Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Krásný zbytek léta se starostovým infoservisem!

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

máme za sebou prázdniny a doufám, že jste měli dost času i na odpočinek. Pro většinu z nás to ale byly dva docela hektické měsíce plné akcí, oslav a setkání. Celou řadu akcí jsme jako starostové obcí přímo pořádali a dalších  se účastnili.

V letošním roce se po dvouleté nucené covidové  pauze znovu rozběhla soutěž Vesnice roku. Do letošního 26. ročníku se přihlásilo celkem 176 obcí, ze kterých krajské komise v průběhu května a června vybraly 13 vítězů. Všech krajských slavností o prázdninách se zúčastnili i členové Předsednictva SMS ČR, spoluvyhlašovatele jednoho z ocenění - Ceny naděje pro živý venkov.

Měla jsem tu čest zastupovat naše sdružení i v republikové komisi, která od 28.8. do 3.9.2022 navštívila všech 13 krajských vítězů. Hodnotit při čtyřhodinové prezentaci jsme začali v neděli ráno nejmenší letošní obec Třeštici se 165 obyvateli, vítěze Vesnice roku Kraje Vysočina 2022. Následovaly obce Albrechtice nad Vltavou, Kařez, Velká Hleďsebe, Lukavec, Poniklá, Žďár nad Metují, Biskupice, Závada, Kostelec, Slatinice, Kostelní Lhota a největší letošní finalista Zašová ze Zlínského kraje s 3017 obyvateli.

Byl to opravdu náročný týden, ale nabitý zajímavostmi, informacemi, tím nejlepším, co nám tyto krásné obce ukázaly. Vítěze soutěže bude 13 členů republikové komise vybírat na slavnostním vyhlášení 17.9.2022 v Luhačovicích.

Děkuji všem zúčastněným obcím za nádherné, inspirující prezentace a ať už to v Luhačovicích dopadne jakkoliv, tak vítězná je už teď celá Zlatá třináctka. Všechny obce jsou úžasné, jedinečné a výjimečné. Jako starostka Heřmanova, Vesnice roku 2017, jsem poznala, že tato soutěž bude navždy má srdcová záležitost!

Mnoho úspěchů vám přeje

Pavla CHADIMOVÁ
členka PředsednIctva SMS ČR a starostka obce Heřmanov


 

ODměny v samosprávě

 

SMS ČR vítá snahu rozmrazit odměny představitelů samospráv | Senátoři se obrátili na Ústavní soud s návrhem na zrušení některých ustanovení zákona o obcích. SMS ČR se ve shodě s nimi domnívá, že pokud zastupitelé nemají právo rozhodovat o odměně za svou práci (v tuto chvíli rozhoduje o odměně zastupitelů, která je vyplácena z rozpočtu obce, vláda), jsou samosprávy v područí výkonné moci a dochází k zásahu do práva na samosprávu. Pozoruhodné je, že přestože je vláda o výši odměn zastupitelů oprávněná rozhodovat, neučinila tak již dva roky. Podle předsedkyně SMS ČR Elišky Olšákové by problematika odměňování komunálních zastupitelů měla být součástí hospodaření daného území s jím spravovanými prostředky.

Zdroj: SMS ČR. VÍTÁME SNAHU SENÁTORŮ „ROZMRAZIT“ ODMĚNY PŘEDSTAVITELŮ SAMOSPRÁV. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/vitame-snahu-senatoru-rozmrazit-odmeny-predstavitelu-samosprav-3037cs.html 

LEGISLATIVA
 

Železniční tratě se konzervovat nebudou | Ministerstvo dopravy ze svého návrhu na změnu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách institut „přerušení provozuschopnosti“ pro tuto chvíli vypustilo. Stalo se tak i na základě připomínek Sdružení místních samospráv České republiky, zpracovaných na základě podnětů nově vzniklé Pracovní skupiny pro dopravu. SMS ČR hodnotí signály jak o rušení, tak o „přerušení provozuschopnosti“ tratí jako něco, co ze střednědobého, ale hlavně dlouhodobého hlediska může funkčnost území, dopravní obslužnost, ale i bezpečnost obcí silně ohrozit.

Zdroj: SMS ČR. ŽELEZNIČNÍ TRATĚ SE KONZERVOVAT NEBUDOU. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/zeleznicni-trate-se-konzervovat-nebudou-3034cs.html

SMS ČR požaduje přísnější regulaci pro nikotinové sáčky | Vzhledem k tomu, že se na nikotinové sáčky bez obsahu tabáku v současnosti nevztahují žádná legislativní pravidla EU, bylo přistoupeno k národní regulaci a vznikla nová vyhláška. SMS ČR k návrhu vzneslo dvě zásadní připomínky. Vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky neřeší zákaz prodeje nikotinových sáčků osobám mladším 18 let, požadovalo Sdružení, aby tato problematika byla obsažena také v zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a tento zákon byl v tomto smyslu novelizován. Druhá připomínka požaduje problematiku nikotinových sáčků promítnout taktéž do zákona o regulaci reklamy. 

Zdroj: SMS ČR. POŽADUJEME PŘÍSNĚJŠÍ REGULACI PRO NIKOTINOVÉ SÁČKY. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/pozadujeme-prisnejsi-regulaci-pro-nikotinove-sacky-3035cs.html

MŽP mění emisní vyhlášku. Teplárny a elektrárny díky novele ušetří zemní plyn | Ministerstvo životního prostředí vydává novelu emisní vyhlášky. Ta umožní během vyhlášených mimořádných stavů v energetice provozovat také zdroje dodávající teplo a elektřinu, které by za normálních okolností musely být závěrem letošního roku odstaveny nebo by jejich provoz byl možný pouze po omezený čas. Díky tomu by se mělo ušetřit přibližně 200 milionů kubíků zemního plynu pro využití domácností. Vyhláška vyjde ve Sbírce zákonů 5. září 2022 a nabyde účinnosti o den později.

Zdroj: MŽP. MŽP mění emisní vyhlášku. Teplárny a elektrárny díky novele ušetří zemní plyn. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20220901-MZP-meni-emisni-vyhlasku-Teplarny-a-elektrarny-diky-novele-usetri-zemni-plyn 

Z vlády a ministerstev

 

Bartoš prosazuje navýšení rozpočtu MMR na podporu rozvoje obcí a měst o 1,3 miliardy | Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš prosazuje navýšení rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj o 1,3 miliardy korun na rozvoj obcí a měst ale i podporu cestovního ruchu. MMR tak chce dofinancovat projekty měst a obcí, na které už peníze z původní alokované částky nezbyly. Finance by putovaly například na zlepšení energetické úspornosti budov, ale třeba i na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Návrh již schválila vláda v rámci novely zákona o státním rozpočtu 2022. K tomuto dodatečnému navýšení alokace ze státního rozpočtu v letošním roce začalo MMR vyhlašovat výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Pro rozvoj regionů je připraveno více než 117 miliard korun. 

Zdroj: MMR. Bartoš: Pro města a obce chceme 1,3 miliardy korun navíc na jejich rozvoj. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-pro-mesta-a-obce-chceme-1,3-miliardy-korun

Vláda schválila konečnou podobu úsporného tarifu z dílny MPO | Vláda schválila nařízení, která stanovují konečnou podobu příspěvku z úsporného tarifu. Ten letos vláda poskytne domácnostem na pomoc s vysokými cenami energií. Letos v říjnu obdrží všechny domácnosti, které mají uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny, pomoc v podobě příspěvku z úsporného tarifu ve výši 2 000 nebo 3 500 korun podle tarifu. Další pomocí, kterou domácnosti od státu obdrží, je odpuštění poplatků za podporované zdroje energie (POZE).

Zdroj: MPO. Vláda schválila konečnou podobu úsporného tarifu z dílny MPO. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-konecnou-podobu-usporneho-tarifu-z-dilny-mpo--269504/

MMR připravuje systémová opatření v rámci dotačního programu kyberbezpečnost | Minulý týden spustilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu s celkovou alokací 600 milionů Kč v programu kyberbezpečnost na projekty v tzv. méně rozvinutých regionech. Kapacita výzvy byla dle očekávání překonána, nicméně na prostředky dosáhnou další žadatelé díky tomu, že budou vyřazeny duplicitní žádosti. Někteří žadatelé také zaslali prázdné žádosti s cílem získat časovou výhodu před ostatními žadateli. MMR také hledá jiné dotační programy, ze kterých budou moci města a kraje získat na kybernetickou bezpečnost další prostředky.

Zdroj: MMR. MMR vyloučí duplicitní žádosti v dotačním programu kyberbezpečnost a chystá systémová opatření. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-vylouci-duplicitni-zadosti-v-dotacnim-programu

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti končí, ale MŽP už chystá pokračování | Včera se uzavřel příjem žádostí v 1. výzvě kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. MŽP ji pro všechny kraje ČR vyhlásilo v únoru letošního roku a první žádosti fyzických osob začaly kraje postupně přijímat ve své režii od května tohoto roku. Ještě letos rezort nabídne krajům další peníze na pokračování tohoto úspěšného programu.

Zdroj: MŽP. Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti končí, ale MŽP už chystá pokračování. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20210901-Kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti-konci-ale-MZP-uz-chysta-pokracovani

MMR o měsíc prodlužuje program na rekonstrukci ubytovacích kapacit pro uprchlíky | Program, který pomáhá zejména obcím a městům s rekonstrukcemi obecních bytů, se prodlužuje o měsíc. Žadatelé, mezi které jsou zahrnuty také neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, tak mohou podávat žádosti až do 30. září. Více zde: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/ukrajina-rozsireni-ubytovacich-kapacit

Zdroj: MMR. MMR: O měsíc prodlužujeme program na pomoc obcím, krajům, nestátním neziskovým organizacím, církvím a náboženským společnostem s rekonstrukcemi bytů nebo ubytovacích jednotek. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-o-mesic-prodluzujeme-program-na-pomoc-obcim,-k

Operační program Technická pomoc vyhlašuje pět výzev pro programové období 2021-2027 | Operační program Technická pomoc (dále OPTP) vyhlašuje 1. září 2022 pět výzev pro programové období 2021-2027 o celkové částce téměř 8,3 mld. Kč. Nově budou v tomto programu financovány Místní akční skupiny, které dříve spadaly pod Integrovaný regionální operační program, a to částkou 2,5 mld. Kč. Prioritní snahou programu je maximální zjednodušení čerpání dotací a nastavení stabilního prostředí v EU fondech. Detailní informace k jednotlivým výzvám naleznete na  DotaceEU - Dokumenty.

Zdroj: MMR. Operační program Technická pomoc vyhlašuje pět výzev pro programové období 2021-2027. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-operacni-program-technicka-pomoc-vyhlasuje-pet 

LETEM SVĚTEM

 

Ve Sberbank uvázly peníze 225 měst i obcí | Celkem 225 českých měst a obcí čeká na svoje peníze, které uvázly v padlé Sberbank CZ. Té letos 22. dubna Česká národní banka odebrala bankovní licenci. A Městský soud v Praze ji minulý pátek poslal do insolvence. Dokument související s úpadkem společnosti Sberbank CZ, který začátkem srpna insolvenční správkyně Jiřina Lužová poslala Městskému soudu v Praze, podle zjištění LN uvádí, že na seznamu věřitelů figuruje 107 měst a 118 obcí. Přesnou celkovou výši pohledávek měst a obcí vůči Sberbank CZ nelze vyčíslit, ale kvalifikované odhady hovoří zhruba o třech miliardách korun. Zejména u malých sídel hrozí, že výpadek budou muset v už tak složité době vykrýt „drahými“ půjčkami.

Zdroj: Lidové noviny. Vydáno: úterý 30. srpna 2022. Ve Sberbank uvázly peníze 225 měst i obcí.

Fotovoltaika, flexibilita či optimalizace provozu – jak nejčastěji šetří na energiích tuzemské firmy a obce? |Vysoké ceny energií výrazně nasvítily řadu možností, jak na této položce ušetřit. Firmy, municipality či SVJ tak podobně jako běžné domácnosti více tíhnou k fotovoltaice, výjimkou ale nejsou ani výměny starých kotlů či osvětlení. Podniky a obce se zároveň více než dříve snaží ušetřit na distribuční složce u elektřiny, do popředí se v posledních měsících dostává také takzvaná flexibilita. Firmy díky ní mohou pronajímat své zdroje energie nebo zařízení a monetizovat jejich fungování. V některých případech pak podniky vyrábí elektřinu i pomocí dieselových agregátů, náklady na produkci jsou totiž nižší než spotové ceny na trhu.

Zdroj: Deník veřejné správy. Fotovoltaika, flexibilita či optimalizace provozu – jak nejčastěji šetří na energiích tuzemské firmy a obce? Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6836848

Druhý ročník soutěže o OBEC 2030 přilákal čtyři desítky zájemců | V minulém týdnu proběhla uzávěrka druhého ročníku soutěže o OBEC 2030. Stejně jako před rokem, čtyři desítky obcí z celé České republiky se zapojily do klání o ceny, které budou předány na celostátní konferenci v listopadu v Českém Krumlově. Do soutěže se zapojily obce ze všech krajů. Nejvíce pak z Pardubického, Jihomoravského (obojí po 7 účastnících) a Ústeckého (6 účastníků). Největším "hitem" tohoto ročníku byl návrat vody do krajiny a energetická soběstačnost. O vítězích rozhodnou porotci z řad partnerů, ale i soutěžící sami. Každý přihlášený totiž získává 1 hlas ve finálovém kole. Hlavní cenou je zápůjčka elektromobilu ŠKODA ENYAQ na rok zdarma. I další ceny stojí za to. 

Zdroj: Obec 2030. Dostupné z: https://obec2030.cz/soutez/

Přehled výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 | Operační program Životní prostředí od poloviny srpna vyhlašuje výzvy na podporu zlepšení životního prostředí v obcích. Aktuálně je vyhlášeno 15 výzev, přehled jejich zaměření pro vás připravili naši kolegové z dotačního servisu. 

Zdroj: SMS-služby. Dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/dotace-z-operacniho-programu-zivotni-prostredi-2021-2027/

Výzvy na sportovní infrastrukturu | Národní sportovní agentura zveřejnila dvě výzvy zaměřené na technické zhodnocení a výstavbu sportovních zařízení vč. jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením. Sportovní zařízení musí sloužit místním SK a TJ, doplňkově pak může sloužit škole či veřejnosti. Podporovány budou výlučně investiční akce s již vydaným pravomocným stavebním povolením či jiným relevantním dokumentem vydaným stavebním úřadem. Výše podpory se pohybuje v rozmezí 50-70 % CZV dle typu žadatele. Podrobný přehled k výzvám i bodovací kritéria naleznete na našem webu nebo se můžete obrátit na naše dotační specialisty. Vzhledem k naší bohaté zkušenosti s administrací projektů financovaných NSA i vysoké úspěšnosti se na nás v případě zájmu o administraci Vašeho projektu neváhejte obrátit. Příjem žádostí bude probíhat od 15.9.2022 do 16.10.2022.

Zdroj: SMS-služby. Dlouho očekávané výzvy Národní sportovní agentury vyhlášeny. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/dlouho-ocekavane-vyzvy-narodni-sportovni-agentury-vyhlaseny/

SLADKá TEČKA

 

Ve volbách kandidují Wonder Women ze Bzence i strana za práva koček | Do nadcházejících komunálních voleb kandiduje přes 23 000 politických subjektů. Řada z nich postavila svoji kampaň na nezvyklém názvu, jímž se chtějí jasně odlišit od rivalů.

Zdroj: Seznam Zprávy. Ve volbách kandidují Wonder Women ze Bzence i strana za práva. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-ve-volbach-kandiduji-wonder-women-ze-bzence-i-strana-za-prava-kocek-212525


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení