí, by ale dle expertů neměly být opět jednorázové. Kromě zákazu zavádí zákon také povinnost výrobců hygienických pomůcek a tabákových výrobků informovat o správném zacházení s odpady. Výrobci určitých plastových odpadů budou mít také povinnost podílet se na jejich úklidu v obcích, a to poskytnutím finančního příspěvku na úklid. 

Zdroj: MŽP. Konec jednorázových plastů dnes schválil Senát. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20220810_Konec_jednorazovych_plastu_dnes_schvalil_Senat 

Novely zákonů týkajících se zemědělství | V oblasti zemědělství došlo ke změně tří zákonů. Zákon o ekologickém zemědělství bude nově obsahovat úpravu dobrovolné databáze ekologických zvířat dostupných k nákupu a prodeji. Novela zákona o veterinární péči se dotýká včelařství a zákon o ochraně chmele zavádí podrobnější evidenci chmelnic.

Zdroj: MZe. Senát schválil zákony Ministerstva zemědělství, které zjednoduší byrokracii a zlepší ochranu kvalitního chmele. Dostupné z: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_senat-schvalil-zakony-ministerstva.html 

Novela zákona o evidence skutečných majitelů | Povinnost uvádět své údaje v evidenci skutečných majitelů dopadne na více subjektů. Nově se budou do evidence zapisovat také např. církve nebo politické strany a politická hnutí. Novela dále mění definici skutečného majitele a rozšiřuje možnosti dálkového přístupu do evidence.

Zdroj: ČTK. Senát schválil změny zákona ohledně vymezení skutečných majitelů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senat-schvalil-zmeny-zakona-ohledne-vymezeni-skutecnych-majitelu/2241544 

Registr psů | Novela veterinárního zákona, kromě již zmiňované úpravy včelařství, zavádí také registr psů. V něm bude evidován každý pes při očipování nebo při očkování. Evidenci bude provozovat Komora veterinárních lékařů, údaje do evidence budou vkládat veterináři a přístup do evidence pak budou mít ještě obce a chovatelé. Ti však budou moci zobrazit pouze údaje o svých psech. Registr může např. usnadnit strážníkům obecní policie nalézt majitele zatoulaného psa.

Zdroj: ČTK. Psi budou registrováni v evidenci veterinární komory, Senát souhlasil. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/psi-budou-registrovani-v-evidenci-veterinarni-komory-senat-souhlasil/2241453 

LETEM SVĚTEM

 

Možnost třídit odpad má v Česku úplně každý | Síť kontejnerů na tříděný odpad je u nás tak hustá, že průměrná docházková vzdálenost k nim je pouhých 89 metrů. Kontejnery se nenacházejí pouze v obcích, ale také na místech jako jsou koupaliště nebo vycházkové cíle. O poloze kontejnerů informuje také aplikace kamtridit.cz, která může být užitečná především při pobytu v neznámém prostředí. Vytříděný a následně zrecyklovaný materiál má mnohé využití – od oblečení až po městský mobiliář. 

Zdroj: Moderní obec. Obyvatelé ČR to letos mají k barevným kontejnerům v průměru blíže než Usain Bolt do cíle. Dostupné z: https://moderniobec.cz/lide-v-cesku-to-letos-maji-k-barevnym-kontejnerum-v-prumeru-blize-nez-usain-bolt-do-cile/ 

Bude se vytápět na nižší teploty? | Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje vyhlášku, která by snížila teplotu, na kterou by bylo možné v případě nouzového stavu vytápět. Spotřeba plynu by se takto snížila až o 15 %, což by pomohlo vypořádat se s případným výpadkem zemního plynu z Ruska. Navržená teplota pro obývací místnosti v domácnostech by nově byla 18 stupňů Celsia, stejná teplota by platila pro kancelářské místnosti administrativních budov. Například ale v domovech důchodců nebo v nemocnicích by teplota měla dosahovat 20 stupňů Celsia.

Zdroj: MPO. V případě nouze bude možné v budovách vytápět na nižší teploty, navrhuje MPO. Cílem jsou úspory plynu. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/v-pripade-nouze-bude-mozne-v-budovach-vytapet-na-nizsi-teploty--navrhuje-mpo--cilem-jsou-uspory-plynu--269110/ 

Podpora bezhotovostních plateb v obcích | Ačkoliv je Česko jednou ze zemí, kde se nejčastěji platí bezkontaktně kartou, síť terminálů ještě není tak rozsáhlá. Pořízení platebních terminálů i na malé obce má podpořit dotační program Obchůdek 2021+, který poskytuje finance na poplatky za platební terminál v prodejnách smíšeného zboží a potravin v obcích do 1000 obyvatel. Do programu je možné se přihlásit od října na stránkách www.obchudek2021plus.cz/ a poběží až do roku 2025. Kromě financování platebních terminálů je program zaměřen také na mzdy prodavačů/prodavaček, nájem za objekt včetně poplatků za energie a poplatky za telefon či internet.

Zdroj: MPO. Česko platí kartou pokračuje. Obchodníci mohou stále žádat o platební terminály zdarma. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/cesko-plati-kartou-pokracuje--obchodnici-mohou-stale-zadat-o-platebni-terminaly-zdarma--269029/ 

autorská práva jednoduše 

 

O autorských právech konečně jednoduše | Výhradně členským obcím SMS ČR je určen projekt Autorská práva jednoduše. Kolega Jakub Iran, který jej má na starosti, pro představitele samospráv připravil sérii dvanácti článků, ve kterých jednotlivé aspekty vypořádávání autorských práv se SMS ČR představuje. Přejeme příjemnou četbu! Se všemi podmínkami projektu se můžete seznámit na webových stránkách SMS ČR, kde najdete i leták a ceník platný pro letošní rok.

LETNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO ŘEDITELE ŠKOL

 

Letní škola pro ředitele škol 2022 | Ve dnech 16., 23. a 25. srpna, vždy v čase od 8:30 do 11:30, se uskuteční cyklus přednášek na vybraná školská témata, která byla vybrána na základě ankety mezi našimi klienty. Těšit se tak můžete na témata jako legislativní novinky ve školním roce 2022/23, pracovněprávní vztahy ve škole nebo odměňování ředitelů škol. Cena účasti na webináři činí 2.000,- Kč + DPH, přičemž školy členských obcí SMS ČR a klienti pověřenců SMS-služby mohou uplatnit až 50% slevu. Prostřednictvím jednoduchého formuláře se můžete přihlásit i Vy.

Zdroj: SMS-služby. Letní škola pro ředitele škol 2022. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/letni-skola-pro-reditele-skol-2022/    

SMS-SLUŽBY PŘEDSTAVÍ SVÉ SLUŽBY
 

Naše služby vám opět představíme online | V pondělí 22. srpna od 11:00 do 12:00 se s vámi setkají kolegové, kteří mají na starosti problematiku dotací, veřejných zakázek, strategického plánování, pověřenců pro ochranu osobních údajů nebo auditu webových stránek, seznámí vás s těmito službami a zodpoví vaše otázky. Těšíme se na vás!

SLADKá TEČKA

 

SMS ČR kope za obce i na poli komunitní energetiky | Pro zástupce Sdružení místních samospráv České republiky jsou v současné době energetická krize a její dopady na hospodaření obcí  tématem číslo jedna. K problematice obnovitelných zdrojů energie se v úterý  9. srpna 2022 sešla skupina expertů, kteří diskutovali o využívání netradičních zdrojů, nedostatečné kapacitě firem dodávajících tepelná čerpadla, nedostatku solárních panelů na trhu, ale taky o komunitní energetice. Na jednání opakovaně zaznělo, že žádosti obcí o připojení obecních decentrálizovaných zdrojů výroby energie jsou ze strany distributorů odmítány. Na podnět SMS ČR proto Energetický regulační úřad obratem zřídil sběrné místo, kam obce, jejichž žádost o připojení byla zamítnuta, mohou zasílat  své podněty a ERU je bude individuálně řešit. Obracet se můžete na adresu pripojeni@eru.cz, v kopii svůj podnět zasílejte ideálně i na adresu michal@obec2030.cz - díky tomu bude mít o řešených problémech přehled také SMS ČR. Děkujeme! 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení