Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Krásné léto se starostovým infoservisem!

 

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

máte před sebou poslední srpnové číslo Starostova infoservisu, které vychází necelý měsíc před termínem komunálních voleb.

Tento předěl je pro nás příležitostí, abychom vám poděkovali za dosavadní přízeň a zároveň vám přislíbili, že se Starostův infoservis budeme snažit naplňovat zajímavým obsahem i v blížících se podzimních dnech.

O tom, že dění týkající se samospráv je snad až příliš bohaté a o zajímavé zprávy tedy nebude nouze, se koneckonců můžete přesvědčit také v aktuálním vydání, informacemi doslova nabitém.

A pro ty z vás, kteří si na tomto místě v průběhu letních prázdnin navykli číst pozdravy osobností SMS ČR, máme na závěr dobrou zprávu: budete se zde s nimi setkávat i v průběhu září.

Ať je pro vás devátý měsíc letošního roku po všech stránkách vydařený!


 

DIGITÁLNĚ TECHNICKÉ MAPY - DOTAZNÍK

 

Digitálně technické mapy – nepřehlédněte dotazník | SMS ČR usiluje o vývoj softwarového IT nástroje, který by byl obcím k dispozici do 30.5.2023 pro naplnění jejich zákonných povinností v souvislosti s digitalizací dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví obcí. Ve spolupráci se specializovanými společnostmi proto připravujeme softwarové řešení DTM - projekt „DTMka jednoduše“, na jehož základě by členské obce SMS ČR mohly naplňovat všechny zákonné povinnosti a od 1.7.2023, jak jim ukládá novela zákona o zeměměřičství, vkládat změny ve své dopravní a technické infrastruktuře (DTI) do digitálních technických map. Na to, abychom do nabytí účinnosti novely č. 47/2020 Sb. projekt připravili ve prospěch členů SMS ČR, máme necelý rok. Vzhledem k náročnosti projektu jej můžeme realizovat jen, připojí-li se k němu aspoň polovina členů SMS ČR, a proto vás zdvořile žádáme, abyste věnovali pozornost jednoduchému dotazníku, který v nejbližších dnech rozešlou naši krajští manažeři a k dispozici je také na zde. O vyplnění dotazníku, který obsahuje jedinou otázku, prosíme do pátku 2.9.2022.

Zdroj: SMS ČR. Digitální technická mapa a projekt SMS ČR. Dostupné z: https://docs.google.com/forms/d/1PvT9xVviVQ49ZUjo9rTjhZAoT8JX6A8WXKI-U_0y1Mc/viewform

LEGISLATIVA
 

SMS ČR intenzivně jedná o stavebních úřadech | Minulý týden se konala hned dvě důležitá jednání týkající se novely stavebního zákona. Naše předsedkyně Eliška Olšáková se v úterý sešla s ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem a ve čtvrtek se zúčastnila jednání Legislativní rady vlády, kde jsme byli jedinými hosty zastupujícími obce.

Zdroj: SMS ČR. Intenzivně jednáme o stavebních úřadech. Dostupné z: https://www.smscr.cz/legislativa/verejna-sprava/stavebni-zakon/intenzivne-jedname-o-stavebnich-uradech-3033cs.html  

Vyhlášku o vytápění cupují odbory i resorty v připomínkovém řízení | Ministerstvo průmyslu připravilo návrh vyhlášky o pravidlech pro vytápění, která by začala platit v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství. Resort by tak získal pravomoc celorepublikově nařídit šetření s energiemi nejen v domácnostech, ale třeba i školách, nemocnicích či dalších objektech. Návrh byl v rámci mezirezortního připomínkového řízení terčem kritiky, podle odpůrců návrh neřeší, jakou úsporu má vlastně přinést či vynechává zhodnocení dopadů na obyvatele či ekonomiku. „Nakolik vnímáme snahu o řešení potenciální hrozby, zcela postrádáme vyhodnocení přínosů, případně nákladů navrhovaných kroků,“ uvádí Sdružení místních samospráv.

Zdroj: EchoPrime. „Kolik se vlastně ušetří?“ Vyhlášku o vytápění cupují resorty i odbory v připomínkovém řízení. Dostupné z: https://echoprime.cz/a/Skkwf/kolik-se-vlastne-usetri-vyhlasku-o-vytapeni-cupuji-resorty-i-odbory-v-pripominkovem-rizeni; Návrh vyhlášky dostupný zde: https://www.technicka-zarizeni.cz/wp-content/uploads/2022/08/132_Material.pdf

SMS ČR píše ministru průmyslu kvůli energiím | Předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková se v uplynulém týdnu obrátila dopisem na ministra průmyslu Jozefa Síkelu. Žádá především jak o přechodnou podporu samospráv s překlenutím vysokých cen energií, tak o urychlení jednání týkajících se komunitní energetiky. Se zněním dopisu i příslušné tiskové zprávy se můžete seznámit na webových stránkách SMS ČR

Zdroj: SMS ČR. Píšeme ministru průmyslu kvůli energiím. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/piseme-ministru-prumyslu-kvuli-energiim-3036cs.html 

Ministr spravedlnosti varuje před politickými dopady energetické krize, ve Sněmovně zdůrazňoval potřebu zastropování cen energií | Pokud se nevyřeší nynější energetická krize, mohl by být ohrožen politický systém země i EU, řekl v pátek 26. srpna na schůzi Sněmovny poslancům ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Společenská situace a atmosféra je podle něho nejdramatičtější od roku 1989. Míní, že jiná cesta, než jsou úvahy o zastropování cen, není, byť jde o složitější problém a mnozí právníci uvádějí, že takto postupovat nelze. "Nebudu dělat teď nic jiného než nacházet takové právní řešení, aby to šlo," zdůraznil Blažek. Stát podle něho nemusí určit cenovou hladinu, ale ohraničit marže výrobců a obchodníků.

Zdroj: ČTK. Energetická krize může vést k ohrožení politického systému, varoval Blažek. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/energeticka-krize-muze-vest-k-ohrozeni-politickeho-systemu-varoval-blazek/2243666 

Z ministerstev

 

MMR uzavírá pro extrémní zájem třetí výzvu IROPu ke kyberbezpečnosti | Integrovaný regionální operační program 2021-2027 uzavírá třetí výzvu k posílení kyberbezpečnosti. Ta cílí na projekty v tzv. méně rozvinutých regionech a je v ní k dispozici přes 600 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  „I přesto, že je částka oproti předchozímu období skoro třikrát vyšší, peněz stále není dostatek. IROP velký zájem o podporu obrany proti kybernetickým hrozbám nemůže financovat sám. Budu na vládě usilovat o další podporu pro tento důležitý segment,“ vysvětlil Ivan Bartoš. Čtvrtá a pátá výzva zůstávají otevřené. 

Zdroj: MMR. MMR: Pro velký zájem uzavíráme třetí výzvu IROPu ke kyberbezpečnosti. Další dvě stále běží. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-pro-velky-zajem-uzavirame-treti-vyzvu-iropu-ke

MMR rozdělilo 46,2 milionů korun mezi nestátní neziskové organizace | Ministerstvo pro místní rozvoj 23. srpna zveřejnilo výsledky výzvy pro nestátní neziskové organizace. Téměř 46,2 milionů korun si mezi sebou rozdělí 24 úspěšných žadatelů. Uvolněnými financemi ministerstvo podpoří především projekty v oblasti ochrany veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, ale také metodické podpory poradenství v oblasti bydlení, udržitelného rozvoj regionů, měst a obcí nebo cestovního ruchu na celostátní úrovni. Více informací naleznete zde.

Zdroj. MMR. MMR: Neziskovým organizacím putuje téměř 46,2 milionů korun. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-neziskovym-organizacim-putuje-temer-46,2-milio

Semináře v krajských městech poskytnou návod na projektové a finanční řízení projektů podpořených z evropských fondů | Celkem dvě série seminářů připravují regionální kanceláře Eurocenter v období od září do prosince 2022 ve všech krajských městech a v Praze. Návštěvníci seminářů získají přehled o jednotlivých tématech projektového i finančního řízení ve všech jeho fázích. Účast na akcích je bezplatná, další informace k jednotlivým seminářům jsou dostupné na kontaktech uvedených pro konkrétní města ve zdroji. Z kapacitních důvodů je nutné se s dostatečným předstihem registrovat.

Zdroj: MMR. Návod na projektové a finanční řízení projektů podpořených z evropských fondů poskytnou semináře v krajských městech. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/navod-na-projektove-a-financni-rizeni-projektu-pod 

LETEM SVĚTEM

 

Asociace krajů vyzývá k regulaci cen energií pro domácnosti | Asociace krajů dnes vyzvala vládu k regulaci cen plynu a elektřiny pro domácnosti od příštího roku. Kabinet by podle ní také měl určit státního obchodníka s energií, jemuž by ji firmy musely prodat. Vláda by měla podle asociace také směřovat k tomu, že získá stoprocentní podíl ve výrobních kapacitách energetické společnosti ČEZ.

Zdroj: ČTK. Energetická krize může vést k ohrožení politického systému, varoval Blažek. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/energeticka-krize-muze-vest-k-ohrozeni-politickeho-systemu-varoval-blazek/2243666 

Ekonomika odpadového hospodářství v roce 2021 | Na základě dat z dotazníkového šetření za rok 2021 přináší EKO-KOM každoroční přehled ekonomických ukazatelů v odpadovém hospodářství obcí. Cílem analýzy je seznámit odbornou veřejnost s náklady a příjmy v hospodaření s hlavními druhy komunálních odpadů, a to jak z hlediska časového vývoje, tak i s vazbou na velikost obcí a jednotlivé kraje ČR.

Zdroj: Ekonomika odpadového hospodářství v roce 2021. Dostupné z: https://www.ekokom.cz/ekonomika-odpadoveho-hospodarstvi-v-roce-2021/

Milostivé léto II. potrvá od 1. září do 30. listopadu | Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky, dostanou druhou šanci. Milostivé léto II začne 1. září 2022 a potrvá do 30. listopadu 2022 a je určené všem, kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním institucím. 

Zdroj: Deník veřejné správy. Milostivé léto II začíná 1. září 2022. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6836530

Stát a samosprávy vydaly ke konci července na uprchlickou krizi 12,6 miliardy Kč | Stát, obce a kraje vydaly ke konci července na zvládání uprchlické krize v souvislosti s válkou na Ukrajině 12,6 miliardy korun. Z toho výdaje ze státního rozpočtu činily 10,5 miliardy korun. Nejvíce šlo na sociální dávky a další výdaje ministerstva práce a sociálních věcí, a to 6,3 miliardy korun. Na dotaz ČTK to sdělilo ministerstvo financí. Do celkových výdajů ještě nejsou zahrnuty výdaje obcí a krajů za červenec. 

Zdroj: ČTK. Stát a samosprávy vydaly ke konci července na uprchlickou krizi 12,6 miliardy Kč. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/stat-a-samospravy-vydaly-ke-konci-cervence-na-uprchlickou-krizi-12-6-miliardy-kc/2246782

NSS mírní formální požadavky na vyplnění podpisového archu na podporu místního referenda | Volební senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v čerstvém rozhodnutí Ars 1/2022 – 30 připomněl, že místní referendum představuje jednu ze základních forem demokracie a podmínky jeho konání nemají být hodnoceny formalisticky. Údaje na podpisovém archu na podporu referenda proto podle jeho závěrů nemusí být vyplňovány vlastnoručně, postačí vlastnoruční podpis.

Zdroj: Česká justice. NSS: Údaje na podpisovém archu při konání místního referenda nemusí lidé vypisovat vlastnoručně. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2022/08/nss-udaje-na-podpisovem-archu-pri-konani-mistniho-referenda-nemusi-lide-vypisovat-vlastnorucne/ 

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ | Pražský městský soud prohlásil v pátek 29. srpna konkurz na společnost Sberbank CZ. Ke konci června měla desítky tisíc věřitelů, vůči nimž evidovala dluhy ve výši 61,762 miliardy korun. Insolvenční řízení bylo zahájeno koncem července. Přezkumné jednání o přihlášených pohledávkách nařídil soud na 6. října, následovat bude ten den i schůze věřitelů. Insolvenční správkyní zůstala rozhodnutím soudu Jiřina Lužová. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. 

Zdroj: ČTK. Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prazsky-mestsky-soud-prohlasil-konkurz-na-sberbank-cz/2247764?fbclid=IwAR0fNAXrg1xCBZI6KyvcwbQnG-mHNPoByFNSVTJCQUpLRZOm_t0DsaBdF5Q

Odpadová společnost AVE CZ čelí policejnímu stíhání kvůli krácení daní se škodou 3,76 miliardy korun | Národní centrála proti organizovanému zločinu začala stíhat společnost AVE CZ z krácení daní kvůli nakládání s odpady. Server Lidovky.cz napsal, že kriminalisté vyčíslili škodu na 3,76 miliardy korun. Zahájení trestního řízení je podle AVE CZ nepodložené a postavené na chybných závěrech policie, podala proto stížnost. Detektivové jsou přesvědčení, že AVE CZ porušila zákon o odpadech na skládkách v Benátkách nad Jizerou, Čáslavi, Hořovicích a Mšenu, píšou Lidovky.cz. Podle vyšetřovatelů vznikla státu škoda 2,3 miliardy korun. Další stovky milionů firma údajně neodvedla dotčeným obcím. 

Zdroj: ČTK. Policie stíhá odpadovou firmu z krácení daní se škodou 3,76 miliardy korun. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/policie-stiha-odpadovou-firmu-z-kraceni-dani-se-skodou-3-76-miliardy-korun/2247488 

Dotační speciál

 

Výzvy IROP na mateřské školy vyhlášeny | Integrovaný regionální operační program vyhlásil dne 23.8.2022 dvě výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na navýšení kapacit mateřských škol o minimálně 20 míst formou rekonstrukce či výstavby. Výzva č. 6 je určena pro žadatele spadající do kategorie Mírně rozvinutých regionů na území ORP s identifikovaným rizikem skóre 7+, výzva č.7 je zaměřena pro žadatele spadající do kategorie Přechodových regionů na území ORP s identifikovaným rizikem skóre 8+. Výše podpory je až 90 % způsobilých výdajů, mezi které se řadí výdaje na stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro potřeby provozu MŠ, zejména kmenové učebny (denní místnost, herna, prostor pro spánek), kuchyň vč. výdejny jídel a jídelny, zázemí pro pracovníky a zajištění bezbariérovosti. V případě dotazů či zájmu o administraci žádosti o dotaci se neváhejte obrátit na naše specialisty na e-mailu dotace@smscr.cz.

Výzva OPŽP na udržitelné nakládání s odpady | Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 4. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Výzva je zaměřena na výstavby nových či modernizace stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy pro separaci a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové kartony). Součástí projektů může být i infrastruktura na předcházení vzniku odpadů (domácí kompostéry, re-use centra, předcházení jednorázovým obalům atp.). Žádosti budou přijímány od 7. září 2022. V případě dotazů či zájmu o administraci žádosti o dotaci se neváhejte obrátit na naše specialisty na e-mailu dotace@smscr.cz.

Další výzvy OPŽP, tentokrát na veřejné budovy | Operační program Životní prostředí nabízí i další výzvy z nového programového období, tentokrát s podporou směřující na energeticky úsporné veřejné budovy a veřejnou infrastrukturu. Podpořeny budou projekty zaměřené na výstavbu nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy, výstavbu či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách či veřejné infrastruktuře, nebo na navýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Jelikož se jedná o průběžné výzvy, s přípravou žádosti je doporučováno neváhat. I zde platí, že se můžete obrátit na naše dotační specialisty na adrese dotace@smscr.cz.

Dotace na přírodní zahrady škol a školek | Výzva 5/2022 Národního programu Životní prostředí je zaměřena na rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy (EVVO) u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora bude směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému ČR. Obce a školy tak mohou získat podporu až 85% z celkových způsobilých výdajů na proměny a úpravy zahrad, maximálně však. 500 tis. Kč. Příjem žádostí startuje 3. října 2022. 

autorská práva jednoduše 

 

O autorských právech konečně jednoduše | Výhradně členským obcím SMS ČR je určen projekt Autorská práva jednoduše. Kolega Jakub Iran, který jej má na starosti, pro představitele samospráv připravil sérii dvanácti článků, ve kterých jednotlivé aspekty vypořádávání autorských práv se SMS ČR představuje. Přejeme příjemnou četbu! Se všemi podmínkami projektu se můžete seznámit na webových stránkách SMS ČR, kde najdete i leták a ceník platný pro letošní rok.

pozvánky

 

Nápady a aktuality pro rozvoj našeho venkova | Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci se Sdružením místních samospráv České republiky Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na seminář se zaměřením na čerpání a přínos evropských dotačních prostředků „Nápady a aktuality pro rozvoj našeho venkova“. Akce proběhne 8. září v Kulturním domě v Horní Moštěnici. Seminář je financován z prostředků CSV a účast na semináři je pro zájemce bezplatná. Registrace je možná do 31. 8. 2022, na e-mailu porvaznikova@smscr.cz nebosimonikova@smscr.cz.

Zdroj: SZIF. Pozvánka: https://www.szif.cz/cs/CmDocumentrid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2FRO%2F600%2F1660891114167.pdf

Předcházení vzniku odpadů 2022 | Již 8. ročník konference Předcházení vzniku odpadů se uskuteční 25. října 2022 v Praze hybridní formou (online i prezenčně). Účastníci se mohou těšit opět na kvalitní a inspirativní program reflektující nejaktuálnější dění v oblasti prevence a opětovného využití odpadů. Letošní ročník se zaměří na roli prevence v případě řešení mimořádných událostí jako je například konflikt na Ukrajině. Dále se zaměří na problematiku bioodpadů, které jsou klíčové pro dosažení evropských cílů odpadového hospodářství, a které přináší i další příležitosti v dnešní nelehké době. V programu také nemohou chybět inovativní projekty a přístupy z oblasti prevence, které nás zaujaly.

Zdroj: Tretiruka.cz; dostupné z: https://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu/konference-pvo-2022/

Pozvánka na konferenci k adaptacím na změnu klimatu | České předsednictví v Radě Evropské unie vás srdečně zve na jednu ze svých klíčových akcí – unikátní konferenci věnovanou tvorbě odolné krajiny, která se bude konat 13. - 14. září 2022 v Praze. Konference představí výběr z nejlepších prakticky zaměřených transformativních projektů, které jsou v současné době v Evropě realizovány. Tyto se týkají zadržování vody v krajině, regenerace půdy, zvyšování odolností lesů, a obnově ekosystémových služeb – to vše za pomoci řešení blízkých přírodě.

Zdroj: MŽP. Pozvánka na konferenci k adaptacím na změnu klimatu. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20220826-Pozvanka-na-konferenci-k-adaptacim-na-zmenu-klimatu 

znáte už školu v právu?
 

Vychází dvojčíslo Školy v právu, v září si ho může i vaše škola předplatit výhodněji | Právě dnes vychází dvojčíslo časopisu Školy v právu, odborného časopisu pro všechny ředitele, pedagogy i zájemce o české školství. Již tři roky čtenářům přinášíme rozhovory se zajímavými osobnostmi, kteří mají k českému školství co říci,  právní rady, novinky z legislativy, odborné literatury a přehled dalších aktualit z prostředí vzdělávání. Koneckonců přesvědčte se sami. Dvojčíslo poskytujeme jako volnou přílohu k tomuto číslu Infoservisu. Zcela zdarma dostávají časopis školy, jimž poskytujeme službu pověřence pro ochranu osobních údajů. Za výhodnou cenu ve výši 330,- Kč (s DPH) si ho mohou předplatit ostatní školy členských obcí SMS ČR. A za tuto cenu si ho mohou v průběhu září předplatit i školy, které nejsou zřizované členskou obcí SMS ČR. Pro bližší informace se obraťte na šéfredaktorku Lenku Matějovou: lenka.matejova@sms-sluzby.cz.

SLADKá TEČKA

 

Poslední možnost přihlásit se do soutěže o OBEC 2030 | Uzávěrka soutěže o OBEC 2030 se blíží! Projekty přijímáme do půlnoci posledního dne tohoto měsíce, tedy středy 31. srpna! Může se Vaše obec pochlubit zajímavým řešením v oblasti udržitelné energetiky či péče o klima? Přihlašte toto řešení do soutěže! Přihláška zabere pár minut a je zcela zdarma. Hlásit se mohou členské i nečlenské obce SMS ČR. Formulář pro přihlášení i inspiraci z již přihlášených obcí naleznete na: www.obec2030.cz/soutez  ​ 

Zdroj: Obec 2030. 2. ročník soutěže o nejatraktivnější řešení v oblasti soběstačné energetiky a environmentální odpovědnosti. Dostupné z: www.obec2030.cz/soutez ​  


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení