Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Krásný zbytek léta se starostovým infoservisem!

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

komunálky se blíží mílovými kroky, a proto mi dovolte trochu bilancovat. Čtyři roky utekly jako voda a v podobě nadcházejících voleb máme před sebou další hodnocení naší práce. Končím již třetí volební období a budu kandidovat do další čtyřletky.

Všichni dobře víme, že kolikrát větší projekty se nedají stihnout realizovat ani za čtyři roky, a proto si myslím, že kontinuita práce starostů, kteří svoji práci dělají dobře a rádi, je důležitá. Jsem dobrovolným hasičem, 20 let se věnuji práci s mládeží, jsem zástupce velitele výjezdové jednotky a již po páté kandiduji za SDH Zlatá Olešnice.

Do zastupitelstva v roce 2006 jsem šel, protože jsem vnímal nedostatečnou podporu ze strany obce ke spolkovému životu, který je pro každou obec velmi důležitý. Jsem moc rád, že se za necelých šest let podařilo zajistit slušné podmínky nejen pro SDH, ale i pro výjezdovou jednotku: nový hasičský automobil Ford Transit, jsme vyměnili za starou hasičskou AVII A31, zrekonstruovali jsme hasičskou zbrojnici a přistavěli k ní novou garáž.

To není všechno: provedli jsme rekonstrukci klubovny, změnu zdroje tepla z uhlí na tepelné čerpadlo a před měsícem jme do nové garáže zaparkovali zánovní cisternu CAS 15 MAN 4x4. Nyní mohu s velitelem jednotky a zároveň zastupitelem obce D. Kořínkem říci ,,VŠE, CO JSME SI NAPLÁNOVALI SE POSTUPNĚ POVEDLO“. 

No jo, ale nejsou jen hasiči… Za dvanáct let se podařilo zrealizovat řadu dalších projektů (rekonstrukce školy, pošty, výstavba vodovodu, atd.) a už nyní máme připravené další projekty. Uvidíme ale, jak se zamíchají karty po volbách...

Všem kolegyním a kolegům, kteří znovu kandidují, přeji ve snaze o znovuzvolení hodně štěstí!

Jiří ČERNÝ
člen PředsednIctva SMS ČR a starosta obce Zlatá Olešnice


 

komunální volby

 

Ministerstvo vnitra spouští informační kampaň ke komunálním volbám | Na sociálních sítích resortu je nyní každý den možné zaznamenat příspěvky, které mají zvýšit povědomí o volebním procesu, podmínkách hlasování nebo úpravě hlasovacího lístku. Kampaň bude vedena pomocí osmi videospotů doplněných infografikami. Ministerstvo doufá, že se takto podaří lidem přiblížit nejen poměrně složitý volební systém, ale také práci tisíců lidí, kteří se na realizaci voleb podílejí. 

Zdroj: Ministerstvo vnitra. 16 dní do voleb. Ministerstvo vnitra na svých sociálních sítích spouští informační kampaň. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/16-dni-do-voleb-ministerstvo-vnitra-na-svych-socialnich-sitich-spousti-informacni-kampan.aspx  

LEGISLATIVA
 

Chystá se nová krizová legislativa | Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí připravuje novou krizovou legislativu. Ta má být připravená pro případy nadměrného sucha, vysokých teplot, pandemie, výpadků elektřiny průmyslových havárií nebo velkých požárů. První návrhy legislativy by měly být představeny v roce 2023, současně vzniknou také metodické pokyny pro hodnocení požárního rizika určené samosprávám.

Zdroj: Novinky.cz. Na ministerstvech vzniká nová krizová legislativa. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-na-ministerstvech-vznika-nova-krizova-legislativa-40407562  

Zadávání veřejných zakázek by mohlo být administrativně jednodušší | Poslanecká sněmovna v rámci prvního čtení schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Ta by měla zajistit administrativní zjednodušení, větší volnost zadavatelům při zadávání zakázek, zároveň chce zabránit účasti určitých podlimitních dodavatelů na zakázkách, pokud byli odsouzeni například za korupci. 

Zdroj: MMR. Zákon o zadávání veřejných zakázek bude jednodušší, vstřícnější a omezí korupci. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-bude-jednod  

Navýšení státního rozpočtu pomůže obcím s energiemi | Resort Ministerstva pro místní rozvoj by mohl dostat do své kapitoly 2,5 miliardy Kč navíc. Sněmovna totiž v prvním čtení schválila návrh novely zákona o státním rozpočtu. Největší část obnosu bude směřovat na podporu při energetické krizi, dále jsou peníze určeny na boj s živelními pohromami a podporu cestovního ruchu. 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj. Bartoš: Městům a obcím pomůžeme 2,55 miliardami korun navíc. Prioritou je pomoc s energetickými úsporami. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-mestum-a-obcim-pomuzeme-2,55-miliardami-kor 

LETEM dotačním SVĚTEM

 

Národní plán obnovy pomůže financovat dětské skupiny | Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu k financování dětských skupin. Výzva je zaměřena na výstavbu, nákup nebo rekonstrukci budov, které budou následně sloužit provozu dětských skupin. Plánovaná alokace je 2,7 miliardy Kč, žádosti o podporu je možné podávat do konce listopadu. Resort k tématu vydal také podpůrný materiál, který má samosprávám usnadnit přípravu na budování dětských skupin a následně i realizaci samotné výstavby.

Zdroj: MPSV. Výzva č. 31_22_002 – Budování kapacit dětských skupin. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_002-budovani-kapacit-detskych-skupin  

Operační program Životní prostředí vyhlásil tři nové výzvy | Výzvy směřují především na likvidaci ekologické zátěže, rekultivaci skládek a sanaci postižených lokalit, které ohrožují lidské zdraví a ekosystémy. Sanace kontaminovaných lokalit bude podpořena částkou 1,2 miliardy korun, výzvy zaměřené na rekultivaci skládek a na podporu klimatického vzdělávání mají připraveno obě po 300 milionech Kč.

Zdroj: MŽP. 2 miliardy z OPŽP pomohou likvidovat staré ekologické zátěže i staré skládky a zmodernizují ekocentra. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20220907_2-miliardy-z-OPZP-na-likvidaci-starych-ekozatezi-a-skladek-a-na-modernizaci-ekocenter  

O dotace na byty pro uprchlíky není zájem | Ačkoliv Ministerstvo pro místní rozvoj vyhradilo na dotace na přestavbu a úpravu obecních bytů pro ukrajinské uprchlíky 900 milionů korun, vyčerpáno bylo pouze 208 milionů. Nejvíce žádostí přišlo z Jihočeského a Moravskoslezského kraje. Nižší zájem, než se očekával, může být způsobem nastavením podmínek, kdy finance jsou poskytnuty jen na přestavbu a rekonstrukci pouze neobyvatelných bytů v kritické situaci. MMR proto prodloužilo možnost podávání žádostí do konce září.

Zdroj: Novinky.cz. Dotace na byty pro uprchlíky netáhnou. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-dotace-na-byty-pro-uprchliky-netahnou-40407972  

 

SLADKá TEČKA

 

Nejpřívětivější městský úřad | Nejpřívětivější městský úřad mají v Kolíně. Vyhodnotilo tak Ministerstvo vnitra minulý týden. Soutěže se účastnila polovina obcí s rozšířenou působností. Kolín se přitom stal držitelem tohoto ocenění již podruhé v řadě, a to mimo jiné díky projektu zaměřeného na chytré měření spotřeby vody. Hned v patách mu však byly městské úřady v Liberci a ve Znojmě. Soutěž doprovází také vydání publikace s příklady dobré praxe. 

Zdroj: Ministerstvo vnitra. Nejpřívětivější úřad v ČR má opět Kolín. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin.aspx 

 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení