STARostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

novela zákona o matrikách

 

Novela zákona o matrikách | Ve středu 31. května podpořila Sněmovna v úvodním kole vládní novelu zákona o matrikách. Stejnopohlavní páry tak možná budou moci vstoupit do registrovaného partnerství na jakémkoli matričním úřadu. Předloha počítá také s elektronizací matrik pomocí jednotného informačního systému.

Zdroj: SMS ČR. SNAZŠÍ ODDÁVÁNÍ SNOUBENCŮ I REGISTRACE PARTNERŮ. NOVELA ZÁKONA O MATRIKÁCH PŘINÁŠÍ USNADNĚNÍ PRO OBCE I OBČANY. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/snazsi-oddavani-snoubencu-i-registrace-partneru-novela-zakona-o-matrikach-prinasi-usnadneni-pro-obce-i-obcany-3285cs.html; ČTK. Registrované partnerství by se mělo nechat uzavřít na všech matrikách. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/registrovane-partnerstvi-by-se-melo-nechat-uzavrit-na-vsech-matrikach/2372604

LEGISLATIVA
 

Limit pro zakázky malého rozsahu se nezvýší | Sněmovna v úterý 30. května přehlasovala návrh Senátu, který chtěl zvýšit limit pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v případě stavebních prací ze šesti milionů korun na devět milionů korun. Zároveň odmítla i další senátní návrh, který do zákona o zakázkách převáděl pravidla zákona o střetu zájmů.

Zdroj: ČTK. Limit pro zakázky malého rozsahu se nezvýší, Sněmovna přehlasovala Senát. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/limit-pro-zakazky-maleho-rozsahu-se-nezvysi-snemovna-prehlasovala-senat/2372258

Sněmovna zamítla zvýšení horní hranice poplatku za odpad | Poslanecká sněmovna v ptáek zamítla razantnější zvýšení horní hranice poplatku, který mohou obce vybírat od obyvatel za komunální odpad. 

Zdroj: ČTK. Sněmovna rozhodne o razantnějším zvýšení horní hranice poplatku za odpad. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-rozhodne-o-razantnejsim-zvyseni-horni-hranice-poplatku-za-odpad/2371236

Baxa, Wintr a Zemanová budou ústavními soudci | Novými ústavními soudci se stanou někdejší předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, profesor ústavního práva Jan Wintr i bývalá prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Ve středu 31. května schválil jejich nominaci  Senát. 

Zdroj: ČTK. Baxa, Wintr a Zemanová budou ústavními soudci, Senát je schválil. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/baxa-wintr-a-zemanova-budou-ustavnimi-soudci-senat-je-schvalil/2372363.

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Zákon o podpoře bydlení v meziresortu | Do meziresortu zamířil zákon o podpoře v bydlení. Jeho cílem je do deseti let snížit počet lidí v bytové nouzi nejméně o třetinu ze současných asi 154 tisíc. Obcím má zajistit dlouhodobé a předvídatelné financování různých opatření na řešení bytové situace svých obyvatel.

Zdroj: MMR. Do meziresortu zamířil zákon o podpoře v bydlení. Pomůže 1,3 milionu lidí ohrožených ztrátou bydlení. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/do-meziresortu-zamiril-zakon-o-podpore-v-bydleni-p

Dotace na památky | IROP spouští v novém programovém období dvě výzvy, které se zaměřují na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO. Více než 1,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj půjde na zajištění ochrany kulturního dědictví a otevření dosud nepřístupných částí památek. 

Zdroj: MMR. MMR vyčlenilo na památky v ČR přes 1,5 miliardy korun. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-vyclenilo-na-pamatky-v-cr-pres-1,5-miliardy-ko

Dotace na likvidaci ekologických zátěží | Sanaci nejvážněji kontaminovaných lokalit podpoří peníze Operačního programu Životní prostředí. V dotační výzvě číslo 35 je připravena jedna miliarda korun.

Zdroj: OPŽP. Likvidaci ekologických zátěží podpoří miliarda korun. Dostupné z: https://www.sfzp.cz/likvidaci-ekologickych-zatezi-podpori-miliarda-korun/

Pojistné Milostivé léto | Pouze podpis prezidenta stačí k tomu, aby pojistné a daňové Milostivé léto mohlo pomoci statisícům lidí zatížených exekucemi za předpokladu, že v plné výši uhradí jistinu dluhu. Senátoři ve středu podpořili související dva zákony z pera MPSV a MF.

Zdroj: MPSV. Senátoři podpořili pomoc lidem zatíženým správními exekucemi, pojistné Milostivé léto se týká statisíců lidí. DOstupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/senatori-podporili-pomoc-lidem-zatizenym-spravnimi-exekucemi-pojistne-milostive-leto-se-tyka-statisicu-lidi

Dotace na ochranu mláďat při senoseči | Ministerstvo zemědělství upozorňuje zemědělce, aby při sečení luk a sklizni polí ochránili srnčata, která se můžou skrývat v porostu. Za nedbalost hrozí pokuta až 10 tisíc korun. MZe poskytuje dotace na plašiče nebo nově na signální zařízení, které zemědělce upozorní, že se v poli schovává mládě.

Zdroj: MZe. Dejte pozor na srnčata. Ministerstvo zemědělství poskytuje novou dotaci na ochranu zvířecích mláďat při senoseči. Dostupné z: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2023_dejte-pozor-na-srncata-ministerstvo.html

LETEM SVĚTEM

 

Ozdravný balíček a územní rozpočty | Vláda představila 11. května Ozdravný balíček, který zahrnuje celkem 58 opatření, která mají mít souhrnný pozitivní dopad na hospodaření státu v nastávajících letech 2024–2025 ve výši 147,5 mld. Kč.  Jaké dopady budou mít tato opatření na finance obcí?

Zdroj: DVS. Ozdravný balíček a územní rozpočty. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6907405

Zásady počítačové bezpečnosti úředníků | Diskuzní blok na závěr konference ISSS v Hradci Králové byl v duchu odpovědí na otázku: Co nového přináší eGovernment samosprávám? Byla také připomenuta základní pravidla kybernetické bezpečnosti při plnění složitých úkolů.

Zdroj: DVS. Základní pravidla počítačové bezpečnosti úředníků. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6907099

Kampaň na podporu náhradních rodin | Náhradní rodiny umožňují dětem, aby mohly vyrůstat v bezpečném a šťastném rodinném prostředí. V systému náhradní rodinné péče hrají zcela nenahraditelnou a důležitou roli. MPSV proto připravilo kampaň na jejich podporu s hashtagem #diknahradnimrodinam. Připojte se můžete i vy.

Zdroj: MPSV. Poděkování náhradním rodinám: Zapojte se i vy na sociálních sítích do kampaně #diknahradnimrodinam. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podekovani-nahradnim-rodinam-zapojte-se-i-vy-na-socialnich-sitich-do-kampane-diknahradnimrodinam

AKE ČR kritizuje legislativní proces novely energetického zákona | Novela energetického zákona LEX OZE II byla navržena s cílem podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zvýšit tak podíl zelených technologií v naší energetické infrastruktuře. Podle prezidentky AKE ČR Patrície Čekanové však nedávné změny návrhu mohou přinést i negativní dopady.

Zdroj: DVS. Navrhované změny LEX OZE II vnímám jako netransparentní narušení legislativního procesu novely zákona. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6907637

pozvánky

 

Naučíme děti používat reflexní prvky | I v letošním roce navazuje SMS ČR na projekty k rozšíření retroreflexních prvků do obcí. Tentokrát však míříme mezi mateřské a základní školy. Ty se mohou těšit nejen na tubusy se samolepkami, ale také na komplexní vzdělávací materiály a soutěže! V případě zájmu či dotazů kontaktujte koordinátory projektu prostřednictvím emailu: precechtel@smscr.cz nebo laciga@smscr.cz

Rozhodnutí o oddělení části obce | Komentář k ustanovení § 22 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-22-rozhodnuti-o-oddeleni-casti-obce/ 

sladká TEČKA

 

Češi jsou v třídění odpadů stále lepší | Každý obyvatel Česka loni vytřídil v průměru 78 kilogramů odpadu, v porovnání s předchozím rokem o zhruba šest kilogramů více. Z dat společnosti Eko-kom, která v Česku organizuje sběr a recyklaci obalových odpadů, vyplývá, že pravidelně třídí tři čtvrtiny obyvatel, meziročně o dvě procenta více.  

Zdroj: ČTK. Každý Čech loni vytřídil 78 kg odpadu, pravidelně třídí 75 procent obyvatel. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kazdy-cech-loni-vytridil-78-kg-odpadu-pravidelne-tridi-75-procent-obyvatel/2372325


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení