Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

 

SMS ČR pomůže vyvrátit nejčastější fámy | Jak se obcí a škol dotkne zákon o ochraně oznamovatelů? Tuto otázku zodpovíme na jednom z našich dalších webinářů, který proběhne ve čtvrtek 22. června od 15:00 do 16:00 za účasti předsedkyně SMS ČR Elišky Olšákové a Dominika Hrubého, právníka SMS ČR. Hlavním hostem, který podá informaci o nových zákonných povinnostech a vyvrátí nejčastější fámy, pak bude Jiří Kapras z Ministerstva spravedlnosti.

LEGISLATIVA
 

Sněmovna podpořila nižší valorizaci penzí | Sněmovna dala šanci zpomalení řádných valorizací penzí a zpřísnění podmínek pro předčasné důchody. Úvodní poslanecká debata o vládní novele trvala přes 13 hodin. 

Zdroj: ČTK. Sněmovna dala šanci zpomalení valorizace penzí, debata trvala přes 13 hodin. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-dala-sanci-zpomaleni-valorizace-penzi-debata-trvala-pres-13-hodin/2375931

Sněmovna odmítla zvýšení horní hranice poplatku za odpad | Sněmovna v pátek 2. června shválila novelu o místních poplatcích a o veřejných dražbách. Odmítla razantněji zvýšit horní hranici poplatku za komunální odpad. Novela zakotvuje úpravu pobytového poplatku v případě hrazené lázeňské péče a možnost dodatečného doměření místního poplatku.

Zdroj: ČTK. Sněmovna odmítla razantněji zvýšit horní hranici poplatku za odpad. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-odmitla-razantneji-zvysit-horni-hranici-poplatku-za-odpad/2373465; PS PČR. Poslanci schválili novelu o místních poplatcích a novelu o veřejných dražbách. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=17573

Prezident Pavel jmenoval nové ústavní soudce |  V pondělí 5. června jmenoval prezident Petr Pavel na Pražském hradě někdejšího předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu, profesora ústavního práva Jana Wintra a bývalou prezidentku Soudcovské unie Danielu Zemanovou ústavními soudci. 

Zdroj: ČTK. Prezident Pavel jmenoval ústavními soudci Baxu, Wintra a Zemanovou. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prezident-pavel-jmenoval-ustavnimi-soudci-baxu-wintra-a-zemanovou/2374232

Novela zákona o pedagogických pracovnících | Ve středu prezident podepsal novelu zákona o pedagogických pracovnících. Kromě již mediálně zmiňovaných úprav v podobě garance platu učitelů ve výši 130 % průměrné mzdy, zavedení pozice provázejícího učitele či školského logopeda nebo možnosti výuky kvalifikovaných osob bez pedagogického vzdělání, převádí související novela školského zákona také pravomoc stanovit výši úplaty za předškolní vzdělávání z ředitele školy na zřizovatele.

Reforma migrační politiky EU | Žádné povinné kvóty na přijímání migrantů, solidární finanční pomoc nejvíce zasaženým členským zemím a důsledná kontrola na vnějších hranicích Evropské unie. Na takovém řešení reformy migrační politiky EU našly shodu členské státy na jednání ministrů vnitra.

Zdroj: MVČR. Úspěch nejen pro Česko. EU našla přístup pro zvládnutí migrace. Základem bude solidarita bez povinných kvót. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/uspech-nejen-pro-cesko-eu-nasla-pristup-pro-zvladnuti-migrace-zakladem-bude-solidarita-bez-povinnych-kvot.aspx

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Dotační výzvy na zadržování vody v krajině | Státní fond životního prostředí ČR otevřel dvě nové dotační výzvy, které pomohou české krajině s adaptací na negativní projevy změny klimatu. Výzva č. 4 je určena pro správce vodních toků a výzva č. 5 míří na podporu menších projektů realizovaných obcemi či kraji.

Zdroj: MŽP. Nenechme ji odtéct. Národní plán obnovy podpoří zadržování vody v krajině. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_30606-Nenechme-ji-odtect-Narodni-plan-obnovy-podpori-zadrzovani-vody-v-krajine

Podmínky dotací další etapy programu Nová zelená úsporám | Státní fond životního prostředí ČR s předstihem informuje o všech změnách a přesných podmínkách pro dotace, které budou platit od září 2023. Zájemci je najdou na webu programu Nová zelená úsporám.

Zdroj: MŽP. Zveřejňujeme podmínky dotací v nové etapě programu Nová zelená úsporám od září 2023. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230602-Zverejnujeme-podminky-dotaci-v-nove-etape-programu-Nova-zelena-usporam-od-zari-2023; NZÚ. Podmínky poskytnutí dotace od září 2023. Dostupné z: https://novazelenausporam.cz/dokumenty/podminky-2023/

Metodika MMR pro mediální veřejné zakázky | MMR společně s experty připravilo metodiku pro mediální zakázky. Ta má pomoci veřejným institucím zajistit, aby se jejich online inzerce neobjevila na portálech, na kterých by mohla poškodit jejich dobré jméno. Patří mezi ně hlavně konspirační a dezinformační weby. Text metodiky je přístupný zde

Zdroj: MMR. Konspirační weby už nedosáhnou na veřejné peníze. MMR společně s experty připravilo metodiku pro mediální zakázky. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/konspiracni-weby-uz-nedosahnou-na-verejne-penize-m

16. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 | Dne 1. června schválil ministr zemědělství Zdeněk Nekula Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, a to pro 16. kolo příjmu žádostí.

Zdroj: MZe. 16. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020. Dostupné z: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x16-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html

LETEM SVĚTEM

 

Zaměstnavatelé budou s ministry jednat o úsporách v dotacích | Zaměstnavatelé budou o případném rušení dotací kvůli úsporám jednat s jednotlivými ministry. Dohodu musí najít do dokončení státního rozpočtu na příští rok. Vládní konsolidační balíček by v dolní komoře mohl podle Stanjury být ještě před parlamentními prázdninami.

Zdroj: ČTK. Zaměstnavatelé budou o úsporách v dotacích jednat s jednotlivými ministry. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zamestnavatele-budou-o-usporach-v-dotacich-jednat-s-jednotlivymi-ministry/2374941

Testování zpětného odběru PET lahví | Systém zálohování PET lahví a plechovek může podle MŽP úspěšně fungovat i v českém prostředí. Ukázalo to pilotní testování ve třech prodejnách Kaufland a stejném počtu obchodů Lidl. Lidé v nich během tří měsíců výměnou za slevové kupony odevzdali přes 260 tisíc obalů.

Zdroj: MŽP. Zpětný odběr PET lahví a plechovek Čechy oslovil. Za první tři měsíce pilotního testování vrátili přes čtvrt milionu obalů. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230606_Upetny-odber-PET-lahvi-a-plechovek-Cechy-oslovil

SFŽP prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o dotace na komunální FVE |  Prodlužuje se termín pro podání žádostí do dotačních výzev číslo 3/2022 a 4/2022 z programu RES+ a výzvy číslo 1/2022 z programu HEAT Modernizačního fondu. Nový termín je stanoven na 29. září 2023.

zdroj: SFŽP. Prodlužujeme lhůtu pro podání žádostí o dotace na komunální FVE a zvýšení energetické účinnosti tepláren. Dostupné z: https://www.sfzp.cz/prodluzujeme-lhutu-pro-podani-zadosti-o-dotace-na-komunalni-fve-a-zvyseni-energeticke-ucinnosti-teplaren/

Investiční dotace obcí | Investiční dotace, které obce získávají převážně ze státního rozpočtu, nepředstavují stabilní veličinu příjmů, nejen u jednotlivých obcí, ale ani u obcí jako celku. Zároveň jsou na nich však nejvíce závislé obě kategorie nejmenších obcí. 

Zdroj: DVS. Investiční dotace obcí. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6908924

Zveřejňování dokumentů o financích obce | Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů výslovně neupravuje formu ani formát dokumentů, které je územní samosprávný celek povinen zveřejňovat. V rámci metodické pomoci k rozpočtovým pravidlům Ministerstvo financí zveřejnilo odpověď na dotaz k rozsahu a formě zveřejňovaných dokumentů.

Zdroj: DVS. Zveřejňování dokumentů – rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet, smlouvy o poskytnutí dotace. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6908386

pozvánky

 

Naučíme děti používat reflexní prvky | Projektem Reflexní samolepky do mateřských a základních škol, navazujeme na úspěšně realizované projekty reflexních prvků do obcí. Letošní projekt je jedinečný, má za cíl zviditelnit děti v mateřských a základních školách. Projekt není pouze o distribuci, ale hlavně o vzdělávání dětí v oblasti bezpečnosti a správného používání reflexních prvků. Zapojené školy se tak mohou těšit nejen na tubusy se samolepkami, ale také na komplexní vzdělávací materiály a soutěže! Zapojte se s námi do tohoto projektu! O projektu se můžete více dozvědět na adrese Samolepky do škol! Nebo rovnou kontaktujte koordinátory projektu prostřednictvím emailu: precechtel@smscr.cz nebo laciga@smscr.cz

Komunitní energetika aneb vše, co je dobré vědět | Dne 20. června od 11:00 se v budově Poslanecké sněmovny, v místnosti A 108 (Státní akta), na adrese Sněmovní 4, Praha-Malá Strana uskuteční odborný seminář SMS ČR pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. Seminář bude rovněž vysílán živě na facebookových stránkách SMS ČR. Přihlášky a případné dotazy zasílejte na havlasa@psp.cz do 13.6.2023. Řečníci vám na ně rádi odpoví. 

Zdroj: SMS ČR. Komunitní energetika aneb vše, co je dobré vědět. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/komunitni-energetika-aneb-vse-co-je-dobre-vedet-3291cs.html

Rozhodnutí o oddělení části obce | Komentář k ustanovení § 23 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-23-predani-majetku-nove-vznikle-obci-a-platnost-pravnich-predpisu-puvodni-obce/ 

sladká TEČKA

 

Více než polovina českých domácností si pěstuje vlastní potraviny | Více než polovina českých domácností si pěstuje vlastní ovoce a zeleninu, pro pětinu je vlastní pěstování zdroj srovnatelný s nákupem těchto potravin. Informovali o tom zástupci SYRI v tiskové zprávě.

Zdroj: ČTK. Více než polovina českých domácností si pěstuje ovoce a zeleninu  Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vice-nez-polovina-ceskych-domacnosti-si-pestuje-ovoce-a-zeleninu/2374574


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení