Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

ZÁSADNÍ NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU

 

Ústavní soud zasáhl do podoby odměňování v samosprávách | Ústavní soud v pondělí 22. května zrušil některé pasáže zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze. Politici musí změnit právní úpravu odměňování představitelů samospráv. O přesném nastavení pravidel odměňování nemá podle Ústavního soudu rozhodovat vláda, to má být upraveno přímo zákony. Ve středu 7. 6. od 13:00 uspořádá SMS ČR k této problematice webinář, na který vás již nyní srdečně zveme. Podrobnosti budou zveřejněny v dalším vydání Starostova infoservisu.

Zdroj: SMS ČR. ŠANCE NA ZÁKONNÉ ZÁRUKY ODMĚŇOVÁNÍ PRO SAMOSPRÁVU. SMS ČR VÍTÁ ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/sance-na-zakonne-zaruky-odmenovani-pro-samospravu-sms-cr-vita-rozhodnuti-ustavniho-soudu-3280cs.html; ČTK. Předpisy o odměňování v samosprávách se musí změnit, neobstály před soudem. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/predpisy-o-odmenovani-v-samospravach-se-musi-zmenit-neobstaly-pred-soudem/2368430

LEGISLATIVA
 

Novela zákona o důchodovém pojištění schválena vládou | Vláda ve středu 24. května schválila návrh novely se zpomalením valorizace penzí, se zpřísněním podmínek pro předčasný důchod a s novým přídavkem, který by měli důchodci a důchodkyně dostávat při vysoké inflaci.

Zdroj: ČTK. Vláda schválila novelu s pomalejší valorizací a zpřísněním předčasných penzí. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-novelu-s-pomalejsi-valorizaci-a-zprisnenim-predcasnych-penzi/2369773

Senátoři nepodpořili nominaci Baxy a Zemanové na ústavní soudce | Ve středu 24. května rozhodoval senátní ústavně-právní výbor o nominaci prvních tří kandidátů na ústavní soudce. Výbor podpořil pouze kandidaturu profesora ústavního práva Jana Wintra. Odmítnutí Josefa Baxy a Daniely Zemanové je podle politologů vzkaz prezidentovi Petru Pavlovi. 

Zdroj: ČTK. Soudci Baxa a Zemanová se možná mezi ústavní soudce nedostanou. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/soudci-baxa-a-zemanova-se-mozna-mezi-ustavni-soudce-nedostanou/2369770; Politologové: Odmítnutí nominace Baxy a Zemanové je vzkaz prezidentu Pavlovi. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/politologove-odmitnuti-nominace-baxy-a-zemanove-je-vzkaz-prezidentu-pavlovi/2369884

Vláda bude rozhodovat o Istanbulské úmluvě | Ministerstvo spravedlnosti postoupilo vládě takzvanou Istanbulskou úmluvu. Text upravuje prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a vláda by ho měla projednat na přelomu května a června. 

Zdroj: ČTK. Vláda bude rozhodovat o istanbulské úmluvě, text jí předložilo ministerstvo. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-bude-rozhodovat-o-istanbulske-umluve-text-ji-predlozilo-ministerstvo/2368726

Vláda schválila novou zbraňovou legislativu | Digitalizace, zrušení zbytečného papírování a celkové zvýšení uživatelského komfortu pro legální držitele zbraní, to jsou hlavní benefity nové zbrojní legislativy z dílny Ministerstva vnitra. Nové zákony přitom nijak nerozvolňují ani nezpřísňují stávající podmínky, za kterých si lze pořídit a držet zbraň. 

Zdroj: MV. Konec zbytečnému papírování. Vláda schválila novou zbraňovou legislativu. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/konec-zbytecnemu-papirovani-vlada-schvalila-novou-zbranovou-legislativu.aspx

 

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Obce mají poslední možnost žádat o dotaci na udržitelnou energii a klima | Do pondělí 5. června mohou obce a města sdružená v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima žádat o dotaci až 2 miliony korun. Příspěvek mohou využít např. na tvorbu Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima.

Zdroj: MŽP. Obce mají poslední možnost žádat až o 2 miliony na přípravu Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230524-Obce-maji-posledni-moznost-zadat-az-o-2-miliony-na-pripravu-Akcnich-planu-pro-udrzitelnou-energii-a-klima

Změny v programu Nová zelená úsporám | Nová zelená úsporám nabídne výhodnější podmínky pro bytové domy. Na dotace lépe dosáhnou nízkopříjmové domácnosti. Zároveň bude možné z tohoto programu od září vyměnit starý plynový kotel.

Zdroj: MŽP. Nová zelená úsporám nabídne výhodnější podmínky pro bytové domy. Na dotace lépe dosáhnou nízkopříjmové domácnosti. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230525-Nova-zelena-usporam-nabidne-vyhodnejsi-podminky-pro-bytove-domy-Na-dotace-lepe-dosahnou-nizkoprijmove-domacnosti; Z Nové zelené úsporám můžete od září vyměnit i svůj starý plynový kotel. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230523_Z-Nove-zelene-usporam-muzete-od-zari-vymenit-i-svuj-stary-plynovy-kotel

MPSV připravuje revizi platových tabulek veřejného sektoru | MPSV připravuje změny platových tabulek, které stanovují výši výdělků ve veřejném sektoru. Nově nastavit by se měly do konce volebního období. Vyšší by mohly být např. nástupní platy pro mladé. Odbory dlouhodobě kritizují, že část stanovených částek v tabulkách je pod minimální mzdou.

Zdroj: ČTK. Ministerstvo práce připravuje revizi platových tabulek veřejného sektoru. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ministerstvo-prace-pripravuje-revizi-platovych-tabulek-verejneho-sektoru/2368993

Zpoždění výplaty státního příspěvku na provoz dětských skupin | MPSV oznamuje poskytovatelům dětských skupin, že dojde ke zpoždění druhé výplaty státního příspěvku na provoz dětských skupin, která měla být vyplacena v termínu do 25. května 2023. Vydání rozhodnutí a výplata státního příspěvku tak proběhnou až v měsíci červnu. 

Zdroj: MPSV. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/

MPSV chce řešit nízké penze disidentů | Ministerstvo práce připravuje řešení problému nízkých penzí disidentů a disidentek. Podílet by se na něm měl Ústav pro studium totalitních režimů. Situace by se tak měla zlepšit několika stovkám lidí, které bývalý režim postihoval.

Zdroj: ČTK. MPSV podle Jurečky chystá řešení problému nízkých penzí disidentů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2367820

 

LETEM SVĚTEM

 

Obce nesouhlasí s povinným zálohováním PET lahví | Zástupci obcí jednají s MŽP o jeho návrhu na zavedení povinného systému zálohování PET lahví a nápojových plechovek. Zavedení zálohování bude mít podle SMS ČR negativní dopady na obce i na řadu prodejen.

Zdroj: SMS ČR. OBCE NESOUHLASÍ S POVINNÝM ZÁLOHOVÁNÍM PLECHOVEK A PET LAHVÍ. VADÍ JIM TAKÉ ZVÝŠENÍ NÁKLADŮ I KOMPLIKACE PRO PRODEJNY. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/obce-nesouhlasi-s-povinnym-zalohovanim-plechovek-a-pet-lahvi-vadi-jim-take-zvyseni-nakladu-i-komplikace-pro-prodejny-3282cs.html

Nástroj Open Energoman pomáhá obcím monitorovat spotřebu energií | Mít přehled o spotřebě energií je základ pro hledání úspor i investice do zvyšování energetické efektivity. To je hlavní myšlenka nástroje Open Energoman, který zejména malým obcím pomůže měřit spotřebu v obecních budovách a v dalších odběrných místech, jako je veřejné osvětlení.

Zdroj: SMS ČR. CO NEMĚŘÍME, NELZE ŘÍDIT. S NÁSTROJEM OPEN ENERGOMAN OBCE SNADNO MONITORUJÍ SPOTŘEBU ELEKTŘINY. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/co-nemerime-nelze-ridit-s-nastrojem-open-energoman-obce-snadno-monitoruji-spotrebu-elektriny-3281cs.html

Vyhlášení veřejné zakázky bez zajištění veškerých finančních prostředků | Je možné vyhlásit veřejnou zakázku, resp. je možné uzavřít smlouvu s dodavatelem, aniž by měl územní samosprávný celek v rozpočtu zajištěné veškeré finanční prostředky?

Zdroj: DVS. Vyhlášení veřejné zakázky bez zajištění veškerých finančních prostředků. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6906611

Územní obvody ORP a sdílená energie | Nejpozději od poloviny příštího roku by mělo být možné vytvářet v Česku energetická společenství, která umožní sdílet energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Podle stanoviska Komory OZE se debata o finální podobě novely energetického zákona vede zejména o tom, zda a jak vymezit územní působnost a velikost energetických společenství a jak bude umožněno zákazníkovi sdílet vyrobenou elektřinu.

Zdroj: DVS. Územní obvody ORP a sdílená energie. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6906069

Komunitní energetika – praxe a právo | O novele energetického zákona se stále jedná. Komunitní energetika může pokrýt až 80 % spotřeby českých domácností. Zavedení nových distribučních sítí však v praxi může přinést i řadu problémů.

Zdroj: DVS. Komunitní energetika – praxe a právo. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6906281

 

pozvánky

 

Představení služeb SMS-služeb | V pondělí 29. května od 14:00 proběhne webinář, na kterém SMS-služby představí své služby. Během půlhodinky se dozvíte všechno potřebné o veřejných zakázkách, dotačním servisu i strategickém plánování, Autorských právech jednoduše, a to zdaleka není všechno. Snadno se připojíte prostřednictvím následujícího odkazu: http://meet.google.com/sun-hqxe-oxm 

Naučíme děti používat reflexní prvky | I v letošním roce navazuje SMS ČR na projekty k rozšíření retroreflexních prvků do obcí. Tentokrát však míříme mezi mateřské a základní školy. Ty se mohou těšit nejen na tubusy se samolepkami, ale také na komplexní vzdělávací materiály a soutěže! V případě zájmu či dotazů kontaktujte koordinátory projektu prostřednictvím emailu: precechtel@smscr.cz nebo laciga@smscr.cz.

Hledání nejdéle sloužících starostů jde do finále! | Působíte ve své obci jako starosta už několikáté volební období? Nebo o takových kolegyních a kolezích, kteří jsou na radnici po dekády, víte ve svém okolí? Chtěli bychom takové vytrvalé starostky a starosty odměnit a poděkovat jim za jejich náročnou práci při správě obcí. Posílejte prosím tipy svým krajským manažerům SMS ČR. Ocenění vyhlásíme v listopadu na naší zlínské konferenci. Děkujeme.

sladká TEČKA

 

Rodná čísla se rušit nebudou | Za naprostý nesmysl označil ministr Bartoš studii, podle níž by odklon od rodných čísel stál zhruba 56 miliard korun, neboť mylně počítá s jejich úplným zrušením. Plánuje se však, že od roku 2025 již nebudou rodná čísla např. v nových občanských nebo řidičských průkazech.

Zdroj: ČTK. Rodná čísla se v ČR rušit nebudou, prohlásil vicepremiér Bartoš. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rodna-cisla-se-v-cr-rusit-nebudou-prohlasil-vicepremier-bartos/2370495

 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení